Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

tr???????? o!) As???????? nn TRjyy GYTTjNDEl3 A NG IS YOE DD,  YN LL'NU-BORTH NEVIN, li ¥ LO;(t UN-IJ W YLBREN ar y ,j,' l< I' LO;:(.' C ,<1 j L,)h. ar y  '.J. "'i;I'v!fi¡¡!1 ( a'r Co('\1Ilcl1af w<'di ell I ;;?;! l iÙ}I,a:: ,¡:'?¡l1t;. ( ¡ a i: ::v' l:;j r..l'¡\¡;; ¡ er,V"C(«iHi vnroed jjrymmui, a rhifedi iielaetii o good a ?'?uy?y?. ?  Y¿\h)t'¡r 0 hysbysrwydd ym?fynncr ;i Gnn?tTr! "NES, ;V;I £ I, Worn, NCVHI; neu CI JOHN THOMAS, •* ll-y-Cae. Ncvin, sWydd GaeruiirJbn. ?. .a r ) ,t f h 1? &A D? 0 G????? &'()?O??N. '? ??Mac yn a.n'ilw? fod amryW an:nvyldrrau'r io oL cdi-'V -.iviiol yn c;d ca magw gau afradionnvydd yn ^°Scr i"n!-r:c!'y(!, M th?McdfhH.d gwart.hn.s o'r rhpolMH ag y d- ?e c¿ti hiw/¡ \'i: ca nodi .ilian er dio?Iw?.h iochyt), nc ?)- d; ?'! :If<n: einioes ir dedwydd, yda(. ansawdd !:d' a » j ^<idar;i. :o vw bendUtiioli iechyd In cad cu C(JlI yn I y"ti v ;,)? pronodaa poem's v» yii cz,?el Cl.1 c )'?li -fit •i,°d<3 inlwydd yn edrych n'ta.m?ylch, yn rhy am!, r!; f I °c!yfi Y,;l «mu t'!?:i?: ad*ve!Uan!.  ? Y ?:n' Oi soiomon, 0 Liverno&l, yn eytmneradwyo ci i•f*i » "? &?? L Y?? ? .? of ? L ?/ ? 3 i !>avvi> o'r 'tM a? y mac -,t. Id C"l } i" wed J arifeil io o "ldWS anghaUincb mown j o, h*??ctyd, a'r boll rai sydd a'n gewynien yn mn 0 a?h<x y), ?ft?.p? fyj'yt';(? ucu ymarfer ?rn?ud a a;wira*,vd ??'? ? 'y!i''r??,7,HPU???,ynp'y?t:tt a;? ¡ r ram syctd wcel, U» ?'v mum c u ?resw?ii?MiC\t?u'd?!?<idt?ynnouac ?H'.K'it.; mi n 'i  .') ? i >'r cyfryw aio.gylchjadan fe dry ailan i:lf:t:(( 'l¡:l;( ¡:ï' :,i; ? oc u it u s.j, a chrvfaua bvwiooau ansawdd y <'< 'i  Vr amrywiol auhwvldcrau perlhynol n' r'?y?'' !?'? (fair I j **■•:•) a dde«<jiut yn d.-ii«;Yfnvns dan awdurdod yr ad'forydd j jAvn; ac y mat- itawer o bcr. d eli saa cy tVifol rs fdi proli ci o«t yr yohwaiifgiad in«Mygol ??nn' i'r b?nid ymdnvyio -I y nidayiiut o.riocd ag cf; s {ryt'ncvlliu'r ys-. b rydiH'd d ad toil- M'?.?.ct;wsIa dolur y 1H';1, !wrtnvy(ld. a jh',t'\Îd; ac W¡'ti! r:r¡ i::¡;){l: ,f/?j\\ ac vialid ymaith uryiafrydedd, i' m:i« y» riuKkii cjnur a norto rr h<)H ^<>rtl'. ( V Uf o gletydau try i s' I sydd y« ('ytl\ddlO r cor), j dyr.ol, dan yr c;i\v Aii v -;it:erau i«cwyIMI, yw'r acito??n) ?!n?t « 'ym)U"i; dyniou i Ad yu aivvidif'aid o icciiyd. !)