Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-Q-GRIF< I'

Advertising

I ; / AT EIN COHEBWYR.

News
Cite
Share

I AT EIN COHEBWYR. J)erbyn^asom Lythyr A. J ones, yn cynmvys A wen- i y(itt izLi2! tli 1) egydoii. @ W.ytltnw i Ite-dily w liyshyswyd cylchvvyl genedigaotli y 1< renhines Charlotte, yn A'bertawe, a threft ereill vn y.bvwysogaetl), trwy yr arwyddion arferol o ffytld- londeli apharchrr teulu liyglod ag sydd wedi llyw- odraethu aniom gyhyd gyda plb hynawsedd; saeth- vvyd ariirv\v ergydion ganlollg ei Fawrliydi, y C'onqnest, yn y llong-bortii hwn, a chan y JMvI'tle yn Aberdau- "gleddyC Y r oedd baneran yr holl longan estronol a i ehartrefol, yn y dtlau borth yn chwifio ar yr aclios. | Ymae eyfarfodydd i ystyried y bnddioldeb i ddan- fon deisyfiadan i'r Seneddr yn erbyn parhad y dteth ar feddiatit, wedi myned yn beth lied gylfredin trwy y | deyrnas; :cynnaliwyd cyfarfod i'r perwyl hwai yjig Nghaerfyrddin, gan Facr a thrig.ojion y drcf, yr hwn oedd dra. cliyfrifol; pryd y d fod y (oleictii d dywededig yn dra beichos yu ei nattur,.ai: yn ormesol yn ei cliynniilliad; a chyttunwyd ar "fod i Ddeisvfiad gael ei ddimfon i'i- Seneddr yn crbynci l Ijdiavhad; a dvmnnir ar yr Anrliyd. John Frederick | CampheUtAelod o'r Seneddr dros y Fwrrleistlrcf lichod, i'w gyflwMio i i Ty Cylfre lin. Disgwylir i gyfarfod o'r sir, yr hwn sydd i gyimneryd lie dydd Liun nesaf, i ystyried yr un achos, i fod yn dra lliosog. Yspeilwyd tý'r Cadpen Landeg, o'r Foxhole, gerllaw y drefijQn, dydd Sadwrt) wyttmos Pr diweddai, o ych. Av,anqg iia cli,,tn punt mewn aur, arian, ac ysgrifau Ariandai, tra'r .oedd ei fercb yn y farctinad; yr ydym yn deall fod gwobr wedi cael ci gynnyg am ddatgnddio y troseddwr. Aeth y Hong Nancy, Cadpen M'Cogan, o Ahcrtawe, i Ramsgate, ynghyd a plitnnp o longan ereill, am gysgod ar y l?eg o'r mis hwn; yr oedd y Nancy wedi colli ei cli,,11)1 a'i Derbyniodd y carcharorion yngharcliar Caerfyrddin ddog gini yn ddiweddar gan yr Aurliydeddns John Frederick Campbell, A. S. drosy Fwrdeisdref honno, y i-iiiii a wariwyd yn amserol i hryini dwy sachaid o beilUaid ac 20 barrih.id o )o tan, at eu gwasanact)). Ai-I'%vy(l(li y Mor-lvs i'r arwydd-sefvllfa (¡;igllaZ8Ütti¡¡n) i gad ei adscfy(Ùu ar bcniiiyn St.-Ann, wrth v ddyfodfa i Abenlallgleddyt gan ei gosod dan gyfarch'.vytiadytIs-ganwriadRyce Morgan,o'r Dale. A1' hwvr y lOfed o'r mis hwn, fel yr ocdd Patrkk -RoaCh, Idywiedydd yn Aberdangleddyf nmwn bad, yn !nyiwd oddi -wi th long o Rwssia a ddaethaLa choed i long-gadlas ei Fawrhydi, dymchwelodd y bad, a r galarus adrodd, boddodd y ddan; C,fNvv(i col-tr y niorwr dipithr, enw yr hwn sydd auadnabyddus, dran- i, Hoeth) ond yr oeddid lieb gacl cortf Roach pall ddaeth y newydd oddi yno; y mac cfe wedi gadael teulu lliosog i alant ar ei ol. Rhybuild galarus ychwanegol pit ei,t).il)., ti-in pylor yn es- geullts.