Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

I - - OL-YSGRIFEM.

I MB*RA LAND COMMERCIAL |…

i AT EIN COHEBWYR. I

. :.!.IUDDEWON.'I I

News
Cite
Share

IUDDEWON. 'I «Rhifedi, gwasgariad, ac ymlvniad yr Inddewon wrth cu gilydd," meddai Addison,sydd wedi eynnys- gaeddu pob oes a phob c?ned! o'r byd a'r -rhesymau cadarnat'di'os y Ifydd gristianogol, nid yn sinig am fod Y pethau ucillduol llyn wedi cael eu rhagfynegu am da- ljyjit; ond o lierwydd en bodhwy eu hunain yn adnll- ) wyr (depositoriesJ o'r prophwydaliaethah hyn, a'r hoi! rai ereill ag ydynt ynttieddu i'w gwarthruddo hwy en ain. Eu rhifedi a'u cynnysgaeddant a chwmmwl tystion digonol i dystioiaefhii i wirionedd y Bibl. Eu gwas, gariad sydd yn ymdaenu y tystion hyn trwy bob parth hyd;" ac V mae cu hynuyniad wrth eu crefydd yn gwneutliur en tysticlaetlj yn ddiamheuadwy." Ond er eu holl Xvrthnysigrwyd.d lianghi-ediniaeth, y mae iiawer o honynt wedi teimlo gryw y.rhesymau a ddygir dros ein Messiah ni. Hysbysir i ni gan Dr. South, fod Rabbi, yr hwn oedd yn .byvvi ynghylch haur.er can-mlynedd cyn Crist, wrth ystyricd propiivvydcliaeth Jacob, Gen. xlix. 10. a deg wythnos athnfatnDaMer, pen. ix. ?ed! dywedyd 'ci bod?yn anaHnedi? i ddvfodiad y Messiah gael ei ohirio yu?j?Uach na banner can n?yn?dd edi Isr ,llynny,; and .vn awr y mae yr banner cant hynny,a i6l4eg mtvii- edd wedi myned heibio, Mewn dadlyddiaeth arbennig a gynnaliwyd yn Ve- nice, vn y 17eg oes, rhwng Iuddew a Christion; ymres- vinodd y Cristion yn gadarn oddiar ddeng wythnos a thrugain prophWydoliaeth Daniel, mai yr lesn oedd y Messiah a hir vr yn ganlynol i ragtynegiadan eu proplnvy<H. Tcimlwyd grym yr ym- •resynnad hwn mor gadarii gan Rahbi ddysgedig, yr hwn oedd yn blaenori yny ddadl, fel y terfynodd efe v gyfrinach trwy ddywedyd, .IF I iii gau ein Biblan, cativs os awn rhagom i chwilio i'r.brophvvydoliaeth hon, -hi a'n gwna ni oil yn gristiano.gion.Bl" Watson. Pan oedd Rabbi dysgedig yn glaf iawn yn Aleppo, efe a alwodd ei gyfeillion y a dymimodd yn ddif- rifol arnynt i ystyricd yr amryw caethderau blaenorol a ddioddefwydgan, eu cenedl, yn gospedigaeth am ga- ledrwydd eu calonau, a'tI caefhivved pvesennol, yr hWII sydd wedi parhau, meddai efe, un c;uit ar bymtheg o flyuyddau. •" Yr- acjhos o hyn yn ddiau (meddai ef) yw cin hanghredifjfaeth. Yr ydym wedi hod yn hiryn dis- gwyl am y Messiah, ae y mae y cristianbgion wedi crcdu • vrt cenedl ni, yr hwn ocddo liad Abraham a Daiydd, a am#yd yn Betlilehcm, ac (am ddini a wyddom ni), dichon mai efe yw y Messiah; a.dichon enrhod ni loti I ai,t-4 'e y?v Y, c' wedi dioddef; yr holl^gaethi\ved_hyn, o" herwydd cin ■gwrthodiad o hono. Gan hynny iy- n.ghyngor'yw, fcl.fy ngeiiiau diweddaf, os na cidaw y Blcssiah asr'vdym "h-i yu ei ddisgwyl yÍí, neu oddiaingylch y flwyddyn 1.