Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

GWENEIT, 20. Terfynodd brawdTys yr Old Bailey y bore hwn, pryd y dedfrydwyd dim llai na l25 o gar- charorion i ddioddef marwolaeth, amryw o hon- yn llangciau mewn ymddangosiad. Dedfrydwyd deunaw ar hugain i gael eu halitiidio dros saith mlynedd; pump dros bedair blynedd ar ddeg; a rhifedi helacth i-gael eucarcharu dros wahanol jamserau am amryw ddrygau- Bvdd t'f llys i Seisteddetto ar y I5fed o'rmis nesaT; ac os bydd i droseddwyr liosogi o hyn allan yny modd ag- iv maent ivetii yn ddiweddar, rliaitl fydd i'r llys eistedd bob dydd trwy'r iliydt-ly-ii, oud ar y Saiiuatliuu. Y Hythyrau a ddcrbynwyd ddoe o Lisbon a ddygant hanesion i'r 30ain o'r mis diweddaf; a Invyliodd y llythyr-long o'r Tagus ar y cyntaf o'r niis hw n. r o iawrpwys; eithr fe'u llenM sr ivg achwynhulau ar yr dddigedd fasnschol a goleddir yno yn er- ti- ythiii,liiitil I ar y cyfliniau gan lierwloifgau yr Americ. Y mac uri pfr rhai hyi»^ a elyrir yr America, o 2 lain mang-, nel, wedi gwneuthur llawer o ddrygau yn y parthau hynny, ac ynghylch Peurh) u St. Vin- cent. Yr oedd sen yn Hynnu fod brwydr ech- ryslawn wedi cymmerpI Ilc rnyngdùi Ùg vn o longau bychain ei Fawrhydi, enw yr hon oedd anatlnabyddusj acyr oeddid yn dtegwyl yn aw- yddus am gadarnhad a gwybodaeth or modd y tredd y frwydr allau. Ar y *2 lain, dygwyd Mr. Canning mewn fnbdd swyddol at Raglawiaetli Portugal, yr hwn a'u hannejchadd àg araeth lsyawd! a bywiogj yu yr' hon y cymmerodd efe aehlysur i fawrygu cy ra monad milwraidd triolion yi, hwn y cynnorthwywyd i ddwyn i ben yr ym- drech Europaidd mewn modd gogoneddus. Mae cryn lawpr o leihad wedi eymmeryd Le eisoes yn sefydliadau milwrardd y deyrnas hon, ac yr ydys yn parottoi i ddwyu y fyddin i lawr i rifedi ainser heddweh; y mae dwy fi:tiai: (troop) ymhob catroj o'r marchluoedd i eu lleihau ac y mae'r gwyrtraetl i gael eu lleihau i mewn modd cyfattebo), cyn gynted a? y deallir fod Madison wcdi cadamhau y cyttundpb hedd- wch; oddieithr y ?!?'? yCOtcd a'r 95ain ca- trodau. I Di ylliwyd y ^lary Ann, Cadpen Ilehdrey, o Hull i Luudain, yn AVinterton, ar fore'r ISfed o'r litis h wn, a fhrengodd y gwyr oil yn y mor. Cyrodd Arghvyddi Cynghor ci Fawrhydi hys- bysiaeth allan ar y ISfed, i amlyga eu bod wedi danfon at Ragiawiaid Nova Scotia, Brunswick Newvdd, a Bermuda, i'w cyfarwyddo i ganiaiau rliydd-did i boh llong o eiddoci Fawrhydi a ddelo j'w llywodraefhau, i fyned à'u gwahanol nwyddau i iosi^byrth Unol Oaleithiau yr Arne- ric, lie-b eu dad! wythofCyn gynted ag y gwyby- ■ddir tod Llywydd y Taleithau hynny wedi cadarnhau y cyttnndeb heddweh. ? Dywenydd genyra gael cy fie i wrthddywedyd j y SOlin daenwyd yri ddiweddar ynghylch fod y i rliuthr-fintai Frytanaidd wedi bod yn ailwydd- iannus yn ei hrmoodiad ar Orleans Newydd. Mae y Ely wodraeth wedi derbyn hys!;y:-iaetli, yr hWIl a ddengvs fod y Llyngesydd Cockbum S yn Bermuda, ar yr 8fed o Dachwedd; ac y mae gan y fJyvvodraeth gennadiacthau oddiwrth y Llyngesydd Cochrane, y rhai a amserwyd ar y lOfcd, ac a fyner:6 ei fod cf y pryd hynny yn Guadaloupe; ao%n hynny yr oedd yn Hwyr analluedig i'r blaenoriaid hyii fod yn Orleans Newydd ar y L5fed, sef ar yr amser ag y dyw- C'dwyd fod vr ymosediad wedi troi aUau ya af- lwyddiannus. Cyunahvyd cyfarfod cyfrifol yn Suffolk, ac un arall yn Norwich, ar ddydd G-wncr a dydd Sadwrn, i ystyried riattur orthryrnus y drefh ar feddiant; traethwyd amryw areithiau hyawdl, a darluniadol o orthrymder y dreth ddywededig yn y ddau Ie, achytiunwyd yn unfryd ar amryw lawnfwriadau, adeisyftadau i'r Seneddr yn erbyn ei pharhad.

[No title]

I AT ARGRAFFIJDYDD SEREN GOMER.…

Addumddau Ileliaflact/t, nctt…

[No title]

[No title]