Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

[No title]

'-.-ARFYKDRAOESDYN. ) ..[\…

' - - -'-::-"-._. ! Jt .J)"()T(l"'¡';"'¡"'¡':¡…

News
Cite
Share

 Jt .J)"()T(l"'¡'¡"'¡':¡ So-c? Gowt?" J,H"J 10.0. \H' IH..< ATTEB I LYTHYR GU GUS 0 FANGOR, rll Rhi./iJ1t 50. ddai'ft) i mi anfcn atioch, FJr. GoT)cr, v By' ?' Tyryi'dod ai- Brsodas," m cddyiiaisio'iopd y b¡¡¡¡ö;¡í idda g:)di dadieuûpth, a sicr pc bnaswn yn mpddwj !ty!uy; btiaswn yn pacL' ac yn s;an!ynol ym- dd:t'T::&sfad y gwaIMl end v,i!a edi'ych drns h'tinr ba.st::rda:dd G:' GI1, gwcled un ac!:bstc!nithcddi <<tteb iddn. Mae gM.M'th Gn Gu<. yn (lu-,gos y gw!- o ?ynned.itau iicd uaniiyd, uon y mae yn arfet'yd rhc¡,ymm.au artae-tho!; ar yn Wir vn gy'7'm3'ntff!!y nes y mae, yn ty marn i, yn chhain I'lwgarfaethiad o'i ddcchrc:! hyd ei ddh'.edd. Rhytcdn t:E:J';J'f (:í tbd fc' yfi fM-riatio! yn t'y'.Hu p\\tigc crst'yddo!, a;' futei- fe! hwn, i'i' ddudieuasth. Mae !ia?.'er o ryw be:h, nK-gis pcnboeth! yn ysgt'if Git G!'p, a barn-m i K;a: cstrot) yw ht.fyd i hynav/sdpr,. a thybiY;¡) wrth &i ameth (y rhah k'cÍ¡nn (iyniraes! o !wni), na-ydd:Ü eft: am t:ura!) !nmvnar::ithydd)af}h ond yml'/llniaeth. O¡¡d gadê\f'h ¡ m dorfi yn fyr, ac yiiteu am ychyd.g amscr cyn ymadapt. Mr. Gu Gu<, A fnasai PanI yn ymgyHgho'') dyn i fyv.' mgis y dnrf:t iddo ei hnuaH, ac ynt"[t yn g'.vytjod trwy braw:' ysb!yd yr AYM-,vy(Iti tbd tyn;:td i d(iyH briod!, pa Ul) bynnag ai auewyihsgar a fvddai h- ysfad bri(}da:;ti1? A fuHsai efe ddna yn pcchu y!) Jllirlawr wrth.ynny? Sicr bod amser terfynedigi. -Idyn a'- y ddacar; onda ydyw rÜr. Uu Gus ddim yn gWJbOfLygOJIl,}' r amser Iiiiiiniv ei ezt --i? A.ydyw sfp wcdi ,oJhn:g yn anaot y twr a gafodd clityn t;i ? dy<.M'a! h'wy -w;dtU, bymthes; 11 A ddarfu i lfJ}wiol!r1g yu aii, or Deth fÜ!}ê hwunv.' J'D addaw? Yi- yncytcn'iohefyd ytna y darHcHydd at fy i!c m dd.ufu t !ni ericcd harnl, auc yn wir meddvd <tm y fath bcth, Ead oi'd:nhnd Uuw )cdd prLad;tS, end sicr :!U ddywcdsi' etto, inai md r!:af5- ywi tyw ddyii, 3,11 ned!du&t, briod: thyw 'idync!') yu He!!i:li')!, yn i'wy UK')' ihdL Heth a ddywed :auGns )UÜl halgc yn ami yn pnodt hen ddv- ?'js Cr: <igain:' Beth hefyd am ddyn yn priodioran ;n;!n, neu dyn yn pn,J(üdwy Hcu Jaírgwraig t ;)ii?ant hui:yni; ac 3 n am t:icdydd dwyreintol ne y mae nn dyn yn p)io<)i ncn Faith o vv"age(ld? Rcth fydd eich attebton 'r 11 ?, A -,? 3,r iJlm fod dyn a briodo ddwy "raig yn y dcy'rnas yma .n'ddarostyngedig i ailtudiaeth am saith ]Hlyne<!d, ac i :dyne:.yi-Qn modd? Ai tyngcd yw i ddyn bi-iodt dwy i'r dibcu iddo ?a?I ei gopi an) ei bocn? lac \i /spt'ytunryn d,L.