Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

I - - OL-YSGRIFEM.

I MB*RA LAND COMMERCIAL |…

i AT EIN COHEBWYR. I

News
Cite
Share

AT EIN COHEBWYR. I ■M Rhoddir lie i Awenvddiaetii (,il viii.Ior,-anwg yn fuan. Daeth Karddoniaeth J. E. i law; odid. na fj'ddai'r Penndlion ynghylch J—a Si—tt yn cldcrbyniol^ o kiaf, nid yw'r testun yn wrthwyncb i'n cynllun. &$T A ,nae I ago Trichrjg dan ystyriaeth. { (]^| V r vdym yn hojhti ddieuog oddiwrth gyhuddiad E. C. o (»aer}udd ? nid ydyui yn cotio i ni weled un o'r Llyth- yrau am y rhai y mae efe yn crybwyll; ae yr ydym dra-j liydenis na fuasent wedi'myned heibio yu ddiiylw, .a chad eu ebargoli, pc buasem wedi euderlnn; yr ydym [ ddiolchgar iddo ef am ei gymmwynasau, ac yn tystio' o ddifrif, os y w yr hvn a ddy'wcd efe yn gyNvir vnghylch I pleid^arvvcii, ci fod ef yn gweled niwy ag haimer llygad" nag a fedrwn ni ganfod a dau lygad cyflawn. Y mac afiechyd y Hrenin yn parhau yn ddig-yfncwid. eitltr etc a dreuliodd y mis diweddaf yn y modd mwyaf tawel. Y Tywysoz Rhaglaw yn cinv ei Fawrliydi, wed; g-weled yn dda irpddiiSvr Edward Hamilton, o Tie. biiisbain, Freobeiiiiog, ac o Le Nottingham, Lluudain, Gadpenllythyr-long ei Fawrhydi, v Mary, vr Anrhydedd o Farchog Tywysol Urdd Fihvraidd Mwyaf Amhydeddus y Bath, am ei wasanaeth neilldnol "w Frenin a'i-v. lad, 4ni hegvvyd y carcharorion vngharchar swydd Benfro, yn .Hv\llfo-rdd yn ddiweddar a digon o gig ei(ll:oii a (!illoi.oti (potatoes) i gynnal pymtheg 0 honynt dios I)tlll)l iiiw;-iio(i ac uchod, gau Henry Mathias, Ysw, Oydd LllJn di weddafdactlJ etitedd Syr John Wiliams, Barwnig, i'w oedran; cadvvyd gwledd arhenig yn Bodl.cwy.ddan, gerllaw Llanelwi, swydd Filint, ar. vr achos; rliostivvyd. yclien a defaid, y vliai a ddosbarth- \\Il, yndilith y rhai a gynnullcnt yao ar yr a niter, (-iivd a a gwin"; ac yn yr hwyr yr oedd yno ddangosladdisg.lacr ow.cithian t¡in. Y mae cyfarfod cyffredin o brcswyhvyr swydd Caer- fyrddin i gyninicryd lie yng Ngliaerfyrdiiin ar y KSain o'r mis hwn, i'r diben i ystyricd yr angenrheidrwvdd i gyttuno ar ddeisyfiad i'r Scncddr, yn erbyn pailjud y dretli ar fcddianr. CUuldodd dyn o barth dwyreiniol y sir lion, ei wraig gYHtafyu y mis Mai diweddaf; mewn yohvdig aniser vvediiiyn eto a"briododd ail. wraig, yr hou mewn yspaid Vchydig fiwedd a fit liefyd, aeymlitfn r.aw diwrnod wedi eladdedigucth yr ail wraig efe a briododd athryd- d (I Cafvvyd y llogell-lyfr a gollwyd yn ddiweddar YI1 Abertctti, ac a hysbyswyd yn ein papur, dydd Llun diw- eddaf yn yrafon, a holl bapurati y liong ynddo, ond yr bedd41. o ysgrifan wcdi eu cyrnmeryd ymaith, a ham- odd y lleidr yn addas; wedi hynny, i'w dalhi i'r afon. Fel yr oedd yr Is-ganwriad Evans o Feiwyr Lleol Uchaf Teiti, a'i gymmydog yn ddiwodkiii, vii saetim Vtig- hynmiydogaetU Llanbedr Bont-Stephcn, with fyned heibio i glawdd, aeth