Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

[No title]

'-.-ARFYKDRAOESDYN. ) ..[\…

' - - -'-::-"-._. ! Jt .J)"()T(l"'¡';"'¡"'¡':¡…

I .Ai Arg,.aphiœ!ydd Seren…

News
Cite
Share

I .Ai Arg,.aphiœ!ydd Seren Gomr. YR,05IH'l11w.h foe! y :od yn dcHwng c Ie yn e:ch Scrcn s:rio],byddai dda gwc)ed yn gyhoedd y ey6c cyutaf. L!uncUy. H. DtAC mai hIodenyn hardd mwn mewn <T;vys yw canad bt'awdd, u gaiums i'yddai gwclcd bmdvr yn ga" i daft b!odenyn mor hai'dd t wy\v& rhwng CH dwylaw. 1. N, i ganvi-, wHeuthnr syiwadau byrrlon ar gwir a?'riau b''a\vdo!. nic-);,i-ii geiriait 1. Maeyngati:K! diras!'ith. Kidpethmc'?ni;c!r!a't! nc ymdd.j))nosiadaH yn n: yw, ond y niae y g,,Ioji vn cydfyned a't hyn t'yddo yn caet ei bx'fFc'-u mcun gcit-- ?iau; ac y mac yn rit.ud t') cariad ymn (1(1,ingog ei hun mewn gwc'thrcd, ft;! y yn gystal a !jod mew:) gwirioJlcdd yn y satcn. 2. Mneyngarmdcytri!ta<'hof. Y.. odd Dafydd fre- itin yn gyf¡¡jli i baw!) a ocdd yn ofm vi- am t'od ;)!ant Dnw yn car!) en gilydd; tnacnt yn ymhyfrvdu ynshyfciiiacit cu giiydd, ac yit turaethu atn gyiic i cinachu a'n :ydd. :3. yn gariud cyfTredinoL Ni a ddyien! gan! pob un syud yn earn yr At's:Iwydd i.<'su, cr y (Hchou f<-id y nuili yn y !ia)! mftvt) emv ac mt;\vn barn, etto He y nuiti yw caru y Ih,H i'ci earedigjoll lesu yn barhan' 11JCW¡¡ parch ac amhat'ch, I uc tflwydtl3iL!D II. Pa Ic mac Cariad brawM yn cghn-o f-i hun. 1. Mac plant Dnw yj) dangos c.t rariad at en gily(Ifi pan fyddont yn Hetty:t med¡yli"n ad ias <un en ,,ilyd<], fc! rha: wcdi eu geni o Dduw, fcl aciod:iu Ci'iat, ie! t<;mh:n yr Ysbryd GJàn, M' fd ctifeddiun gügouwut tragywyddo), dylent fmnu yn dyne: a mcddwt yn barchns :ui! en cdydd. Pan fyddo y naiH yn prcfi Hmvenydd wrth we!ed (IV(lw,iitlwc-li a chysHi' y thd!; cs ydwyt yn carudy f)awd, y mac yn dda p:pnnyt wt-it'd ei twyddm'it, m' s mac yn nc Y)' \v\t yn ddu'<iR!'i!!i yn dymunp pob (tnioni amscroJ a tma:;Yv. } yddot iddo, ac yn f'wllcuthur cyd\\ybcd o "eddio d:'os{o: os nad wyt ti feHy, nid wyt ddtni yn ei imvt. ?S;rt!i. S. Pun fyddor.t yn rydymdcin?o s'n cliydd. Hi aii t fed yn ?an ar dy frn.wd?, patd a? ddiystyrn cf, o? sw!l di dy frawt! "c<H sytthiO, {)a:d a'i silthxt ef dan dracd, ond ymdrccha ci godi cf i't' !:)n; os byd'! hi yn cfnus H:' yn a:nhens Kt'no, cysurn ef, d.ddana cf, Uaw- pnha yn P! wvn'f'd, ac ymot:din yn c! adfyd os pccita er'H yn <iy erbY!I, rnaddcu iddo ac os p\Yc!i di bethan e i v, -;Ii ily crl,) Y ll, nnnymnno! ynddo, co{h! Had ydwyi tiihan ddim yn bcrffaith vii f\y Rac: yntau ac \vrth cdrych t tncwn t t: dy h:n), fe ddit'hon y gw(1i fwy o bcihau Rnnymllnol ynot dy hun nns sydd yn dy frawd.. 