Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Parh:h: a Limitiahi,-:'. 

[No title]

MFDBWBQD-,

News
Cite
Share

MFDBWBQD-, I;n o ddrwg etfeithiau cyntaf tr.ecldwdocl, ag sydd yn debyg a gydfyucd a'r meddwyn mcwu sefyllfa vchel yn y byd, yw esgeulusad o'i negesau, ac anghymvvysder i gyiiawnr duvlod- swyddau-- canys y mae ef yr un mot attebol i Dduw, am yr aniser ag y mae yn ofer dreulio, a'r ta!entau y mae yn eu chiddu, a-dyn aral^; am hynny tra gwrthun fyddai iddo ef honni haw! s fod yn rhvcld oddi wrth gyfrifiad o fai, o herwydel ri fod vn feddiannol ar o feddianuau. Geilw difFygibn cyrodeithas nynoiiaetri am ym- dreci.fad.au pob dyn, pa fodd gan hynny y geibr hebgor -m;! ? Os pcrthyn y meddwyn i rndd canolig d y nolryw, ni ddichon clo o herwydd esgejul'usv ei oreiiwylion, a'i ddull afra*jion o dreulio ei fy,vyd, synr.al el deulu 01 os Uuver o aniser yn y modd cyfrifol ag yr arfercnt f.r Nt; ci achosiou a waethygant yn ebrwydd, ac a derlyij. ant mewn din ystr: yn ebyw vil(t tlodi H clremia yn ei iygaid ie, tlodi o''r faBt wat-thafa mwjaf gwarthus, o herwydd iddo gael ei dd y n arno o achos ei fai ei hun, Ond PlIl ryddo yr hwn a r nad oes ganddo odd prln digon i'w gyunal ar yr anrser hwn yn yi]ifwynhau yn y fath ddrwg a hwu. efe a dreulia yr ychydig sydd gatiddo yn l 11 4w, L! 4..i dra buar,, ac a ddwg (Uruia i71 c\ iyngder lUtt yaf. V iBOSodis arno yu fuan gau nevvyii, s.rched, noethni, ac cerfel. Oddi- cartief, hallonyddir grtn ddinnyg pa-rliaus ei gymmydog- ion a'i gyditabod. á" chartref } mae yn ago red i achwyniadau gwraig a'i chalet! wedi ei thoni, ac a amgvlchir gan blant yn llefain am far a a gvvisgoedd. Ac i foddhau b!ys dirywiedig pi uuig v niao. efe yn fyddar i ahvadau nattur a dy- ledswydd. Yu wir, fe ddichon ei gyfeiaiou wrtii y cwppaa'i neu v gostrei ei ganmol am ei naltu-r *dda, a'i alw.vn. ddyn culo»-rwydd, ae yn gyfaill l la wen cithr pa both a ddywod syuwyr cyffre- din, pa beth a d.dvwech cvdwybod eliro, a pha bciii a ddywod g-air y l>uw byw? ond mai ang- heulil mewn'drygioni a chrcLdoudeb yw, yr hwn a fiirna Üu w. i>rwg a rail it, sydd yn glyno wrth y medd- wyll yw y dirmvg cyfired'm a dellir arno gan boh dyu bucheddol a sobr. Mae yu rhy wir fod y dyu tlawd yti cael ei ddibrisio yn fynyxh ] (ran y cvfoethog, pan na tyddo un cairryrnddygiad o'i esddo ei hun w«di ei (W\\ yn i amayidiiadau j cy fyng: pa faint mwy fydd ei amharcii pan fv- ddir yn hysbys y gallasai efe f;d mown amgylcfi- iadau da out buasai ei oferedd ei lurn yr hivn i cedd gynt yn anymddibynol sydd yn