Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

I - - OL-YSGRIFEM.

News
Cite
Share

I OL-YSGRIFEM. l*rydnhawn DyddLLUN, ION. 16. Daeth papurau Paris am y 12fed a'r 13eg i'r ddinas y bore hvni. Y r hysbysiacth o Vienna' sydd i r .Sydd o'r mis livrn. Ar yr 28ain o'r mis diweddai, cyihvynodd Avgl. Cast.lere.agli ysgrif i i GymnHmfii, j alw ar y cynnadleddvvyr i der- 11 t ^ynu i pethan mwyaf pwysig perthynol iddynt lleg. Ar y dvdd canlynol cynJalwyd c>nnach,yr hon, fel y dywedir, a derfynodd; modd anloddhaoi. \sgrifenodd A!gt Ctistiereagh at. y Mil wi sad Dalrymple, i fyueguj ei fed yu gofidip o Iverwydd nas gellir cyniiai »tnymd.dTby»iaeth Genoa,_yr hon a roddir i Frc- niu Derby niasoTii amryw lythyrau, papurau, a Ijiys-argraphau o'r Ispaon; liysbysir iiiewti"llv- thyrau o Cadiz fel y canlyn:-— Y r y.dym mewn ofn niavvr y bydd i'r Trefedigaethau sefydlo eu, han yni( l ( l i-, 1, hanymddibyniaeth. Nid VAV i- oddi-- "wrth Rhagf renin Mexico, yr Iivvit a gyheeddvvyd ,rgi-,qpli Madrid, wedi lieihau dim ar yr ofnau hyn. Yr oedd y mihvyra aethant Pr ?ongau,neu yn pa?ottoi i?tieuthuri'eUy, yn ° "^er j ei?hry muc'r rhifedih?fwed! ilGih?u yn awr trwy cncitiad, i 7,000. Prin y ?ydd y thuthr-nntat hyn yu baiod i hwyHo (yu yu ygw:?-vynn?f. Cawsom Lys-argrnphau Madnd ddiwcdd Uhagfyrdiwccfdaf. ;y'rocddgobaith yn.cae! ei fcithrili pan yhoeddwyd y Liys-argrapham y 22ain (goJnlith gwan yr ydymyn ofui) y buaMi rnesuiau gorthl'ymusae :lughy'tiawn Ferdilla..¡itt, tung at y doethat' a tfyddlonaf o'i ddeiliaid, i-äel cu rhoddi hcibio, or mwyn ymddygiad mwy •heduycnol. Mynegir fod cynghoriaid Castile wtfdi derbyu ysgrif oddivvrth, ci Fawrhydi, i geiBio ganddynt ifurfio rhyw gyiillun. i iacliau^r clwyfau.;dyfiiion ag oedd y Frenhiniaeth wedi eu cael. Mevia rattebiad i hyn cyuiiygcdd y cyng-" tior, pbargSfiad a maddeuanto helldroseddau; a chymmod eyfiht'din rhwrig 'Troll blant yr-Oj-^ ynJ5," fol meddyginiaeth. Ychwanegir fod y cynltun dan ysfyriaeth; ac er fod y Brenin yn earn t-yliawnder (nid gormes) ei fed of yn ysfvr- iedyu ddylauwy, aiighenion ei daleithau lliosog. Cy ti'iwy sir llavver o annerchiadau cyhoedd y n • y .Llysaigiafiau hyn, oddiwrth wahanol ddinas- bedda thiefv, yn cyrnmeradwyo mcsurau Ferdi- nand odd.ar pan yr adferwyd ef i'r orsedd. mae lauh deiliaid Unbenaeth yn ^srrun. n^pa /7 ifawu ai anghyfuuvu, hynaws 'iti pa iiii ai (,,yfiai?,ii (ii 111,liyiiaws ai :rormesol fyddo Ymddy(riadau v Blaenor.1 Yll' y 1110(le) gl' Iv liiieiior. ??y.:??], J:YII Yr ydyi?i 3-11 c?iel r?: Valer¡cw, gall: IW n vr IIZ Sprvr,15'di am ChwiMvs u ??? ? .,? ? ? 1808, ? wedi hynny- y Y ''?''y'? ?7; ??.rebuJ ?????? i f?' = ?? i-ath dd.dd.nwc! syr, i bob Y-.paen- ?ct cy?ir, yw cae! fod en mcddyhau crefyddol yn ?yson an?nfwnadau do?iuon ou r?napth! ) fath fodf ulounvydd yw gwelcd eu hcU ob?titi; a u rhagdtiywediudan yn cael eu cyUawni yn y ?.odd? hyn I Cyn gyutcd .g y rhyddha?yd eich ??.ydf o gMthI?ed,d.i!fu hoH adfyd a chy-  ?Mgdc.au eich poM! G?ncir dysgeidiaeth a '? chywreinrwydd (meddai mab y cehvvdd) ?n! bYRhys, a ?ob.wyn-hwy ?r anrhydeddnuvyaf! ? ? u?ch?w-r cwi? y ?ae c-refydd, yr how aj '| ^C111011' > 11 toni aUan o dan 3 flf'ii i t¡l{]olc\(',h Afrll,-dl' M .?'