Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

N(>tryddion Lhindain, §e.

News
Cite
Share

N(>tryddion Lhindain, §e. DYDl) MAAVRTH, IONAWR 17. DDOE doibyniodd y E!vwodraeth cnlln(L iaethau oddiwrth Arglwydd Castlereagh cytunvysiad y rhai, fel yr anvyddwyd yn Hod fuan, sydd o gryn bwys. Yr achos o ddywcdyd eu h)d yn bwysigyw, uid am fody Lly wodraetli vvedi arnlygu hynny, ond fod y newyddion o Vionna ymlrapurau Paris yn mynegu fod ei Ar- ghvyddiaeth yn ymosod yu ii-i-ol i ddwYII y prif hyngclilu ger bron y Gymmanfa i derfyniarl, a bod dadl wrcsog wedi cymmery d lie ar y c2.fLain o'r mis diweddaf, yr ),on a derfvnodd" mown modd ailwyddia'.aius ac attnymuuol. Y pyngc- iau hyn ydynt, fcl y bernir yu gyfiredin, achos- ion Poland a Saxony: a chesglir mai torfyniad antiymuviol y ddadl ar y 29aiii oedd, fod llussia a Phrussia wodi datgan eu bod yn ymioddi cad w moddiaut o'r gwledydd uehod trwy rym arfau. Ar y sylfeini hyn, rhagfynegodd dychymygiou, y rhai ydynt bob amser yu dra gweithgar, fod y gynnadledd wedi ei tliorri i fyuu yn dra disvm- niwth, fod Argl. Gistlereagh yn dychwelyd adrcf yn ddioed, ac y bydd rhyfel i gymmeryd lie ■rhwng y CyngreirMyr eu htmain yn dra cbywydd. <}.1, :') 111 f 1 l' I ,I Eithr uid ydym yu cael He i foddwl fod y syllacn )) J 0 leiaf j'r [ath gasgliadau- Os yw Alexander. yn b 1.1' 0 ymroddi bwrw ei lioll addewidion o hynawsedd o'r tu ol i'vv gefn, a chyfncwid ei gymmeriad o fod yn haeliomts, o feudwl mawrydutg, ac yn fendigedig," (enw a roddwyd iddo gan ei ddeiliaid. eithr yr llw11 a wrthododd efe gyda d 0.. ') 1 ,1' lledueisrwydd tra enni;igar ) am yclsydig erwi o dir, canys uid yw Poland amgen pan gymharir hi a'i ymerodraeth ddtrfawr ef, nid yw yn debY-1 gol y dygid ni i ryfel a- galluoedd y Cyfand er nwyn Poland a Saxony, er fod A I tlereagh yn ol yr Iiaueiaou diweddaf, wedi ym- droclt hyd yr eithaf, yn y modd mwyof can- moh,id\\ y <has anyruddibyniaeth y g'-yledydd 'hytmy.. Neithiwyr dacth Hytiiyr-god o HoUand A pha- purau i'r 1.5fed o'r mis hwn i'r ddiuas eu prif gynnwysiad yw hnnes cyfarfod cyndd.rycliiolu yr taleithau teyrna.sHanover, eu hai-inei (Iliad i'r )-it N't. ilwil yr amh^uit eu gorfoledd an; ddyfodiad yr amser dedw dd h wn. pryd y rnedra nt ymgasglu o gylch eu TyAvysog cyfreithlon, yr hwn a garent, a'r hwn a g iiiiol' ganddynt am yr engraph a reddodd i lioll da- leithau Germany, i ddwyn ymlaen rydd-did y deiliaid, trwygael en cynddrychioli mevvn Seneddr, yr lion sydd i iVuriio cyfreithiau wrth y rhai y maent i gael eu llyWodiaethu ac y mae deddf o riddo'r Tywysog Ithaglaw wedi cac-1 ei cii) lioeddi yn y wlad uchod, yr lion a ddengys fod y trethi i gael eu codi YllO yn y flwyddyn 1815, Tnegls yr oeddynt cyn hynny, hyd oni chef-fir amsor i wneuthur.y cyfnewidiadau y rhai i a ymddangosant yn angenrheidiol. Y mae'r llongau Alexander a Joseph wodi dyfod i Rochelle o Utiol Dalei'liau yr Americ; ymadavvodd yr olaf o Savannah ar y 12fed 0'1' I mis diweddaf. Yr oedd son yn yraledu fod Brytaniaid, wedi methu a llwy-I ddo )-it ei hymosodiad ar Orleans