Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

- - - - - - - - - - -: B It…

? PARHAD 0 L\THY? C?REDIG,…

News
Cite
Share

? PARHAD 0 L\THY? C?REDIG, J.). :L""1.i tj L 11 .l- .L.&L.iJtV, Un Rh¿;f:n (i!t'I'd!l.af I oeddynt yr oj; achosion í.:refydd a dr¡>fn,j 0 g\\bi gan¡dj'llt nid ')edduudd(;f<.d!-uncta[ddync:n'i ei<:ity(1mvuihcb 'obl a oili-viiiin,iit eit tioll ubct'thau, di-! <j)c!i'adau, ,1 !;wcddinu tiwyddynt i!\vy; nc oeddynt thtHo! oi'tvl!ged; ac nfadd i''v ha\vdu:'dud, megis Cyf- i'iittLciiwyt' y D'.n''iau, a Chynanwvr o'u cynghuriatt.— Dio<LSic.L.S!:i'abo,L.4. (aisal a ddywed fod rlni 0 honynt yn cmyoccach na erei! n bod y:' hoi! radd yn tidal'Ostyngedi i uu Pen- nact!), nen Atchddet'wydJ.—Cn:s. dc Be). L. 6. Y ocddynt yn nnvyuttau ac yn ai'fcru yn nwdd hclacliHlf v rlwgol'fil.:¡iitiau mawriOJ: 0 ft'nr¡¡o, ;;g:luro, a chytla\n'iy cy:frcithiall. Pob ymrafad, ¡nedd.1 I i Caisaï, a bcndeir}uir pm y DCi'ydJon. YihoHbobI,! iddynt hwy y!' Vtnddh'icdit' pub barn mc\v!: acho.sion pwysfawrbywydac arisen. MacyHy:)id(tangos fod ot (tHtscddau, t)C!t en Bt'a\vdiysoedd, bob .unset' yn sc- i'y!i ar !coedd nche! ac amhvg, fci y galhi pawb wel(d a <-h!ywed e;: Earnwyr; ac yn gyf¡¡gos i'w Uwyni cys- segredig-, er c'iv.n::?g!i ai's'.vydus barch i'w eyf:la'nl- iatiau. YroeddyrArci)dd.t'vy(!d.y!'cyn!ndBra\vdhsi arboiiiig unwaith yt: y ii\vydd\f!, )Ut;\Vt' n'ac a)- nu-s.'r yno o'r is-o)'s:'ddau. C:dsar a ddywcd inai Di'e'.tX ocdd tiin'e ArcI¡¡Lnvydd y Ge]i, Y'II agos i ganol,harLh y wtad !)0)U)0; a' faf'n gytrredin yw mal Cor Y Cawri (StoIlC- f¡,i:I,f;e) ydeedd tl'igfan A!c!ulcl'w,dd nl'ydain. Mae ai- yi' iawn p:)!! y maG j dywcdyd mat Mon yd(.)cdd;u)neddfabc))')afyDcrwyddon,c))iiryHiacy)t rhaid dealt .naie) fc<td'.vt yw—o'i amscr y rhuHn'wyd ar FrydatR gan y Rhufeituaid dan Ju). Caisa)', cyn Crist p: y g'ort'n :tt y el- en diogctwch, en- (-nio i Fen, hyd pati y gcresgyn\vyd hi gan Suetonius, )!. A. 61, y( tjydig ragor na 100 miynedd, pan y d:nys- ti'iwyd !vynt mor liwyr, i't. Had yinddaiigosent byth wedL mewu a'du:'dod yiu ndiatthau dcheuoi Brvdmn. Ntd ydy\v y Dcrwyddawl:1 wci.i- heddyw welcd lí1CIYH pai't1:¿:¡¡ crci!l 0 Fl"ydain. iMynydd Meche! yi; agos i F.'cn' Hh-, gcriiaw Haia Liy)) cyssegretlig; arae! y hrYIJ, ¡mch S n:))tt sydd yn rhedeg 0'1' !iyn, v mue i'w \\ded UJj u'r t';()l'cltesLolJ mwyaf aiiniL!);ad.yociudo yt'!i"!iDd<<yddot',sc(' .<C\'m dun ynodt;Hy?idj'yt' .thi:' -(.'ci'.i':)?' 