Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-Q-GRIF< I'

News
Cite
Share

Q-GRIF< I' Prydnhawn Dydd LLUN, 10N. 23. pilrau Paris i'r 20fed a ddaethaut i law y bore iiwti. IIsbytir dan. y pen Vienna, amy 4) eld o r mi^ s luvn, fod y Gweinidog- Russaidd weili ri'jo(](Ii ei swydd i fynu Ju y trynuadledd, a bod y Count Cabo DMstiia ^v- c i nij ned i'w Ie; ac y bydd y Tywysog Czar- tokiuski i gael gofal Poland; a bod y Gweinidog Awtrjaidd y Count. Metternich, i roddi ei leyn J' Gv tinadieddfa i'< Count Stadiou. pe Oddi with h\n Y lTIae yn ymddangos mpgis pe 'byddai gohinacau y gynnadledd yn cael eu pri- oddt i gyndyimvydd y gweiuidogiou uchod, scfylt ([Jos ell [)Yli,ciau. OisgWyiir Yn,crawùwr Austria ym Milan yn ebl'wyd;f losod y goron haiarn ar ei be". Yr ydym wcdi cad papurau o lioUand, y rhai p u ra u o l l (3l l an d <i ddygan.t gyfiehb h?nes a'r Un nchod ynghylch cyfnpwidiad y gweinidogion yn y g?I.HÜdledd.fa: I C!y wsom neifhiwyr fod Dug Welington wedi rnyned i V i1,1, i gad? He A?. Ca?ercag!? yr j liwn a ddisgw vlir adref. ;) oi DeTbymasom bapUT-nu o'r AmpDC; cy nIl Wy,ÏT cenuadwri'r 1;ly wydd i'r Seheddr, ynghyd a yii,lli v d a chpnuadiaet?a? oddnvrth y cynnad!cdd\vyr yn Cho.t, yn y pHpur am y 9led o Kagfyr.v rhai a I ddar.UuiKHit imsawdd y gynnadledd hyd ddiwedd. y mis' Hydivf. Yn gynnar yn y mis nchod cyn- j t'ygodd. y Cytiuad?ddwy!' ?ytanaidd erth ygl ynghyicli heddychiad ac iawnderau'r llw.ythau Indiaidd; ac ar y jje, (,Ytt nw),,d a'r gan IXlirppwywyr .yr Americ, y rhai geisiasant gynllun cyunadledd heddweh gan y Blytiiiiii., Meddyliai'r Brytaniaid fod ganddyni hawl i geisio y cynllun cyntaf ganddynt ltwy pa t'odd byn liagi cydsyniasaut.i roddi'r lravvl iun. athradd- g(l,isaii t* gy-nllun ar yr 2taiu o Ily (Irc-f, yr hwn a gynnwysai ammodau cyjlVedin y eyttundeb hedd- W'ch. Wedi i gyhoeddwr y pa pur Americaidd ;adolygu'r cynuyg, niegis y cyhcfe'ddivyd ef ) n y National Intelligencer, y mae. y»-gofyn, pa "wrthddadl a ddichon fod i gyttund-cb heddweh ■ •gael.-ej arwyddo yn ddioed?"" r oedd yr ysgrifau am godi tretlii ncwvddion yn myned rhagddynt yn y Seneddr. Gwrth- .yynebwyd yr y^grif ag oedd YJI cynnyg codi Ariandy g?iad?nue?ol ga i il 0 1, .3 1 cud yr ydys yn tybted y gwneir cy<u?gaf'aUi'\? sefydlu. • ■ r ?' '?dd?i?gys fod cynnun rrijwnudd Mr. Mum-oe yn cael ei ystyr:ed yu rhy gadarn, ac y mae un araH wedi cael el ddwyn i'r Seneddr gau Mr. ?<d(? yr h\vn sydd yu gwahauiacfhu oddi?r(h •; od(.o'r ?nf-rag'aw nip? u amry yStyriaethau. 1\1:1(" cY:J nyg a r fod v. asanapi? y miiwy? i gaelJ Ctgy??m ddwy d!yncdd, tra?ocdd-byddirr :MF: Moroei wasanat'thu tra -parhalwi y};hyfel, ?c ? ?'?el et danfon i dh'?gaethan tramo!'? os bemid hynuy yn angenrheidiol. Yn o! y cynllun ?w, uid y?'r gwr, ar yr hwn y disgyno'r gocl- ?c'), i gad ei ddala a'i draddodi i swyddog y ?ddm, yn ot cytutyg Mr, Munroe, cithry mac i ?)d ei ddarc?\y.!g- i da{n dir?y os na. ufuddha efe, a nr ned i uiio a'r fyddin. Y mae ltliag- 'vwydd yr (jnol Daleithau, Mr. Gery, wedi n'lrw; Mr. Galard sydd i fod yn ganlyniedydd lddo yn y s'wydd. A, B.dd i'r uewvdd am yr hcddvchiad i?yngon.) ? ? Unol Daleithau i gyrhaedd y wlad honno .