Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

[No title]

I AT ARGRAFFIJDYDD SEREN GOMER.…

Addumddau Ileliaflact/t, nctt…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

.,¡iJJh.. $.4-rdl ¡r;J ..d>. Par had o oil Llunaain, S;c. 1, ■V pwngc o gyssylltiad y deyrnas honno wrth I rrussia, yr hyn a gymmerir yn ganiattaol yn awr, end Co ac -os rityw amgvlchiadau digwydd# Ychwanegir fod yr Yinerfti-cir Ale.xandeg wedi I pa'rotfoi jFi'erf-Iywod raeth i Poland, yr hyn a gredir yn awr yn lied «yilredjn-. Oddi, ar y munud yr yn.ffrostiodd efe fod gunddo 500,000 o 'I wyr arfog yn y deyrnas honno gdlir cdrych ar ei | fhynged fei wedi e: lwyr efy(H" fcl nad yw Yr'gaUu TaHeyrand; naC n gyintadleddwr arait a ¡ dd'c?ion f*dju'r*un ,go'ygiada.u ag y'utef?ar y pwngc, i'w chyfnewid ar h ra 0 dro.y- I IIy5!)ys't' m?wn erthyg! o ?bcc fed cyfnew- idh d I!esiol yn nhoUfeydd Rmia yn cad ei dd:-g?y!< trwy'r hyn y de; bymr amry ? nwyjdau f ag oeddynt hyd yma yn .waharddedig, trwy datu 1 toll; ac ymhiith y rhai hyn crybwyllir siwgr a'r gwlrod a wneir o hono (Ituai) gyda cliryti I' hyder. Dy wedir yn awr, fod yr Eglwys Roegaidd wedi lrli, :c-,ttii i Deluges Olden burgh (yr hon a roddir g;-n <idychy mmygion i gynuifer o Dywyspgiou) briodi iiThywysog Wirtemberg. I Gosododu Syr Sydney Smith darrsgrifracf ar droed yn ddiwee'dar yn Vienna, i'r diben i bryny thy: d-did y caethiou Cristiauogol yn Tunis ac 1 Algiers; eithr mynegir gan bapurau Paris mni'r dihen cedd prynti lamp n'ewydd i'r Demi yn Jerusalem. Nid hwn yw'r cynnyg cyntaf a wnawd o'r un parthau i osed allan y Tywys ydti gwroi hwn yn wrthddrych gwawtl a dirmyg. i Nicl ydynt yn anghotio ei fod ef ynun o'r cyntaf i ddarostwng balchder, a gwarthruddo mesurau eu Gwron, yn y hwn y r ymllrostient gy mmaint, yn Acre. Ac wrth ymdrechu gwawdio dynga> wet! y Ty wysydd Brytanaidd hwri yn y modd hyn, ymddengys pa iiicr anghymwys ydynt i delmlo tel dYlIlOII achosion y caetbioiij a pha cyn leied y prisant rydd-did ereill. Yn ol y weithred ddiweddaf o eiddo'r Seneddr I ynghylch llythyr-doll i'r India Ddwyreiniol, ritaid talu am bob papur dvddiol a ddanfonir o'r tvlad hon yno, bedwar gini yn y flwyddyn, ac j am bob papur wythnosol, un gjni yn tfwyddol; j ac mown modd cyfattebol o'r India i'r wlad hon. Gofidusgennym fynegu fod dau blentyn i Mr. j Biggs, un bachgenyuynghylch now mlwydd ocd j a genetfi cTair blvvy(id oed? wedi colli eu byw) dan yn y iliamiau ddce, pan gyron-ciodd ei dy ii,rtli fonwent St. Paul dan. Yr ofnldynt oil yn chwcch o i)!aut, dihangodd dau o honynt allatt uas ivy- ddys pa fodd, aciuibwyd un arill gan y wasan- aethyddes, adygwyd yr reunngaf allart gan i'iirgs, y fam, yr hon oedd yn^iiylt'ij rhu^hro] trwy gano'i y tHamiau i ?yrchu'r UeiU, eithr r cwy p!?d yn farw mevvn itcwyg ?'? cyn cvr- i 1 hacd" y tali. Y n?e Meiwyr swyddl Bedford, Cnmbcr!and, t)urs?,. a IbnJvchcn i gad eu go!iwno- yn i  thydion yn ddioed.  j 7?y?/ ?!Cf?-<7<<A ?/ .F??7<?.—-Cy ?awnodd Ci Mawrhyd' ei 70ain ndwydd ar y ISeg 0 Fai | ?iw ddaf, ei hr ddoe cad?yd y dydd yn Y ddinas yn ol y ddefod, fel na byddai i gyich? yi ?pnott- j I L" ']' J i?of.'] ei Frnyfhyd!, yj hwn sydd ar y .dvdd o f Tebpfiri, fed yn rhy tigos i'r eiddi hi. Eithr Ili 1 t-nadwvd y dydd da'r un j-hotli-es a'r uiiam-j lygiadau o rrfoledd-gan y cyffredin, ag oeddid aiferoi o'i wneuthur cyn amser anhwyldeb v i Jjrenin. pa fodd byrmag, cadwyd gwyl yn y j s'.vyd<!feydd cyhoedd, croesa\?yd y boi-c chanu idychau yn gyfiVedin trwy'r Brif-ddinas, I ac.yr oedd y b-merau yn chwilioary clochdai, j Ciniau'odd crrff; wyr ei Wav/rhydi yngiiyd^ a j goleuasunt eu tai ,.ii -.i- Cyiinalwyd y 1 I dyrld fnewn modd dirodres yn Windsor, oddi i eithr rod y clycliau yn canu tl'wy'r (Iy cld. Der- j by niodd y Frefiines annerchiadau cydlawenychol i ci tlieulu B:eiihinol, ar ddyehweliad y a fchiniavvodd ei Mavvrhydi, y Teulu Breuhinol, a J yn Ar y 17eg eynnnhvyd cyfarfod cyfrifol a Hi. osog yn Lerpwl, i'r diben i ystyried* yr angen .