Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

N(>tryddion Lhindain, §e.

[No title]

News
Cite
Share

--< MEllCIIER, 18. Papnrau Brussels i'r 15fed o'r rri-, ltwti a ddacthant i'r ddiuas heddyw nid ydynt yn cyn- nwys uemawr hysbysiaeth; mynegant fod Bel- ITium yn disgleirio yn ei boll arddercbogrwydd b ë:'I.. b blaenorol. Y mae'r son am svmud Bonaparte i I St. Helena o Elba, a'i sefydlu yno dros fy wyd, wedi diOannn yn awr, i roddi lie i son newydd, yr lnvn a'i deufyn i'r Aibnn (Scotland) i dreulio gweddill ei ddyddiaa, ac i gael yr un tat odd!- wrth y Ffrangcod yno ag a addaw yd iddo, ar ei waith yn rhoddi ei hawl i orsedd Ffraingc. i fynu. fi- a i,, c, i Eithr lihl yw'i' papurau hyn mor fwyned a dy- wedyd wrthym ar ba sylfaen y mae'r son yn gorptiwys, ac o ganlyniad nis gellir edrych arliyn amgeu Hrwyth dychymmvg, megis lJawer 0 betluiu ereiil. Wrth bnpurau Paris am ddydd Sadwrn, y rhai ydynt newydd dyfod i law,ymddengysmewn fyhoeddiad o eiddo Brenin Ffraingc, fod cyn- nulliad y tretiii a clwir droits reunis wedi peri llavver o anfoddlonrwydd a tiierfysg yn Ffraingc y flwyddyn diweddaf. Y niae swyddfeydd y trcthi wedi cael eu dinystrio, y papurau wedi eu llosgi, casglwyr y trethi, swyddogion cyhoedd, ac hyd yn oed y mil wyr a c. ifonvvyd i'w evn- northwyo wedi cael eu euro maeddu. Cyn- nygir maddeuant gan y Brenin i'r holl derfysg. wyr yn yr achos hwn, oddi eithr y rhai a fuant euog o lofruddiaeth, neu glwyfo yn llymdost, gan ystyried fod yr holl anhrefn wcdi cael ei ddwyn ymlaeu o achos camsynied yn y bobl, y rhai a-" feddyliasaut fod rliydd-did ganddynt i ymwrthod yn Hwyr a'r cais i daln'r trethi uchod, y rhai a gynllunwyd gan Bonaparte, o herwydd fod y Elvwodraetli sydd yn awr wedi lleihau cry'n lawer ar y beichiau uchod eithr hysbysir gall ei Fawrhydi ei fod yn ymroddi cad,,i"r cyf- reithau a ffurfwyd ganddo ef a'r ddau Senedd-dy mcwlI grym, a gelwir ar y bobl i ufuddhau iddynt. Cyttuna Hvthyrau anghyocdd o Belgium mai banner can myrd.diwn yvv'r swm ag y mae Ty- li,-iitioi, Goj-uchaf y Netherlands i daln i Aws;tria. feIdigoiipdtudamroddiBefgiumifynutddopf.. Yr hysbysiaeth o Vienna yn y papurau hv? a gyrhaedd i'r trydydd o'r mis hwn. Mynegtr mai j undcb Genoa a Sardina-yw'r utiig bw-igoag ?-dd wcdi ei ht fydtu yn derfy?o! yn y ( 'I?'a f *c'4i v rr, a l I f Dywedir mai un!g ddiben Symudiadau lluoedJ I arfog Awstna yn yr ?'dat yw rh-?gHaenu enciliad. Cyhoeddir y cyfrif caniynoi? yr hwn a a'ym- ? mcrwyd o bapurau Germany, gan ?Yhacdd?v''? me,r?vy(i o b?i)uiIIii Gertrati-)-, git 11 t)ai)urau l'c-ii-is leii vgol?letl mewl; ( 1%7tliorl ddyn 1S02:—Yrn gyntaf, rhyfel St. Domingo, o 1801 i lSOG a gymmerodd ymaith GO,000 ? lihvyr a e it f o drigolion gwyniou yr ynys, ac 50,000 o rai duou.— Yu ail, y rhyfel ar y mor a. phrydain. a gostiodd-o Jeiaf i'r ddwy blaid a'u CyngreirwN-f drydedd, rhyfel dynimor j gnu at yn 1805 a 1806, hwn oedd fyi-? ond a ,df-.i gwaedlyd, a yspeiiiodd y pleidiau gwrthvv y-ebo! o 150.000 o v.yr. Yn bedwaredd,. T*rhyfei Calabria, o 1805 i 1807, a ddinystriodd f 00,C06 o vvyr.— Yn hummed, y rhyfcl y-n y Gegiedd", o 1 HOG i 1H07, a YA chweched, y rhyfel yn yr Y.