Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

[No title]

I AT ARGRAFFIJDYDD SEREN GOMER.…

News
Cite
Share

I AT ARGRAFFIJDYDD SEREN GOMER. I SYK,—Yr oeddwn yn ofiii ar un pryd na fu- asai ymddangosiad Seren Gorncr ond dros amser byr, ac mai gwedi Ilcwyrchu o honi dros amser yn y cylch moesol, y buasai iddi lwyr ddiHannu heb adael 61 ei disgleirdeb blaenorol. Meddyi- iais ynof fy hun y buasaiei galw yn Seren losgyrnog Gomer" yn fwy addas. PIt fodd bynnag, diogel gennyf yn awr ei bod yn Seren scfydlog, ac yn Seren o'r hefyd. Yr wyf wedi tremio ariii hyfryd- weh a pher-lewygfa dios ysbaid blwyddyn gyf- all ac yn gobeithio na chollaf fyth fy ngolwg ami hyd oni roddwyf heibio wisgoedd marvrol- deb. Bydded iddi barhau i lewyrchu gyda (iis- gJtirdeb digwmmwl hyd y genhedlaeth olaf; ac fel seren y pegwn, yr hou sydd yn cyfarwyddo y morwr ynghauol peryglon y dyfuder, boed iddi aros fel arwydd tragywyddol i'n cadw. ni a'r cenhedlacthau a ddel rhag sugn-draetha;u cyfeiliornad a floliucb, tra'n liwylio ap, Ortws cefnfor bywyd. Fy mwriad gostyngedig yn awr yw dyfod* yn Ohebwr achlvsurol i'ch papur r:rddasolv Yr wyf yn g-obdthio, na fydd fy nghohsbitroth y'ri hollol aunerbyniol gunty ngwiadwyr. i.nygaf' (os derby niol gennych chwi) yn dra eb- I rwydd i roddi banes byr o fucheddau hen Ath- ^ronyddion Groeg) i grybwyll eu dywediadau mwyaf hynod, &c. eithr cyfyngir fy sylw Vn beunaf at Feirniadaeth Bibliaidd. Os bensweh | y uodiadau caidynol yn deiiwng. o gyhoeddojj> rwv dd, bydd eu hyHiucUuigosiad buan va. dja boeldhaol gats ,-Eidi cyfaill didwyll, J cuÜs O"g BRYN TEG, SYLVfADAU AR AR\VKIN I AT) I MEWN ARAE?H I rAtjLr?ATiB?j.AID. Sicrhair i ni gan St. fiic (ysgrifonydd vr 1 Actau) mai tra yr oedd Paul yn A then, ei ys- 1. bryd a gynliyrlwyd ynddo, wi th weled y ddinas Mcdt ymrodfli i eilunod," Act. svii. Io, Eithr pan ddacthpf? i dractb cÍ <1raeth yn yrAr.f'o- tl pagus, ni aHasKi cystadlu hyn?wsc'dd ct dym?n?' a dimond grym anoifodol ei resymiad. Yn ol f" ¡ 1. Ù ci:]cyf'e!thadui.,y)t?:t? y mae anfwyn d er }n i yr arwoiniad i mewn, ?m). wyrAtheniaid, mi a'eh gwdat' c!nv i ymhab pt?h yn- dra choc!gr<'f- yddol," (riiy goeJgrefydtkd,. S»aesneg); end yn i yr iaith wn'iddiol y mae yn m 'JkhioI o fwyH-j aidd, )i.?'? '7rZ1: ?r ?;o-.?;?c??f?5? ?xt 6!??. i Arferir y ,aii, ?Eio*i?xil,4)y4y, yu fynych n:e?n ys- fyrd?wg? <)udymae?a)i(!d?h<?fyd" yndra mynych -ystyr d(!?. Dy?pd Ffestus wrlh I A?:!piJ!? ?a(i.ocsg;U) gy1?d(i?yr P:?l ddimyn d erbyn end t'hyw pfyujot! iregi tvs ictxs ?;f?. (s.Mxs ynghylch-eu coelgrefydd cu iuiualn,. Act. I xxv. 19. Dy'a&id ,y_n diUamnnui ei grtIl!ith, w y nghylch eu crefydd" eu huha'm- caiiya nis geHir meddwl y !?':<s:u Ffosius yn Ueiaru. yn | ddi Hiygus wri!: Agrippa am y ?rffy<!<Indut'?.?, scf yr eiado A?rlppa i hau, pan ordd Ac.np}? j Wt'dt dyfod, ynghv d A'' ch?acr Bern:ey VCe^a- j ren, rw auiierch ef. KiiiiiymaeyHdeby?-fodi F?cstus. y? talu parch snwy lia ehyiiiedin i Ag.!ppa. I Dywed Jo?Pj?iQs, mai ??e'df i Ma?ac.se.s pd.?? f- a ,hau ::¡¡n t.