Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

j ?-.?? ...-?-  I. - I…

[No title]

[No title]

SADWltN, 14. 1PAPURAU BRUSSELS…

' SYWEDYDDIAETH (ASTROLOGY.).I

News
Cite
Share

SYWEDYDDIAETH (ASTROLOGY.) I Can fod v gclfyddyd o Sy wed yd d iaeth barn- I edigol, yr hon a ifugfa ragfvnegu di*.vyddiadau i ddyfod trwy agwedd, sefyllfiti aceifaitii y ser a'r planedau ar Jiethau daearol, meiin mwy cym- meriad nag a liaeddai, ac heb gael y.. dirmyg hwnnyv gan.rai dynioii, ac y mac yn tcilyugl1 oddiwrth bayvb; nid anfuddiol fyddai vstyried y gofyuiadau eantynol a bigwyd o itil Argeuis Barclay:—^ Dan Ly?odracth Ca?hannc de Medicis, a? HamI?' 'i'ndydd a'r Fcdwarydd d F'rah?c, yr opdd rhag-fynegutdnu'r ser-d-dewin?yr- y!) ran ?yn'rcdu) q ymddiddanion y Uys Brenhilwl. Pan gymmeroad Sy wed) dd, neu Serddewin, aruo-i i hyft'orddi llarri'r Trydydil ynghyich digyyydd- iadau'r rhyfel ac oedd yu cael ei fwgwt-b y pryd hynny gan bleidwyr Ty y y josodwyd arno gan Barclay yn y modd hyn :— H A r ydych. clswi yn houni fod amgyIcliiadan bywyd a marvsolaeth yn ymddibynnu ar sefyilfa ae etlaith y cyrph nefolaidd ar vr amser pan r, lifeti(N g) tit-,if i'r goleu>—ac etto yr yd- ych yn addef foci y nefcedd.yn cylChdroi gyiia'r fath gyllymdra diifawr, fel y mae sefyll fa'r-ser yn cyfiiewid grru lawcr yn yr nmser lleiaL Gan hynny pa sierw) dd a ddichon fod yn eicli celfyddyd, oddi eitiir tybied o iionoc'h fod y bid- wragedd bob ainser yn ofalus i cli ar yr ■awrlais. kl y gellir trosghvyddo'r muisud 0'1 amser i'r plenty n, megis y gwneir ?.i ('t!f?ddi:icti? A pha mor f) nyeh )' mae pervgl y farn yn rhu ystr i hyn? A pha gyuniter sydd :?r nad ydynt y" \s- h lied y goel-grefydd hon? Ond a gad:n-} Gu j bod mor wiliadwrus ag yr eSvyllysiech, os b plentyn yn hir yn yr esgoreddla, pa aiisawdd o eiddo'r ser sydd idei fynu yn ei achos? Nid wyf yn dywedyd dim am gvfeiliornadau yr awrleisiau yn gy ll'redin, &c. yr hyn sydd ddigon i faeddu eiyh ho)l ofalon! Drachefu, pa ham yr ydvm i. sytwi :'r st'fy-ilfa'r scr ar amser ei icti) yn titiicl ac nid yu liytrach ei bagwedd pan fywha- wyd y plentyn gyntaf? a pha ham y rhaid cauad aiiat) y rhat oeddynt yn llywcdraethu tra'r oedd y yn dyner, ac yn adda's i dderbyn yr ar- gratliad gwanaf ar amser y beichogiad. Eithr I gan osod hyn heibio, a gadael fod wyneb y nef- ??dd yn hoHol adnabyddns, o ba le y m?c'r !!y- ?odtafth hOB ar em nrph ae nr cm mcdd,hall yu dpthto, yn gymmaint a'u hod I?vy yn rcolwyr arci)i ded?ydd?ch, ou dLiH (I fy\Viäliueth'a'n I marwcla(.th? A anuyd yr hat! rai a aethant i'r frvvydr ac a fuant feirw ynghyd, dan yr un ag- wedd o'r cyrph nefolr A pilau gyfrgoiiir llong, ) a raid, nft fytldo ynddi neb mynedolion neCT-j fForddolion ond y rhai a ddedfrvdwyd gan y ser j i 110'rig-d(ir%?lli?ri(i ? Npuynhytrach j onid yw dynion a anwyd dan bob planed yn my- BPd I r frwydr neu i'r Hong ynghyd, ac er y gwahan¡aetiJ yn amscr Pu gcnL'di?aMi), ,yn marw y naiil fei y Hall ? Drachefn, nid yw pawb a an- i wyd dan ) t un sefyilfa o eiddo'r ser yu by yv nac yn marw yn yr un" modd, A yw paub a anwyd ar Yf Uti pryd a'r Brenin yn Beuuadurinid ? neu a ydynt hwy oil yn fyw beddyw ?