—Nos Wener wythhos i'r diweddaf, tra yr oc d(I xd6ddi\i;r cerrig c.atch u'r enw W m. Griffith, gcrllavv i'r yn agos i Dafarnspitc, swydd Penfro, •me\vn modd anochctgar yn llanw blwch-pylor å'r ttrIY(1d hylosg dinvstriol liwnhw, i fod yn barod erbyn myncd at ei waith bore drannoeth, o faril ag oedd yn cynnvvys agos i 40 pwys o'r nnrhyw, a'i lInig blcntYlI '.hypluiH, yr hwn oedd yngliylch blwydd oed, wrth glin -;it, yr liwii oe(ld ii, ei fam, yn chwarae a phren bychan, un pen i'r hWII oedd yn dan, ehedodd gwreichionen mewn modd annedwydd at y pylor, yr liwn oil a aeth ar dan gan fyned a ncn y bwthyn ymaith o'i fiaen, a chwythu y wraig ystrnan i'r lan, yr hon a ddisgynodd ar groes un o'r trawstiau (beams) wedi llosgi yn ddychrynliyd, a'i thnvyn wedi ci hollol lethu; gyrwyd y dyn trwy fur. j gwahaniaeth rhwng dwy ystafell yn v tv, gan gael ei losgi a'i fri'wo yn cchrydns, a chafwyd y plentyn, yr hWI1 fn achos diniwed yr holl gyfyngder lnvn, yn farw ryw vchydig bellder oddi with y tý, yn y tath olygfa o aflunieidd-dra ag i ddohirio teimladan pob edrychwr. Eithr gosododd angau derfyn r ddioddeliadau y tad, wedi dihoeni o hono agos i wythnos yn y cyflwr gresynol ,i (ii)ioelii o 110110,1?,,Os i liwnnw, ond yr oedd y wraig yn fyw dyd'4 Sadwrn diweddaf, cithr ei hadferiad i iechyd sydd ansicr. Uopyx.—Rhifedi yr Hanner sacheidau p hopys a bwyswyd ym marchnad hopys Worcester, o Rhag. 25, I 181.1,. i Rhag. 25, 181-1; oedd fel y. canly.il :-HOI)Ys .newy.ddion, 12,893. Hen, 2,669. X^'y Qvyddyn cyn. hynny, pwyswyd o Hopys 2,036. Sqf ^34 o hanner sacheidau yn ycliwaheg yn tiaciioi-ol. Rlioddwyd heibio arfer y ifurf weddi a drefnwyd j i'w darilen yn aiiisei- (lydd Stil w,tlinos i'r diweddaf, yn holl eglwysi y brif'ddinas, a darllenwyd y diotchgat wch am heddweh yn ei lie. CymdeUhas hygar Maes (fed NeHn/dd.-—Cyfarfn aelodau y Gymdeithas hon yn y King's Arms, yn nhrefMaes* yfcd, dydd Gwencr wythnos i'r diweddaf, gwyl yj givyl yr Ystwyll, yn ol cu defod arferol, ac oddi yno aethant yn dorf drefnns i'r eghvys; lie y ptegethvvyd pregeth dra phriodol ac argraffiadoJ gan y Parch. W. P. Wiliams ar yr achlysur; cymmerodd y Duwinydd parchus a theihvng ei destnn o 1 loan jv,. 11. a therfvnodd ei I bregeth ardderciiog trwy gyfnineradwyo y sefydliad rhagor'ol, a chynghori ei wi-andawyr i fyned rhagddynt VIJ ell lhlfur cariad. Wrth agor un o'r beddatt yin ifionwent egIwys St. Pedr, vng Nghaerlleon Gnwr, yr wythnos eyii y (ii- weddaf, cafwyd corph dynes iuuiuyigc, yr hwn a gladd- esid er ys ych waneg na phedwar ugain niiynedd, yn hollol berfltith; yr oedd ei gwalft-gwineu crych gvd- ynog, a'i gwynepbryd llariaidd yifölygfa tra chytfrons. Yr ydys yn casghi fod triniaeth braen-feddyirol wedi cymmeryd ar ei chorph cyn ei gladdii, yr hyu a'i ca- dwodd iior dros gyhyd o^amser.