yr crgyd aiian o ddryll yr olaf trvvy ddainwain, ac acth rhaii o bono i gorph vi- wrimf Evans. Ond o lierwydd fod trngaredd ymgeleddoj y uefoedd yu fwy gofalus na'r saethwyr, y mae efe yn awr yn gwella yn vvych iawn. Dcrbyniodd Mr. Evan Jones, o Bethugrea, a Mr. John Lloyd o Gwmelyo, plwyf Llunddcvvi, swydd Fas. yfed, deiliiiid J. C. Severn, Vswain, o Ncuadd Penybont, gwpauau arian gwertli pmn gini a dau gini, y rhai a loddwyd gan y Bobheddig uchod, amy cnwd goreu, ar ail EOtch o faip (erfin). Y mae gwobrau u'r un gwerth i gael en am yr helaetiirwydd mwyaf o dii, wtdi ci droi i Isiwr yn dda ag hadau porfa. Cynnygir hpfyd gan Mr. Severn i roddi gwobr helaeth ar yi- utiisci- ag sydd i gael ei ben- nodi, i'r sawl a fyddo a'u coedydd alit cloddiau yn yr amgyk-hiad goreu. | Dydd Xlun wytlmos i'r diweddaf, gwelwyd un o'r llongan ar dan yng Nghaorgybi, Men, ae er ei bod yn hysbys fod amryw p farilaii.pylor ynddi, anturiodd t kill- ryw o'r morwvr yn y portti iddi, a thrwy yaidrechiadan canmoladwy thltoddasanty tan,.wedi i'r elfcn ddinystriol ddita'r caban it o'r l>wrd*l (deck). • • Llawenychvvvd calonau llaweroedd yn ddiweddar yn Beaumaris a'i eliymmydogaetii gan rodd flynyddol Arg. i Bnlkeley, o lo tan a phethau ereill; yn y Pendefig uchod y mae modd i \vneuthur daioni, a thucdd i'w wneutliur wedi cyfarfod ynghyd. Mynegir gan y sawl ag ydynt yn cadw cyfrif o'r nwyddau a werthir ym inarebnadfa Heolan Mare, Lhnidain, foclychwaneg na 350,000 crynog o Wenith tramor wadi (ael ci ddwyn i'r wlad hon, hetin i'r olaf o Ragfyr, yn v ftvvyddyn 1811. niijilrndd i Ddthwjr M<wi<w!iol.—yn ddiweddar daetli Mr. B.iugess i Westdy y Tri Chwpau, Rhvdychen, a phan oedd yn dangos rha.i o'r tlysau ag oedd ganddo i'w gvverthu i ddyu ag oedd yn chvvennycb prynu mown ystafell o'r iif-,illcixl; agorwyd y drws gan ddau ddyn, megys pe buasai trvvy ddamwais, eithr ciiiasant yn 01 yn ebrwydd gan geisio maddenant am aflonyddu y boneddlgion; gwnawd yn yi- un modd drachefn. Yehydig wedi hyn aeth Mr. Burgess allan i ynuveled a rhai o'i tasnachwj'i'; eithr pan ddychwelodd, yr octhl y blycbau ag oeddynt yn cynnwys ci dlysau wedi caci eu lledratta oddi vito. Cafvvyd y blycliau dran- noetli ar y Hbrddsyddyntynys i AbiDgto» ond heb eu ????.??- i' ,l. v V feyiiii Jau diweddaf, fel yr oea3 llangc ynghylch chwech mlwyùd oed yn cistcdd ar sachau o whn .ar garHysg, yn Bt'ysto, fe a:'syrtbiod4,i'{a\vy,-  garllysg, .yn Brysto, "efe .:vli,. a.e a e th carllvsg dros ei g?)