Ncwydd; pithrilid yw yr hanesion a. dderhynwydddoc o Rocliolia yn cadamhau dimar y fath ddy.ved- iad, ac o gnlllyniad yr ydym yn crcdu ei fod yu hollol ddisylfaen. ¡ At, l,ais T,!),s Madrid dyweùir fod gorchymvn wedi cael ei roddi yn libufain i ddala Cadfridog Yspaenaidd, yr hwn a ddanfonasid o'r Y spaen gan bleidwyr Siail IV. yn y wlad honno i'w wahodd ef i ddyoiiwelyd o Rhufaiu i'w wlad ei hun, a chymmeryd vLlywodracth yn ei law ei li ti ti a dywedir ua a I lasii, Siasl LVr. atta! ei gar- chariad, ond trwy ei gyfryngdod cf, ni ddanfon- vvyd y Cadfridog yn ol i'r Yr oeddid yn tybied foJ y Suyddog uchod wedi cynnal i fynu ohebiaeth maith a'r Tywysog lleddvvch. Gorchyrnynir i'r cadlongau Chatham, 71, Cadpen Lloyd, a'r Montague, Cadpen Heywood, i gael en cyflawni o w yr y n ddioed. Mown ystorm o wynt nos Fawitlt. cwympodd yughvich dwy dujme'll o hIwUJ oddi ar nennau Liys-dai dinas Carlisle, yr hwn wrth sj rthio a ddrygodd gryn 'awer ar un o'r muriau. Bore (lydd Mercher cafwvd gwas yr 15-brl1 Anson wedi boddi ynghamias y Trent, a'r Mer- i sey, yn Ilaywood. Yr oedd ofc wcdi tret-ilioli, lios o'r blaen mewlI ty cyfaill yn Haywood, ac wedi yfed yn lied helaeth, ac wrth ddychwelyd adrcf yn y fywyihvch, efe a gøIlodd y 1fordd, a i syrthiodd i'r camlas yr hwn S) (Id o fewn ychydig latheni i'r ifordd fawr. Ychydig ddyddian yn ol, gosododd Mr. Flint, i o Kifjgstoue, gerllaw Lewes, ancwyn (dessert, rhan olaf gwledd) ar y bwrdd wedi ciniaw, yr I hwii a gyunwvsdi, er syndod i'w gyfeillion, 1814, a 181.5, y rhai oeddynt oil wedi eu cadw cystal fel na allasid gwahaniadhu rhwlIg ll'rwy thau'r gwahanol ilynyddau uchod. Rhyngodd bodd i'r Tywysog Rhaglaw i roddi yr Ysnoden Werdd (Green Ribarul) ag oedd yn-ddiberchen, i Arghvydd Erskine. Y mae brawd Joanna Southcott yn honni hawl meddiannau hi, ac felly am dorri ei hewyllys, non ei Hythyr cymmnn diweddaf, o herwydd nad oedd, modd eie, yn y meddiant i o'i syuwyrau, pan wtiawd yr ewyllys; yr ydym I vn deail y bydd gwaith i'r cyfreithwyr i derfynu y ddadi rhyngddo ef a chyfeillion yr hudoles. Arnhcim (Iloland) Iona:cr Tl.—Neithiwyr yr oedd yn gwlawio yn drwm iawn yma; y bore, hwn yr oedd y tywydd yn dawelacb, yr a wyr yn fwrnaidd, a'r awyvbwysydd (barometer) yn isel. Ynghylch naw o'r glocli aeth yn dywyli iiiwn yn ddisymmwth, a syrthiodd cafod drom 0 genllysg, eithr nid ymddangosai fod y gorciludd I dudevv ag oedd yn gorchuddio yr holl awyr-gylch yn cael ei w asgaru; pryd y goleuwyd yr holl dywyllwch mewn mocld brawychns ar unwaith ¡ gan feliten ddychrynllvd, ynghvd hOl, nid ar ei hot, y daeth taran uellel. Tarawyd eilll clochdai, y rhai a gymmcrasaut dan, ond trwy gynnorthwy diattreg diffoddwyd yr elfen ddin- vstriol cyn gwueuthur o honi lawer o niwed. Ymhen vhai tr.unudau clywyd taran arall. ond nid gwbl mür frasvychus a'r cyntaf, a throdd y I celllIysg i gafod drom o. eira, yr hon a beidiodd ynghylch banner dydd. Y mae yn dra titym- j "hestlog etto, ac y mae yr awyrbwysydd wodi gostwng yn hytrach wedi'r bore. Nid ydym vvedi cly wed am un cldarrivvain arall.