¡:)\S: r:;i l;l "I 't\lg ';i;'lr::)\ w.ry5io?;(4 Ciiyd-blotlu;! ? acho?iou fcl y bvddai yn a»- i »!s;u>s!bf, pc -byndai ijvny yn was tad yu aiiEOitrhciaiul, i'w <? H io :t!ni i* acims cy?iroh?nyn't. iJa ('odd hynajj, t'o a«<v'-ouur ac to dciraltr cu iicilciiidaa ya rby dda, yn mhlith man lawr 0 ddynoiryw: acar gyt'er vr-rlfoitliiau uvn?'fiir Ji.u'rii Uob tvao'd y tu dravv i'r ^wir, ua ciiaCwyd nil icchiyg- inidoll) criocd v:i rlisu'-uri ar, .nou va fwv c adfavrr am ei cffrithioldcb n? CQtiMAL 7?/?f f'?'/LK/O y Dr. SOIjOAIOJS. V mac Jlawer oVgvveliiadau a gyimncrasaHt I- tm yddo wpfH eu Jiar^railu ya mliob paptir now yddU>u vn y dcyraiis, or anif-raota i'r cy'stmldiedig 'i ynsarfcr, a ph?'r'H yn yr 3''h'r o f, -»* y ini«u-th, yr h?n sydd m?'r odk!(? yu givoini iachad trwymll mewn pob achos o uychdnd. V mae tyb yn tVy:«i fod aDlnvyideraii^ewyxiawl yn fsvv evlFrcdin yu Lwrop vn awr nag y bvsoutar un aiHticr a rail, a ?'H-iodoi' hyn yn benaf i'r ^ormod«l htuiau fvvvnaad syddyn H'ynn yn yr ?r?eropdd gloddcstgav h y :). anao yn wirion- ?.id?rr,?:L!?:L!cn?fyry!n?<ht?o!nnddr.Yr(.i?y'm')('dda chyrah?dt?)??r ya(tn!h!i;i?r{?,'?.ph? ?yy:)f a aberlisom « yniarferi KIIU iaohas i'Rahweithganvrh :!? sydd yn cy?fynfd a <'• t. uluaidd, nsv/yat'gyd i'ydd cil'ailii pob i:-yi'eiJiiir- m Ji'-i nicddygol, yn gwasma cgiii'r corll'. Y mae anhwvi- <1 auT jrcivy nau ya ddygwydlltadol i'rddauryw (swrry.v a J ■\>;uiyv. ), igyda'r gwahaniaeth liyn yri unig, eu bod yn y riiyw < fenywaidd o  herwydd-tyuvnvcfa ansawda on cyrir?u dull t ?;r:ich o fy'.v,y?)'wya)nl.T.Q'yrii?ti.!B;yttY;'hy'.Y:n. t 4c;ilyst>r:r gwonchd yn yr ansawdd cwyna?l, och 'i! yn rhy I fvnyoh ?? afreolasrwydu yn y naiil rvw, a goniuxldau ? ?'y?'y? y? y '??L i r arwydd inwyat c^'ll'redin o'r an- ? iwyld'T hv/n y?v ofn angau ya i)ar<?M, yr hwn sydd yn !!¡¡¡!¡;¡il!¡!lifi{¡;if¡iíjJ¡¡: j fe>i, g.m ;tyd l-:iroi'; g sloa ag fug anfynegol, ac yn cynhyrl'u I y crybwy'ti?Lu mwyaf :? 'vy?us o ddychryu ac a.?haiih! I • )'r dinystrydd iiwu y tuae miloedd wedi'syrtnio yn abertliati 1 ya ?ri;t?rwy{;t} oi !pxmair, yr hyn svdd yn gvrneuUnir y T ^lyn-o'* ?n 'p.iwydd sydd d?n ei iywodraelh yu anviwd-, y'.) f'. :l,m'ad-;], "i C'Y d -'ilbni.ynCddSar'):n d \1ccldoli n-dog odjliwrth lU metldj g at y Hal?; a hyn yw'r rbeswirt pa hHr? y maent ftior aiifynycn vn carl tli-,(Ii i7.n I'eddygiuiaeth, am I J??'?'!a:.U?yrfr-:d:E:wvd.ld?