Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-Q-GRIF< I'

Advertising

I ; / AT EIN COHEBWYR.

— •.,I DIGWYDDIADAU IIYNOTTAF…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

— • I DIGWYDDIADAU IIYNOTTAF Y FLWYDDYN iai l. IONAWIJ. I 1. Cafodrlv cyffredin y boddloprwydd i ddeall y dydd hwn, trwy; vr hysbysiaeth swyddol o Windsw, nad oedd anUwyldeb ei Fawrhydi wedi cynnyddn. • 2. Hwyiiodd Arglwydd ac Arglwyddes' Castlereagh yn y Cerebus, gyda gwynt teg tu» Holand. .5, Derbynwyd y son cyntaf illi fvvriad y Galluoedd Cyngreiriol i oresgyn Ffraingc, y dydii luvn yn Liuii- dain. Rhoddwyd (jluckstadt i fynn i'r Ijiytaniaid. dydd o trwy y deyrnas, mn y Uwyddmnt a gafwyd yn erbvn gormeswr Ffraingc. 14-, Ysgrifirodwyd cyttundeii heddweh-rlnvng llryd- aill a Dcnmark, yn Kiel. v CHWEFISOrt. 4. Ffair ar yr afon •Th;ynes,- {rwyneb yr boh oedd wedi rhewi ticblaw y pynt. Dechrcuodd y rhew yn t Rhagfyr ,27 yi: oecfd nivvl dudew,, vi, ilivii. a barhaodd vvyth niwuiod.. Csfod drotn o eira a ganlynodd, yrhwn a old 1 fynn hol; tramwvfa r oV. Gogledd a'r Gorlldwin i'r vddinas dros aniryw ddyddiau. Y dydd hwn.yr oedd yr holl gyfwng rhwng 'IJOhtLh!ndàin' a I> h'9 11 t na Ci\al"S YP,lIaWl1 Oedr)'ChwYr.! a chynnadleddwvr ereill, i gylafareddu am hfeddwch (a Bonapaf'■tte) yn I Chatillon suv Seine. ) 14. Ðygwyù bancs nianyolaeth Dii,, Meclenburgh Strelitz,.brawd y Frenhlnes, i Lvs St. Jago, Dhiystri- wyd y Dollfa yn HeotThafncs randan. ■ I Yii iladd caled rhwng Jj-ouapartc a Blocker Montmiraili ■ 21. Aetii dyn, yr hwn a alwaiei litin y Milwriad Du Bourgh, o Dover, gdn "daeHu yr haiJes-cehvyddeg fod Bonaparte wedi manv; ei ddtbcn oedd cyiodly trys- orfeydd trwy ddiciiell. 23. Cafwyd banes swyddol fod Heddweh rhwng Bonaparte a Fferd4nand YII. wedi ei ysgrifuodi at-yi- 1 leg o R-agfvr, 1613. •- MAWRTH. 4i; MaWdwyd y Maeslywydd Ffrengig Oildinot rhwng ^mur-Seine a.Trdyes, gall y Tywysog Schwart- I zen!J¡qI'-g,gyclâ y golled o 10 mangnel, a 3000 o garciiar- orion. Gyrwyd y Ftrangcod allan o Troves, a phob cynnadledd aiii heddweh wedi darfod. .Weliiigtot), wedi buddugoliaethu ar y gelyn- ion yn cymmeryd nieddiant o Bourdeaux, ;i'r trig°olion yÙ cyhocddi en ,hunain. odu Jeulu Bourbon. ¡:, 9. femtllodd y Maeslywydd Blucher fuddiigoliactti yn Laon. 11. Ymosodiad iiflvvyddiannus a wnawd ar TIergcn- op-Zoom. gan y Brvtaniaid, dan Syr Thomas Graham. 