'no:,i:'] yn?or- t.' ? ?' y .s. g)-a i g y !ts.' y d-ts?! i' d "a.j.i.t' ,a'r\v y .c b I ;(;tf:i;ii:;i'1'1:(T, ne y gweHr cfiUHtycca f, y ),).. s ''{ilufdd ?(i yu oy" t'cino ?''i''hdrcrytiw?hpiyti,yr?!6n,n? d!!?,n-d\r?iwch ji???,yna2'osi.tfoti.M'?y:at'(:],rt!iO'rhc))<raM'd- i ysct;ddDb!-wy d da?'.]a.'hv:dC.i;se d d:i)t; Cc'i-igy <\Ie;'ci"¡ a-yi'h.'y:to'H"<ysb!y;iyddu('dd c'r aiwy:]arJd?ri;cHi;cii!ii'y)!yi-A)n?y!<'hcddyn ?i'nhYgct'o,u'r.'i!)e!iCu]Soddy!)'.cfyH. ?idyd'.vyf t'c\V!i ,il.w"(Iilo ei f()d yn Ue 0 tit" e¡¡,(H:cnydd Yf.J y (::>11- 'tt (;Cit,(Il. Yr'.vyfynwH'Ct'i'' rainmaih\vi) a.ati Bi'ati Fab Hyr Licdiaith.;¡ ft.out '<(;: ddrdwvdd a di'angc :-hag a ;'i' f.e'n () achos dnrcstYI1{!iad ei em\og t<:b C"r¡;dll' ;¡'i "fclJ- h\\yso¡, gan y lhufe¡n:¡tid, yn y ily;yddyn t):t. "{n.la tnac; yn dchy?'! y KCt-ph-'Hodd 8..n"?'p! fcrch Lhr? (i :;(;(:'Ilc t;i:(i:I:\r; j;(;¡:;i¡¡:;l;( i yn dwyn tyslioiactil i m. a Frot:\v('n:'erc!'L? !h!r..tht?,cy!.oy('t'.)d\t Yc:i'sy!'?!ty!h'.v])y d y\-c d tn. d d:)d!unidd! ?;u'c'I(-h..dd!!a d :h'!r2'r"'w y d!HUC!-ys :'<' r'dync.dd Eo :t' z:iti i: ii' JI: y!' L<n ?!ai,n;icchen?y(!H:) dro-.?.'n:)! 'iH'Vt:t;i:t'.ar!:td,at' y'St.- y !i!i"- y .s )' h v;:)i!? .xu d :i!'?ituoo')'!t d y!)')j; y d!i!)n('ddc'td'i.;t yn yi: pi')'U!\n i't- ;,)yn¡t¡ !¡¡awf o ;yw:b.r?"?.;?:tysr:):<?th.i';i,y:i?acH)oi. '!i)?..?"(.? d ?'n.?'f'os;Y.'ydd :n ddneth-? n.t'ddy!'?,?o;in-,xie'.vnDc:vydd,ctcy!)i :(':&)!:¡¡,(U;' i ()) :1;T;:r:'i¡:í;¡;7jd¡;<I, öp<ld i t'b.v'< :,i.lev. dun! c'yinad y/ A;. .u. ? :\i:(\l:/ .¡ i> ;,l2;yn, a¡ wydd o b!)rdcb <hYDi')x'Jdyi,-Y'; yt' hcu,' ;-l<}»d)()pd;'1 (:vlt:-iJd, ')1 rhai a fan\ t cJ\:i¡íí:;ilt i f.¡''2thLP.t t dlrg(}hddd .n!nn, HC gymlJ1crc, "n:¡¡t ;-a;ry¡¡:"¡¡ pc1bw i ,Uyfo!; yro;'d<1- I '')nc:ria<a't?',n('yn<iiu\\tii ? Df'v.-y(hi,R.?-:?- J!if. (0.k-')n:): Ei y.stvr' p!?d.u!tr.cy?;dchy?y"' ,i?t-H"dd?.\d):d\!)j.('.t!' ci' '?<'m!!t!t'?'n;h\ ?' i -.ti\'id.i\)) y?. ??(tr. Ht'rh.t?o)— Ljmvfc'iV!!—j)i(jd.C!th.y)'ct'yb\vyti:)n)s?yt)d\v\j-! ('tp?yddu'n."?t!i!'<'iiMVt' y<i!y){)<?o:ddyut?ru}i a D c)'v .k'n H i' y <t:i), y .i d yi'< y v. '? d y d yt't!td }.?' y )- S:0!t?jS ?- ?y ? I?;;?;? ? 0'? ? ??. —— a (Oak-met!). 6í¡t:ç sy¡Ll" Dc:'wt;i) oddiw!'t!! blaen- do/ri !leu ysgythm: Derwcn fd hyu ''Clii <;¡ ¡¡¡frigo. anrsur a t'n geudod yn y boncyt}, a'n hyn.tty !c'i gchvl: "Qu';rcus cà.,u; Derwcn g.m. Mac ¡.;an y Dcrwyddoi], mcJd PJiIJY, y filth fawr-bm'ch i'i' Ddetwcn, teiHas C", v ddyiBdswytJd grdydclol leiai* ioei) wi!'go coroJI-hkdl {I'i duH; :Maent yn coeiio f. pt.bpctt] a dyf arm yn a bod DuvF WC.