—Rotter- dam Courunt. Ymofyniad YJHul Llofrnduiaeth anarferol.— Yn ddiweddar Cynnalwyd ymofyniad ynad liof- ruddiaeth, yn St. Andrew's Head, yn Smithueld, get, bron Mr* Unwin, ynad llofruddiaeth, ar gorph dyn yr hWI) a gafwyd ya rmhorthfa Down wedi ei ituafu a'i glymmu i fynu mcwll cavvell h I 1"1 I neu fapged mavvr, yr hwn oedd i gael eiddanfon i'r Alba 11; wedi cymmeryd golwp; ar y corph, dychweJodd y rheithwyr i'r gwestdy uchod, lie y tvttgodd-Mr. F. Foss, ysgrifenydd y borlhfa, i i ddyn hyll a gwael eu golwg ddyfod a menu a cheffyi yno cyu i'r borlhfa gael oi iiagor ya y bore, agofynasant os ocdd y- llongig i Leith yn hwylio oddi yno? Pan ddywed.vyd wrthynt ei bod, dywedasant hwy fod ganddynt gai-el. l ilw: ddanfou i Edinburgh; ac wedi hynny aethant i oed,,t Mr. I' 'oss yn agor y nwyud-dv (x:arehott-,se). Am nad oedd yn oleu efe a ofynodd hldynt i hwy yr oedd wedi .ei gyfarwyddo; bwy than a ddy. wedasant, gah ychwanegu c-i fofl ar y cawell, ac yn gyfattebol efe a'i eafodd, Mr. IVilson Janitor College, Kdinburgh." Wedi iddynt daln arian y borthfa, ac amlyfl'u'r cawelJ, gofyn- odd iddynt eu heiwau, dywedasant hwythau Chapman, ac-ar hynny ymadawsar.t. Bu'r cawell yn y nwytld-dy amryw ddyddiau, a phau oedd i! } Hong ) n barod i hwyIio (y Mary Ann, o Leitli) gosodwyd y cawell ynddi, pan fcddyliodd gwyr y llong fod rhyw arogl dieithr ac amheraidd yn dyfod alian o hono, ac wrtlt ei droi oddi am- gylch ddwy neu dair gwaith, aeth y gwaelod yn rhydd, ac ymddangosodd lIaw dyn ar hyn my- negwycl yr amgylcbiad i'r gwysiwr, fel y byddai iddo ei hyrsbysu i'r swyddogion perihynol, ac wcdi agor y cawell gwelwyd corph noeth dyn, a'i i wedi ei blygu -yn ol rhwng ci ysgwyddau: ei da fod Ni-edi ci dorri ymaith, ei fola wedi ei wnio i fynu wedi icIcIo gael ei agor, L'i (li'at,(i wedi eu torri ymaith, a'i giiniau a'i fovddwydydd | wedi eu plygu i fynu at ei fola, fel y gallasid gosod y corph, yr lilvii oedd yn awr mewn ali- sawdd llygredjg, mewn He bychan; yr oedd y traed a'r tafod yn eisieu cadandiawyd v d'ls- tiolaeth uchod gan y gwysiwr, cyu belled ar y b ) perthynai i'r modd y cafwJd y corph, a phan ofynwyd iddo gan un o'r rheithwyr, pa un a oedd rhai o wyr yr adgyfodiad wedi cymmeryd y corph i'w ddifynu ai peidio yn ei faru ef efe a attebodd, ei fod o'r dyb na chladdvvyd y corph erioed. I)\ clivvelodd v Rheillnvyry rheithfarn o hof'ruddiaeth gicirfuddal yn erbyn rhyw ddyu (Jell ddynion anadnab yddus j Digwyddodd damvvain bruddaidd yn Boden, yn yr luwerddon, ar fore dydd adolig. Yr oedd capel y Pabyddion yn llawnach nag arferol o ddynion yn dra bore, pryd y dywedodd rhvw un fod y gul-llollY (gallery) yn rhoddi li'ordd ar hyn llanwyd y gyntiulleidfa a braw, neidiodd rhai o'r llofit i ganol y capel, ac ereiil licnrsUt allan i'r heol, trwy yr hyn y cafodd Ilaworesgyrn briw; ac yn y wasgfa wrth ddyfod allan o'r ty lladdvvyd chwech 0 ddynion trwy eu safhru i farwolaeth, a dolurwyd ychwaneg ua 30 yn ddyehrynllyd. Ac cwhl nid oedd fwy achos i'r terfysg na bod un o'r meingciau ar y JJoil't wedi cwympo. j

[No title]

[No title]