Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

- - - - - - - - - - -: B It…

? PARHAD 0 L\THY? C?REDIG,…

&rn":'-:6..=-""' -. ?- I ¡…

News
Cite
Share

&rn"6..=- ?- ?r ?'?\!?.?/?'&?<'???. SYR,—Yr wyf vn golygt! (;'ch bod yn cnn) pob .rtdd.tsnthyitutddiu 4;t))Lst?)t)<)j"fiti<i?t!c]tcyd\nd— ?'yr,t.).'i 1'<<1 yn, hoir. j;U ¡.cnr,\ych.ro"glwYd;(.) tl' :'yfr\"n?cic!tSc]<'tii'c:!d'jJ'!tct)y'H!nn:<?(, bob {''U? u "j ddo (j'riiattl1 I' h'llny. Goddef'\Yi-:h i m¡urw¡! :Ul! d! G .y/i yr, :L 1 1--ihq)8' ü't! sy1\ a(')¡o, Jlli'ddyLid, ag a.< ?i;'o?fytityn<n??'k'yiit.).?<'?.!?y)!i!itiiy ?)?.?d ? 'p d :no'itIi!' i ?oU<):ii< .vd!lyj.;a!.? i ??',b?. i ? yf.!U)a!, g hrci i rt:uodd': d '.?('' ..yi).h nK'c.oia ;I' ,i] ¡:'i' :¡ ¡ ¡;: ':E: I( h y ?t0n;y b o( 'ia!rfy<. j dy.]('it'.v i tiot!:i(.;v.'ii t y y ? !ynijc-i!iduot yt;): A pl:e Ka e!!n! ;):i fed yb,i!c.II:,th fyth yn gorchnddto eiu hardaloc.4ld :yrJ¡yn.n¡ (>ir ct wneutl¡¡¡¡) yu fhy umlwg i'w wythdi'u!!&u t'od iPM/Mo?tM, He (m<?«'f<K'f/t y.tM?/?.t i ra''dRt.! ns.t?iion !<;b eu d:)rost\v:i2' yn PMi ??!ad. Oud vn?'?'??L' yi- <t.cbwynind!u:irush\vn,obosi.b!f<.)dH:ip.cyoty m!'odyr ytibHrcdiddy?cdyd, pabcth?tHt'ciwm'tiLituryn y<'h\Y:tneg n: sydd yn <'?c! ci v. nc.'thtu- y!.i barod, c?' O¡¡¡d .w eir. crcfyddoi yn yn'.i'ut yn Sahbo'ho! ac -Ii yii ;ic el-aill -Il 'i. 0-' 'u.a..) a,(':)d<n'i<tid y!pf'Ui<in:i beri/¡ynaut ¡'w bijd1 ,;mserol. 11 c u mynydJ (ww c:i Mcist)' (]<)tuchel vtJIwa,du ae a!)nu\"ioi<ieb a chwantau hy'So!, ac i fy'v yn <h!u\vi'j!, yn sohr, :u; ytj \Ln\'n \11 b,t¡ s\dri YL' ,l\HholJ? }>a bcthsy(!J ct\V!K'u-: thur? Add('fuf' ;:ydady\vc!)yd(!foU canmoladwy yn j)arh<ut t g-,iel en gwneuthut' vii 3-1- vstvr!)yt)—K boed H\'<ydd y)M;iocdd a!:tynt Ond ar y)' Hn p'yd nisgai!af iai na me'idwt uad oes i modd i ddt\v\"io vn \t' ymdrceh¡adè",4 hvn. Muc svh'.adau y ¡!wr bouhcddig, /.y''M'<yt' o .:lbo'Üot' y!) da!)i'o3 i rut ibd u n Hath'awon 'brvdol yn (iiiiia,.noesat,.y bob[ )'11 cu nv.einidogaeth; ouid yw hyn y" a")lwg yn fcms? nc Oiud oes y/M !e i ddtwy,mo? Nid yn t\yy na ydyw y gwr bcnhcddig rhag-gryhwy]Jcdig, am gaH;\(1 ullan e;rwu!llorion s,, 1 C..v I ,,) I '.vemidosacUi g\)joeddi.s; na, hwy oit i fyun Ynanniioradwy. Ond, oui <ldylai yr f'gwyddorion hyn gad ell trin yn wnstado! yn pu <!yi:nnVt:u. nt. dneddmdau a mt)(;s:u'. dynio!) ? oni ddyLtiy rhai hyn oi! g.cl eu gosod aUan YH en tueddi'wydd mocsoi? (anys y j!)aent oil yn ddiamhenot a'f h\vit yi) hnnfudo} Iddynt. Y).ubci! y bycdo y PW'!1r(' Innww o ga. Qi ys!yt'cd yn ;rr¡'tiai!O'c1 ;,5; 1\a:1 '\v HI It:N!t!U fit dt1im on,1 ¡ !an\t,' }H'11 a t!ybi,¡r;, u'r ¡;¡!oJl'a'r futhcdd ht:b etJ'eit!:ío lim <!)))v:)i;. 