?, yrhwna'dbrtwoddae a'tdt;y!t- iodd- yn echrydus; cynnnerwyd ef i'r clat-dy ac yr ydys yn gobeithio ei fod ar vvelihad. Rhybtidd galarus i'r sitiol a aiferimt durante fig arfasxtan. —Digwyddodd damwain bruddaidd yn Lambridge, —!3tt;wyddudd damwain bmdd.tidd yn L.tm b ndgc, gerllaw y Bath, wytlmos i ddne, Rhoddodd Mr. Cross, Crwynwr, fenthyg ei adar-ddryll i'w gymmydog, yr hwn aï danfqnodd yn 01 heb dynnnyr ergyd o huno; • cymmerodd mab Mr. Cross, bachgenyn ynghylch 12 oed, y dryll yn ei law, heb wybod f'od ergyd vnddo, ac a'i aimelodd at fei fain;, gan dytmu-y clicced, ond mewn diedwydd fodd ni thanoild pylor yli y badeli: citfir aeth y bachgenyn rhagdiio gan chwarae yn y 'I modd hyn ar dryll, a'i ddata ar gyfet- amryw o'r teulu, ond ar ei waith yn ei annclii at wasanaethyddes yn y ty, a thynnu y clicced, aetlv yr ergyd allan, a Ilettyodd J ymhen y ddynes, yr hon addihoenedd hyd ddydd Ian, t ;tc yrii a di-,en "oti(l. V nghyleb haimer awr wedi saith nos Ian w,ythnos i'r diweddaf, fel yr oedd John Warnef, 0 West, Newton, yn tcithiogydil menu a dan gctFyl, rhwng Canuington a North I-ethertoji, efe u rwystrwyd gerllaw melin I Durleigh gan bedwar o yspe'ilvvyr ar d.rjie.d., y i-iiiii wedi bwgwth o 110nYllt j'\II ladtf, a'i hysbVilinsant o 'JO' swllt o arian, ac Wedi hynny a aethant ymaith. Mewn niodd dedwydd iddo ef yr oedd wedt talu pedair punt ar ddegy bore hwnnwi Mr. Hodges o'Ovddyn Newton, yr hyu a gynnnerasid oil gan yr ysbeilwyi oni buasai?v;r amgylchiad uchod. Yr oeddynt oil ynddynion talion a nerthol; yr OCLI(I un o iionynt yn ei ddala tra yr oedd tin araIl yn chwifto ei'liigellan-, a'r ddau ereill yn cdrycii arnynt.. Gwnawd cjytmyg erchyll; ar Iofrtfdaia(,tti wythiios i heno, yngh} nunydogaeth Batcombe, Gwlad yr Haf, yr hwn a drodd aiian ynanetreithiol o herwydd gwrol- deb ymvoddgar y gWr ar yi-linvi-i yr ymosodwyd, Fel yr oedd Wm. Midlins, Cigydd, yn marchogacth i Hilt- combe, rliuthrodd dau ddyn allan o'r coed ag oedd yn ag'os i'r ffordd ae ar en gmlith ynceisio ei arian neu ei fywyd efe a ddisgyliodd oddi ar eigeffyl, ac a ym- osodo'dd yn ddioed ar el wrthuvnebwyr, tarawodd y -cyntaf hyd y llawra neidiodd ddwy neu dsiir gwaith ar ci gorff, fel yr i-nalluogwyd ef yn hoBol, tra yr oedd y llall yn torri tlVvvyn y Cefiyl, yr hwn hefyd a ddygwyd ganddo yn ebrwydd i'rllawr oii(I yii awi- yrnddaiigos- odd dihiryn arall a chleddyf yn ei law, yr hwn a ymos- ododd yn tfyrnig ary cigydd; citlir efe a'i curodd ynteu yiutitli, et- ei fod wedi ci ghvyfo yn IIymdost, a'i tri wo; neidiodd ar cigdèl, a dycIme!odd àdrcf yn  ddiogel. i Dydd Sadwrn diweddaf, fel yr ocddMr.Procock, 0 Wincanton, Gwlad yr Haf, yn dychwelyd o GasteH I Cary, efe a dauwyd oddt ar ei gc?'y), a bu farw ynihcn ychydig oriau," Ileol Buw, Llundain.-—ChwUiwyd i achos W. Wcller, y dydd Linn wytlmos i'r diweddaf; yr oedd efe dan y cy- huddiad o yspeilio ysgrifau Ariandai o werth 2,300 punt ac uchod o,i- ilythyr-gerbyd IIchod, tl'.I'r oedd dan ei ofal ef: yn y Llys yrnddangosat fod sypyn yn cynnwys v swm nchod o ysgriraii o Arinndy Foreman, Fothcrgiil, a Monkhonsc, o'r Castellnewydd, swydd Fy-nwy wedi cael ei ddanfon mewn bhvch gyda')- Hythyr-gjerbvd, yn y mis Hydref, 