28. Y sgafäelwydfY Ffreigad Americaidd Essex, gan longan ei Fawrhydi y Phoebe a'r Cherub yn angorfa V,ilp,ti-aiso, Ymerodres Ffraingc a Brenin bac11 Rhufaiti yn yrnadaelo Paris trwy orchymyn Bonaparte. Dvwcdodd Joseph Bonaparte wrtli drigolion Pat ia na ymadawai a hwynt. 30. Am 12 o'r gloch gadawodd Joseph Bonaparte Pads i'w thynged. 31. Daeth Duges Oldenburg, chwaer yr Ymerawdr Alexander, a Dug Clarence, i Ltindain. Ar yr un dydd aeth Ymerawdr Rwssia gydn ei luoedd, am naw yn YAborè, ynghyd a'r Pennadtiriaid cyfunol, i. Paris. Rhoddwyd y ddyrnod orphenol y dydd o'r blacn i allu Ilollparic, gan fod ei fyddinoedd wedi eu maeddu a'n j dinystrio. Am <fdau o'r gloch arwyddwyd yr ysarif i roddi y ddinas i fynu, a gorchymynwyd Paris i hyn- awsedd y Cyngreirwyr, EKKIf.r.. ¡ 1. Trefnodd aelodau Seneddr Ffraingc LywocTraeth Ragddarbo-dol. 2. Symudwyd pob iir-vysti' i ddychwe'iad y Pab, a Don Carlos, brawd Fferdinand o'r Yspacn, gan Lyw- odraeth Ragddarbodol Paris. 3. G wnaeth Scnedchvyr Paris ddeddf trwy yr hon y ) dangoswyd fod Bonaparre wedi colli pob hawl; i j Lywodraethu Ffraingc, gan ryddhaii pawb oddi wrth eu llwon o ffyddlondeb iddo'ef. 4. Brwydro yn peidio rhwng Ffraingc a'r Cvng- ) reirwyr. Ymerawdr Rwssia yn enw y Cyngreirwvr yn annog ar fod i Bonaparte ddeuis ile o enciifa iddo ei )iiiii tli deilt,.i. 5. DcrbynMdd Bönapade ynvs.Dba, gan ymwrdiod ei etif(?(1,,Iioii a ?ersfdd Ffraijt?c ac e ii,dO 1\: vr EJdal ;ychydl cyn hynny, yr oedd wcdt gyrru allan ei gyhaeddiad olaf, yn Rennes. Mabwys-wyd ,1 nrt-Lywodraeth newydd, a gwahoddodd Llys Yiiier- odrol Paris tlaenoriaid teulu Bourbon i ddyciiwelvd vn ddioed, i orsedd ctifcddol St. Louis. t 12. Aeth Arg. Weliugton i Toulouse, weai ennill buddugoliacth lawn ar y Ffrangcod, ar y l'Ofed. Gol- cllwvd Lhindain yn gytfredin yr byn a fynychwyd dros. dair noswaith, ar gvirif heddw«b a a dym- chweliad Bonaparte. Ar yr un dydd aeth Monsieur, brawd Brenin Ffraingc, i Paris, ynghanol bioeddiadau gorfoledd. Derbynwyd y newydd am ymadauiad Bonaparte i Elba tra yr oedd Monsieur yn myned i mewn. Drannvyfa rhwng Prvdaiw a Ffraingc yn agored.. I Aeth Ymerawdr Awstria i Paris. t 18. Ymostyngodd Genoa i'r Brvtaniaid. 20. Daeth Louis XYIII. yn gyhoeddas i Ltindain o-i Kartwejl.; yr oedd y gorfoledd a -anilygwyd gan bav. b yn dra hygof.. i .,21. Cvflwvnwvd anrhvdcdd Marcliog, &ei. gan v Tv wysog Rhaglaw yn iSihy Carlton i Frenin Ffraingc. 22. Anucrciiwyd Louis XVIII. mewn moild cyl- i law enyehtol gaii Fvvrdeisiaid Llundain, yn -achos ei adleriad. 