Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

j ?-.?? ...-?-  I. - I…

[No title]

[No title]

SADWltN, 14. 1PAPURAU BRUSSELS…

News
Cite
Share

SADWltN, 14. 1 PAPURAU BRUSSELS A FRANKFORT. Tlysbydr mewn lljthyrau o Vienna am y 27ain o'r mis diweddaf, fod gobaith cryfach t)a'j C)i';cd v ic'rloslt)tl y (rymmanfa yn eb- I rwydd cy nirali w'yd cytinadledd arbenigar ddydd. Nadollg, yr hyn sydd brawf o ddiwydrvvydd mawr. Ymddeugys fod Ffraingc i-ii blysio am yclnvanegia.dat ei thiriogaeth tan tliueddan Savoy, ac yvedi hynny, ysgatfydd, hi a u i orplnvys. y mae Prussia yvedi amlygu ei therfyuiad yn bendant ynghyich acliosion Saxony, ac ym- I ddplIgys rod y <ralluoedd vn cael eu tueddu j d'-crbyn cynnygion Prussia. Yr ydys yn eredu yn gadarn y hydd tchosion ell sef- ydlu a'u cyhoeddi mewn [lythefnos o amser, ac y bydd i'r Pennaduriaid ymadael o Vicuna, a chycJmyu tuaYu cartrcf.lcocdd pcrth}IIol. Ileddyw derbyniasom bapurau Paris, v rhai oeddynt ddyledus o'r 7fed i'r 12fed o'r mis hWII. "i r hysbysiaet h o \rienna a gyrhaedd j'r Lar o'r tnis hwn, Vv'rfb yr hanesion hyn yinddengys fed rhai o'r gal lit oedd yn y gynnadleddfa Avedi | cynilyg gyvneuthur rhifedrr tiigolion dall Lyw- | odraetii Prussia yr hyu ag or!(Icl N-iiy flivyddyri | 1hQ5, trwy yehwanegu a(ti rhyw diriogaethau | bychain oli eithr w'j-t It o (I eyn- nyg hwn yn bendant ganddi, ac nid llai na gosod Saxony odau ej Llprodraetlt a'i uoddia iii, ac yn y'' It'1"1 cy lt,lissi;i. v r jiou sydd yvedi j>wriadu yr un mor dd!ys?og i j gadw Poland. 'Yrnddengys fod achos y ddyvy -ii;it u yi-i.lli m or (1(1?f?) i (i w I amser. y.Pennaduriaid gaHuog odd'i ar ddeeh eU'1 Gynvadledd, ac am fod ?n holl ym- (h- N-ii aNv!. (,t,. ii. ,i P..st('(]Lli'cd o'n Gweinidegion i drin y pwngc, a'i derfynu, os y w yii alitie(!'i;. ti-ifroliorl Prussia yn y Hwyddyr 1805 oedd 0,881,GOO. Trwy heddweh Tilsit, yve ii ei maeddu gan lionaparte, hi go lodd 4)6;'7.GOO o'i deiliaid; yr hyn a'u Meihaodd i yn foddlon oddi' eithr i rifodi ei deiliaid gaei ei irynnyddu i 12,000,000, yHtyn a ystyrir ganddi lias ge!lir ei wneutliur heb gvssylltu Sl xo I wdhei Lly wodraeth. Ymddengys yu awr nad yer vchwanegiad Cc- ■vallos at gynyhoriaid Ferdinand Vif. wedi peri i fosurau gorlnesol y Llyyv<'>draeth honno i dyneru na llaesu yn y gradd lleiaf. | Ar yr 21ain o Ragfyr yr oedd amryw estron- uud a brodoriou wedi cael eu dala a'u cèlrcharll yn Rhufain, gan elynion rydd-did y n eu plith y-li lttiltaiii, gaii r)?(1(1-(Iid eLi I)Iith Y ma?'r Brctnn Sim'! IV. gynt o'r Y spaeu, wedi achyvyn ar y mesurau hyn. Ymddengys fod y Trysorfeydd Ffrengig yn codi yn raddol. Y Consols pump y cant ydynt 73 francs, 85 centsi Eglur yw fod y x,n hwr- iadu goresgyn St. Domingo. Haerir gan y Jouc- 11<11 des Debats am y lOfed n'r mis hwn, ar dys- tiolaeth cadpen llong a bwyliodd yn uniongyrcli o'r ynys honno i Bom'deaux, nad yw caethiwed amgen na newid ci einv rHO; fod gan Petion a Christophe yngtiylcb 40 mil o w\ r riiyngddynt dan arfau, a bod yr olaf yn dra ciiiaidd ac yn cael ei vfni yn fawr gan ei bobl. Eithr dylem goliomai iaith on ogy hoeddwyr papurau Ffraingc yw'r un uchod, Gwerthir brandi yn awr yn Ffraingc am 3s. Rd, I y galwyu; eithr pall brytiir llawer ynghyd gellir ei gael am ynghyich 3s. y galwyn. | Corchymynir i'r dydoliadau can?yno? o filwyr i y cadres, i ymgynnull yn cbrwydd yn Chatham, | i'r dibcn i hwyHuat cu catrodau canlynol yn I It  Madras, yr hyn a gymmer le mown ychydig j ddyddiau sef, )Oain, 8Gain, 5(;ait?a'r S9:uf); ac i-y mae'r SOain, yn awr yn Colchesler, a'r "ZQain, yn Winchester, • i fyned i Chatham hefyd "r un i diben. '1'. i Dydd Mawrth wythnos i'r diweddaf, gosod- odd Mr. George -cotf, Tyddvnwr cvfrifol, yn I Salt-Hept, syvydd Lincoln, ddivvedd ar ei einioes. trwy saethu ei huu a llawddryll. Yr oedd efe new- j'ild gwiieuthur ei feyfryllys, ac wedi ei oscd -r i gadair yn ymyl y fit (i lie y teifynodd ei t'ywydj I I It r ydys yn casglu mai cy fyugder ei amgyu-h- iaduit a barr-dd iddo gyllayvni y weitIlred ddi- bvvyll a pbeeiiadurus, trwy yr iion y gadawodd bump oQlant yn amddifaid o dad t illaiii) Tr hon a farw ciiy dig cyn liynuy. I Dywcdir fed amryw o ganlvnwyr Joanna Southoott, yn cwbl gredu y dinystiid y dynion ag oeddynt heb gredu yn ei haiiuavviaeth, oddi ar lieb y ddaear, lIe yn Leeds yr oeddynt yn edryeh ar dai'r boneddigion vn (I c,f ili, gytn- rn ydogacth hon no fei yr eiddvnt eu hunaiu, end disgwyi ycliydig am y farn i ddisgyn ar yi, ang- hrediuwy r.

' SYWEDYDDIAETH (ASTROLOGY.).I