-rnewnatnscrtra '"?? ? canys yr ydym yn (1,\ ? ? ? ?o?'?ddig ag sydd newydd  o,ddl yno f? y p;?d?.yr n.wyaf Hyr-ug ? ?erm Lywodraeth eu hu?aH. y.? dechreu dl "?' Yr ?? cy?-edinoiruydd ? ')-?'?' ?'?hwnaeth ?edi peri llawer o °tU Hy^f'' me?vii ?.? ?? yr ocdj- eu  lie yrocod, ell "'y ??pdm mor ysgafn. Yr ocdd y Se,'d,??h. adauyndraiUosog, yn yr hoiisofyd- lad,i\1 1t1asnachol penuaf acyu n?nduotyn :Ba i [j'¡¡WI'C. ? niPc r bonlieddig newydd ddyfod adref oMrantgc, )r a fyncganad oedd neb o HM• tiiied;iauau'r Gymmanfa yn Vienna, wed. ?Yiod t'ramt? o?r newydd; end yr oeddid tybied yn gy?'redtn yn Ffrahigc, er cymmaint hnyg cydsy'niad a sGichawgrwydd svd(i ym- 'I\ith yr amrywiol gynnadleddwyr, y bydd 1(- "t ymadacl mewn heddweh, cr tna?r slomedigaeth i ga?yr rhyfel yn Paris;/y. Thai yuy«t dra gwi tl'.wynebol j heddweh, ac yn caru ill 11 o?(i, ?annad o j)wy barth y j vCuiir ef. Y Mae Mr. Crawford, Ceiinadwr lyr Anieric yn Paris yn haeru heb betruso. ei fqcj )n hyderus y cadarnhair yr'heddwc? c:'u Madi- ?n, 6 her?ydd fod gan y cynnadleddwyr Amcncaidd 'yu Gt.ent a\vdurdod 'i ymhedd?chu Srde;cr?ul!at ma!)?I i:d uag agawsant.  {\wdùdcd orn\so'1 a T? ychwanpgot o'r awdurdcd orn'tPso'I a ddpf?????? ? ?"' ??   ctriatd Pabaidd  eu f')Yddir gLi,? i,ai o"r Offeiri,,iid'i re d'l ???'? y?' '?!'os Donovan a Ficcr CyH- re LIIO ['.8""0\" (' J b II' ?m yn dd!??'?''? ?' ?'?' a g^vbwylias-; S??dy ???????u-fod dyn cyfnfoiag S CI {¡ Y n a W r Y 1 I (' C .} yn awr ^b-vw ? H?d George, St. G,ile ?uo?f?h??i ? n u-erV 'lne<jiii cael go)!y?dod gan -ei dyWvRvri,j :el y??t'ol, o herwvdd'iddo baHu r?oi d?? ??? ???? tynu i'r l''icer CylfVedi, A iT 1), »«MI g'^tivngfiod (nea I) i 11 'Wr (J gn ¡¡ yngc.of ,( neu Hu¡eUa nt ?g? d-?d '?) y'?<? pddar ia?n, gan et O?inad, y? &? ?'? ?''?ydd danfon o hono ei b!on(yn i'YS\'Tb1,apel,y herwyc1d danCo" 0 chono ei bll'utyn I ,tf}n1ntûymmYd()ol, He yr arfcr¡r y Bibl P)'()t8S./ Svedt ?????ys'r i ni ar sy!feini da fod Bibian e(lI-, Ci iq "u diii?-strio gan rai o'r Gwyddeiod t;a wsa 1\ t' gàÜ u(: I,('' yn g?'dynct i aw g'yman a jgawsautgah en)?'?'???y? ysbi-ydd.pan fydd- ent yn.oyfiuldef cu!H ho(,au wrtliy:i- Yn wil' ?j???'?'?" wthynt. Yn uir *"Olaf J1^1 ? cac1 ei ?"'y??Y? ?ewn rnynpgiad ar?.?'? ? eiddo B':bl ?Y?- I l\\anfaBlooms!Jury S to> 0 el 0 ??fa B'L.msb.ry hwn sydd ne?ydd ^mveddi; Y niv lVUntiir einaid J a'u goruch- ? ??? ? hwddf. ? V ?? O?iriaida'n gornch- ?V3-r -,v-edi ym(li,ect, ? ?'y !?-<l?.?"s yn '? '"?'"y???.-i.d r'.yddo'r BibI i;vedda ? ,lr|i;r Vmr"'ro'ad yo'r BILI fedcllatlIIU; j 1, >mhlith w f" Uoedd Gwyddelirr tiodion Siynny. r^ai a ar^ ^Sasant duedd cryf i'w feddiannu • fellr riau' ai ^uSa'" Aelodau o Eglwys darisgririo ani y Ilyfi, ?ctaM/ yl" Y(ly-s ? °' hydd t un o h6nvj,t hau v' °'r fi-vmmnr'f ? ? >r y^y- PxVl cadrh-1 J"'I ??' ?? ?''?"" S?-"? fod dynion 0 ft??' '¡; h) L II h wnw ed I t" I I 1.1' ? cv!c!i iiu-n i- ? '?""? ? ?Istry''w!o J ? «M rroteto.^ 1^^8 1 ddistrywio,l

Advertising

I ; / AT EIN COHEBWYR.

— •.,I DIGWYDDIADAU IIYNOTTAF…

Family Notices

--IMARCHN ADOEDD.