Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Neivyddion Juhmdain, fyc.i…

News
Cite
Share

Neivyddion Juhmdain, fyc. i 1) Y D D 31 A WRTH, 1 O N A \V V, 10. BE 11 BYNlASOM bapurau Paris am ddydd G wener a dydd Sad WIB diweddaf. Dych* welodd Brcnin Wirtemberg o Vieuna yn ddirgel clan yr ctnv Count Urlaeh, ar y Wajl1 o'r mis diweddaf. Disgwylid i Frenin Bavaria i fyned o'i- ddinas uchod yinhcn ychydig ar ei ol. Eithr nid ocs air o son yn Y rtcwyddion dan Y pen V ienna o Rhagfyr, ynghyich y mad av/iad y Pennadisriaicl mawrion; ond i'r gwrthvyyiieb, y Blac pol) yntddangosiad yn ar'wyddo y bydd ou J ,) iiarosiad yno yn hir" acymddcngys fod ytniyniad diysgog pob un o honynt wrth ci gynliun ci hun yngliylcJi trefniad Cyfandir )'11 gofyn Isynny. Y rnae'r Saxoniaid yn glynu wrth achos eu Brenin, a dy wedir gan y papurau hyn fod pob dyfais ddicheilgar wed: cael e) huriio gan blciclwyr Prussia i geisio ganddynt ymwrthod tig I achos eu Brenin gwaiioddwyd invy i yrru deisyf- iadau i'r gynnadScddfa yn erbyti rhanu eu ??'iad rhwng amryw alluocdd, yr hyn, fpiy arwyddid a f\.niedid gan rai o'r cynnadloddw-yr oddi ehhr i'r (ngolion fel un corph sefyil yn erbjn hynny lond wrth eu gwahodd i wncnthur hyn cvfar- wyddid liwy i beidio yngan gair am ou iien I Frenin eithr de-allwyd mai dichell oedd hyn i yrrn rhyngddynt a'u hen bennadur cyfreithion, ac felly yebydig, medd y Ffraogcod, oedd rhifedi y rhai a arwyddasant y cyfryw ddc'isyfiadau. J tu arail dengys y Breniu y diysgogrwydd mwyaf vn ei vmlyniad w rth ei hen ddeiliaid aduowyddodd ei gyhoeddiad yn yr Invn v m-ynega Itii. vmwrthvd goron ar un teierau, na chvm- moryd gwlad arall i fod yn Frenin ami, yn iawn am Saxony dthr y bydd byw ar feddiant ei wraig a'i ferch y n hytrac'a na gwneuthur hynny. Hysbpirdan y pen Vicuna hefyd, fod Argl. Castlereagh wedi derbyn gorchytnyn oddi wrth ei Lywociraeth i ddyclnvelyd adref erbyn eistedd- fod nciaf y Senedclr, ghll arwyddo fod llawer o'i cisiou ar ei gydweinidogion j'w cynnotthwyo yn erbyn ti v Gwein- idogion. Sonir am briodas rhwng Tywpog Breuhinol Wirtemberg a Ouges Oldenburggydag hyder ychwanegol, yr hon meddant, a gymnier le yn St. Petersburgh y gwanwyn nesaf. Y mae Tywysogion Gennany o'i- ail radd wedi gyrru ysgrif drachcfn at Lys Vienna i ymhil ar yr Ylnerawdr gymmcryd arno ei hun yr enw Ymer- awdr Germany neu bennaeih cyngreiriad (Ger- many, gan arwyddo y byddai hynny o fawr lies i'r whtd honno, ac nad ydynt yn gweied un rheswni i'r Pennaduriaid c re ft) cl yn wrtliwyneb oii(I fulfcru yr hyn ag oedd inewii bod cyn dechreuad gorthrymderau Germany. Y mlc'r Brenin Murat, o Naples wedi bod yn glaf iawn priodoiir ei glefyd i bryder ei feddwl ynghyich ansicrwydd ci orsedd. YmddengyS fod y newydd hwn yn o fsuniad y Ffrangcod, o henrydd yr hyfryclwch a ddeugys yr ysgrif- enydd yvrth adrodd yr hanes, gan amlygu gobaith y bydd t'r hy" y niae efe yn ei ofni ddyfod amo. Anrheithir cyfhaian Tuscany gun finteioedd o ysbeilwyr,.o 300 i 500 yr un, y rhai ydynt hob un gwilhddrych gwladwriaetbol yn eu anrheith- au, ond )"" unig chwilio am drysoran He ysbail iddynt eu hunaui; yr ydys wedi trefnu mihvyr i fyued yn cu hcrbru i' cb.lu neu eu