Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

j ?-.?? ...-?-  I. - I…

[No title]

News
Cite
Share

IAU, 12. .t. r Y mae disgwytiadau mawrion yn cael eu col- eddu y bydd i'r haile, a gynnwysid ddoe ym fnbapurau tiolati(l, i gact ei gailartitafto, Sef, J yngit) lch undci) y gwlcdydd riiwng y Mense a'r Jrtiiine, y rhai yn ddiweddar a unaent i fynu I dalaeth y Roer, a.'u c}ssyl;tu wrth Pr:ssja, Y [ maeut yn cynuwys ynghyich hiinncT myrddiwn (aniJo») o drigolroi-r, ÜCU o leiaf gdbeithir gan rai, y bydd y dalaeth hon yghyd a thyw frivv- sion tii'io^aeiiiol ereill a ellir eu liebgor o ryw gyrrati i'r Cyfandir, yn ddigon i ddeaa Prussia i Toodi i fyiiQ ei hawi ho.itiiadau i Saxany, ac felly i arbed yr hen deyrnas honno rhag dinystr fei tey nas ar ei pheii ei auu. Y mae rhyw amgykh fadau neillduol hefyd yntuecldu i rwyddhau'r dywededig undeb. Gellircotio fa l Du^iaeth Clevis, yi lioii a wna í fynu bedwaredd ran y dalaeth uchod, vn ft hyu i Prussia cyu y chwyl- drciad Ffrengig, megis hefyd yr oedd i-hati o CieveU. Yr holl dalaeth uchod sydd ar Ian y Rhine 'r tie i'r gogiecid, ac a dJwg Prussia i gytfwrdd a Belgium, ac yn agos i gytiin Ffiaingc.. Y s yu ysiyried y bydd tiriogaethao ereill i gaei eu cyssy tltu wrth y dalaeth lion tua thtfeddau Wessel, fel y byddo teyrnas Prussia ): lJai gwasgaredig: dymunol fyddai fod ei hull raivnau m-r ag s i vv gtiydd ag sydd alluedig; canys pe byddent, wasgarodig gailuogid hi trwy hynny i gwcinion wrth ei oiid ni fyddai mor rynius yn erbyn i-iiai olc- galiuoedd irswyaf ar y Cvfaadir. Yngl'.y!ch chwech mis a aethant he'i lo meth- Boston ( wydd Lincoln) a thalu, a phrin oedd y cyliVedin wedi iaciiau c'r briw a gawsant trwy hytiny, pan y cyhocdd. wyrl fod Ariandy arail yn y drof uchod, sef eiddo Air. VYilfoid, wedi tnethu talu dydd Llan diweddaf, yr hYII sydd uecii peri mawr drallod yn y dref a'r gyrnmydcgactii. Dyled Ariandy Mr. S. Stevelly, yr hwn a fethodd yn ddiweddar yn Cork, yw 70 mil o bunnau i afteb iiyn y mae ganddo werth 46 mil, gaii aciaet (Ilffyg o I-) I mil. Yr ydys yn golymi talu I I SNYIlt i'j- bunt, ar dri thaiiad, mewu tri, deuddeg, a delitiaiv niis. Dros yr holt wythnos ddiweddaf bu'i C'nna,d- Wr Y.-paenaidd d,a diwyd yn S wydd fa )fsgnf- j-aglaw'r Lly wodraeth. Bernir )"■' g) tired in fod a«hawsderau neu anghydfod o bvvvs riiwng y ddwywlad; ac yr ydys yj) dechreu sibrwd, an; nas dichon- Mr. Canning aros yn awr yn Lislion, y bydd iduo ef fyned i le Syr iiemy Welk'sley. i Madrid. ————— Derby nia.som lythyrau o Ddehenbarth C^ mru Newydd, y i-ba"a ti,iky Jaia a Cal- ,r -(I y 7fed o Chwetror diw- eddaf, 1 rwy y riiai hyu yr ydym yn dy gu fori yr ofn ynghyich roarwoldeb mawr ymi'dith yr anifoiliaid yno, o aches y sychdwr ajtarfer-td,! •vecli caci ei symud, gan ddi^gyniad gwlavvoiydd amserol. Yr oedd y li (I) yn ddrud ,in wn I yno, ac i;id oedd on d ychydij? o bono yn y.stoi. oiid yr Ofcidul yn disgwyi cael yr hya fuasai'j raid wrtlio o Besigal. I M fwn cyfarfod 11 iosog a chyfrifol a gynnal- j i w y d Y n litill, (swydd York ) cy t t U ¡ I H H] ar j 1'" 1 Hwr,i'%vri;!f!au a deisynod i'r Scncddr, yn erbvc parhnd y dretli ar feddiant ac ehv arcituiodd | Mr. y dobyn- j vyd yr araeth, y Hawnt'wriadau a'r deisyiiad yn j gyilredin, aid osdd ond mi ilais croes.

[No title]

SADWltN, 14. 1PAPURAU BRUSSELS…

' SYWEDYDDIAETH (ASTROLOGY.).I