Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Neivyddion Juhmdain, fyc.i…

[No title]

News
Cite
Share

E iz c ii r, P" hwn nid yw'r hysbysiaeth a ddygwyd trosodd o Darth Ih'thyr-god 0 Unland PI' ddinas y bore oddimp\.ys;soni!'am\?!cddaroddo?d cyn- nad!ttdd\7yryr Amer?' i ciddo Prydain Fawr ar o' ii-.is yti Gl:e,(. oiii !ud yw'r amgylchiad o worth sylw yn awr, ym- iiellach na fod yr ysbryd cyfeil'gar a charuaidd ac oedd vu ymddangos ar yr aciios yn amlygn d\ niuaiad y ddwv b'aid i osod terfyn "r ryfel, ac felly eu bod yn hyderus o'r ddau tu y byddai heddwcii yn fuan i gymmeryd lie: yvrth yfed iechyd }' naiil y llal!, yr oedd Ar?L Gambier wedi cyfcdi i gynuyg?—?'Unol Dakithau yrj Amcric," pryd v rhwysciwvyd ef nan M' Quincev Adam", vr hw\¡ a roddodd, ?Ei Fawd'y<1i Bh'- nin Prydain"—y cerddorion yn ctiwarao, Dnw gadwo'r Brenin"—wedi hynny rhoddodcl Argl- wydd Gam bier, Unol Daleithau'r Americ Og- I leddol"—cerddorion J'tl chwarae, u lienlfych Columbia." Hysbvsir dan y pen B/>is-le- Dnc, Xonawr 2, fod llythvrau anghyoedd wedi cael eu derbyn yno o Cieves, y rhnia fynegant fod tynged y dalaeth ddiweddar y Roer wedi ei sefyditl: ac na fydd iddi gael ei chyssylltu wrth y Netherlands, megis yr oeddynt yn gobeitliio, ond wrth Prussia, a bod amryw svvyddogion Pmssuidd wedi cael eu tre f nu i'r dalaeth honno. cu trclUU IT aawct 1 ( Cawsom bapurnu Brussels i'rCfed oT mis Invn. Cynnwysant hanes achos y Cadfridog Evcelman, yr hwu sydd yn gwahaniaethu ychydig oddiwrth | yr hyn a glywsom o'r blaen. Odid Had YW cin darlleuwyr vn coiio i Arglwydd Rhydychen, j gael ei yspeiiio o'i bapurau yn ddnveddvir tra r 1 oedd yn teithio trwy Ffraingc. Yr hanes a' roddir yn awr sydd fel hyn* dywedir fod Arg1., ei ddvcliwelia.d i Rtris o Frydain. | ,ti, 'oriil i Naples, yn ymffrostio ei fod VB i dwyn gydag ef lythyrao o bwvs; parodd hyn i'r swyddogion gwladol ei ddrwgdybied a dalwyd | ci Arglwyddiaeth" a chafwyd yn ei fcddiant lythyr at y Brenin Murat, yn mynegu fod plaid gadarn yu Ffraingc, ac yn neillduoi yn Paris, gau gynnwys cryn lawer o garcharorion ag ocdd- ynt newydd ddychwelyd o leoedd ereill. Y rhai oeddynt o du Bonaparte, ac yn barod i wneuthur cynnyg ar adferiad y I^lywodraetli ddiweddar. Y 1 lythyr hwn a ysgrifenwyd gan y Cadfridog Ffrengig Excelman; ac am hyn y mao i gael ei brofi mewn brawcilys yn Lille ar fyrder. j Danfonodd Mr. Gladstone o Lerpwl at Gyl.oeddwyr y papurau yn Liundain, i wrili- ddvwedyd y son a daenwyd yn ddiweddar yng- hylch ei fod ef wedi derbyn llythyr oddi wrth Arg. Lerpwl i geisio ganddo i chwilio allan feddyliau pobl Lerpwl ynghyich pajhad y ureth ar feddiant; y mae Mr. Gladstone yu haeru na