<> ddanlott tleisj'fiad i'r Swneddi yn erbyn paihad y dreth a:r fcd'iiant traetiiwyd amryw «ieithau i ddangos nattur ormesol y .drcth, cvttunwyd ar cmry«v la\vnfwr:ad'iu darluiiiadol o'r un pe-th, ac ar ddeisy find i'r Seneddr. yn erbyn ei phalhad. Cadfc'v d cy fa i fod liiosog a chyfrifol ar yr un fiches ddoe, gun drigolion plwyf Lambeth; v.yr.wyd yn yr areitiiia« ar vmddygiad gormesol casgiwyr y dreth ddywededig* aC %Vtl(ii (,N-ttuiio o'r cyfarr d yn unfryd ar amryw law nfvvriadau a gynuygwyd gan Mr. Dnris, i "ddarluivio'i* gwrfii- i d(iad!eur<ii pennafynei herbyn, cyttuna.ant oil ai led i dneii-yliad gael ei ddanfon i'r Scucddr yn crlyn ei pharhad. i Old Haile. Ionaxcr 18.—Dygwyd cwyn yn Crbye Franci Bodcnharti, am briodi ag Eliza- I)t,tt; Keacli, frayroedd ei wraiggyntaf yn fy\v. Profwyd y bricdas cyntaf gan gfechydd phvyf Kingston ar y Thames, a chan fain ei wraig gyntaf, yr linyi a briodasai efe ar y 18fed o C'i^vefror, 181a bu byw gydàhi hyd y cyntaf o Fehefm dineddaf, ac wedi cael dau o blavst o honi. Profwyd yr ail briodas gan glochydd pI w f Hpxton yn Middlesex, a chan Elizabeth Keateli, yr ail wraig, yr hon a ddywedodd fod y carchaior Wt-di dyfod atti hi a dywedyd mai gnvr gweddw ydoedd, ac ni wyddai hi fod ganddo wraig, am hynny hi a'i priododd ar y 5ed o Fehefm diweddaf. Dy wedodd y carcharor yn ei ainddiffyn, fod y wraig olaf yn hollol ddigais oi eiddo ef, wedi ymserchu yn ddirfawr ynddo, ac Wedi bygwth lladd ei hun oni phri-dai efe hi, er ei bod )-it berflhuth wybodus ar- yr ainser mai gwr gwraig ydoedd. Ac amei fodln ofni y hyddallii euog o htuuin-laddiad, ac yn anwrhoclus o'r gosp a gyfiif y gyfraith ynddyiedusi'r cy fry w weithred, Ple a gydsyniodd mewn model armedwydd a'i t haer dde;sy-fia(iau-Itlici tll fa fn- Euog. Dedfrydwyd Sarah Stone i gael ei halltudio tirossaith mlynedd am hltdo plentyn mevvn mndd dicheligar oddi ar Catharine Crani*ei- (i i-yw (idiberi aiihysbys) a'i gadw luyd oui chafoddei fam trwy la vrcr o drafferth a fael yrtddi mewn Hong ar yr afon. Gwraig dlawd oedd CathariucCramer, wedi cael lawer o blaut, ac wedi e.-gor ar efeill- iatd y tro diweddaf, ac am fod ei Hetty yn llwm lawn, hi gymmerodd yr efoilliaid bllti ailan, SC un o'r plant ereill i fon went St. Pafctrj i geisio elur.en gan y fforddolion, dacth y carcharor Ileil)io iddi, canmolodd y plant, ac a roddodd geiniog iddi, gan geisio ganddi dd) fod gyda hi at j Foneddiges haelionus yn Whitcchapel, yr hon a roddai iddi banner gini; ar hyn cyctiwynasaut eill dwy tuag yno; ac er mwyn dallgos digon o dosturi cymmerodd Sarah Stone y plentyn trymaf j oddiwrth ei Tarn, i'w arwedd at y Foneddiges j jel.useugar; eithr cwympodd y plentyn ag oedd yn cerdded yn ochor ei fam a tlnti bu hi yn ei godij trodd y garcharcres lyw le o"i- neilldu, a chollwyd hi yn y dorf. Tyngodd y garcbarores mai hi oedd maIn y plentyn niewn dadt, ac enw- odd y ty lie yr esgorodd amo, a bod llawfeddyg I wedi byd. yu ei rhyddhau olid wedi ymofyn yn ¡ fan\y{ am yr holl bethao hyn, cafwyd na fu erioed yn y ty d,ywedt.dig yn esgor, ac na bu lIawfeddyg yno yn rhyddhau neb ar yr amser hynny, ac nid oedd neb wedi ei gweled yn rhoddi sngn i'r plen- tyn erioed; ac felly baruwyd iddi gael ei hall- tudio yn y modd uchod. ? r ?'