—sylweh M. V'illeroy yrna; edryeh wch arnoch eich hun; a oedd pawb a ddaethant i'r byd gydag ef mor ddoeth a rhinweddol ag ef? lie, a yw pawba anwyd dan eich ser chwi yn syvvedyddioh megis chwi ? Os lleddir llyn gan yspeiliyvr, a ddyyved- web chwi ei fod yvedi ei (iynghedu i farw dan Jaw yspeiiiwr? Eithr a oedd yr un ser ag oedd- Jut yn llywodraethu pan anwyd y teiihiyvr yn ei ddarostwng ef i gleddyf yr yspeiiiwr ? hcfyd, a ddarfu iddy nt roddi gallu a f lutedd i'r yspeiiiwr, yr luvn, ysgatfydd, a anyvyd vn hir o'i llaen, i'w ladd ef? canys chi a addet'wch ei fod yr un mor ddyledus i elfeithiolaeth y Ser fod un dyn yn lladd a bod arall yu cael ei ladd. A phan leddir gyvr gangwymp tf, a yw muriau r ty yn fcius o heryvydd fod y ser wedt et ddedfrydu ef i farw felly? neu, yn hytrach, onid oedd ei farw' olaeth yn ddyledus i hyn, set fody muriau yn feius ? Gellir dywedyd yr un peth am amhydedd a galwedigaeth.au.—Q herwydd fod. shag oe, ddynt yn disgleirio ar enedigaetli dyn yn addavv dyrchafiad iddo ef, a ailasai y ibai hyn reoli dynion ereill y rhai ni anyvyd oddi taüyilt, a thrwy y rhai y derchafvvyd ef o, neu pa fodd y map'r ser Uyyvodraethol ar enodigseth un dyn yn diddymu effaith ser ereill ag oeddynt yn llyw- odraethu ar enedigaeth dyn iii-,tll ? y yw, a gadael nad yw clfaith yr holl alluoedd planedol ar ) r haul, yr hwn sydd yn tywynrH,) ar rifedi dirif o gyi-()Ii :l' ull iyelycir, yn gadael yr j un elfaith ar bayvb; ond fod rhai pethau yn cael eu caledu trwy hynny, megis clei:—ereill, eu tyneru, megis c&yr:—rhai cyrs yn cael eu meith- rin, He creill eudinystrio; y llysi'au tyner yn cael eu llosgi i fynu, ac ereill trwy eu garvvach nocld yn cael eu diogelufelly He byddo cyn- nifer o blant yn cael eu geni ynghyd, fel maes fyddo wedi ei drin amryw ffyrdd, yn gyfattebol i wahanol reddf-dueddan, iechyd, ac anian y rhi- cni, rl,tid "r un etfaith J}pfolaidd weitiiredu mown modd gwahanol. Os bydd yr anian yn gynibesur ac yn bynaws, rhaid iddi lywod- raethu; os i'r gyvrthvvyneb, ni vvnalf}' ond ei di- wygio. Ac felly i'r diben i ragfynegu bywyd a niocsau y plentyn, rhaid i chwi edrych nid yn unig ar y nefoedd, ond ar y rhieni hefyd, iVam- gvlcliiadau cydfy nedol a beichiogryvydd y fam, a j mil o amgylchiadau angliyraeddadwy crsitL Yr ydych yn ymftVostio llawer am <ryllayvniad ychydig p'ch rhagddyv/ediadau, heb ystyried y  d d h c 1tÍ ,r:i,í 'Jr Tt. ,> _I sV(Id-, heb .etl .c.vfiawni, a'r ru. '"??os-u:t a"ghyw!{dcb cich fyd(lyd. ???.,?.? ?'??' ?f? myrddt?n o d?yU?-da? cr ??y?  