Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

[No title]

'-.-ARFYKDRAOESDYN. ) ..[\…

' - - -'-::-"-._. ! Jt .J)"()T(l"'¡';"'¡"'¡':¡…

I .Ai Arg,.aphiœ!ydd Seren…

i At Argrieph;udydd Seren…

! At Algl'aphiadydcl .S't,'ff/:…

IAI A'kmJ,¡::::;d So'cn CoMer.I

At ;":::i-!:;=-J; Qmcr. ¡

[No title]

News
Cite
Share

Sy:' nH!y Bnrrard Nca!p, Bafwn! yn g y t'hat peddyiit kvLtli -,Illl ,tr- dretll !1chel; mai 0 herwydd g'O!;tyyd:'ld pris YI' yda1!, tiac!ic!.S!Kicfc()ndy!'Lcnard('th,s'fyrhvnad:'ndc' y codiad y:n mhrls y t:r, an< pn t' 'Mynao: yrcedd yn ncvt'ydd ac yn neilldnoi :HM es t!.)' yn hcnc.I annisgv.'yliadti'y. Darhtnwyd cymmfn.ad pob) Ffr:HSC yn dra g::u Bonaparte ye}¡ydig wcdi ci ddiot'seddi.K! d'ved- odd rhyw nn wrtho C!) bod wpdi tynnu c: dJciw cf i Lawr oddt ar y goJofn ard<Ïerehog,' Wcl, (cL cfc) o p!ta b(;t!i a rc'das<)!tt yno y:t 01 lie?' Attebodd Y /.{Wf I ?2: o?'dt! y.) Uf'taru ?'rtbo, b?m'r Bourbon.' Dv?:ipn? (cb yntcn), t-odtii ft'i!io:r ?w\ nt yno.' Dyv.'cdir ?nn r:u a?! y Kwyr oa ncho' :nn ?y'l??.unt en bt)]c!?o', ? byd(hndy\t'cdy():unHanyn!:pu bod yn medrn Ham:¡ chn, ne? ddaunsiu yM \veU n? pttob! f:-<i!i, yn ddtg&:] i b'rHddyntanEho6oys:nu'!icUa:tPKns. II Act)) t<nob)'it' ddy?:twduy:-pcr&r!aeth yn Edinbur:? I gaji ?e!.sif ?'u'ybod ar bn de!ci'a!! y rhuddm etc ychyd? hyHi.;i'dd!ad:i)iiddoefyny!ci!'ydd',d. Ai.teb'jdd'vt' Addys?wt' cpfdd, ei fud ef y:! ?yfTrcdtn yn codi dau p;itUH'n y mis<'yn?/acun?:ia)T!v!'n?;'Yna,mpu'!) (ebe y 3.1, ail f-.s. ft Wi,'liam y Trydydd.- Yr ccdd y Brcni,¡ chnwc ar ei get' Ffrrnjg-iodd y H)e!)i!) \Vi!n yn !i!vydrfaw!, a g n!'ia;] ynghiyw et Swyddogic! 'i'tl) g'tUo y:) o! o'r gad, Hcth! a ?a!ir yccfn-cuwcaidd htvn ('in ntaeddn ni bob amscr?' Pan fvnc?wvd y:' yrn?d!f)dd !'wn \vrt!) Dd' Lnxembourg, et<: addywcdodd dan weml., 'P.t fodd yn v byd ydaeth y Breain \Vj!Jiam i wybl)({ fm! CHV. c ar fy nghefu? Ni wdodd efe ci'iocd fy I'ighcfn i, oud !nyf)awc!!us yreidddet'lawcr:vatth.' yr hv/n ocdd yn nrferolo dyngn, ei geryddnyn iiymganci dud, yrh'.vt: a ddyw- cdocld wrtho fod Duw tod y tad ci hnn yn ddyn anfoesot, ond cafodd yr !'y<! a :u' y bachgen <(;! ag V bu yn fuddion o'i arp:hoedùí:1d cf; end gan fed Ci an' yuodat'th wcdi hoJ ci fawr mmedwyddwch, pa:: y dm'th ct'c i ystyricd yr hyn ?t ()dywpdodd ct dH'! \n'tho, cfua of\!iodd ¡ nl1, 0'), tenll1, '1';1 ¡m, a Ocd(: Dnw yn a!!H {fwded yn gystal a citly,vet', nan yr attcbwyd iddopif()d;b()dDnwyna:)r'cidrtd,ynga)tt)ch'u'eda gwotcd pob pcih; etc a Httebodd, 'Kid wyf yn credu hynny,canys(ebefc) yr?edd fytihud yt)f(;dd\v mi- thtwr,acynsicraW"asai{?t'yn)M(;ddwi,pebti:)"aiH)!w I yn c! u'c'fd ef; cmdf, Paham y <h 'A'edoud t.-fc v. rthyf fi am ijeidto tyngu, o hcrwydd tod Duw y:] fy 7'hf;¡weli i-' —Rk'ni' etch ocryddon i'c!) piaut. a'ch es- a)np)at< iddynt; onidp, fe fydd cirb coryddon tddynty:: ho:lol ddilcs, a cJ.n.vithan at'yddwch yn wrthddrychau cu<!iystyrwch. I' y -Dey o At,s,, ii,,rg yn ymddadieu agef, 'Vr oedd fy mam yn gWtrthl1 h;Hd-defa¡d. a fy nha'! da- fudan eidionan, arxyat H,ywilydd psud a!ian ar wcith dafod mor ddistadi a dy ciddo di.' Brenin unwaith ysgnfennu i !awr y Rre- a!n ei !)nn ymhilth ei frodvr ÜÖlioll, o t:<vydd iddo yrnddmed pcdai)' mi! o bunnoedd gydag un estron AM'- t'h'anaidd, o' prynn ccifylau Barbaty iddo. Gofynodd y Hrc'mH illdo,' Pa fodd y gwnactha: efe iawn iddo os hyddal i'i'cstron ddychwc1yddra(;!i<'fo?' 'Pa fodd?'! cbn yntau, 'Pa''n, mi ddiipaf CK'h enw chwi attaH o gofresi'y ffylinid,ac nun ysgrLfchna.f i ia.wr caw yr es- ti-u(i Affi-icatiaidd yu ei je.'

LI,ONG-NEWYI)DIOIN. ? -I-…

[No title]

-P1?-L!,AXW'R MOR YK '.'non.T?n.'.?DOEDD…

GO;;CHWYL'VYR. );

Advertising