( a chyfrif o enedigaeth eu Crist hwy, vna gelhvrti wybod "achVeuu mai yr lesil liwit yw y Crist, ac na fydd i chv.i gael un ava\IIilts Yr oedd dyn yiJdhcdrlaryn teithio mewjl cerbyd gydag Iuddew, vr hwn a ymddangosai yu <'wy,gwybodus ] a ebyfrinachol na'r rhan fwyaf a gyfarfu efe a luvy;nt criocd cyl1 hynny, efe a ymddiddanoi'd a?cf yn dra I rhydd ynhyJch e?wyddorion yr iudtfewon (Hweddar. Ymhlith pethau ereill cfe a o(\'no(fd, 'YmJia olcílyr.j oedd efe yn ?oty?u ei Fessi?th ?' £ 'r hyn ttebodd yr Iuddew ?yda Hawer o ddifrifoldeb, Vr wyfyn meddwl mor fawr am dano; fel yr wyf yri tra- (1(10(ii fy nhrag^ddol oil i'w ddwy law, ac yn ynnldihymi ai*iio aill Aeth Iuddew o Paris i Rlmfain j'r dibcn i gael am- gyfi'rediad addas a chyvvir ynghylch y grefydd Grist- tiauogol yn llygad ytfyullon, fei y tybiat., Yno efe a .tiauog6l vii i i -a( l v t i i ganfu SimonaetU dichell gyfrinach,-a ffieidd-dra o bob math; ae wcdi boddhau o bono ei gywrain ymofyngar- wch ymhoh peth, efe a ddycliwelodd i Ftraingl-, lie y rhoddodd efe ddarluniad o'i li(.kil sylwadau i'w gyfaill, yr hy. n a fuasai dacr wrtho yn hir am dderbyn Cristianog- a,eth. Oud wedi clywed y dywededig adrod?liad, nid oedd y Cristion yn disgwyl anigen nag ymlvniad gwrth- nysig wrth yr hen adduliad; eithr efe alanwyd o syndod pan amlygodd yr luddew ei fwriad i geisio bedydd Cristianogol, o herwydd y rhcsvvm c,,iiilvi,,ol -Ei foci etc wcdi gweled pob math o ddynion yn Rhufain, Pab hyd at y cardottyn, yn ymdi eclm dymchwelyd Cristian- ogaeth,yr hon er hynny sydd yn gwreiddio yn.ddvfuach ac yn gryfach bob dydd, ac am hynny ci bod o sefydiiad t'u 1. Er mor wasgaredig ac anghrediniol yw'r Inddewon yn awr, y nue gennym reswm i gredu od.diwrtli broph- wydoljacthall ysgrythurol y dychwelir hwy ;it Gristian/ egaeth. Pe byddai yn gweddu i ni-.ragfwviiliau'r olygfa o()lled:JlIs, pan gymmero'r dychvveliad hwn Ie, gaiicm gynllunio i ni ein hunain yr Iuddew anghrediniol, ond selog, hyd yn hyn, a llyfrau Moses yn ei law yu chwilio yn awyduus i gyinmcriad y gwr sanctaidd, at yr hwu y cyfeirir yn awr am y vaitli gynlal-e'i Vstyi iaeth. Sylwcli ar ei wynebpryd, fel yn Ileta-i-ii hutli ei syndod 'cynhvddol, fel pelydr goleuni dhígylaid,. yn adlew- yichu oddiwrth amrywiol rannau ei gyfraith anwyl,. ac yn torri trwy'r cwmmwl dudew, ag oedd jiyd yn awr? vvedi gorchuddio ei ddealldwiiacth. Gwelwch ef wedi ei osod wrth droed y groes; ar un aniser yn ymgrymu i !aw' ?yda gahn- ac edifeirweh am bechodau gwae'dd-, fawr ei genedl; bryd arall yn dercliafh ei lygaid, a'u sefydlu mewn mawrygiad dnwiol ar yr hwn a wanvvyd gan ci dadan. Mewn iaith calon-deimladwy per-iewygol elyweh ef yn gvvaeddu allan, liendigedig fvddo Duw, o'r divvedd ccfais cfamyr hwn yr ysgrifenodd Moses a'r proffwydi; Oen Duw, yr hwu a laddwyd er adferiad byd colledig. Canys hwn yw efe, am yr hwn yr ysgri- fenwyd, diau efe a gynnnerth ein gwciidid ac a ddng ein doluriau ctto nyni a'i cyfrifasom ef vyedi ci daro a'i gystfiddio gan Ddnw, &c. Yn awr Arglwydd y gollyngi dy was mewn tangnefedd; canys fy ilygaid a welsautdy iccliydwriaetli.

FX YDDLONDEB MEWN PREGETIIWR.…

MARCIINADOEDD. A-

! MARCHNADOEDD .CARTREFOL.…