gwasgaru. Y mae' Pab, ar ddeisyfiad liell Freuinyr Yspaen, Siarl IV. a'i Fre.nhines wedi troi yn eiriolwr dros y Tywysog lleddwch, yr hwn a gyfrifid yn elvn gan-yr anwylyd Fferdinand, ac wedi cael rhyddhad iddo oddi wvth yr erledigaeth i'r hoii yr oedd ddarostyngedig. Crybwyllir gan Dywysog Rhaglaw Portugal, mewti atteb o'r Brazils i annercaiad cyhoedd o| Lisbon, ei fod yn bwrindu dychwelyd i Ewrop pan ganiato amgy1chiadau i hynny gymmeryd lie; trwy yr hyn yr ydym yn deall, nad yw efe inewu brys mawr, ac nad yw yn bwriadu ymad- ymadael Brazils, ar yr amser lnrn. Y Trysorfeydd Ffrengig ydynt ar eu codiad. Y consols 5 y cant ydynt Dechreuodd y rhew gyda chryn erwindeb yn yr Elbe, y mac yn cvriiaedd dwy tilldir islaw Cu?:haven. O achos hyn dychwelodd y llytiiyr- long Karl. Leicester," wedi ,osof! ei llythyrgodau a'i inynedaljon ar dir yn Heligoland. Cyniialwyd cyfarfod o'r rhai ydynt yn dala fir In swydd Essex, ddydd Sadwrn yn Lewes, a chyttunasant i Ii i f j, y (i ar dcleisyiiatt i'r Senedclr am ymwared yngwyneb y cyfreithiau ag ydynt yn awr mewn grym ynghyich yr yd, gan achwyn ar y trosglwyddiad i mewn diderfyn o ydau tranior, ar amser prytl nad yw'r pris yn ddigon i dala yr Ammaethwr Brytauaidd, a'i aliuogi i sefyli dan y baich trwm o drethi a osodir ai-iio. Yr ydys yn golygu fod sefydliad Cheltenliam nmdlhrfr iachaol yn debyg o gael ei gystadlu yn fuan yn Caerloyw, gan fod IFynnon o'r un an- sawdd Duraidd (Chalybeate) wedi ei chad allan yno yn ddiweddaf; a tdy suguedydd (pump) wcdi ei godi. 'Pansgrifwyd yn dcliweddar gan amryw Ben- deiigiuii a Bonedd'?n, i anrhe?u Dug Wcl- lington a tharian ardderciiog, wedi ei haddurno a dar!uniad;¡n 0 orchestioH oi Urddasdrwydd, Y ma" i fod o ar:an pwys!?, o dair troedfedd. o'i hamgylch, i gael ei dospartliu i un ar ddego ran- j nau, darluiiiadol o'i amryw fuddugoliaethau. Yn-j, canol y»nddengys Dug Wellington, ynghvc! j Cadfridogion, Arglwydd Hill, Arglwydd j Beresford" a swyddogion cllwog ereill; pan [ orpbcnir hon hydcl YTI un o'i- cyllavvniadau cûlfyddgnr harddaf a wnawd erioed yn Ewrop. 0. 1 ar golofn ardderchog o arian, mewn sefyllfa addas yn y Llys ag sydd yn cnd ei adeiladu yn awr i'r Dl1 L'rddasol vng'iymmclog- N-(t v Dydd Mawrth diweddaf eynnaliwyd cyfarfod lliosog a chyfrifol yn Rochester, a chyttuuwyd ar amryw la,wnfwriar1,lu, ac ar ddeisyiiad i'r Seneddryn erbyn parhad ydreth ar feddiant; yr hon a ddarlunid mown rluti 0'1' areithiau a draethyvyd ar yr aciios, fel un o'r mwyaf gor- mesol yn ei nattur, ac haerwyd gall un o'r areith- wyr rlad oedd ei heisieu, nac un dretli arall yn ei Dii^wyddodd dam wain alarus gerilaw ITender- land, phyyf Jilpggat, "swydd Peebles, yn yr Al- ban, ar y phlenfyn i fugail yn y lie uchod o dy eu tad i edrych at- briodas, wrth ddynesu at ifoti yn y gymmydogaeth, chvvythwyd y tri iddi gan gwth- wm cadaru o wynt. Rhedodd eu tad, yr hwn oedd yn agos i'r fan, i'w cynnortliwyo, a chododd un o honynt i fynu a gosodedd ef ar y tir; ac yna rhedoda at yr ail, a gwnaeth yu yr un modd, ac acth gryn lawer o ffordd ar oi y trydydd, yr hwn oedd yn cael ei ddwyn ymaith gan y ifnrd. a llwyddodd o'r diwedd ei godi vnteu i'r lan; ond wedi dychwelyd a'r