—(Chester Paper), I Ymrawdlys swydd Caerlleon, yr wythnos cyn y ddi- weddaf, cymmerw yd y llwon aiigenrheidiol i'w adda.su i fod yn Ynad yn y'Si)-, gan Arg;. Combermcre, yr bw;n a clwir Gvvron swvdd Caerllcwn;' a dirwywyd Thomas Dean, lien dyddynwr, agos i -80 mlwydd ocd, mewn 20/. am adonyddu Gweinidog a chynnulleidfa Eghvvs I Dydd Gwener diweddaf. eynnaliwyd cyfarfod tra lliosog yn Brysto, i ystyried y Jwiddioldeb« ddanfon deisyliad i'r Seneddr yn erbyn parhad y dreth ar fedd- •iaatj ac wedi i ariiryw areithiau gael en traethu, cyt- tunwyd a'r lawnfwriadau darluniadol o oi-iiies y dreth, ai ar ddeisyfiad i'r Seneddr yn erbyn ei hadfywiad, wedi y (ifed o Ebrill nesaf. Ymmrawdlys tri mrsol Brysto, yr hwn a derfyuodd i yr wythnos ddiweddaf, dedfrydwyd naw o ladron i gael en alltudio dros saith ndynedd; ac aiiii-yni, ereill i gael cu caixharu, rhai dros chwech, ac ereill di-os dpi mis. Torrodd saith o'r carcharorion allan o'r gelllle y 1 mae carcharorion yn arfer sefyll i dderbyn cu dedfryd, ti-a N-t- oedd y gwr a osodwyd i ofaln am danynt wedi myned o'r neilldu, a phaii ddaethant at Y drws heb neu: gyila hvvynt, er en bod mewn iieivrn tybiodd v poi,tlior' cu bod wcdifft rtiyddiMu, a gollyn^odd hwy allan. Pan aethant i'r- heol dechreusaut redeg cyn gynted ag y goddefai yr hciyrn iddynt. Chwdivvyd am danynt yn gylfredin, ac ymhen hanner awr cafwyd till o'r ffoaduriaid ax nen ty, yn liedl Stephan; daliwyd un arall yn Tyndail's Park, lie yr oedd efe wedi myned llcbddcnu .sylw y fi'crddolion lliosog, er ei fod wcdi I ci lwytho yn drwm ag heiyrn. Yr.ydys wedi. dala pump o'i saith a ddihangasaiit. Bigwyddodd dam wain anglieuol at- y ffordd o laiintont, i Chard, Gwlad yr Haf, pytbefnos i (idoc. Fel'yr oedd gwr a gwraig yn teithio mewn cerbyiiyn (gig) beibio .V g'«gvvyn yn Castie-ne-Roche, dymchwelodd v cer- i bydyn, IhHldwyt1 y dyn yn y fan, torwyd morddwyd yj wraig,adt-yiiiwydyct-r))ydynyndda)-t]au. Ni (I lai na 300 troedfedd o barth lieh,af y bryn i'r dyfnder ag y syrthiasant iddo. Yr wythnos ddiweddaf eueg-'farnwyd 41ain o werth- wyr cvvrvv yn Wolveriiamptoii, am gadw mesurau diod yn llai na gofyniad y gyfraith, yr oedd y rlran fwyaf: o honynt y drydedd ran yn rhy facli, a rhai ycliydig iii3vii yn fwy na banner digon; trwy yr hyn)'r oedd' gwcrtbwyr yn ennill agos i gant ar gant, 'dros ben yr elw cyfi'redin a chyfreithion. Derchafwyd Dr. Hugh Latimer i esgobaeth Wor- cester, yti Ilai-ai yr hwn oedd ddyn anllad. Yr oedd yn ddef'odol ar yr amset hwn i bob nil 0'1' Esgobion i roddi.anrheg i'r Bveiiin ai dd\dd blwyddvd newydd. Aeth yr Esgob Latimer gyd-Vr lleill i wnenthur yr offrwm arferol; eithr yn lie codaid «>• atir efe a anrhegodd y Breainir Thclitamellt ewydd, yn yr hwn yr oedd dalen wedi ci-, phlyg-u i lawr at yr ymadrodd hwn, 'l)l1ttcil1 wY" a gotll:iicbijyr, a farna Byddai Didymns dra I (ii byddai i ryw un gwybodus cyn garediccd a nn-iiegu pa ham na byddai'r flwyddyn yn dechreu ar ddydd Nadolig, ac nid ymhen wythnos wedi hynny, sef ar ddydd genedigacth y Gwar- edvvr, yn lie ar y dydd yr enwacdwyd ef. Ac befyd, o ha le y daeth yr arferiad o., ostid cerdin uwch y drysau a'i- 11eiiestri ar ii6s G ,j

— •.,I DIGWYDDIADAU IIYNOTTAF…

Family Notices

--IMARCHN ADOEDD.