gorfod gweuieitho am y bam ag iiito yn fwytta; ac weithiau i ymostwng am yt'hvdig gwrw i fod yn wawd i b'■ i? cvmdeitlvas a'i derby-do. Olli buasai ei ei golli, buasai yn -edrych ar ea cynnygiot) ar y fa tli deleran gy dt dirmyg, a buasai gwavrd ei j !g\feiHiou fel mil o saetiiau yn ei tynwes. Nit; gel l i r vmaifer yn hir a'r h una it iwynhad hwn, hoi) anriieitlda llawer ;w iechyd gwr; y mae gallueedd bvwyd yn myned yn raddol yn wauach, a nn-itew yn go 1 fod rhoddi ifordd i ajig- hymniedrolder. Liawero an^iwylderau a y;gly.f- adhallt ar v meddwv'u oddiwrtii y rhai y mae y dyn sobr yn i liydd. u S bwy y mac gwae ? "I bwy y mae ochaiii: I bwy y mae cynnen ? 1 bwy y mae dadwrdd ? ac i bwy y mae Li (clwyfau) heb acisos Alteb. u Pr neb sy dd yn aios wrth y gwin (y gv.i,red, neu y cwrw). i'r neb sydd yn myned i ) molyn am y gwin cyni- my:g\e(!ig. i\ac edrych ;tr y gwgi pan fiddo coch, pan ddangoso ei liw yn y cvv|fpan, ymgynhyrfo yu iawn. Yn y diweddefea frath to! harph, ac a big a fed nenl r> Diar. xxiy. it I (to ar y cyntafj end pa fvvya-f y goh-iriant, mwyaf ffyruig fydd en hsmasodlad yn y diw«id, Naill ai a"i brysia-ut ar uuwaith i'r bedd. Weithiau y nwient yu dwyn g wend Ida u hen oedran y n anaoecrol, ac y y dyn yn rh-odlo odcii amgylch fe! cyhocr- aef.h i'r hyn a fit, a'i Iygaid yu gyfiely b i eiddo it y dilieithwchac y ntef wedi ei ddifiuIdio 0 nert ii ei gorph i«>u ei feddwl, os nid y ddau, vil. ir ('i Nil gresy noldeb, ac yn rhybudd brawyedus i bawb o'i amgylcli i ochelyd ei lwybrau- angheuol. Y drwig tyndiprol o'af a mwyaf dychrynliyd yw gwallgot'rw} dd, liell hollol ddiffyg I fuv-wm- IVl^e dyu yu ddyiedus a-m- ragoroldeb ei untUn" i regwm, trwy yr hw n y gvyrdianiaethir ef oddi, i wrrh anifeiliai^, y mae N,ii tc 1 u a I i m'g i adnabod Duw a'i. e-iriau yma, ac i ei dros fyth, wedi voynod oddi yma. Mae p«b dyn yu fwy der!wydd a chy surus yiuido ei luvn, yn fwy defnyddioi i er- cill, pa fwyaf o' res win iieu gynwyr da a ym- yrnddygia-dau. (ian Lynny ga H 'w n anturio dywedyd, na ddichon dim gwaeth, dim mwy anuedw yddwch i ddyn yn y byd hwn na cholli ei resv, m. Belli gan hynny a <ldyvvedwu am y dyn a ad ei la do ei ddedwyddwch ar vvallgofrwydd yr hwn a. an- f 11 ria ci icchyd, c.i fetidiant, a'i fyli.)7 d yr hwn a ym»ad a'i gymmerind a'i gydwybod er mny t'> "I:):>, ) xv (i 2 11 gau v meddwyn yn wirfoddol, y mae yo ei ddeuis: gan hynny y mae efe yn orphvvyllog o'i wirfed'd, ac am hynny yn attebol i gyfreithiau Duw a dynipn, ;im yj- holl ddrwga ilr ddichun fjd yn euog o honyut. Diclion