1313, wedi ei gyfarwyddo at Down a'i Gymdeithion, Llundaih; yr oedd y bhveh ag oedd'yn Cynnwys yr ysgrifall niewn cod o liain fel na fuasai i'r cWynnwysiad gael' ei ddrvvgdybid. Aeth y god a'r biweh i ben y daith, ond yn ymddifad o'n cyn- nwysiad. Pan gafvvyd bYI), allan gosodvvyd Vickery, un o swyddogion Swyddfiv lIeol Bow, ae creilI, ar waith; C\.fzll.f,tl Vickei-N, i'i- 'c-,ii-clai-or yn Brysto, yr hwn a gyfadde fodd iddo-ef weled v sypyn yn cael ei drosglwy- ddo o'r Castellnewydd i Brysto, ar ei ffordd tua Llun- dain; ac wedi hynny efa, a gilio.dd.Vr .golwg; ond yn ddiweddar gwclwyd ef yn nhy Jacobs, Iuddew, yn Duke's Place, a,ç de a garcbarwyd. Ar (ideciii-eii.v mis diweddaf, ymwelodd Mr. Adkins y swyddog, lVIr. Fothergiil, un o lserclici)og;oxi yr Ariandy, a'r. cospdy gwaith, pryd yr addefodd y cafcharor iddo cf gynnv.eryd yr ysgrifau o'r sypyn, a'u rhoddi i Mrs, Hickman, Totter'downhill, yr hon a wasgarodd rai o liollyilt ytn Mrysto, eithr hi a ofiiodd y eymmerasid hi i garcliai", ac am hynny ciliodd i'r Bath, a dirgelodd ei hun yno; cladd-vvyd yi-ysgrifau gantm o'i merched mewn twll yn yr ardd, lie yr asant hyd y Gorphenhaf canlyiiol; pryd y cloddiwyd hwy i fynu, a chafwyd cu bod wedi gwaethvgu ilawer, eithr efe a ynu-oddodd i'w dwyn i Lundain, i wneutliur y goreu o honynt, a daeth Mrs. Hickman yno ar. ei ol. Aethant i dy benyw gerllaw Merlin's Cave, i'r hon y rhoddasant werth 300 punt o'r ysgrifau 1 brynu nwyddau Tuasnachol a hwvnt, devbynwyd rhai o honynt am lieiniau, yn Sun Street, acOhl Street Road. Dywedodd y carcharor wrth Mr. Fotiiergili, y buasai efe yn dvchwelyd y sypyn, ond iddo fethn ei gael dros rai dyddiau oddi wi th lHrs, Hickman, ar annogaeth yr hon y darfu iddo ef ei gymmcryd, ac a merch yr hon yr oedd efe yn dra ebyfrinachol. Ar yr aniser pan (YIJ- nai efe i'w ddvchwelyd nid oedd ond ugain punt o'r ysgrifau wedi eu g\\ariu. Cadarnifawyd cyffcs y carcharor gan Mrs. Hickman It thatt yn y gorchwyl, eithr ni fyunai hi addefei bod vedi ei rwys- tro (i ilfoii y sypyn yn 01. Derbynwyd hi fef tyst, a t. itloclil -vtl N'))tef yir gvfiawn i gael ei broti ym mrawdlys yr Old Bailey, yr hwn a gyimalwyd dydd Sadwrn diweddjif, pan y gosodvvyd yr achos ger bron gan Mr. Gurney, yr hwn a alwodd aniryw dystion ym Inen, y rhai a brot'asant fod vi-, vsgi-ifitti dywededig wedi cael cu danfon i 1. Ilythyr-gerbyd mewn bhveh, wedi ei gyfarwyddo megis tichod bod rhai c,i- ysgrifau hyn wedi cliet eh derbyn gan y masnachwyr a werthas- ant y'Hieiniau 1 oriichwylwyr y carcharor, &c. ynghyd a chVfaddetiad y carcharor tra vr oedd yn v cospdy gwaith, mar efe oedd yr yspeHydd. Swniwyd yt tystiolaethan i fvnugan y Barwn Wood, a chafwyd y carcharor yn Euag, Nid yw y trosedd yn | angheuol. ■ j

. :.!.IUDDEWON.'I I

FX YDDLONDEB MEWN PREGETIIWR.…

MARCIINADOEDD. A-

! MARCHNADOEDD .CARTREFOL.…