oiaf hwn i'r fan lie gosodasai'r ddau ereill, efe a'u caiodd ei 11 dau heb arwyddion a i'w a ailan yn anelreithiol "y i mae'r trydydd yn fyvv etto, ac yr ydys yn go- beithio yr adferir cf, Yr ydym yn deall fod Athrofa Edinburgh wedi cierbyn llyfr o'r Testament Newydd, yr hwn a gyiieithwyd i iaith y Chinese, gan Mr. Morriston, dehonglwr Chineaidd i Gymdeithas yr India Ddwyreiniol yn Canton. Derbynwyd ? yt- anrheg ?yda, d?olchgarwch. Derbynwyd Hyt!)yrau o Calcutta gan v SL1san yr hon sydd ncwydd ddyfod i'r w!ad hon. Yr soti yii (I(li\ve?(lar fod bvddiu i gael ei chynnui) vn y'Donab ar y tymmor OCf, end nid oedd diben ei chynnulliad yn gyhoecldus. Ond o herwydd gweithrediadau byyviog Runjcet Sing, Pennaduriaid Seikaidd yn ei wasanaeth ef, tua chyfilniau Cabul a Cashmere, nid oeddid yn ofni un canlyniacl o bwvs dros amser, gan fod y Llrwodracth I- rytanatdd wedi cymmeryd dan c, i liymgeledd yr holl Bennaduriaid Seikaidd (I ii't- dwy rai a i'r a I cm Sutledge, ac wedi ymrvrymo i'w diogelu yn erbyn Runjeet, yr hwu sydd nl awr mewn heddweh a'r Brytaniaid. Yr ydys wedi dechreu adeiladu cad-long o 74 mangnel yn Calcutta, traul yr hon adelirtrwy dansgrifiad, a phan orpheuer yr ydys yn bwriadu ci rhoddi yn anrheg i'r Tywysog Rhaglaw. Yr oedd larll Moira a'i deulu wedi cychwyn i ymweled a'r wlad, ac nid ocddid yn disgwyl iddo ddychwelyd i Calcutta cyn Einili nesaf. BIBE GYMDEITHAS PARIS. Dechrcuodd y Gymdeithas hon yn Y mo?d canlynol -Y r oedd y^ ?arch. F,Lo, Gwein- c?iii"vliol:-Y" oc(ld v 13, I teitilio C?l'andir, ncy'?'y?'? ?' blynedd cyn terfyn-  PI!?is i kdyrhvfe],hw'<??'fyned trwy Paris i Lun- d:u. K!- ?d ganddo d?yddcd '??.?.?'o.-? n't- ) hOD y ?Uasal de?iiio tr?y bob parth o Ly'od f raeth Ffraingc, yr oedd yn angenrheidiol iddo gael trwydded newydd i ymadael a'r deyrnas- neillduol 11m ei fod yu myued i Loegr; ac yn gyfattehol efe a'i ceisiodd. gan sicrhau ar yr 111 prvd nad oedd nil math o berthvnas wladol lieu wlad-lywodraethol rliyngddo a Phrydain, a'i fod yn teitiiio yn achos crefydd yu unig. Eithr trodd ei holl ymdrechiadau yn hyn allan VII afl-wyddiannus, a dcsllodd yn fuan nnd oedd debygol y gcddelid iddo ef adael y whid tra parbai y rhy fel. Gan hynny efe a yniroddodd i gynnyg sefydlu Bibl G ymdcíthas yn Paris, Ac wedi llawer o anhawsderau a phrofedigaethau, trwy feudith Daw, a chynnorihwy'r Bibl Gym- deithas Frytanaidd a Thramor, a chyfeiHiou ereill, efe a gvi'lawnodcl ei fwriad. Yr ydys wedi argraifu ynghyich 1500 a'r Testameutau T'I _I It Ncwvddion Protestanaidd; argraiilad ystrydeb Cstereotype). all, ragorcl. gwerthir hwy cyn iseled a dau livre yr un. sef yl"(-IIN-icil o'n harian isi, heb J l- eu rhwyme, ac. am huner coron wedi eu rhwyino. Atirhegw.yd y gymdeithas gan yr hyg'od Alex- ander pan oedd yn Paris a 1900 o livres, ac addawodd hi yn ychwaneg i Fibl Gymdeithas canlynwyr y Pab, yr hon a fv, re-did i'w cbodi y pryd hynny. Rhoddodcl Brenin Prussia hefyd '250 o I cores i'r Gymdeithas. Pe digwyddai rhai o'n darllenwyr fyned i t Paris, a chwemjych o honynt wybod helynt y gymdeithas uchod, a'i chefnogi, gallant gael garael yn ri Thad trwy ymholi am y Parch. F, Rue et HoteJ, Coquiilere, Paris.

[No title]