2;,tir waith i {¡cUuln yo ell dywed¡I:\fth. iY'cd<!yii:t!sh'jtyd,y "<]iIa!<id<w.i:toyn\'(h'cfno?;<L;<?7t!<«/7;:oj',y))(.'M- wedisf \!?bltth y pit'idiitU hynuy o Y)nnc.dm\y t, :? svdd yn y cy?'it'dm a ?'.vm't'doem.'tii scfyt?p? yn CM p):th. ?Licynyi:j(hhinnos.t!*tu(-pcthd?)'!?<n)}imd !) '<'iutdii'd(h:uu!mYt'')Wy!()ith)'('jt?ni:<it!uul!)n svddynui'itiiy c\ii:'edm. end y 'tynioH mwvHt' Hnwybodos, a m'Aya!' dilesyr'ycyunuih.'idi'aoeddncniMMgwpinidc?ionyn bt'i'n()dn!n?ot'<:htaindiU)yi)'ynan!io.i'aeUic)i'i' f.);h) \ny)<.)cshon,yit.)hnth y y!t be)''iiat'yn h l1!u'.V\, omd oes ¡¡awc\' 0 :l,IH¡'ilydogaethau ai! (,11;1 P'l'cr.th¡i'n faw!" vnd¡lYnt, n' nad t'l' ell lI;w? <iC onid ydY:iI )11 ('!pved adrwyniad..l1 yn i am! ç;al! ein ('ymmil.'itU¡;ocdd ttudio)i:)gMydd h(.'b <di!) cyt)nnt g\\Cinidog;iQIl sft'y)!<i! yn co eu bod yn I ynn\vt'!m<inMi y tt'iU)Wyt'n<t.tdolMu!!wy;K'!);:ut!)it'n;'o:;ddt.\n!' ¡ ()t!idy):yiath fi})'.i'aKymneo!t('i:a)i?i.fconifydtJ:tt h )'-v b (. 'i;'iat('ii('n)'.o)t!iwyot f yi!di'i'ry)' ry\v f.jn..it!, :¡¡¡3l;'e ::I I tf'l(:'l¡¡ ;1:, (,Ií¡ ;J :1 :;1:1(;: 'j'd'll ¡{.\ It :'¡;'I' \\n,\)'wyf 'vn ei fync!i. 1lydrlai YIl ddywen <it! n<;¡H- (h)o)4:f':i))Yt' pc bddêii'yi' \IHlh.'illduwyr CYIl1I,(,¡' 0'1' I-N i:tdy!i<.ido. ())!< yrhyn (¡;lddi;¡ldeb (J cll!cntl '[mcthiw}au c:íj7!ddo[ yt'ihntiiY !:)otL<t'),y!-h:un!(.) oc;; g;¡ndd,t (\11;('1' ¡ lId;\i ¡¡CII Ilyfr:w pcgan(;ntf;tc.K'i,<u'<)!:Ci:yd<1c)tlh,tdiya iFachttlodobyd i 1r1f'mmawl' o tyff.m dcfnYfidi<tI o UH Mm! Yryd\\yfi'yi!ny)iyiar!'c)!ad\vcitiiiauo (:J'(.'(vdJoI SacslJii, ;.H/. y \\ctc'J yn atill yr awydd gydn pha 111\ y dClhY:I¡r 11\ ;.¡,'r bias ;yda p]m un y darilenir ¡m', )'11 y cyfryw a fyddo )'!I ?yt'iU\yddo'f'ia!th. Ond.tid.infyny?;!ty!ut'y)nr!]nt. 'A()(?.L.<n)'!y('hdd!?)Ti':)<L?)i?d.))) 'C\mr(' P;t )]a)!)!r.i byd<i';<hyntny!t"(!!yf:i(t<?yi?i'(.')?!m?ujYH<n !wlad?' hYIJ, !t!:)cynof tjh\iiitv<J)i:!d ci yt ;;m wdcd t'yw;/e¡i ¡:as b yit Lt:t!tdi.),!i(-yn\vit'H!c\t!!t!i- (let Kt;t') rcfydd{¡J, ac t'i' ¡¡;,no: mo;uu da ¡:r y WCl'ill I[yf )'cdin. r,:it'ydt!:tli[ut'ftc\i tiC')'ti'. dd.t!0!iiytnac<yn'.dt'tt!).!s.)u S¡¡¡ ¡ u!J;:itl;io y drt.'