(i)Li nad 3; 311 gytrcithion i un dyn )Cti un v- "g ar unwaith; nc y tnue y gyfraith wiadui ill yroiv-'g y:nn hefyd, meg;s nid yn nnig yr ail biiodas, yn brioed etsoes, ei bod yu prohibitum, ond he- yd h se; a ptirii' reoi yu y gyfiaitb tnewn p€t- 11ym..s i y'.v tw1J;:Ji le1JJJ'(J'fe s!/M c'g- ? Mae y gor Gc Ctls, yr-ys-' ;ythyr y mae etcwedi godi i padarnhau ei resymauci unan. Mi antittiafddywedyd nad ydynt yn tann go- sn yn y byd ary pwnsc y mac ct'e yn uda!, ac fe!!y yn o!!o!afrcidio! !!c mac. Cwlwmdiwahan hyd aneu yw riodas, ond pa beth a ddywed Mr. Gn Gus am ordderch !an! ? Diben p< iodas yw pLIfilo,-i y ddaear mewn <tbt'dd yfreith!on a diha!ogedig-. pf bae y byd wedt myne<! r craddau hyuny o anfocsotdeb, fc cHat gae! pt bo-uiogi )s coddcfa Duw y i'atb bectiod) trwy edincb. P& te a .'ddaiytyngedgwedi'K? Tebygwn mat rhy\v frau fract" A darawodd Gn ns wt-thi, ac yn g\vc!ed yn ei hunan.dyb nad oes gan- do ddim i arn(ldiffyn <i tmnanam fyned at y fath wt'th- iiYch, ond mai tyngcd a'i gyrrond ef; ettp dyiasai c, cyn rboddt ei faru i'r byd, ystyncd mat nid yr uu nvyd a !wn::c pobpysgodyn a'i giiydd. Yr wyfwedi hefaethu Hawer inwy nag y mcddy!iais y cyntaf; end cyn diweddu, <:ai6' gwyt- erem iefaru .-th Gu Gus. "Mae e:n Harg!wydd yn adael dynion i'w dcwisiad 'riod:, nen beidio; eithr fe ddyiai y saw! abriodir iych ar t'r :hai fyddont nn cnawd, tod hcfyd o'r un bryd; nid sylfaehu priodas at' f,ylfacn t'reuiyd, golnd, fiveli bi-y(l, &c. pithrsr gariad xc iawn ondeb, fel y dront gydymcki!10 a'H giincid, ac na fyddo aches ;ar hyd oni ysg&t'O angpu." P. WiHiams ar Mat. xix. Nid oedd gu'aith Dnw yn rhagfyncgu bradwriafth ja<, ac yn arfaethu !nai'wo!aet!t €rist, inewn modd tttnol a'r rhagwybodacth honno nid oedd hyn, me- lf, yn peri gorfod M Jud.t'. fyDed yn fradwr. Bradwr sai efe pe nus gwybuasai Duw na dyn mo hytiny o'r en." Nod ar Luc xx.ii. 22. yn nghysondeh y pedair ,:ngy!, gan J. E%,aiis, A. B. Ond nid wyf yn ewy! o trm mwy ar y pwngc o arfa'-th dragywyddoi, nid d achos atn dano yn y dcrhi-en. !yddai yn dda i Gu Gus ddaruen gwaith ardderchog ?!phos Cymraegyn rhifyn 50, gael i'r gwrddyfod i jodaeth, mai nid fy tnam fy hunau sydd yn dywedyd oes tynged mewn priodas. r wyf fi yrwan yn barod i gymtneryd (y nghcnnad r. Gu Gus, gydu ¡";úoaith )'nai nid tyngcd a'i gyrodd ysgrifennn ci iythy!- yn fy crbyn, ac os o ddamwain 3th ar gyfcitiornad, ond odid y car'innat: yi- anrhy- i d i dy,.vyso nn K.<ytt tna chartref, os cadd Sau! y It i chwiiio am !awer; end beth— GweU adcryn n Uaw ua dau mcwn Hw\ n." Kich eidda. &c, Kl!&€!y. v- C. E.

I .Ai Arg,.aphiœ!ydd Seren…

i At Argrieph;udydd Seren…

! At Algl'aphiadydcl .S't,'ff/:…

IAI A'kmJ,¡::::;d So'cn CoMer.I

At ;":::i-!:;=-J; Qmcr. ¡

[No title]

LI,ONG-NEWYI)DIOIN. ? -I-…

[No title]

-P1?-L!,AXW'R MOR YK '.'non.T?n.'.?DOEDD…

GO;;CHWYL'VYR. );

Advertising