('ii)y{tuVt!'UiMMnc? cn?b.i ddwyu ei etVaith priodol. ? I t:;t;I:}J ;-E;Yfdii;: l;r¡¡r{al011 \l ::¡¡ f: d i?ia.?hhvy;if(-t.r??wsaccffCtUHo}:t?afwyderiu:'d:ttin)-, fear;id waa a chwilfriw'r corii'g«cndid ?tM?, ncu wondid «'oi", isolder vsbryd, crvo.dod 'a dychryr.iadai.u- moddwl, icwend'id ysilVsKiidd (sexual), a phob aninvyldor arall ag «y'ii cyftrdi oddiar lacsiad .yr atusaivdd c?yi::n?, y rhai yii a'ld ydvnt yn-canlyn anpiiymbodrnlder, drvvg I'uehcdd," a ?'K gf'fal am ut) .:)-?p?!,t.ii(-c'r.d,??)dd<'st.hy\d!{?- 1<;<«tedd»V a myfyrgar,. y m;H,'r Cnrdiul Halm hwn MOUI sefvdlu yu gyiiVcdin;)! ei cllaith adferiadol, a, gollir vu f, d !,a ), I I i 1 11 ;?-itit ?t-?,iii 1, ii, oKl.VrYa'rif iuiad meddygol nliati t»i iood, fe! boinlitiiion i ddynol- ry«", a swithwoki'kydd i resvuoldob dynol. Y mac. niiloodil i 'r awl' hon yn 11)\ )'11 Y "tail' ttyn!a," i feudit.i,¡io'r dY,dd dochreiubant ?y!nn'ct?d y meddyginiaeth rhyfeddol "hwn, «o yn nwynan Wndittfionleciiyd, y rhai mown modd aiug<>ti n alliscct ltod wodi syrthio i'r brdd'yn anamscrol, yn abertli- ?'i?!i?hani:t:bc.!r:cn('!??d. f?YM?eha)tp'?.)nd'r!?rf)dnn, yr I ndia DdM'vreiuiol ??o'.np\\inoi, Gorinany, Hamburg; f.'orini, '{oland, Ja- m;uca, Amcrtca, ?or?u?'. Sweden, a Denmark, y rhai oil a ytumwt, na chafodd mVmeddyginiaeiJi erind a d(!y??'y<! i'r ?!"dy(M hyny y i'ath w.'rtht;? cbm ydd :w anaiferol.— 7 1 ?dongys Hyirau'r Tolfevdd ( Custom-houses ) yn Dundain t. i?vecpi.ot ?o?? ??.? o'r [..ic?jv?uuactb hwn yn cad ei yru {\ms y "idr nag o'r holl fcdd-yg&iniacthau crcili a'n rhuddi .L'tt rllo( yn?<yd. \>t5iir y C'nrduU ???? of Gikad ?n awr fol y cafTaoliad *},o'iiUyt! allan yn nghof dyn; ?,?? vn 'g?;?,? >n d¡¡.IW<W,' :t,e y Casus; y (lod b?J!mcYc!iw<Ln?o) aroddir 'IU1 a 1 '^yieisn-r (ik S()Jomll1 0 LntTPoo!) )W :VI' un?,apn-pra\vn farnu tc.hn?dod moddvgiiiiacth, yr liwn sJ'Üd, ecti pi rod(J¡ PI' !'r;1¡[d; nehdai' ¡j"f i?-hd' t?r h?bi, ?y?n riaAL! i f h\ yddiant dedwydd a pharåus. Y mae gwortli- .rill -v r?t,,i -,(iynt liii?,oca.cli a wybuwyd oriood o'r blaen, Ynmcihuy-jfyn'ych ;?' ?-?/?'?''??!??ydd<j? v, j¡yr!o'r f.h. am (h¡¡, i'c'v mal' -d} ei,nvno; o snivv, fod y co.iro]au yn eael eti gwerthti yn «gf^ c j ii ♦:rchi oyn ggyynrtu eA|ju iff y dolout i law, gan cu bod n odi ?u riiag- <?'tcy.??yru ,n daHYnL ?- ?'PDh ?an D. JENKIN, Arn'r?rydd? y Papur hwn, ij^rd gan Jonkins, ac I'dmond, "Abortawc; !>aniol, a  ??'? Caerfyrddin; -NDTt?, A berhonddii; Painter, ?'  ???; 't )'t? Gwerthydd Meddyginiaeth' aral!; pris t .?S??'?'?? rwu bedair mcwu mi costrel deulnaidd am ,U' Ùh yr liyn te arhedir lis. :L'r gciriau Sauil. Soioman, ?tY?rpt)?f,?t'di?acct'ti<)a!