<f)d:tn\' C\!i!y }Il a(:ho; Cv:n- A.c y nia<hyfry(i t\vcicd y)!!odd y i!.t.i .v:t)j<i'iO: h!cHJ'.):) yn it\v'): ni:.e[.n'.))y;)!i'un ;t'wy')'4:a'nL'r!.?h!?;t{'i<t!Ct'ndrcs!iuH?y:'nmh?' ¡mH',1 ¡¡nl' 1111<1c;1 du ('fIB ddin\vstl' ;S b\(hio ..c?<!(.ii A ('dnyi! d <t:)a?\\ y ))'f?!'('.yi' )'nni.t<)')'s\i-! '¡\1; :l: d,i', ¡' ,¡,i; '(''isti,ti!<!g<'i i A ? i d<)t?t' <. 'imynddy;)iH))(?<. ? u b d yuymdit?-hu yrnhnh Hiodd i ?a? pob), yr: ?nwrcj? c: i<h\yr,id:!f.u'Hc:! y d:¡(';¡l!¡idv.y <) f) I I ,I !'()d''itn.t)i::)<htu '!<yi')t.un\uc!t(i'y!oyn('yn)!yf;yn?<iyi.t:yt'a)'ydii- 't;-dau,n:?actbi?ui'n\v!'d)!ci'i!yf1.!tQ't'?ib'?\Y'ith; ?fawt'. K?'y\vt'i'(!iniy]!(..t<y)]i!:tH Cy)).d<th<)sy ;LW¡!aH i I'oddi dim 0'1' b,tJ¡ i n).ngy.1a'i'B<hi:]<tf: y y)i('.tn;t!j.tny'n-' ;?r?cHad(;UL!!cuut!r)!'?nu<<;t!),<,r?oso()OMa)ietit ) ?.!<)!u;yi?'dyLid\vy!dt!ynt, j '?-Iy?u:dauarsy}4'i-<?iy.J;:tb?,.?er:tnH<j? y?(nni! Us !ofyn)tir, }tn fat!') (!r<: ('thh)()<mn.fydj;iiyn?vn)-j !)'!V.'ys!x<.)cIcu??'))u? Atte)):i!' y))Ostyngei)??yf)uH'y ¡11al11 fy hsin, rhai a a fyddo VV cyouwy? ynddynt olyg- Lxiui: cyH't'0'is Mr pcchod, ]!vybr t!'UK'ai'(-<)t} !)tr.\ e I u a r,hwymedigaethan d'YlIiou fct d(.-t!i:nd ? !,yw- odn\('th !()e;:ol Jdw!;I!I. D\']cnt, forl yn y iui1h und ctto t!t fyddai y" Yvcddus Üitl} ut rut! yn vi) y!):h<.d)ach, o ba f.untiolt y dyhu'r tracth- j ind.tu hyn i t\)d? Bariiwyt')' fùdai y!: t.-u ix'd yu ti.hh iawr): gw<t eu bod o dan un tn dah'ti ar h\tTi- Ih0g' v I)ol)l cu f,i-, b,)d y¡¡ faith: a bydd yn iJYI,t. ¡. <)s gofynnir Pa hvybr ddy!!d c: g-l¡")¡11f':lYcJ e) y u'yr th,tS'dn:()n!;i!iLt!U't'h.'i.Hd?'i('?!!)!'C.tji h'J-it!!(;?!i 'g?citht?di?d. M?cy:)v.i!'ydy?.!ys!yn"duf.-ayt)yfLJ ?:n)! j y d)tUnRU' ) :H.ucyn(-u:!K)!i:i t y n.<ut!t; g-v.a!t h <t' ell dd!it)a !iAy. Ond ? biu'iiuyrAvyf,n:.?in!d ynniidiawii ("dues hc-?b!) n'? ?(.'tduocddhe!;i(.tywyns N?hym!'u!)t;hf()dytt!)t':u\ii !n)edi'nd.ut!Gi?athrnct!i yw fod Deb)'13 mc(jrll darJJ: 'a<wyddy)!(!dynth<f\d,obosib),at)itidHii!<tt),hcb ndhn sanddy?t 0 bosil)], ?till ng a t'yddo 'yn ,i v ?iiive(i(-l i -i,- a t?"ddo 'vil plant a phobJ y' Ysgo,liou Sahhuthut yn v! dtddrychan v bJtldai rJwddi amhcJl Jyfryn huddio! iddvnt, hcb ystyrictl y tJM i) a{!.)icf i'WI('!1(di¡iu, )'11 peri iddynt IYllu }II t\:y diwyd Wl'tl¡ 11 crcn a\vydd )nwy ynddynt am ddyspl darMcif. (h).d y cofynlad mwyaf dyrus sydj yn arcs yn 01, a'r o spt, rn {odd y u'ae y T'actbidau byn i",v cad? Nid N-N-f vii y bydduiynatiha'.Ydd cac! de:'nyd.di,)uTntptL).nd:)t): biunu y'\Yyi' yn?.n'cdig i'o? Uawct- 0 d(iys?nwd?yr crisUmio?o! yn yby?yscgncth Hgsyd<t yn )nc<!di! .?' gymunvysderau add?s t ery't?i dc'inyddi:)tt o't'fdth, yn ih\dd barod i "'ynnorthw?? Y" y "ci.os hyi), Ond.y n'as vn rha:dtr<)tci'n Invyncbi'" ryw koeJ;¡ criJl am .