Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

k ........m: - .. W*Mlz===s…

News
Cite
Share

k .m: W*Mlz===s j BAiiPOONiAETii. I 4 j1 ? .-l.'g'o'?/:???? Serm Gonw. I 4- u¡ Syr,Tra hoff gennyf elds annerch y fiwyddyn hon I etto a rhyw fath ar F- zti ond hwyrach y bydd I M'. Idtis Fychan, neurai o'i ganlynVyr yn barod i da flu cerrig «ttsaf oddiar ben Cadair Idiis, fel ag y gwnaeth- ant dde«/nrcn'r fiwyddyn acth keibio; fe aliai am na bawn yn medi a dringo cyfnwch a hwynt. Mae yn hofl'Vier gan rai pobl crgydio at en cymmyd- ogioti, cr mOl" belled y byddont cu hunain rhag bod yn I ddifai. Ysgrifenais Awdl i Seren Gomer (fel y gwydd- och) ddechreu y flwydfiyn aeth heibio, nid er eu gosod yn engraifft o gywrcindeb i neb; ac in ynidrechais ychwaith ei chylymmn yn gaeth, wrtlt reolau Barddon- iaeth; ac yo wir, os drwg vdoedd yn myned i'r gwaeth y daeth allan, eithr nkl cymmaint oodd diry wiad y synwyr, yr hvn a amcenais innau ei gadw mor loyw 1 ag y iiiedi-wp, fel y gellai pawb ag a fed! at ei darllen ci deal! gaii mwyaf, yr ltyn a fernais yn ddoetbach na pheiityi-ru o eiriau dicithi- yngbyd, rliai nu fedrai ¡ y werinos reddi na rheswm nac ystyr uJdynt. "Wele getmyf dcstUl1 da eleni etto, Mr. Gomer, pa betli 1 Isyimag a waclo'r beirnlaid a'r bregetli. W) f, & C. Pont-y-ty-pridd. Gwilym Morganws, Y PENNILLIGW CA-NIIY-NOL I ^gsnwydyng Ngftadair Slcrgameg, (try Maen Chtciff, dydd -4it Gi/fadyrch yr Alban llejÙz, ar destun HeddvxA 1811, Mesur—" Caion Demon, Cyihnwch Omeviaid vn un blaid yn awr, 1 Trwy'rdeiliog ardalocdd a Ilnoedd y llawr, I ganu 'n dig uttol wrth rheol yr oes, Trwy ganfod Europia, heb laddfa na loes; Arswvdus fur son, didaw oedd y don, Yrmw vfo am ry fel, i yrnrafael ymrhon', Óch! cymmaint y cnr, orfod dwyn arfan dur, Yn awr daeth tawelwch, cewch frodvr liyfrydwch, Ac hcddwch dedwyddweb os byddweh yn bur. BKnyddau anniddan yn gyfan a gaed, Ac amrhyw sychedant lIell waeddant am waed, En cydgreadnriaid mor ddirhaid oer y w, Ymladdant, dilvdant, ni arbedant y bvw :B,: Ffrainge am tTn;yth, yo rneithrin pob mwytb, I^ho'nt lawer o faesydd da wledydd dan lwyth; Cyfnew id a ddaeth, cr cysuv i'r cacth, Cawn heddweh iiyfrydol, gobelthiaf byth bythol, Dymunol, rhagorol, bolt reol wiw firaeth. o mor ddynnmol, naturiol, Yw heddwch hyfrydion, wyr licil yn:hob He, Ileb son am nfe'ioedd, gailucedd, gvvell yw Taweiwch, llonyddvoh, byfrvdweh pob rhyw; j I'r wlad hyiVyd *,vk-dd yw eladdu pob eledd, Yn nyffryu brawdgarwcJi canfyddwch ei fetid, Oddi yno ni ddaw, rhwnar lluoedd vhagliaw, Os byddwn «n fwriad ili c-Imitf adgyfodiad, AdÙxiad, all driuiad,oer broliad er braw. ] Sued beddweh trwy Gymru, gwnawn bennu bawb oil, Bocd hedthveh ym Ulryrlain dig gywrain bob goll, Am heddweh Furopia mawr wledda fn'r wiad, Cydnnwn mewn heddweh,liyfrydwch, heb frad, Am heddweh o hyd. boed bwriad y byd, 0 feius rirv yth heddweh, Ow! profweh mewnprytl, IHewn heddweh mwyii yw, y byddom bawl) byw, Ond heddweh cydwvbod to beunydd yn oeiinod, Caxvii pyunnod da hynod, gain ddefod gari Dduw. Got phenw vd, dygwyd trwy de-,A,ch-Eitrob Yn oror duldainvch; Fr blinion dvoion yn drwch, Cyihatddvvyd hawddgar heddwch. MYFYRDOD A If SEIiEN GG3IEK, i Ht^frYXU i'r dvdd y daeth Allan Seren odiaefh, Goner ddi-gymer iaith, Ymhob pavthau 'neitha pcrffaith. Ynot y mae iaith, yn waith—i M\r, A synio iawn synwyr, Gweiaiit, deallant nad twylhvr j Mew a iaith a gar ydvw'r gwr. Cyfiawnder a llawnder Hon, Ynot o bob danteithion, Yr. eithaliawn, ac yu dda en L'un, -J At fyrddau l'r iawn fcirdùion, 'r.. Y ]l'nd"'¡!¡ ]. Ir'n 11 Yn Llimdain lawen len, Yu sirioi y Seren '\nty'A?nmti<ynH'r fan 1 roi'du;;iau yn dan. j Yroidu?i?ud?hi()tiynd: in. 3Ianc:>ien cysen en-—vnot, ) Ym mlodan dydd } n ynikdu. ¡ A thyrau nid iil', tiiori-i. A c ran eti hiaith faith i fyd, A haeddn ya rhodiad rhvtldid, luitl: yn bod hyd ddiwedd byd. J. E.

Ai Argraphifidydd Seren Gomer.…

I MAHOMET, Y TWYLLWR hynod,

kEONG-NEWYDDTON. : -1

oc.I MWYN COPPR,

[No title]

GORUCHWY I AS V R.

[No title]