-yr?t?[t'(.?{!').? ). ??' Y uiae'r Dr. Solomon yn dysgn vl, pan ymg.yngliorir ef i gael ysgrif-arianydd {hank bill) am un lilll.t yn y ilyihyr, nodi ci gyfarwyddo t'el -hyn, Money Jelf;r, Dr. Solomon, (iilctid House, near Liverpool,—Paid "wa??-p.' ?;?}«'??,j'?,?? c??J;f;y t ?)/Htt:)\y? y Cordial Halm of C?f?- ? .'?, ')'?''?chos:?-??'cU!U-vC?r?'7?'t''Mo/'(??-v.?, -?:tcuhrpatiy w- DP mraynir i'r gwrthwynej> J>HI y ?*?y??'ch\d' cyuin.c)'crudda!)tonai<ntwy<? i i L' 5 7l"°d <laj'l' Voon) J" gyfatebol i ood aC tiu- 'nYn {'or¡try dynd,lèfydd, iiaiiuor uv ¡: cyn boro-iwyd {hrcak- 'p°?''? ? 'lu-ar-ddog o'r gloch, pump yn y prydnawn. iavVr 'wedi i.wj>or; 'wtiUo &i Vivoi, iteu 'iwown llon- '?'??'??''? ° ???'?' gw" S?Y"? ?'?im? (sherry). 1 GRIFFITHS, :.i' ,iL,_1l111.. k" LLlEfXIlVR a BRET/Il'JflFR, Wrth y FAHCIINADFA, ABEUTAWE, ^YDI) yn cymmeryd y cyfle hwn i da!a diolch j i'w -;I) (ac yn fv;yaf neilhhol yn awr i'r riiai sydd yoy Wlad), am eu earedig- rwydd a'a cynuorthwy parhaus iddo of; ac ar yr an pryd yn dcisyf eu hy#tyriaeth yn neillduoi o'r Amrywia.-th tra helaeth ag sydd gauddo yn bresennol o Di)EFN YDDIAU LLIN a (jf VVliA N" yn gviiredintd, y r'tai v gallnogir cf in gwertlni (ar gyfrif y codiad digynnnar yn c« prwoedd) yn iiawn 2.r> y cant e dan bris y rhai sydd yn eu gwneutiiur, am ai ian parod-. Dytftt\nir ar Dculuoedd, ac eroill. i bwrcasu yn ynuar, ,W) y bydd i'w gynnvsgaoth, er ei bod yn hclacth dros ben, tldari'od eyu y byddo'n hir. U-:74" Nwyfait Angladdau yn barod or y rhyludd byraf. B 1 ) f' 1. 1 Burgess's Essence of Anchovics I!! THE ACKNOWLEDGED t-opu??nnnf BURGESS' I' jLES:"¡ECE of A \CHO V I?S, having induced H?ny persons to impo.ve a sprtrious kind upon Sliopkeepors and others, Mr. BultGESS thinks it his duty to guard the Pub- lic against the numerous impositions daily practised, of "ill article offered to their notice under various deceptions for his; he requests his Friends and the Public in general to remark particularly, that the Original and Superior Essence of Anchovies continues to be made by him, and lias the following label upon each bottle:—John liurges.t qnd SOil, Original and Superior Essence of Anchovies, No. 107, Strand, Corner of the. Sacoy- Steps, London.—Shopkeepers and others who arc oll'orod an article as Mr. Burgess's make, are re- quested to observe, that the label corresponds with the above. London, January, 1813. .t.tA.

Neivyddion Juhmdain, fyc.i…

[No title]