perifa-ith wallgofiwydd ymddangos yn fwy dychrynliyd i ddyuiwn yn y III(", synwyrau,.na g i'r gorpJiwylivg gtesynul ei hun ac nis ciickon fod mor boenus iddo ef l'r hvn a livii y mae'r a dyn o. bryd 1 bryd yn deimlad'wy, i iaddau mwy neu lai, o'i a-nhw yhTer dyclnynllyd. Pan ddjfrvsy sgo efe, nid yw yn deli'roi ond i deimlo ei afiechyd a'i cyfyndcr ei hun a'i dpulu ac os na ellir tyccio'gydag ef i ddiwygio, efe a fi drachefn at y cwppaii neu'r gostrel, fel y gal Iff yno foddi'r gelyn hwiMiiw, ei gydwybod, a chyda hvnuy ei deiinlacl annioddefol o res- yiuddeb. Pe bydxlai gofidtau'r meddwyn wedi en terfynu oddi fewn i'r bywyd hwn, gallasai nn dybied fod hynuyfyn ddigon i'w gadw rha y fii ech- rydus.; oud beth yw y rhai hyn Wrth eu cymharu a'r gresynoldeb ysbrydol,yr hwn yw li'rwyth a chospe(^ £ raeth ci erchyll fail 0111-(i ar ei (lys ei huiu yr hyn, po rhane.sid, a ys- brvd llawer o'r rhai ag ydynt yn gorfod byw ar yuiborth tra gwacl, ametjiu cael digon o hwnnw, or rrciilio ei ncrth mewn caletach gwaith, ysgat- fydd, nac v darostyngwyd of iddo erioed? Oni raid ei i c I enasd ei nun, yn dra pliecii- cluruo ?. AV rth ddi- nystrio ei ieci.) d, y mae cyn belled a hynny yn byrhau el einioes, ac i'r un graodaiU- ) 11 euog o huuan laddied; gan adael y d y byddo ei Puniwr yn gaiw am dano. Ac wrth ddinystrio ei synwyrau," ym¡ yn gwneutluir ei"fyy¥yd yn ddiddefnydd iddo ei Tf f!uider i'r byd, ac o ran dibenion bywyd llliig WahaniaMh rhvngddo cf ag hunan-Seiddiad yw hyn 5' yr hnnan-leiddiad a symud iii hun trwv wenwyn | buan, a'r I{1pclclwyn tnvy un a n't yn ei efteithiau ■y cyntaf a fid y byd mewn nm-nudiyn pan maj ei ddyledswydd yw aros ymldo y Mali a. ddihiria ychydig diben i greu goiidiau iiewy..Idi-on, a gwncl11 iiup-mwy dry „,cni. Y'fath yvv'rdrwg hwn a'i yslyricd yi:ddo ci hun, a chyn o dclrygan a darddant o hoiio, fel Y byddai cYlluyg j'w 'darlntib oil yu ddigon i ftino amynqdd, reaeddu d I c ] iiy nmrg, a dvciivviiuV rr.eddwi u," "¡,; ::i;' mac vi un munuu \'n alUi-.iio cvwiivdd h P '"?" teimlad o fL't!Sga,\r.'b a ili'dneisrw vdd; ?'? j a'uadlu ar ee uwviiau t»;jT.ni allnu a 'l¡T\hJ 'l'¡"  gvdawui pnb nuuii y udi'U" ioui; pi 10'uolir yn >vita«-n iddo, Vuir^ ym!ad<!au, e-gvi n briw, peunau aeii y''5; lialegi diweivOtfi), vsbe'lio yr amddiia J V rud d io'r dunnt-dj, a ?h'.uy?'! y wod '??' f iY' ,iJJi£' ,tgi ::r i (iynion..Mow'h gair )' 'ilL vn ci vrru a'ia« b?yH'!iicynd(lei!!?gf<?''?A)?'