(II11 1: iii. Hist. Ntt. Mac y:i ymddangos yp f?lur hcf\d ?d?- Patt?irch ¡ Hebf'.Hidd ?ynt yn dwyn tanwr baK'h 1)!? at y Ddet\j WMt, (?H. xxxv. 4—8. Jos. \v. ?6. B,.n)..ix. 6,&c. Er nad o?dd gan y Uer'.vy'!don se)'?dd(;?'<u), etto yr oedd ?anddy?t )'yw ddam:ni g\\<.?edis: o'u duwKtn; holt dcuhfoedd v Ccitiaid, mcd? Max. Tyrios, a addoient Juptter.neuJuu, :<!wydd-iun yt'hwn yn CM phli) in\y oedd Dut'rweh b:'nti: y i)cri a Hrferid i')- pcrwy' i Lwn et'(it)"tit \vcdi tf!t btacn-dorr, fel y byddoit y:) wrUi- ddr\ eiian mwv cada:n a diysg. Y Burdt) :t'r Hnnes- ydd c!two; o COfdtlba, yu c; ddarluuiad o L\yn Dcr- wyà:1av.J.-ydd y'! —- Dpornm Artc CWCHt. ('cMsque t'\t.tnt itiib)niia Trnneis. {hnt!nychn¡ ccrih eu Dnwiau yn scfyii macnt :nilaw, :i\!(1 0 ywrcinwait;, (1\n: G\hlwcb xi V. 1'1, LL t (Ivut "II. (I ]till I Derwyddon y[j y yn cyi)jm'\s HanesydJ- d)'a<-t)y!i)mwysi c!i.)nnt!<)m- a ci'ynhv' fn gWl'oldclJ Tui!- wnu:d,Y"yrocson')R!)<,u)t<)!!iytiny. Ahteyuym ddanv;oc" tod wedi cad en gwil("Iltitill- <ittynlod!o i dt'otei yroedti j am dan:-nt yn <hnwydd. Rhyw ychydm' ddanwn 0 ho- j ttynt aydd ai' sad ctto. hcb cu ]hTyr (tdifa san ysot irit- ddjnnt-dt! 3<' fr g\vaotiiat gf ""Vy- bodaeth ciu byuafia'd. uifer cerdd yn nn huchel gyfarfodyddJ Amos v. 3. a vi.! Ezec. xx. 28. Yt- Ofyddion ocddyht y (i-,v,,Ifoi tiaid; y! oeddy:i!- yi. eu bod wedi pt' !'ys-! brydoii oddi uchod yneu holl g'fal)soddiadau, ac hcfyd \ed: enb(.'nd!thio a datgpddiadau o'r m't,!i)RV.nppi. thynas i a¡¡,awdd petL',m, cwýllys y duwian, a dai'.m'c:- ))iau i ddyibd. Y n.ne gl'lmYI1l acitcs da t i'cddwt rOod eu gWf'dtliau ar giw, yn gyshd a'd tnoiisnnm), ac yn gv.neuthm- rhan o eyson dreth brydyddol en cewm- rl-an o gy soii di-etn ell ('ewin- "Exúrant magnos C:irm!na Deos, mod. Ory,1J. Yr oedd amry\toi yn cue! en d<t'b\ i a!Jlh..d- eddus Ofyddio;} he/¡ t:yned .hn y (h'C¡H hirfait.¡ 0 ¡Jld- ysg rheolaidd y Derwyddon. Y cymhwysiadau gofY1!- cdigoeddynt yniarwcddis« addas, a)!t) tyw ncwyùd ùdyfais bmldiol 'Il y c(jfydd)'dan, <it; yn C11- W(,.