¡rian'i ddwYI1 y <IranI o'¡¡ hargrall'lI, i\i fvddai aches caet Hawer at y gwalth (1(,fiiv(i(ii0i linvll. Hctii a fyddni o filoelld yn y fJwyddyu 0 Draeth:adau bycham o'r iyiaiiitiol; a ddynodwyd i !awerHH gynnt:tL eidfa u gnsttanagion ya ,ghYlllr'lI? ae aocs dim modd yu yr holl cgtwysi ymneiikiuedig uni.n-ig! ed y't n hardntoedd t ifut-tic CymdRit!'as am'hydcJdus at dhvyn y f'uth uchcs teUwngyndacH? I\íaç'l' nehcs a s;ytC!net'nd- wyil', yu r;icr, YJl ymddangos yu !leg, a'í di,cddnod at :wHentiiH:- cttu a deb\ YJ'l1;:en j ddY\vc'iyJ s:air c'i octu-? A ces H<b t gnei ag a g!w &' ei galon i ddywcdyd, ft gitii, b:d u t>nno, i 'ddcchren'rgwint! Gymt'y' defFrowch! ymdiccitwch yn u)) HC er iics sylwed'.iol gilydd yu ek-ti hmnscr by!. Dyv.'edcr ymhen ocsocdd i ddyfod fod )iu achos da ych- ? wncegol wedi cue! si tluitio yW:litb y çymry custiRH y!i fhyJdy:¡ (J,'(lnaw j¡'at n D'n'u' ? l \\a'i- l)eu:-Ua¡ n", ?!d?yst'/r?'n!pbirhywt'Mi?[')n,:(g?\dd?itd:?' iw)?'u:hnrit?;('nc'<itMUuu!'nv.'o). M:?.c Yn y"pys fud y Dwyr\tHdo<?aid yn fa? i' <' ? !)Hdi'<'hi<t'?t)TtacthtaJ3ii,tu'y)'hy?n?y!H!n''? thwyy?cio!?')yn?'T'!?'n(;ti?,yn:' ')' ap!t''y3 !<tite:?!ci'?''k y !'iiy* y n h ytr;tch,i.:ci<')'y?hMi!- y !?. !i:td yw ,.n gW¡lclItllllr UiI cy!!ny! o' t';¡th ,¡t h'la':¡' gwybadaeth C''t' !i .'i'i :1/1[7;1 tlii \'n f\vyeu;j;we!!b:)M')' b:d Ylj g! \vn. (¡:d);¡.n:Î:: wvf,Y('.y?'?'-rcus.uc y!' y!?;y't!!y'i:it"t)t'y'* rt !r ? t's!?'i ? s?'' <i'?cr< y u y ? ;)y!' .i'' h <).t ) ,.? ? ( < i' ? !,t ''< t ? ',?'' L y. y d d .t ') ? y .? y :'i?n' ? ? ? Ji\'ht! y i .'o i )a'' h f;.s ?a?;? t e'r-i!t, .? '!? <. ?. « :0;¡;¡; :l, 1 ::î: Ú,E; ? p('thsy<.)?y?i y!)\f'!?yi!M' b '?\yb;d<K'!):hr?;!<' ? h )' y su!'< l yr:'i:!isc!' ? i''t i y b y(. </tu!v' ? .j< ;Ac! h ii<i inn'.t' yr h('th!<n'. Lf.'f) fi \'c t ib!'cnt'.t'ydf)! rHn y b yi i dt h.? tt'i.Hi iCM.K.-r:.i:<i). d }ic :.< ? ? y ? i;¡':('¡ "i f!i ';¡:¡:l lc<?:y'! \vri?ed!t'i.L''rtV.'u'C'?'t'M??.<n'i'.?'ir'y L t ciunt[)!!a?:i',n![!j'yii).t-a(kiyii??:'y?. lUl. l}JrlL'(, Al11{; /)'dlU¡1¿..

[No title]

-. - .. N- 11 ....... PY;\'!LA.'?""…

GOt";'R. ''j