I j¡ ,L, j, 1 )' nhhlll ,}t I,t' dd?g o'r rhai a Iwvdd.sant. ? :TtH? 'b i (( (?!nih o Rut'T?idychynunygiun, tra ril). ?"'?.))tuUd:'ota!h!'tv:!d.Ay"odrt.i3.;?'? mat yti SI, „a(j 0?s gem,y"cii adiOS i ymlirost¡ "?-? )" ?,. ni'd o?s ?'u)y c. h ?chos i ym'?ost? P?r?"?'v.i!etdychy!Tt'nvs?ryuuni?,c! h () 1 .11 n) s hyrhan v eicii ?v?, (i A?Ydd'i? c h.t» l' '\d'. 1" i'¡I.Ic-t ?'?'P'-?'?'?dr?wvdd'tFirai.t?cvn y ThY? hwn, ??o..???,,i,y,.???dyrhy? dd?..y(\d<chv'?,.j, ???? Ara??c1':oC" clill y ia(i ? wnacth?m i' ch\V dydd ii?-.i? Os-??.?,? ??y,,?),.j.?. ,??,dd? I Bienin ei ey nioiir ell ?ybcd y? ??.taf B gred de cll\n" i fOd??t'?,,ttc-b yr Dylai dynion fednixtteb yr holl ofyniad^1 iii(i r',i?iio hon??' cyn.y.mddincd mc?" 'r?agfytK'gtadausy\tedyd?? GWEDDI J)!)!nOEL; CYBY.DD. GliI Bod dyrchafedig^ ag sv'n frefi^' holl dry so rau y ddaear yn ol dy ion yn ddyladwy, trwy beidio eu hvfradloni all gwasgaru yn al i eidio!; ?a v,yddo?fy ?od )" ?:-dI?cddar?Gdip!y't)u <yid.n hych? o dir }'[ h I f I it itcl, 1 H.?c}\??  aruat i gadw'r plwyf hwtmw rhag daear-gryn, a" ?Jhobdift'od ai'aH; ac?m fod ??n?yfychytfi?c"' ardicthol yn y plwyf hwn, attolygaf arnat h?fy? | i fod yn dosturiol W!'thy.?ymn)yuo?npt!?)Ct'.? ac am y p?rthan P:'cH! o\- byd, ??!;u yrndd?" tu ag atfynt oil yn ot cynger. dy ewyllys dy 4 i ac am tii(I yti cael ond ychydig ardreth an1/ j tyddyn a osodais aliau i ddeiliad yn swydd j ac yn gorfod talu llawer iawn am y tydùy[} II } gymmerais yn y plwyf luvn, rh.ynged bodd vn dy olwg i osod ynghalon rhyyv In tra galluog mc«'" J cyfocttVi gyunyg tal ychwi:uegol am y tir a br'vri|; ais, a thuedda galou pcrclu^n y tyddyn hwn i o, twng yr ardretli, fel y gnllwyf fyw 'u fwy cy- snrus, a chad'achos o'r newydd i dy gaitmol dy roddion g\ver(hfawr7 i mi dywas djwyd a g0' laius. Ymbiiiaf arnat ymbellacii i gadyv yr hcJl | Ariandai rhag metLu talu, gan fod. gennyf rsi -j cannoedd o'u hysgrifau (bills) yn fy meddiant; ,i aiv am fod y llong Betsey, pedwaredtl ran o'r hon a berthyn i mi, yvedi hvrylio o long-bortli A. yn ddivretldar, gtvel fud y;) dda i affal pnb ystonn ^hag efuro ami hyd oni ddyclnvelo yn ddihasigol i dir eu gu lad ac am yr boil long»tt i .erei.ll j ticli a wyddost yn well nag y niedi- y fatk f bryfyn gwucl a mi osod alian mewn geiriau, p!i. {odd i yiaddwyn toag atlynt; Yr wyf yn arnat i wneud b!aenor y ???;?Y-Ynf?ycy\v;ait'.i ,J J ?ochp?a? a chyniill, wrth J'HS?aci'ua? ('strI 1 iaid, fel y byddo i'r swm ??-?.titfawr a dt'euiia? ) wdh ei pharottoi i'r mor ddwyn lfrwyth o leiaf, | ar ei ddegfedar h(rgain., ac o heru ydd dy fod yb ho{!<d hysbys o'm haug?nion) ti a wycdoat i? fnfdai cHnt ar gant o c!? yn afresymol. Ac am fed gp[))tY f bcrthynas !;? ?