Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

-Q-GRIF< I'

Advertising

I ; / AT EIN COHEBWYR.

— •.,I DIGWYDDIADAU IIYNOTTAF…

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

ESGORODD, "VFythnos i ddoe, gwraig Mr. John Lewis, o Arberth, ar fercb. Yn ddiweddar, gwraig Mr. Hall,, o GaerlIeon-Gaw;r,. ar ferch, sef ei chyntaf-anedig, wedi bod o hoiii yn briod e0 PRIODODD, Yng Nghaerfyrddin. Mr;"William Rhydero, Sirydd y dref honno yn ddiweddar, a Miss.Sarah Jones, o r un He. Wytlinos i echdoe, yn eglwys Bedwe.lky, Mr. Wm. Tuckett Perlysienwr-CvfuHwerth, BrVsto, a Miss Mary Fothergill, trydedd mereh John Fothergiilj Y'swain, o J U clthlall Haiarn Tredegar. Ym Myvivvy, James Powles, Yswain, Dirprwywr. a I Miss Tyler, y ddau o'r dref uchod. Yn Ross, John Brown, swam, o'r Esrhvys-wea, a Miss Powles, mereh James Powles, Y wain, o Ross. Wythnos i'r Gwener diweddaf, yn egUvvsJiallivviek, Richard Jones, Yswain, o Bodian, swvdtiCaernarfon, a Mrs. Ellis, o'r Dinas, yn yr un sir. V Sadwrn can lyndi, ym Maesyfed Newydd, Mr. O. Edwards, a Miss Griffiths, mereh Mr. John Griffiths, Llythyrwr, vii yr un tli,ef. Dydd Sul, yn y Mwythig, Mr,. Edward Jones, o I. Gastell Foregate, yn yr 2Sain mlwydd o'i oed, a Mrs. ¡ SiiÚw, o'r un lie, yn 72ain niivvydd oed; liwn yw ei thrydvdd gwr, yr hwn sydd ekwecli mhvydd yn ieu- ¡ engach na'i mab ieuangaf ht! 1 Nos LU11 wvthnbs i'r diweddaf, H, Thornton; Yswain Aelod o'r Seneddr dros Sonthwark, Llundain y mae Charles Barclay, swain, wedi cyhoeddi ei tlHl yn .bwrindu sefyll yn ei le yn y SCJJcddr. Bore wythnos i heddy w, gerlla vv'r dref hen, Gcorginn. meréh feehan Henry Thomas Sliewen, Yswain. Dydd Nadolig, y Par<-li. N cah Joncsj Gweinidog yr Ynineillduwyr yn Bethlehem, geillaw Idanhaian, a Thalhirion, gerilaw IJantii.saint, lie y cyfiawnodd eft; ddyledswydd:;ti ei alwad yrf ffyddlo'iJ dros ddens: mh ti- edd ar iuigain efe a ymadawodd hir fndlCdd hon yn V yn y He olaf uchod, vchydig funudau cyn myned i'r areithfa i bregethu fel arferol. Yn ddiweddar, yng Nghastellnedd, wedi hir gystudd poenus, gwraig" Mr. Jonathan Davies, Gweinidog y Bedyddwyr yn Salem, plwyf Llangyfeiaeh, Morganwg. Yn Runrney, swydd Myiiwy, yn nUain mlw'vdd oed, Mr. William' Coleman, masnachvvr, gynt o Weitbiaii Haiarn Tredegar. Nos Wener wythnos i'r diweddaf. yn Arberth, yn e f l-oii-io: vi- oc?d 24ain oed, Mr. Edward Em, o'r dref honno: yr oedd efe. yn wr ietlangc a berchid yn gylfredin gan y sawi a'i hartwaenent. Yn ddiweddar, yn Aberystwyth, Mrs. Lewis, gwraig Cadpen John Lewis, yr iiynaf. Ar y lOfed o'r mis hwn, Mrs. Jane Edwards, o Lan. badafn-fawr, swydd Abeiteifi, yn 78 oed: yr oedd y wraig- hon yn adnabyddus i lawer yng Nghymru a Lloegr'wrth yr enw Jane, Yn Rythen, plwvf Llandiio, David Lewis, yn v ioScdd ftwydd o'i oedran: efe. a fwynhaodd ddefiiydd ei .syrihwyrait hyd y diwedd, a gaijasai adrodd gyda chywirdeb unrhyw amgylchiad a ddigvvyddodd mewn 96ain o (lynyddau.  i Slit ( l i?VC( I L i a- f Wytlinos i'r Sid diweddaf,-yn Foy, swydd Henffordd, wed; cytndd hir a tiira pocvius, y l'areh. John JoneS-, A.1\L Pcryglor y piwyf bwimw, gau ili1¡wl gwraig a thenlu lliosog mewn gakir trwni ar ei ol, a. Hawei o gyfeillioir ynghyd a'i hlwyfolion mewn Uiraeth. mawr. Dydd Gwener diwe ddaf, yn Wob urn Place. Ann, gwraig Thos. liaskerjYswain, o'r Llythyr-dy Cyffredin, IJnndain. niai-n 7, l i- 'Weviiiotit'li, o'i- Wythnos i ddoc, mnm Mr. ?Vcymouth, o'r LIvthr-dv, ?cJmifistc' yn '4<? mhvydd oed; inwynhaodd.ei synhwyrair hyd y diwcdd, ,tC ni chaethiwyd hi yn ci g\nly ychwaneg na thair wythnos.

--IMARCHN ADOEDD.