(Iig ttle,(i"liii(I ili- t)t,,r AiN(,n. Nv N r eddus yndillth y m:ufc!!tiaid, wcdt cae! ¡.aml %'yhod- acth 0 l'g'yd(ori()n y Del'wyt1dolJ, a gc;1cidi¡¡sant en da!i:)dn)). Hhufciniaid cu gys-d n'r d)tv.!mt a addolmt!:))i0)'amxict!i. Mac l!e i fcddwl fad yr ellwog l'1i.rdíl 0 SlIhno ) n pel'tl1)'n II" l'ad<l hon, megis y m, ('I c;[W tJ.C.r¡i;¡YCO! ynarwyddo. Yr ydym yu c¡,d fod Dcwinydd:aeih B:t)ddaw! iiy:ma<'y!! dchy: a yf ryt'i wysfaU, nehelfrydig tnvnnw, y!) dt'aH cli doel, a sic¡:hall ¡¡t'ueld-(]od 'l">s,'ylV;Yl" en tirio:aerb; ncwyddton, y Dct- orr!]- ymmyn a)n c't ihvyr ddiicH c tc\?n terfyran e. ym;od- jW!lm:f, a alltnd¡wyd i EOlJtll. ii:cso! hyn awdr.j'dod y De;-wyt!1,:p a ddmost.yngwyd mot' isc! yn y Geiii,o ddf :tn y '), Yi nyddi1!n yr y d)\.>cd .'?ttci-t.iti= yr !tanesydd,CN ".h'd !)0t)uo. a !wy(i yn nulloll yn y T:.im'ti):)U Khute'.nnid'.4 ocddynt nc\ydd en pan yr N):i)€i')t:iw"wr y:t, we-(-Iti;iliol! a C!'ois:i!!t nt en brodyr i Foti, yr I)on of'dd y p¡¡yd hyuny y!) t'yd b\cl):t;. o'r .'iddynt n!t honnin, ac, ()e.ddy')t ?'Il tJ¡i,d) aHal': 0 {!;Yl'hacdd arthu en gormcswYI' gwacd- ¡yd. G\\isç: YI' Oiydd ydocc!d 0 Jiwi;'Icyrdil; al'wydd 0 dt! yss:e:diacth,ch'. fydo\vn'n;n?'(!d. dd{:i:C:¡:(,: ;Jin:i 'foil y drcfn hi: f<!H!)oatiHH\vim;t!)y:iyt'ijnny:ocddyDcrwyddo!i't dy??t)c!!ih'.v.'e:;ydd.oi)n)c'\v)!U)aiitoF\.i)'?ui;r.,n?u! <.?yt)?hm;?dd. A'i<!ys?:(L.ti:(ics()Iyn.i.y:'<(!<'?\'i'-? L\\ l1i"Üan ('n'f) d::oi r J"'11 (;Y:1!'Y oCI1d:'J1t w,èdi en Yilt lilLII' gicsng', j{;j ¡Ii(' y;' oedd c!llk:!yLLolJ YI! è\'y;fre- diu yn trcnlio iUt,¡f¡¡ n¡ly:wdd cyn çad cu yn'hut. HudlCdd rldd¡alüg ae :m1tlY'Óat] cywil'opdd::nt "n- y t,a\nddc!b;i't ;'ri'add })\ysfn\rhc'b yn gyn,hf ct'v:o i u:c\Yti t <(.'d.'m< dirgcJaf ClI hcgwyddor;olL ydof'd'iD')':iin-. ''y\ioI}iwi.juba!d('i?!d',<?f)??;-fMff?<??. H\ :t\visn:cnt h e fy* a)' y fr()na.s\y'm h owy():.i:'i.'i!.ur!v- ?'y."o!yna!<tt'ywic<i.?o't'niY.)ti ba)'dda?i,i('?is:t! ?.ddo'rraddypc)'thynt.?-.tt?(ii.Yud(nv.e.i!hu'i?:?i;'d? !i;) .?'r glE!i):.<n Dt')'\vydd<twl i?y;] yn :ryfn?s i Otsedd yii ')ne?i<dnll yn;:?'yut'Uct)y?! L .J.'nv;t.s:bc?y.naw!,a ?th\\i'trw y y)'-?(- ) ;? i d..ii y <-c'(,' ?'; y h <t!i y !i y '].( d o<<n: >: ;c)¡ o y ¡¡in' yt) i u!v.b K<))- g,C.i¡U" ;)('i;('! pubunoh()ny.ity i!!a<y.s)).oU.y)!o!4' g\yn].; gJoyw, t>d' Oi,\ Vt- ydw¡¡n;gu yu ft:v]' el ilaj.(I(I\"Li .(IY%V, fud y iin't iau yii bcifibi!) WHi.m;ul u. dym¡;iysg. \'t''jiydrcfnhonoddosb.m!iu y j' mac)'11 andwg mai y Bu.nld (jdrncihui; .UunnrchyuK;t.:< ?KHEDH?. j (:IlEnH;

&rn":'-:6..=-""' -. ?- I ¡…

[No title]

-. - .. N- 11 ....... PY;\'!LA.'?""…

GOt";'R. ''j