Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

j ?-.?? ...-?-  I. - I…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

GWENER, 13. rynnaliw-yd cyfirfod i'.iosog o Gynghor- :ad Cy fired in y d 'ir.asy i> diben i ysty ried biuld-- ioUleb aiiDprchi-d cyd !a weny chol i'r TnnM: Rhaglayv ar derfuiiad dedwydd y r ife' II Americ. M'edi i'r Arg'.wydd Maer hyslnsn i'r Liysj ddibeu y cyfarfod, eyfododd ilr. W'aitiiman i gynnyg yr annerchiad i'w hystyriaeHi. Yr hWll a ddywedodd ei fod yn ei hysfyried yn aoallu- edig iddo ef wneutnur c) flaw i\der a'r amryw byngeii^u eyssylltiedig wrtti yr un mewn Maw. Gallasid rncddwl inai wrtiJ anilygu eu cydlaweii- ychiad ar derfyniad rhyfel ant niol a pheryglu's, na allasiii fod lie i famau gwahanol. Ac nid j oedd efc yn gwyhocl tod un gyvrthwynebiad i\v j yhl,I.r, ef}f! cae! ei Iwriadu; ac yr oedd er vedi clywed nad oedd gwrtliwynfbiad i eg-; ef yn haniodi; ond yr oedd wedi clyvred sibryvd ynghyich ei fod yn anainserol; eithr yr oed(i efe 0 r tarn na allasai un aiuierchiad fod rf,or EB'eithiol a'r hwn ag oedd yn golycu yn unig gydlawenychiad ar derfyniad dedwydd y i ar yr am-er pall oedd y Ty- •wyscg Rimglaw wedi arvvyddo y ryttaiiKleb beddwcli: os nad redd yr anigylehiad liwnnvv yM desfun tcilwi.'g o gydlawctij ehiad, yna, ond nid Y, y gaUasai gyvrt'swynebiad fod yn j gysson. Nid oedd ei annerchiad ef yn my nod ymheHach na chroesawi'r hcddwch dedwydd ag nedd wedi ei gadarnhau o'n tu UI. ac cs gwrthodai Madison ei gadamhau, • baapai hynny yn nno pohp!«;d yn y whil hon yn ei erbyn, acyn eglur b fed (h g;1(1 y rhyfel ymlielfaeh ym- laen yn d'^yledus i'w gariad ef at dy walk gwaed. Cyfodcdd Mr. Favei i cynnyg gan obeithio na fyddai i ddim gyfotii y dydd hyvnnyv ifcithrin gwrthwynebiad; neu iaflonyddu'r unoi- iajBtjh byniiy fig oedd pwy* y pngc yn am dano. Yr oedd y Tywysog Rhaglrfw newydd .ysgrifnodi'r cyttundeb heddweh, ac yr oedd hynny yuddo ei hun yn ddigon i alw am eu cyd- lawenychiad mwyaf caloneg yr oedd yu bryd I iddynt orfoleddu oil am heddweh y byd gwar- | iei;ldiedig, vvedi'r fath dymhor maitii 0 dywallt gwacd, a ciiau teiiii Janus. Yr oedd yn unig yn gweddu i ddynton gwuedlyd i lanw ei tu daleuau â. marwor anghydfod; ac i farcliogion crwydr (knight crrants) yr oedd yn gweddu i wisgo eu harfogaeth, y riiui a eitedddnt wrth eu bysgrif-fyrddau, wedi eu harfogi ag esgyii gwy- ddau, ac i waeddu r'))-iei pryd nad < edd berygl yn agos. Eithr yr oedd yn gweddu i ddyniou rhcsymoi i Laweuychu yn achos arwyddion ded. wydd hRddwch. Yr oedd Mr. Fox yn arf?! geiriau Cicero, y rhai yn yr iaith wreiddiol agfir yn llyfr ysgol pobplentyn, fod heddweh angln f- iawn yn rhagori arryfel eyfiawn. Y r oedd pob peth yn well ni dinystr rhyfel diddarfod. Sylivodd Mr. Brown, gan nad pa mor unol y gallasent fod ynghy!ch egwytfdor y cynnyg; ei fod yn sicr fod gwabctniaetii yn hanfodi YlIg" hylcli y modd yr oedd yn cael ei csod allau. Hefyd, nid oedd uu sylfacn i'vv cyflawniad ar y pen hwn, yr ocdd y cynnyg yn gynt na'r atrtsef —ac o'i ran