!cuad n?wr r dodfl, fitdiT sX !'? ry^ikMinydd Pa mor 01'al tadol ei(.,Ii fel niiwr y feoreu o Li>ennaduri. nid f»./i 1 goreu cl ddeiijaid, —v.h'-»pnnr on,, 3 i r gaa galonau ei bobi- di» ,I?hus! 9,1) galoiiau ei bobl di? olchusl l" BKAWDLYS. CORK.—YSGYSIMUNDO.D., ,.1. I I "WI ""y'? yw ?mgy!ch.udau achps yr hn'n„|'0, fCr ?' yra;llIr]IYdeddUSF:ll'l1'1 ■wr Div laU«hu e• ithw>'r ylii, Bira,.dl\,s ?rk? ?'' P?'"o?! ym mrawdiys D??yd cynghav-s ?n bcbvdd o'r enw Do- y Parch, 0'Brian, ?'?'- cy? j ??ed dhn Dr. Ccppi?cr, &e. i),,osii,1 y LI YS fod (au?ritiad wedi cac! ei osod ar droed gan "rr Ol!driad i'r dibeji i ??'!?? Addotf? (U,,pcl) ?Md. (?rchymn.yn?yd: D.nc. "an (blu y swm o ?'- ?- ?? ei '? ef o'r drinl ? ?'hh, ? 'Vnaetl,fe Wcdi ..J cilwv;m n 9,i e yil gyi'iittet)()-I. Nvefii ll)'Illiy ? of d d h ? d, 8 S-V VV1 ?, >:r uti prya ? fod ef 3 n 'dWU'aC "j1 al,a's'ij n?gor cv?n..? .? hheet b dadd iygu e.d,eula yn fawr. Gwnawd arddel- O dil??-gLi yi, flwl, 1A ar"° 7ndfl waiU< ? yr O?Iri.d am ?s. a phaUodd Donova:? chydH-uriio. ?r?:uth ?onovan yn myned i'r ireren ?.7?? y S?b?h canlynol, gcfynwyd Iddo.g?n yr-OHeinad? ocdd ?yn meddwl talu yr I -,ii pmd,o? At?ebodd ?M"R? ?nnsai. Dy?-cdodJ yr 0:?ir!ad, Myfi "'cll sef?dlaf ???-" Dychryn?'d D.. novan Jl\rn a "?"?"odd ci wr:ug ?r 16s. i dy'ryjalr'UVu) a danfono dd ei \yraig a'r  s. Q.. yu awl' a. \\c,.thud':i odd gyMmerv n1^* } l hw" fUVra j 'V^" ^!ui' Ar y Sabbath ?li ?a,oedd al!]pr yr h°H rai ag oeddynt  y !'y" a:cfytw? ganddynt tua«T at J? /i, ad! u'r Addotfa.- A?h, Douovunar Y gy? ?"'y?-'?"'? t'?r<trfc! m'- jjfero l, aces^vmmn H?sa/• j'r'lfereii'fcl a'r-  ?cro!, ac?es??m??,. ??? ??? ?? Y" f?M?'??t'? ,ollmaSLJachcnt  .? ?????h su?achen'? t ? ? ?f ?" l uu math o gyf- eilia,ei, ar.?ef, edd y by,Wtliiad nwr yffe'UhioL fey nad ûedoun 0 bob! y wlad awertmn ??th??? ?" ??! ?" c bobi y ?d a ? crth.i ynteu wsrth? ?y?no e» a\vn?. ae Ili ynteu warthu. Vn enw ?? '? Y peiHiaid a r jI^? ara ag oc L) )"lit Y,a r o s a ei weiiicae ui pwed-,?!??"y" ?osianGba;th?ethj ?obydd truan mewn 1\"n Iliai]\ ?cn rr Addo!? ?baidd?ddw oihp, yn\irfoddo!, a cheis- 10dd faddeaant a?»it k n ?" ? "????'? ? ??- ??d fadde?n"t (fuwOtreiriid am ei ??udd-d'od ac yna Cere,°dd yr Offeiriad gan- d ? .?-'? ???dd O?Iriad ?n- "?  W ? '? -yr ?" a wuaeth, prvd y ,'° s"10cld Lv f rid  f  odd 0 y ddau g!Ill gandd-o d..chefu; °^dd. Don0 ei ? ? Hwyr anartuedi? iddo Aril 11)'nn1' cafodd yr ^P^tiJundodTl /7"11* ?? ?y""y ?'?? y- 'r Ul Iei- gyftawiv rym yn ?'?"?c vn ffT. aU1yti0' h.vu gori'u '? ? ? ?'v f <Ie prft i hyu gTorfu iddo gau (\1 <. y YI'U }-> t' 1  d i fy,?,11. '13'ro wy(¡ yr holl lmgylchiada.u Uc 10 b d(li y W" gan ddau dvst o'u Hed anfodd. ? "y?hwe0h?vy.d ??' ?- ??. Achwynydd,, ga.. 6r|. Vf Offeirj^ n .du'r Adnvynydd, gan J ,rOfteal"d dal u 5ui". U C la. \nl —

I MB*RA LAND COMMERCIAL |…

i AT EIN COHEBWYR. I

. :.!.IUDDEWON.'I I

FX YDDLONDEB MEWN PREGETIIWR.…

MARCIINADOEDD. A-

! MARCHNADOEDD .CARTREFOL.…