-pren y rnw" yaf llofruddiog o honynt el!, o 1807 i'lREi, a ddvgodd ymaith 2,400,000 o wyr. Ni byddai yn gyfrifiad rhy uchel pe vstyrid coiled blyu- N- (I c, lo I y r li fe I h kv ii i'r i,'u Cy,! reirwyr, r Brytaniaid a'-u Cyngreirwyr yr Yspaeniaid t'i, Portuguese, yn achos brwydrauj gwarchae, brad-lofruddiadau, a chlefydaii iieitil tus, yn 200,000, a chymmeryd un liwyddyu ,,),da'r liill. Yn seithfed, y "rhyfel dymmor yn. :hy f e l dvn)mcr y? Germany, a Poland, yu IS0D, a ysgubodd ymaith J00,000. Yn wythfed, y rhyferdynnDcr v 11 1812 a gostiedd i I1 fraingc a'i chyngreirwyr 500,000, ac i Russia 300,000, mewn bi-wydran, ysbyttai, treii, a pitentreii, y rhai a losgwyd^ nebiaw 200,000 o drigolion i'oland, Gei'rnanv, a Ffraingc, y rhai a syrthiasant yn ysglyfaetli i glefvdau heintus, yn ganlyuol i newyn a drwg-- driniaeth. Yru naw fed, dinysfrlodd rh y To! dytmnor ISM, 450,000 o w\r- y cwbl" yn .5,800,000 mewn deng mlynedd, sef yclnraueg na phum can mil boh blwyddyn. Aid yw'r cyfrif uchod yn cymmeryd mewn rifedi helaeth o farwolaethau anaeddfed, a achlysurwyd gan ddigwyddiadau riiyfei, gan ofn a chan anobaith. Torrodd tan dychrynHyd allan ar du c-?<r_ !pddd monwent Sf. Paa!, Uünhin, yu.'?hy!Jh 0 o'r gloch-y bore hwn, yrt tthy Mr. I.Jigg? vr hwn a gyrhaeddodd y tai uesnf yn dr:; bUan Torrndd y liiamiau anan Ky?? ?yrn?r?-yud ma?r nes brwdy'chu yr boll gyr.imydoiraeth. a } 1", t phau'byn nf:)i dinystr eu ha;))) d'?u pu 'iH'iuL' )!osgwyd y ty yn yr invn y dccht'?uocd v (a? yn ho!b!, ahHty-a?aU a?os a c??cl F? Io'? Yr l!a?r cynt''rpph'?u?'y)-?'!eidi.?n:to dd?f: i?- at:a}, a drygwyd rhai tat en'in. L!o?vyd pump 0 (1:1 i Ytt e. cvu ? t.i:t a doi?rocILI giel e* O1.0 IJAIJ.i. loNAWit 17. Priodi dicy fVraig.—Bu'r amgylcbiad can- lynol o briodi dwy wraig yn achos o derfyuti dadl o bwys mewn eyfraith, yti'ghylch cyfreilh- londeb priodas a wtiawd N-ii Nr Weinidog yr Ymnei'llduvvyr, mewn ystafell aiig- hyoedd. Yr oedd y iit,,u r gwr L briododd ail wraig cyn inarw'r cyntaf, yn Svvy- d(!o?, ac yn y ii?yd(!yn 1/?7 efe a brfoda?'tt Fonpddigpso Londonderry, ac !m ei bcd\nper- thvn i'r Y'mueilldu wyr, cy'i??uwyd y ddefod gan Dr. Biack, Gweitiidog Ymnoiiiduedig, mewii ys<afe!!nn?!iyoedu. Wpd: iiynny, yn y flwyddyn 1801, efe a "brindodd t?otieddi?s vm mblw\*f J J :>. b Mary-Ie-bonp, yn ei-defodnu {'?hvys Loegr. I, D?dtpnai Mr. N'ow?n, ydad'emvrdros y car- charor, fod y briodas gyntaf yn anghvfreithlon, o herwydd na chafodd e! c.hyl?'.v! yn?w?'neb v ?ynn?iicidfn, ond, mp?ts yr h?cra! efc, mev.it modd Hedradaidd. Cymmerodd y dad leu ar y ppn hwn agos i ddwy awr o amser, ac vr oedd vn ymddibyuu ar amryw ctdoddfau pert!;nwl i'r ivyerddon, oddivvrth )' I'hai yr hn?iid, y dyia ai priodnsau'r Ynmeiliduwyr fod Ö leiaf ??rbrnn y foti l? e-, -?if i, b r o i Iy Tcrf?nodd y Cofu'dur fod y briodas yn gyf- reithlon o herwydd, megis v e'ro, 1,(! (1 pr!?<!asY?pdih' diwygiad yn gyttundeb o nattur wladol (nid sacrament eglwysig) hyd oni wnawd gweithred priodas yn Lioegr, a gallasid ei chyf- lawnt mewlI un man yn gystal a'r lia.il. Ac. yr oedd etc yn ddigon hen i gofio fod prtodasau yn cael eu cyfrif yn gyfreithlon, y rhai a wnawd gati offeiriaid mewn gwestdy cyti'redin. Am hynny, gan mai gwneuthuriad cyfiaitii hendant oedd yn ei gvvneuthur yn angenrheidiol i briodas gael ei gwueuthur yn Eglvvys Loegr, yr cedd e fe, yn gofyn ymhil le yr ecchl y gyfraith ag oedd yn rhwymo iddi gael ei chyflawui mewn Eg wys yn yr Iwerddou. Ac am fod deddf yr 11 eg o Sior U. yn Seneddr yr Iwerddon, vii dangos fod pob priodas u. gyl:1wnid gan Ddysgawõ"H Ymneiit- duedig yn gyfreithlon, heb ddy wedyd, ymha le, yr oedd efe yn Iioliol o'r farn fod y briodas gyn- taf yn yr achos hwn yn gyfreithlon.—Cafwyd y (-art hynny yn Eucg, Yn ci amddiityn dywedodd y carcharor, nad oedd deyn yn '20 oed pan" briododd gyntaf, ac iddo gael ei fagla i'r briodas gan deuiu'r Fon- eddiges. » „ m

[No title]