¡(» \1: ttad(1oti¡¡et b, a'i holl bechodau erc:Hy-R!')ynDn?,cf<ayniF('ddcddrha?UaWy '.Tx?t! ???'3?; 7r,?/ xvh» ??o'??;?.?''??, i fod yii o?s- ] trnieS n ei add' Had ef. Claudiiis, yu y ddeddf a uyn oedd odd o du'r Iuddc'?(?!, .7?dd yn eu ) fI Y 1 ey.egliori [avi txs rm xXhuv $tt!Tioaip.ovtxf l;tlf'l'l.,w i beidio dirhiygu neu gablu crcfyddab"v'eiihed- loedd ereill. ,¡ I \-r.>tklengys oddiwrth yr hyn a ganlyn yn ar- aeth Paul n:ul oixkl efe wedi be]o'r Atherdaid eanys wedi frybwyll arysgiifen yr allor, i'r Duw nid adwa^nir," y mae yn my tied rhagddo, cy «» xyvoau'ei ty<rc&e<%) syv xxixyytWu *'yr hwn gan hynny yr ydych chwi fieb ei adna- bod, hwnnw yr wyf yn ei fyuegi i chwi." Y ferf a ddefuyddir yma am addoliad (tt-o-f.Ssw) sydd bob amser ddarluivsadol o addoliad canniol- ad wy. JMaj; y t) i aufwynaidd y gair yn angh.yson a holl a mean ymresyiniad Sant Paul; pe buasai yr Apostol yn enwi rhyw gau I dduw, buatai rhyw reswm am osod ystyr an- fvvynaidd y gair yn y He hwn. Eithr nid oes resvvm yn y byd am hvnv, gan fod yr arysgrifen a gry bw yilir ganddo ef, yn golygu yu union* gyrc!>, neu o leiaf yn eynnwys o daui, y g\\Ír, Dduiv, yr hv> n oedd efe y" ei brrgethu. T) hinf l gan hynny fod St. Palll yn dywedyd, Mi a'eh gwe';a ehv.t ymhob pe'th yn dhx'chrcfijxULd; ■ euiys wrtli ddyfod heibio, a syiwi at r a?iyigi>fen hou ami, Fr Duw uid'.juJwaeni. yr hwn gan hynny yr ydyen ch.wi heb ei adnabod ya ei addoli, itwnnw yr wyf ■ li yn ci fynegu i! c.iwi." Ni fuasai hyiryn rhoddi trjurigwydd yn { A teens. EI yx$r< xWo ym vroXivfj >txt | rur £ v tr^ulots- scfU y fyxa-y-uon, TO Vaviot irgxy- (ixios, XXI EV Itaiu tixtgu rots fjion X"ki ljr"ty xai xpiafj.xv e<rrili\\iv, DioiiyS. 11 a 1. de Thucyd. judic. hoil fawl-gerddi ag sydd alluedig eu gwneuthur i drigolion A then, I'haidfhy fod yn. uchaf* • mai ymhob achos pwy:-ig y nvaent yn ymofyn ag ewyllys euduw- hiu, ac nad ydynt byth. yu ymosod ar un gorcli- I gorchestol, heb yn gyntaf geisio eyfarwyddid oddi uchod." Yr oedd yn arferol i ddieithriaid hyglod, y rhai a lefarentyn gyhoeddus yn Atheii, i ganmol ychydig arnynt yn en haraethnu eyutaf, ar gyfrit' doeihiucb eu cy freiihiau a'u sefydliadau,nen ryw bwngc arall. Yr oedd ran Sf; m da i beidio bed yn ddifTygiol yn hyn, ar amser rocr a yn wirioneddol en Lod yn ddynion tta ehrefT yculoi. Buasai yn atteb ei dro i'r graddau peliaf. a buasent yn cael eu bodctio yn fawr wrth glyw- ed hynny ganddo. • Cy mmeraf fy pghennad i ychwanegn ymad- rood neu dclau oddiwrth y (lysgedig Dr. War- burton, i gadarnhau y dehongliad uchod. Ej iciriau ydyut y rl.ai hyn, Atheii oedd ddinas [ wedi ynii oddi i grefydd gvdu'r nnvyaf ar wyneb y ddaear. Am y ihe-wm h wn y gel wir hi gan S.'phccles eu ba>"dd, Adeilad saiictaidd y duw- iau.' aGwwv rmt QeotHjMp.wv. A thrachefn, "Hvvn oedd y riieswm, am yr hvvn y dygwyd St. Paul, yr hwn a y. tyrid fel dygwr dawiau dieïthr, i lys yr Areopagus nid fel d; wgw eithredyyr, end yn hytrach fei cymrawynaswr cytlVediri5-.yr hwn oedd kg addoliad newydd ganddo j'w gy'nnyg i bobl ag oeddyut uwchlaw pawb yn grelyddol."

Addumddau Ileliaflact/t, nctt…

[No title]

[No title]