ef ei liun, ei- ei fod yn ddadleuwr dros heddwcii, etto ni ailasai efe dderbyn y rheol fod rhyw fath o hcddwch yn weB na pharhad y rhyfcl (Glymch!J—-Pan gadaruhaid yr heddweh yn drwyadl, a phan ymddan?osai nad ocdd an- rhydcdd y wbd wcdi ci roddi am yrhcddwch1 dyua'r amser i gynnvg Annerchiad cydlawen- ychol. Os dychwelai yr ammodau o'r Americ beb eu cadamhau yr oedd efe yn ^obeithio y dynesai'r llys hyvnnvv at y Tyyvysog Rhaglaw a gwystl o'u cynnorthyvy iddo ef i ddwyn y rbJfcI "hwnilW ymiaen, yr hwn a ymdrcchoôd Cfe fÍsod terfyn iddo. Ac ar yr un ptyd yr oedd efe yn gobeithio na fyddent yn anamserol yn eu tei- fyniad vii anvr. Pa mor anghysson yr ymddan- gosai eu hannercliiad os derbynid ef yn awr, pe dychwelai y eyttundeb heddweh o'r Unol Daleithau heb ei gadarnhan gan Mr. Madison. O herwydd y pethail uchcd ynghyd ag amryw C,-I)au ei-ei'll, i-i, oe(l(j' efe vn teirnio ei bun ti rhwym i wrthwynebu'r cynuygi Rhagymadroddodd Mr. Dixon ei araeth a'r  hen ddywodiad, ? V mae amser i bob Pdb' ac i bob a mean dan y ncf')edd/ Ystyriai efe yr I ant\ercJÚaù hwn yn gyd na'r amser priodol: yr opdd y !!j s yn gwybod, lie byddai i'r Amoiic j cyfammod lu'ddwch ar unwaith,! Hid oedd bi wydro i b?:d:o dros v bnl hyd niii d.uai' an?,(?r a i ben. Pa fodd ?an hyn .y y gaUascn? t)c-au at y Tyv.ysog Rhag!aM à Anncrchtad cydla?piiychc!, y'u acho. tG)' iad rhyfel, yr hwn oedd yn ity miu ymhob parth o'r byd. Ac am fod uneliaeth bob amser y.. beth tra dymunol yn cu ha-C!rhiadau, gwell fyddai I'w oedi hyd oni dd 'Uai canlynjad y cyt- tundeb lu'ddwch i'r gdeu, pryd y gaileilt oil o nofryd gyflwy no eu eydla wenychiad yn yr aebos, I I Ana efe aeth rhagddo i amddiiVyn egwyddor y rh) fel rhyjigom a'r Amerce, :)CCi't'i fod yn llawenhau em adferiad heddweh, ni alsasai ei gelu ci fod yn g'didio am nad oedd vr Americ tvedi derbyn co-p miry ei phwrau ynghloriau y gelyrdon ar ) r amser pan I nigylehid ni ag anhawsderan mawrion yn yr ymdrech dros rydd-did Kvvrop—yr oedd ffp yt) ftcimio rh.vymau i wrthwynebu'r cynnyg hwn, tyuy doll ag oedd yu awr. to v .¡ A'tebwyd nreithiau'r ddau ymadroddwr di- yyeddaf mewn rraeth hyawdl gari Mr. Ilarvev. F-fe a yvyddai y gallasai dynion o gyni.ed^fan cy?-rcH! ii'u'?o ??rth?ynpbiad i bob c.ynn?? ?10 ad pa mor ganmolad w y a fy''d:n,ond Y!'odd yn'!d)uc'n dd?Hnd.?ufcd?\Y!thwyii?bwy!'y! i?H y?hwtijnryfyft?upuiiUt?htKtbe.'hauj c Iiyddus; a bod pa?byncy?.tunoar yr egwy- ddorfndht'dd?ch a dcdwyddwch) n ('iîi:, c\fystyr;yind<ia??osa!t'uh?d yn cyttuiio nad f <?(!?ydyd? ymhell pan fyddai i'r. cynnyg gael °i d<b-rbyr, gauddvnt yn y modd mwyaf ca!ono?. Am yr amser, pa fodd byi;nag, ni nlhsai fod nn gyvithddadi, canys ni ailasai un <r«, in? fod vn { fwy p":o?pt i ctd!?W!ny(-),unH'r r oi ?