4. MacpiantDuw yn cghuo cucatiadaten s;ilydf! trwv gynuorthwyo, pan f\'ddo acho? yn gu(yn fe all dy frm"(< tod a'i amylchiadau )nor gyfyng, M fyddo gan- ddio ddim tl1<1g at ei -yiiiialiactli,ac os ge)ii edrycharno mewn amgyh'Liad cyt'yng fcl viiia; ae hcb ei gynnorth- wyo, a thithau yn ab) t'w gynnorthwyo, brnidd y ge!iir meddwt fed gennyt ddim fariad atto, fei plentyn i Ddnw, nac at Dduw ychwaith. III. Pa ham y dyleni garn eip gilydd. 1. Am ct fod yn bet!) rhesymot ynddo ei hun. Ti a ri fbd yn both rhcxyntol t ti garn dy uun, ac os yw yn betit i !:esymol i ti gam dy hun, i bard. dy !)un, a dymuNO Hwyddiant a rhysu!' i ti dy hon, ps ham nad ydy'w yr !:n :nor ihesymt)! i ti dHymun;) yy un pcthau i <?y frK\vd hefyd, os ai di i garn dy ium yn fwy nn'tb fïémd, am mai ti dy inm yw ef, fe fydd hynny yn bc- chbd ynot; co{ia :nai cig a gwaed yw dy f)::ud fc! tithan, a'i fed yn tarn bod yn dtlc<lwydd fciL tilhan, ao n!ni yr un Duw f.'i crcudd ef a'th greodd dithau, a.c nm hynny ti ddyHt ci saru cf, fel y djmuaet iddo ef dy garn dithau, fsUy' y niae yn beth rhcsymcl ynddo ei nun i greaduriaid a gi'ewyd gan yrun Duw, i garn eu gilydd. 2. Kid yn Hnigy mae yn bcth rhesymo! ynddo ci hnn i ni garn c:n giiydd, end heiyd y mae gorchymyn pen. dant wcdi cad ei roddi i ni ga!'n cin giiydd, Marc t.it. 31. IOwf, xn, 10. Ymae pRidio earn cin gdydd yn d)\ sodd yn erbyn gorcbyi-nmyn moesoi y Jehofa, ac o gan- iyniad yn bechod yn crbyn Duw. 3. Dyiem gar)! y brodyr, ob!e"id y mae Dnw yn eu ,¡., ¡. ,¡ earn, luan Iv.ll. ac y mae yn bt'tn at'tesymot iawn, ac yn bcchod tna\vr os gwnawn ni gashall yr hyn bethau ag- y niac Dnw yn en earn: !e, y mac yn gymmaint pc- cbod a ch;n'9 yr hyn inae Dnw yn fliciddio. Dnw'i cariad ytv Dnw, aces ydytu m amf&<t! yn U.)du\v cm gilydd. ;Jä.. 4. Mac pa-ygl o i fi bc-idio 6am e!n gllydd. Os na charwn pin gHydd bydd y byd yn cab!u, satan yn cae! ei ddymuniad/Duw yn gwg' eysuronyn daffod, gwei- niatd yn di:;a!oni, &c. 5. Dy!cnt :;art! cu gilydd o herwydd y bt>rthynai'! agos sydd rhyngddynt. l\Iaent wedi eu geni o'r un tad, ac o g-,tiil-oiiad macnt yn ftodyr i'w gilydd, a pheth anweddaidd iawn fyddai gweicd anghydfod rli%vn- brcdyr. Bn cynnen nnwaith thwng bugeilydd Lot a bngmUaid Abraham, ond dywcdodd Abyaham with Lot, Na fydded cynnea rhyngof fi a thi, oblegid bro- dyr ydym ni." Macnt hefyd yn aptodau o'r on corph ysbrydo!, rhyfe!a a't- un geiynion, tetthio tua'i' un w!ad, yn etifcddton o'r nn etifcddiacth, a iiwy g&nt scinio yr i,i) g,in, yi- tin gwrtbddrych, byth '!newn gwlad o dj-&- gywyddo) hcdd, a phoh angbydtod wed) ei lyncu i t'ynu mewn cm-tRd. Chwt SbrddoUon Seion, dymunuf eich tiwyddiant a!' eicb taith,a Kct'af drostof fy hun an! gael arcs gyda hyddtn yr Emmanuel hyd oni byddwyf ya cael fy ngosod i orwedd yn y ddaear cer.

i At Argrieph;udydd Seren…

! At Algl'aphiadydcl .S't,'ff/:…

IAI A'kmJ,¡::::;d So'cn CoMer.I

At ;":::i-!:;=-J; Qmcr. ¡

[No title]

LI,ONG-NEWYI)DIOIN. ? -I-…

[No title]

-P1?-L!,AXW'R MOR YK '.'non.T?n.'.?DOEDD…

GO;;CHWYL'VYR. );

Advertising