-yfoetho? yn G." yr hwn sydd dra an?y?odusowci't? ?)ian, ac ?etiy yn e.u trcu!io meyvn ffordd anraso' ar feius d'want) uen eu cyfrannu at achcston a dlw efe yn elusengar, y r hyn a arwydda yr un peth, ac am fod pi fc-ddiaumm i d<jyi'f,d t't? uer? I chenocgaethi ?edieiamsprcf? n'tiiKhau ?cdi I dywedyd mai byrrion fydd dvddiau'rd!ygionus,, erfyniaf arnat gotio'r addewid ddrudfawr hon, a tI chyHawna dy air al' iy rhan. Gadwf\mabDG- ) { mas rhag cyleiilachu a dynion freiilfayvr, a gal'I-/ I !uogacf,yrwyfyuatt.(dy?ua!-<'at/:?crthiaw)'? I | bgi rhoddion angenrheidiol o'r fath hyn; ?c I crfynjaf arnat wncuthur yr boll ii sydd yn f) nyled yu ddyniou cncst, ymroddgal' i dalo b'w l'i eiddo, ac am fod rhai o, honvnt yn r?> V cito(lioti i'tn talti, tttoliv- hwy i" fat itaddauf?ybyddcg?nddy'?ddigonrmd?f! edu, canys ti a adwaeuost (y ughalon, a?yd- IHHJ wyf y!i ))Oi!i ymddial ar lymiaid, trvv | ymgyfreithio a'r rhai analluog i daiu, gan na oes dim i'vv- eiiiiill wrth li), iiii), ond bawl i dala' I costiau. Attolygaf arnat yraheUach i gadw pot cardodiaid rllitg dvnesu attaf, canvs yr wyf yn CLI Ilieiddio, er fy mod yn foddlon cyfVaiinu at achosion mugcnfheidnd, ,'e g\vy?ydd?n fed gen- nytddigontml fy liut) teitil) l'Y "ghalon rhag myned i le o addoliad ar y S;?- ?)at!),nc-urywamscra?!),panryddocas"?!adHa i'claet? y[; caci cu di?wy? :t',? cyrnm) dngion | auwybodus (o wertb arian) yn cyfrannu llawer at achosion crelyddol neu elusenau i'r tiod?o, & herwydd nad yvyl yn ctil L, clywed fod dynion yn dywedyd fy mod yn waeth nag ereill, er mai oddiar anyyybodaeth y byddantyn siarad, a myvy poenus gen nyf fetId w 1 yniaddcl a dy roddion di ar y fath aclilysuion s, gan ystyrJed mal I digon yw i bob fly" fcddwl am ei achos ei liun; ac am fod rhai cisoes yn dechreu si a r ad am fy- nghynnildeb, gan ddarhinio fel bai yr hyn a ys- tyriaf fel un o'r prif rinweddati; dysg li i roddi I'. i' 1.. t, fynu yn daw el gyda iiblineb yr auyyybodus a'r afradlon. Yn awr yr wyf yn myned i orphyyys dros y •' nos, attolw, cadw li a'm meddiant tryvy'r nos I rhag tan a lladron, gwna fy boll wasanaethwyi* yn onest, golalus, a diwvd, cadw ni oil rhag anhwyldeb corphorol, rhag i hynny fed loddion- i gadw'r gyyaith yn ol, a lleihau fy nghyfoeth a'm cysuron; ac yn y modd hyn wedi lledu o honof fy holl achosion geiifdy dy jlyddlon wasanaethwr a orw-edd. i 'lawr i meyvn tawehveh. ■•. u. D. S. Os yw ein gwlad yn hoiiol ryddOdi- with ddyniou ag ydynt yn myfyrid fwyaY 03 nid frug weddio weilhiau, yn gyii'elyb i'r modd y dariuniwyd Uchod, y mae'r ysgrifenydd ym foddlon cael ei gyfiif yn deihvng 0 geiydd ei wladwyr, arn ddarlunio dyicdswydd mor bvvysig agweddio mown medd mor ysgafn; ond o'r tu arall, od oes H i feddwl fod y sylvradau uchod yn ddariuiiiadol o amryw o'n cyd-dei'divvyr i fyd yr ysbrydoedd, gobeithio vr esgusodir ef, ac y bydd i'r ysgrifen fod o fwy lies iddynt hwy nag y bu cynghorion Eiias i broplr.vydi Haal, ynghyich gweddio ar ea duw, 0 fudd iddynt hwy. j Ll- n.