(i p dydr hee'riwel: yn disgleirio gyntaf ar y byd, ac yn gwawrio er eu terTyng} leii. (>• witliwynebwyd y cynnyg gall Mr. Taddy n Mr. Jacks, o Jjeryv) dd eu bod yu ei vstyried yn ar.amsero!. A c-edd h. Griffiths yn mayvr gymmevadwyo i > c}nnyg, yr hwn helyd a amtuiihynwyd gan j Mr. Wlite, y rlrai a feienf yn llymdost ar y rhai a amiygent eu bod yn goiidio i heddweh gael ei j ¡ wnenflmr lieb ilr colle(-Iio,-i -i oiii yn yr ym. I drech gael eu gyvneuthur i fvnu a gofynasant, ai doethineb fyddai i ni dreulio myrddiynau yn 1 _ychwaneg i adennill yr hyn a goliasom, ac ef allai yvedi hynny, i a i yehwanegu myrddiynau at ein miloedd o golledion? Amddiflynodd Mr. Waithman ei gpmyg; gwithwyuebwyd ef drachefn gan Mr. Jacks a I Mr. Dixon; a dywedodd Mr." Brown, pe gor- | fyddai arria sefyll >n unig, y gvvithvyynebai-efe [y cynnyg; wedi hynny cymmorodd ymraniad le I dros y cynnyg 07—yn ci erbvn 51— gwahan- i iaeth 16. Trefnwvd eisteddfod i barottoi'r annerchiad a chyfarwyddwyd y Siryddod i fym'd at y R.hacrf law mfyn pa bryd y gwelai efe fod v:/ dda I'w ddc?byn. l1\h:leg¡r mewn Uythyr c Lerpw! fod chwech c'r llongau ag oeddynt d?! nawdd yr Argo wedi eu cyfrgath ge:Iia? yr Hafanuah. Y mae amryw gyfarfodydd cyhoedd wedi rymmeryd lie yn yr Iwerddon, i ystyried pris i^el yr ydau; cyttunwyd ar amryw layvnfwr- iadau ynddynt, y rhai a oodJnt alian fod pris j vr ydau, a'i gyniham a plirisoeddd angenrheid- 1 1 1 t I | iau erein byyvyd, mor beliel y mae yn bygwth dinystr Mirddwriaeth yn gy If rod in a chytunwyd I ar fod i ddpisyfladau gael eu danfon i'r heueddr i t ymbil am nawdd y lvwodracthi bcrch'nogion a dahryr tireedd, v Ifysbysir gan-y Dublin Evening Pest, yr hirn- a dderb) iiwy(I beddyw, fel y caulyn Gwel- som lythyr oddi wrth Wr bonheddig o Paris, yr hWIJ sydd mewn sefyilfa syvyddol, yn yr hwn y I dywedir yn bend&ut fod deugain o ddyniou yvedi cael eu saetkil wrth oteu pyg-ganhyvytlau, ar Invyr y dydd y daliwyd y Cadfridog Dufour ac eretlh Nid yw yr ysgrifenydd yn cryliwyll Dufour ymhlitit y rhai, a laddwyd; eithr ych- wanegir, chwi a syuwch b herwydd distaw- i 1-wydd y papurau newyddiou yma ynghyich yr amgyll-hiad hwn^ond y gwirionedd y w Bid I ocs ond ycbydig ddyniou yn Paris yu gxyybod am )-r aclios li.w ii., Ymddcngys ynghy.oeddiad y Cadf. Ramsay, Rhaglaw Brytanaidd Ynys St. Croix, fod [amryw o'r trigolion a berthynent i Denmark hadferu i Denmark yn fuan, yu ol y cyttundeb 'heddweh, ac o hcr- wydd hynny eu-- bod yvedi gadael llawer o'r trethi agrarian (!N!IedLis i'r Fi,y-t- I anaidd heb eu taiu. Ai-h lin-ntiy y maer Rhag- layv wedj hysbysn nad oes ganddo ef awdurdod i roddi yr ynys i fvmi i Denmark hyd eiiii ddiog- elir yr hyn oil sydd ddyledus j Lywodraeth ei Favvrhyd Brytanaidd. Jfysbysir mewn. Ilythyr anghyoedd o Naples, fod Cymru yn cael yr amlygiadau mwyaf o barch yn y Llys hwunw; yn y chwa- raedy, yr oedd ei- Jluchder Brenhinolyu eiatedd rhwug y Bretiiu Murat a't Frenhiues. Dengys Ilythyr o. Penzance mai eyfeiliornad a gyfioeddvvyd ymhapurau Llmulaiu, ac a gym- merwyd odJi wrthynt hwy i'r papurau wyth- nosol, oedd yr hyu a ddywedwyd ynghyich lod y goleudy a elwid Long Ships, yvedi cael ei ddinystrio gan y dymhestl ddiweddar; citlr iii chafodd y goleudi- uchod ynmedd Hemfitwy un ytorm.

SADWltN, 14. 1PAPURAU BRUSSELS…

' SYWEDYDDIAETH (ASTROLOGY.).I