?,yrh'.v:)'?'' dichon rhesymau ci dd<di, fac liyuawseda {l onni' gan' gyii.twm'r f: :](''JJ:i I: geliir eu traethu. Bid i \1,: ¡Ii lie ychwanfg, y mac''r bwy,(iii h;t n ar iun dy-V y!tKt?!s y u ei olwg ei hun pan d d :.d e;m>. ;J ,¡ ): 'f.J :¡, i: ¡:¡. Prin y dichon oddef meddvvl am v r.os a heib¡), ctin dü !t f..ddte!ad?cit? mc?'n gonlri1 g c o'r newydd. Yn y meddwyn galhtn gaufod camdilofnV^ i o bob cgwyddor dd», a giyvidread per {faith fl ho!! roddion .Bhagiunhseth !!a'?n):'us: :? h vnny gdlir (1y cd rd :vdÙ'i' nil;l} mwyaf wrtho of, R!iodc!odd Duw i chwi Rcswify j i'r diben i gyllawni rich di*iedsivvfhl,_ eithr efe- a'i hnrtiwch a. diod gadarn. 'Rhcddodd f ??i[anu()gich?ilp(-hyd,f.iy.?)!ucich?!i? 0?!i'\Y??-?i::?f!.Uef, a bed ovg\ sur i,chwi !? tculu. a'ch gydnabod, chwilhau a'i al)eilliwcl< i (Us anniwai!;idwy« ac i'r diafoi. Cynny aeddodd 'yp Arghvydd cliwi u modd i ddarpai'15 i'cri teulu a a'i treulia-soch ar fel us chwilut; -x\ tebygol \IV gcddef y Moistr holUddoetii hwn 1 chwi fyii#^ yn ddigosp, tra fyddoch yiv defnyddi-o un da left4 a mddwyd j'çh i ddinvitrio yr holl dakH1' tall v a ac mewn gair i drci. eich hun o fod yn greadiu' rliesymol i fed yn is a gwaclach na bwvstlilcd^ y maes Ond gwravrtSewu, both s-ydd gandd'O i d'dvV J 1 j I. 1 1 ,1 odyd drosto ei hen; canys dichi it liyd vn oc^ meddwyn- i fl'urlio rhyw esgusedion dros ci i:ií anwylaf. l>ichon ddadleu ei fod wedi alhvy ddiannus yu y b yn. annedwydd yu deu lu, wedi gwneuthur rhy sv ddrwg a rail ag chwennychai ei anghofro neu fod rhyw gyfeil'' ion wedi ei ddenu, a'i fod yn chvicnnveil ei hoi! gwrw cadarrt a cliyfeillach luwcn. I o wedi soddi yn nyfude^'oedd' grcsynQldeb- on?d I nud o ad'fyfyrclod yn-ddi&on i. (Tdangos i ti tfal- i inch dy yuuklygiad, a dynoethi gnendid vr c'g- wyddorion YI) ot A-)., ar fediorn ? A. ddichon med'd.Hdod' dy alluog' aiygholio dy flindcran. hyth ? Oni d^ychwvdav.t yn ebrwydd gycia grvm ychwauegoi f Bath y\f siieddwdod ond ndg) fnerthhulao i'th draHodioti- Anghofio dy gyfyngder yw'r H'ordd i ddinya-t'V ;ic nid y I bi (I fo,,i a!Ian o JJOISO, Ai gwe" I ddus yw jvrynu y fa III ebyrgofiad byro flinder a* ;I" 1 draul ieciiyd, deal!, a bywvd ei h.un ? Osydyc'1 eisees tu'euu cyfyngder, ac e.as geilwch ocido^ meddv, I am pall ddygo eich afiadibndeb clnvi i'r cyfvngdef eithal ? i>icli gwyncb nmr llvyyted o dditlyS eynnaliivoth ag eiddo eich gvrraig it, c I I t r I ICU, c,, al'-ai, yu terfynu'ejj dyddiau mewtf carehar neu wallgofdy ? A plJa fodd y meddv!" iwch sefyli gerbron eich i»a.riiwr, ac cupgrwyd^ eich cydwybod yn eunyn fel tan annilloddad^-)'' yn eich mynwes, heb gymnvVtuj; a d'afn o dd.vf'* oer i'ch syched anni walladvvy ? Ai boddlmi yd" 'ych i ddinystrio pob' peth gwerthfa-wr yn ei^ rnoddiaut, er tywyn boddro eich cyfeilUou tei* Iwng ? Neu ai add as yw i chwi alw y dyuiQ.