chafodd efe awgrym erioed ynghyich y fttli j both. ———- IJuwyd agos a chyuimeryd y Margaret, Cadp. Francis ar v 3ydd o'r uus nwn rhwng Ivinsale a j gcneu Abe/Cork, gan herwlong yr hon oedd yu ei hymlid, ac nid dim amgen tywyllwch y nos a'i galiuogodd 1 cidiangc a mynett i CorK yn s ',I' r Cad pee. uldo fod ar v mor dri diwrnod-heb weied cymmaint ag un gadlong Fr\ tanaidd o un math, ond pan acth efe i Cork yr oedd yno 15cg yn fychain a mawriou, C?-nnalwyd cyf?'fcd !Hosog a. chyf'-ifot c-i-firfc('? cilyri. b!'p.'j?'?!w?r G??dyr ilaf ar y 9fed o'r mis hwu yn Wells, i'r diben t gymmeryd i ystyriaeth I vr angenrheidrwydd 0 ddanfon dctsynad rr Senedfh-???byr! parhad? y dt'eth ar fcddiant ¡ ;'c v.-edl??yw areithi&? dariuuiadol 0 ansawdd ac ysbryd gormesol y ddywededig d.-eth, cyttun- wyd ar amryw lawnfwriadau a deisyflad i'r Sieneddr yu erbyn ei pharhad: yr oedd o leiaf '2000 o ddynion yn gynnulledig ar yr achos; areithiodd tri o aelodau'r Seueddr, Mr. George I.o'iI,¡:;den, l\fr. D¡ck,"(ill. ;¡, Syr J. C. flippisley vn 'y cyfarfod, a dyweclasant y byddai iddynt sefyii dros y deisyliad yn y Seneddr. Dydd Gwrncr cadwyd cyfarfod gan Berch. Pnogtcu ad?hvyr ?rs'vydd \V?ts vn Wnrr.?' t ;¡}11 gymmeryd i'w ¡i¡}}f;(' !iê\ :(L: o d d anfoi) Dpi?y?ad i'r ddau ?.3dd-dy o dn perchenogion a dalwyr ?. Annerch'.vyd y cyfiinod gan „, nbn Donne \sw, o Pylhou~e o d??' dc:sv?"d gnn ysfynaetb y cyfarfod at y !ih-.c?a? 0, ■Tyddynwyr -wedi ei gael eisioes, a'r c-! v •. tC'bygol i gymnjeryd lie i lfiivcid'.e  I tiroedd, o achos pris tra is.^l > »• ydau, ;¡:l'r \y{lC r'I ;l( :1:;] •• &c. Mynegai'r d e} ) i) (1 fd bcor •• wyr y ddaear wedi ei gysyhn 1 nachwyr a chreff'wyr, ac arr< h •- -uv c- yr olaf i gyr.nortlrwyo r i) V, :il henwau wrtho. Dy\ 4 .'i; drefnai'r Seneddr rvw fp:nr i d tiroedd i dalu en bar: > t' raotli, )r.b,i l liv; 11 r 1 ei. y ■ yr angenrheiurwydd c i v y:?ia dael y wind yn-^hyci a'j deatu, a ?■ anne d du i wlad lie yr oedd h di ;;a-Ld;  y ?' ) d o hvd eyrhaedd ei 0Ji:d CT. CefuogWjd y cyan;, g gan :\1 Cy f- reiti; >vr. Cyfododd Mr. Ifuni, a dochrouodd ei araeth fn?y gyfcdi gwrtht'da;de!.ion yn vrb n y c> f "?r- ¡;[ \( s(:l;C ¡ ;( fod yn hollo! nnwe d dns i yc?yd.?r?.y;? p?.?? i «n gradd :tp!rdi!r! o C.d\ nicuij i alw cyfari' od ilr :1 r:I;lol ;)íj¡;\l i¡¡ (:; r :) ei(/)c i':f:\rJ(:¿: nachwyr, croiiiwyr, a gweith'.vyi-, ac L80 roddi cylle iddynt amigu eu meddi llau ar y pw:.ge. Buasai llawor o fasuacl.w-vr evfiif-d y u v drcf y:i ('yfod i'r cyfarfod, ei!hr d_> w(>dv.yd with', nt na d oedd gauddynt hwy u. r.eg.s vuo, o her- wydd na d oeddynt yn An!roth w y nac yn B?rc h en- g 'on tiroedd. Y r ':c-d d y".  :dc? hwn ga;; hynr?y yu gvSlVivb i gyneuIliad n G^.rdina!- ia'd pabaidd a drysau yiu.h au. iie_.dtr cyfarfo d o'rfi<h hy" pa ham na a'wasid cyf ar- :x i;; Ii' ,:I; (: I'; l ac yn -jrvhoedd ? Un riieswm am hvn oedd, ua | fuasai Mr. Bonnet mor eofn a dwyu vm!aen ddc!?yf:?di''runig ddiben o s^adi pris yr ydau," i dan y 11 iw o fuddioli croil'twyr a gwei'iiwyr. ,£ iJ¡:(i I:)C! 7E; ,? l;E:;gf buddioli en d pcrchoito g ?o? y U'u! b(?h<c'? hyd yn ood v dalwyr tir, ac yr oedd yn?oi?ol :;E ;t:: ,1,),1 f: ,¡;:[, i; í: ,'p ;I,: yn tueddu i aurbeithio'r niagunrhw y r, crol f t'.vyr jn. gweithwyr. Hidfedi trigolion p'wyf E;i?ord ynghanol swydd o yr oedd 250 yn dyddynwyr, ch re-Ft wyr, a'i ten.. luoedc, y ileill yn weithwyr. Yn;iiiyUdi SO.?in mlvnodd A'U ol (1 y gwoitl'.wyr yn y plwvf hwn yn derbyn tis. yr wythnos am eu gwaitn; ac y maent yn deibyu y juyd hwn S' yr vvvth- nos—30ain ndyiiodil vn el |>r i ?cyfn!-ta'i y d,'th be d wran een d?. d .ci phris n awr vw K<f ';— ¡j;'f;i1l'};i::f:i:;(:t:t;c' a i ?s.cy!in?yr?ytinic;s, ?o'i'(? frw dorrhau, on d yn awr m cidiehon brynu osid v.n w o honynt a' i 8-i.—y p'' y d hynny yro?dd y <d?ynn!?ya f vn y phvy?y!t??a.t)':u y diweddar BG?nft,o }'J!? 1:l;t\, {;dh;' i;¡t"b:\(i}1\:¡ :l\,) '{;;l:tl e ollwng al'an am 400/. y ilwxdd-u; vn awr y )li; y ¡ ¡. ,;i: :¡'r; [" 1 Mr. Bennet'o -iVt-he-use am 1 ,'2y i'wyddyn. Fel hyn vmddougvs yu eg'nr foci g- nith wedi codi o 6s. i 8s. yr wytimos, neu 33 y cant; bara wedicod!n5d.??d.e? 105 cant; :?d'c'th tiroedd o 400/, i neu 212 y cant mewn 30 mlynedd: prawf hyn fod y bara yrodi eodi'r tri cliymmaiut a phris gwaiih, a thir mwy na. daa cymmaint a'r bara, a mwy na chwocli cyminaint a phris gwaith. Dywedodd Mr. Bonnet ei fod ef wedi pryuu'r degwm perthynol i'r tyddyn uchod aniscr a ac wedi ychwanegu ei werth at r"" 1 b ardreth y tyddyn. Attebodd Mr. Hunt, oi fod nl gwybod yr am. gylchiad hwn yn dda ac nad oedd yn anhysbys o a in y ag oedd yr un mor s sef fod Mr. Bennot wedi cymmeryd mw na, gwerth y degwm or tir goreu oddiwrth y tyddyn hwn, a'i gyssvlltu wrth d yd dyn arall, ac o gan- lyniad ei fod yn fwy mahteisiol fyth i berchen- egion tir. Cymmerwvd yr un tu i'r (1cLdl gan Mr. Bleok; a dywedodd Paul Met.ho.on, Yswnin, Aelod o'r Soneddr dros y sir. po gwybuasai efe nad oedd hwn yn gyfarfod cylFredin, y buas?d efe yn aros gartref yn lie ddyfod iddo, acuaa'lai ole yrn— rwymo sofyH-dros v deisyfiad vn y Seneddr, er mai ei ,I fvddai ei gy 11 wymo, os cyf- tunid ar hynny yo y cyfarfod, Wodi hyn ceisiodd y cadeirwr gan bawb ag oeddynt dros y doisyfiad i godi eu hetiau i fynu; ar ol hyn ryhoeddodd y cadoirvrr fod v rhaa amiaf ilu hetiau ar ei pennau; a dy wedodd fody