2,5. Hadawyd Llundain gan Frenin Ffraingc. a Dirges Angouleme, y rhai a aethant i Dover, ac bwyl- N-iio ttia Calais. Yr till dvdd arwvddwyd :"i "Voddi heibio brwydro ar dir a dwfr rhwng' Tif^nigc a Phrydain, gan Arg. Castlereagh, yn Paris, y i>~>. (Josodwyd Llongbyrth Unol Daleithau y r Aiii c i-i dab warchae gan Syr Alex. Cochrane. 1-18. Hwyiiodd Bonaparte yn y Ffreigad Undaunted tuag ynys Elba. MAI. j. Acth Preiiin rfi-iiiiige i Paris; a Bonaparte i Elba. 30. Gftdawodd yPennadnriaid Cyfnnol Paris, can 1 ddec.ui?neutaithtua Phrydain: vs, I (I%vyd- lied(l- weh itliwng Pry-dain a Ffraingc yn Paris.. llysbysodd larll Bathurst fod gvvarchae yr Elbe Ilys'b)7sodd lai-11 Liiiiiii,-?t fod g,arcflae yi-  MKnEmN. 2. Cyhoeddwyd heddweh a Ffraingc yn Llundain. ¡ 6. Tiriodd Ymerawdr Rwssia, Brenin Prwssia, a'u j Cyradeithas yn Dover. 3. Daeth y Pennaduriaid cyfunol i Luudain; gor- foledd mawr; goleuwyd Ty Carlton, a pharotowyd 1 gwledd fa;vr i'r dieitliriaid Brenhinol. t U 9. Goleuwyd Llundain yn gytfredin trachefn am hedd wch. r Cafwyd y.Mil wriad De Bourg, Arglwvdd'j Cochrane yrAnrhyd. C.Johnson; Richard Gartho.rnc 1 -Butt; Ralph Sandoii; Alex. J. P. Hoilowav, a T. yn ctioi, 0 g;ydi'l'adwriaeth i godi y trysorfevdd, trwy gyhocddi fod Bonaparte wedi marw, er mawr ¡ niwed i'r cy ffredin. 16. Dedfrydwyd Cyhoeddwyr nn o bapurau liew- yddion Madrid, a elwrdy Gazette Universal i ddioddef chwech o waitli caled yn y rhit-yf-longau, ar dueddau yr Afl'ric, a in ddywcdyd fod S wy dti.ogiou t;n o'r byddinoedd Yspaenaidd wedi amlygu Ci: liymrodd- iad i gynnal tVurf-lvwodraeth y Cortes. 18. Acth y 'I'N,.vv.og Riia,IaNv cyfunol mewn rhodres mawr i'r wicdd a batotoisid idd'vn't £ 'an Fwrdeisia'^i Llundain yn \r Llysdy- i-liG(li-es iii-tx,-r i'i- Nvl,?(,(1 a bat-otoici(I l?iio(!(iwv(" -Ileliteo 'V'i(IC?o i f'ylltl a'' -.1i'liliodati i SL'A?oty??yd v Hynges gan y Tywysogion a'r Peniradurjaid yn Spithead. 27. Ymadawodd Vmerawdr Rwssia, Brenin Prwssia, 1 1')' I, I J Duges Oldenburgh, a'u gosgorddiou yn y Ffreigad Jason. a l-,ii,,?es 0 1,,  B. Tiriodd Vniernwdr Rwssia a Dnges Odcuburg \"11 Calais, a1: cudychwcliad oFrydain. Drynhtydy Leopard o 30 uiaugnel ar grai'g yn ynvs Anteca&ter. Achubwvd v gwyr a'r mifwyr, ynghyd a llawer: o'r trysorau, y rhai a drosglwyddid i Quebec. '1 30. G wledd arddcrchog yn nliy Burlmgton, a rodd- wyd gau Gymdeithas Watier, yn achos d h -eiilt(, Arg. Weiiii gto".

Family Notices

--IMARCHN ADOEDD.