Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

[No title]

'-.-ARFYKDRAOESDYN. ) ..[\…

' - - -'-::-"-._. ! Jt .J)"()T(l"'¡';"'¡"'¡':¡…

I .Ai Arg,.aphiœ!ydd Seren…

i At Argrieph;udydd Seren…

News
Cite
Share

At Argrieph;udydd Seren Gomer. LLYTIIYR AT YR HYGLOD LLEWELYN. Mn. LLEWELYN,Chwi a'm boddhasoch yn fawr yn eich sytwiadau at enwau Saesnig eich liythyr at BeH- oni, a'ch atteb t Ymofyaydd. Ynd)htti pcthan ereil! yn eichUythyrat Beuom, dangosasoch mainidoLIew a Hun, end mai o Llew a gelyn y tarddodd eich euw, yr hynsyddsicr dcbygaf finnan; a chan nad y\v ycyn- Heddfun a ddywcdir eu bod geiirveii na gwarth nM gwa- radwydd t chwi, onl chamddefuyddiwcn, n:d !h:udofat cich gahv yn Llew-elyn, gan ob:'ithio wth etch cyng' hOriondtweddaf ma} n!dge!yai!cwod AfTtic yn ydych, end hefyd i lewod ek'h gwtad eicitllill), nc yu HCiUdno! i'r hwn sydd fei I!ew rhuadwy, yn ccisio y saw! a aUo lyngcH, y diafo!, yr hwn, fet y mao'n sydd gymmanit gciyH i chwt ag ydYSh etnvtt!.a:t iddo yntau. Yr wyfyn gobe:t!iio y bydd i clnri roddi ych- waneg o'ch cynshorion ar t'yrder, ac o acii'es fed cyn- mfer o ¡cuengetyd yn dmUcneich I!yt!)yrsu, ac yn yro-, iloie yr: y gwmth, gobeithiaf y syhvch c1:i ar bnlhan perthynol iddynt, ac y hyùd deh Har!];" yn t'i:ddtoi i gad y pcthan n somasoch t law! a chodt pcthau gwell yn en !Ie. Ospcidiafa biillo eich muyne(d, mt a i ychydig ctto, ne!) pa uu bynn.); at btino ai p<'idio a ddyiasu'n ei '"(!yucdyd, wcte ii y'! ¡¡etm. dcwch, nii a attoJYf;af; ymaeUa\ve!'o ddyn)!)no gwdetl IIitJ¡adur neu lIebl:wg a CiiYtn-' raeg, ncu Roea. aChym:'acs', fel y gaHo Ini GontC:' ddv- fod t ddeali hit HdJr; gobctthtO y mac tiawpr yng Nghy!n't y bydd i chwi, ncn rat c'ch cyfciHion, gaei y f:'i.int c fod a'ch euwan yn giodt'awr yn y Dywysogaeth 'n v. ::(;ut!tut' y cyi'tyw lyft f(;I na raid t hi! Gomo fyncd trwy ddyrys-iaith pu cymmydogion i'w dcaH. Yn d<!i- wcddlll' :t:' fy nhaith Lyspysodd nn o hit Gomcr mcv.n lI:nvenydd ¡ mi fud gaudJo gyfaill yn swpld Gacrn;¡rfcn wcdi dcchrcu ysErifcnnn Grocn a Chymfacg h\-d y "vtliyren 11, gan dJisgwyl rhyw haJjes <1m y g'.vaithyn cicit Sercn odidog cya y byddo yn h'r. Hefyd, dyv.'edai y Parch. T. Charics, o'r Bah),ryn ei farw, <'t fod yn chwennych c.aci gwai!) cyffctyb i'r Cymry, ac y bnasat ci'e yn Ct wneuthur out bnas;u rhyw ? Lclhan ocdd arc! Sbrdd yn brpscnno!. Dyucfiai h';r\d y gaHasai wncuthurlcithadnr Hebracg a Chymraeg am y')ghy!ch 05s. i 5s. <)d. os fe!)y, gicsyt)ol yw fod hcb- ddo. I)yw{.'dodd y g\r uchod y ga!i..sai wueuthxr Gramtnaucg i'r iaith honno wedi C! gyssyiitu a'i Eir- iadur, ac na Luasai ci hris fuwr Mac ga!i Groegwyf, Saeson, a McLrcwyr, tbdd i ddysu icithoedd ell gilydtl: ondO\Y' hit Comer; Ow' ,hii Gonifjr, gwt-aude'.vch! gwraulkweh ac ystynwch! a'i gyfeiUion nvncuth'sr nfu i gyticithu. Ydwvivr eiddoci), W.. X..M. CARwRYCYMny.

! At Algl'aphiadydcl .S't,'ff/:…

IAI A'kmJ,¡::::;d So'cn CoMer.I

At ;":::i-!:;=-J; Qmcr. ¡

[No title]

LI,ONG-NEWYI)DIOIN. ? -I-…

[No title]

-P1?-L!,AXW'R MOR YK '.'non.T?n.'.?DOEDD…

GO;;CHWYL'VYR. );

Advertising