Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

SADWRN, 21. Ymddengys oddiwrth yr erthygl a gnnly fed aclios I'lraingc yn St. Domingo raor anned wvdd ag y gellai holl garwyr dynoliaeth ddvmuno ei fod Pigion o lythyr o Cape Henry, a amserwyd Tachwcdd29, 1814 yrhwn a ddygwyd trosodd i Cork, gan y Lady Gambier.—■" Medina, un o'r tri Dirprwywyr a ddanfonwyd i'r drefedigaeth hou gan Ffraiugc, sydd garcharor. Wedi ei fanw'l holi gan y Rhaglaw, efe a roddodd ei ys. grifau awdurdodol i fynu, trwy y rhai yr ocldid yn dymuno arne ef i gyfcillachu a'r CadfrUlogion at i'r brodorion, ac i feithrsri gwrfhryfel os by- ddai hyuny ailUedig. Y mae efe wedi cael ei osoù ar 'n:"wydcl.r 11011 cso d ar gyhoedd yn yr eglw y s, yngwydd yr holl dref, a'r ;i>ilwyr, fel ysbiwr. Gyrwyd hysbys- ireth o hyn yn ddioed, gan Christophe,, at y lell-1 naduriaid ereilly Petion a Borgelais, ac yn gan- lynol i hyn, careharwyd Daukiou. Lavaysse, a I Daverman, ganddynt hwy. Yr Arglwydd yn unig a wyr beth fydd eu diwedd." "Cyttunwyd ar ddanfon deisyfiad i'r Seneddr yn erbyn adnewyddiad i-di-etti ar feddiant, gan gyfarfod cyfrifol yn ninas Worcester dydd | Cynnalwyd cyfarfod gan y Pabyddion, yn nhy Arglwydd .jb ingal^ yn Dublin, ar' y 17egorr mis iiwnv.i ystyried pa un a fuasai eu deisyiiad i'r Seneddr i fod dros rv dd-ireiniad amrnodolT nee diammodol, a. phan ymranoddy gynnulleidfa, ymddangosedd fod tii dros rydd-freiniad diam- modol am bob un ag codd yn foddlon iw dder- byn ar ammodan; ac ymddengys mai lIyu y w barn Pabyddion yr Iwerddou yn gyffrediu. Yr oedd Arglwydd Fingal ei hun gyd £ 'r blaid leiaf; ac yr ydysyn casglu trwy l'ar o'r ymadroddion a lefarodd ei Arg! wyddiae-th yn y cyfarfod, y bydd tddo ef ymneiliduo oddi wrthynt7 heb eu cyn- northwyo ymhellach. Neithiwyr danfouwyd Mr. Shaw, cenhadwr y Brenin, o'r Swyddfa Dramor a chennadiaelhau i Arglwydd Castlereagh yn Vienna, y rhai a Vs- tyrir o gryn bwys; a dengys yr amgylclnad liwn fod y son ag oedd yn ymledu yn y lnir dditias ddoe, ynghykh fud y gyrmnaufa wedi te. fynu mewn modd auheddychol, ac Argl. Ca3tlereagh ) ar v ifordd yn dyfod adref, yn hollol ddisyifaen canys. Fe buasai hyiiny yn !bod ni ■ -chollasai ei Arglwvddiaeth1 ddim amser, end danfo'nasai.'r newydd adref yn ddioed, ac ni ddahfenasid ecu- • nadiaethao ychwanegol aHoef yno. 1 Dydd Snl diweddaf, yn egYwys St. Werbnrgh, Dublin, ymwrthedodd y Gwir Arn h»dedd:> Argl wydd Kingsland ag athrawiaefhau Kgiwys Rhufain, a derbyuiodd y grefydd Gristiauogol i ddiwygiedig. ) ACHOSTRAANARFEROL, I Rhyddhad John Bird, ac euogzfarniad yr hon (fi cyhuddusui) Arm N.mlf.rd, o A:1(ul- oniacih.—Daeth yr achos hwn yn mlaen yrn mrawdlyS Exeter dydd I>luu diweddaf. Ya lÎs Tachwedd diwwld'^f' daliwyd John Bird dan y cyhuddiad o Ai,,i-i Radford, yr hon a dyngodd ei fod wedi lladd g \Y<iS i wr bonheddrig, o'i citiv Burkiiill, yn^hyU h a cafcclct ddynes at holl anigyloliiadau y lioiruddiaeth yn gyfattebol i'w thystioiaeth gyntaf, trwy yr holl amser hyd ddydd Sadwrn diweddaf, pan sierhawyd iddi fed Buckhill ar y.ffordd tuag Exeter, i brofi yu y brawdiys yn ei herbyn hi ei bod yn gelwydd- jog, ac yna hi a syfaddefodd o iioni ei hun fod yr holl gyhuddiad yn amvireddtiF. Dygwyd Biul i'r ei ac ymddanqosodd y ddy- j nes mawu llys tra llio<g o ddynion a phan ofyn'odd y Cofiadur iddi pa bpth opdd garjddj i ddy wedyci yn erbyn y carcharor, hi a attehodd, '• Dim, syr—yr wyf it yn cung." Ac ar j ri*yddhawyd y carcharor gall y R licit hwyr. Ac | wedi hynny eafwyd Ann Radfo-sd yn ciog: o Anudouiaeth gan yr Ueuel lleiuiwyr. A :') I brofwyd hi aiii hyu, hi a ddy wedodd, 64 Er fy '•mod yu gwybod mai euog wyf, ctto fc,"iii C) ng- horir i ddyu edyd dicuog." Wedi i'w- llw gael ei ddarllen, dy wedodd Buckhill, y t'yn a dyugasai hixied.d wedi eael ei iadd, ei fod yn byw er ysped-ir blynedd ar gydcîg Arglwydd Beanchamp, i dneth gyda's Bendeliges Beauchamp i-Exeter yn y fhvyddyn 1813. Ac yn ysba-id yr unarddeg o ddyddiau y bu ef yno, yr oedd yn my tied yn fynych tad Ann Radford am ftrwythau athrwy hytmy iddo ddyfod yn aduabyddtis o höni; eitiir na ?el&dd efe J. Bird erioed, ac ni bu efe erioed yn ymryson a j ef yn ei chylch hi, nac ag un dyn ar- j „ yr oedd efe wed; bod ?yd? hi yr h?yr cyn iddi wneuthur y ryhuddiad Ili yr I) li y -y!iLitl,.Iia(l I)uoiit vii y fel y yn feddw: yr oedd hi ynghylch dwy ar bymtheg oed pan adnabu (fe hi gyntaf. Vn ol eÎ chad yn c'?'?, cyhoeddodd y Cof!ad?'r y ddedfryd o i AUtudiaeth dros saith mlynedd arn'i. Y mae j llawpr o glod yn ddyledus i Mr. White, meistr | John gild) yr hwn mewn ychydrg ddydorau a deithiodd 700 milldir i'r diben i ddwvu Buckhill i Kxeter. erbyn ainser y yr oedd Buckhill newydd ddychwelyd o Ffraingc, ac olli buasai yr amgylchiatThvni, gallasai fod YII gyfyng ar Bird, gan fod y cidynps yn parhau yn ddiys- go; i ddywcdyd yr tlii chwedl.

I AT ARGRAFFIJDYDD SEREN GOMER.…

Addumddau Ileliaflact/t, nctt…

[No title]

[No title]