^ gyfeiijion ag ydynt yu yiuroddi dinys" trio eu hunain a cliwithau. A yi) y geilwch fogi l!;ds :cydvvybod yn hir trwy'r mo«urau !>yn; Ile, ddai un pechod yn feddyginiacfh i'r Hal!, ac u«* trosedd yw iawn am ere;]], g¡d1(m gyda, rhyi<f yrnddangosiad o resvvm ymesgusodi am ein Iloll leiau « onccs v-v clnvaitcgu bai.at fa-i yn hau y t Iwyf dechreuol, gadewch heibio,. ac frys hc-fyd, Mosogi eich drygioni, os ydyeh '} •* iad o euogrwyd<I ac ofn ccsp a ddel,. wedi elf .tielnu i Lod yn rKvbuddion yn erbyu pechu, kd gr.lu.adau i edifeirwehr gan hynny nid ytf ceisio beddj llais cydwybod ond cyunyg i iadd f meddyggyn y fyriAves, i ddirniygu yr Hoi la I ■ trwy thiysteivi Hais ei oruchwiliwr yn yr en a id* ao i soddi eich hunain i ddyfnderoc¡ld grcs:rI1()J.. deb, mewn cymhar-iaeth i'r hwn y mae cnofe\ d^ mwyaf ttyrui-g cyd'wybod yn- berfiaith cstll;v) til, der. Mae un esgus arall ag y mae y byd, ynghyf" lawnder cu iyynawsedd, yn barod i'w wiweutln1* dros feddwyn, trwy ddywedyd ei fod yu ddyi1' diddichel!, o (lymherau' da, ac heb niw^dio II-elf ond ?? ei hun ac am ara! 1, ci fod )'n ddyit ? rhinweddol, oddiei'thr ?ui fyddomC'wn d'? Onda?wit- yw hyn? upu 11 h\ tia h, 0"if^ gwir yw yr hyn sydd berlSiiili wrthwyneb? A ydrw y cyfry? (?(?y?? byth v' P?eu!uso c? dc?"? l na'r dyledswydd.au sydd Jdyloclus arno i ddy''? oh'yw yn ??ffrcdi!), fc! gwas da i'w ?'st.r, a de'i^ liad da i'w Frenlde ? A ydyw efe allan e l;y!1 ?l dai'iv A ?,(IvNi efc, allaii 6 chon \Yrth guisic liordd i gael ciiod hcb arian ?'? yw c: dafod !)lcc?,bob :unser yu rhydd oddiw'? ddrwgHwio ei gymmydogion diniwed I Ai I, I)lo yw efe yn oestadol oddiwrth gyu.uenae yflila au diachos? Os ymrysongar y w efo mown cW^r C .'rt ac yr^dawel mewn sobrwydd, on-id yw hynuf Y '11'" bcawf y dv) 1 i fod yn sobr bob lunaer? Os yw mai dyn ymrysongar o neddfau yw efe, ond m füd" () hcrwvdd hynn" odd y byd at fedd vdod. yn rhoddi y bai hwn orchudd ar ei anisn ddieilig ? Ac yn ola-f, A j efe yn si v. nad y w yr angbraifft a rydd efe iiior C 1 f II" ymgyfeillachu ag ef ? Hyd oni attcbir y goO." iadau hyn o'i du ef, ofer fydd t'r I)vdl ,Lij,It dda, i baerll fod ei ddrygioyi yu torfynu .vn'v l<r, 'v. :I I! oi hun. 0oi wyddoch chw• na Chi11 P. ,rIC" ihyfiawu etifeddu teyrnas DduNv ? Na thjl.Qtl I", 1 "1' I I l)y.(1.í I C nn: ni chaiir na godinebwyr—11a chyby'^ na meddzec-n—etifoddu toyma.s Dùuw," 1 v, 9, IU. »