Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Parh:h: a Limitiahi,-:'. 

[No title]

News
Cite
Share

Yrvd'/mwedi dc-rbvn papurau Ffiankfort a Brussels, y ï euna Soniant etto am briodas rh wrlg yr Ardiddug a Awstria a'r i)duges Ardderchog Catharine o ilwssia. y rhai a gynnaiiaut eu Brenhinilys yn Warsaw, p«f cidina-s JPokind, ac os fellv gosodir -ii',ii!,is o,, goso(lir ac A'?stria!dd. Doges Oldcnbarg yw y Dduges Catharine 0 Ryvssia, yr iion a roddwyd gan b-sparau Paris yn ddiweddar i Dy wysog Bi eithinol () I f i" j' 1 Wirtemberg. Ond ef aliai mai y Dduges Ann o Russia, chwaer a rail i'r Ymerawdr Alexander, I. hOJ1 8. twricdir roddi i'r Arehddug Charles- j gan nad both am hyn ynífldcngys fod lynged Poland wedi ei sefydiu fod ) r Yoiera«d\vr Ab'-taader yn yniroddi cadw v vvlad honuo iiit'H'u cyngrair agos ag of ei linn ac o ganiyn- 1 iad. ni bydd Prussia ond mo'gis ditu ynghymmy- j dogactli gwlad ag sidd w<'di ei chadamhau fivy ychwanegr P1 n I and a Poland alii, oddi eiih. 'i Prw sia gael ei ch rv fba.u trwy ychiyangg- iadau e a c t if Icitti can- y rhai hyn oddi eitlir i j'-a-»ny gael ei cbys- sylltu wrtiii, er fod gwrlhddadleoon eedym vsi t I I 1 Ù eael eu codi n CiUyn y chwy ldroadau cy fandircd ¡ t 1) — j PAPURAU Fl-'KAIXGC. Dychwefodd >}'r iiowv W'eilesloy i Paris o I I I I o i. i i Ns, e ( Iii I II t ddirv.ystr o I ieg o ddyddiau, gan fvned .trwy Vit'osia. efe a alwedd ar wraig y Cadfrido^ Olava, i'r hon v rhoddedd e-fo rvw hys- bysinefh cysijUFet ynghylch ei gwr: cy farfu S> r Henry aga'mryw itntoioedd arfog-ar <-i <laj-th? y rhai, gan ddwll pwy ydoedd. a'i gollyngasaiU i yn ddirwys'-r, ond gvdag amryw i-ivas v mae efe gryn lav. or vr, dalach Illllld VVelington, ac yn ym- ddangos niewn iechvd gwych: X mae pofal yi geniHiciwri yu yr Yspaon wedi ei a da el i Charles 1 Vaughan, Vssvain,. dro« sims<»r, tra fvddo Syr fferij v y ii ni} ned i Fndaiji, ar liyd llbrdd i Brus-cls. Taenir son ar led fod yr Ymeiawdr Alexander j wedi peri i anymddibvsdaeth Poland, i e.1 gyhoeddi \n W arsaw. f r vdys yn parhau dywedyd ir ardderrhogir Belgium, trwy ych- u anegu ai Ci vr hoU wlad ag svdd rhvngddi a' r i Rhine. Ac hac-rir vA gadarn fed Brenhir.eedd f Prwssia a Bavaria wedi e\ Uuno ar un !yfn,m¡d v talcid"IU a ly wodrsielliid vn rag-: -ici a I, lanti-iLt'-j; l?ii' Ymdrechir yn barhaus gan awdurdodau Fru? sia yn Saxony i ai':iyhopd(i?i't)"?oliO!mai pu prif {Idiben a'n 1 If'! sivyiwyr y vviad, eitiir haerant vn v inodd tniv\f | uyderu.s fod Saxony a Prussia i N t U dan un Brenin. | (ivnvyd gorohymyn I'r Cad.fi idog- ag svdd yn | bla-enori ar v Muoedd Brvlanaidd- Vii (Jenea, i rodch'r L!.n"ødraeth i f}lIu i bwy b-mnag a | drefnid gan Frcnin Sardinia tw chvmmer\ d, vn t t y ovnuadleddu vr yn. Vienna; a (hrwy hvn cvssv lllir divy ger.e-dl gem- mydogel y it y naill y liaii, da»s ■ \y, \vodraet,h Breisin Sardiida ac y 111,h"r u:llkb hwn yn hoi'sd amgens heidiol er msvyn rvfaitai- j weh Hwdsardod ai vr i'lidtd. Hy-by sir mean ih tJsvrau o Ma-irld,, fod y »«ifri(!og Ballesteros, r hwn a wrthw) iieb^ud I'. t ) i r 511 Bi-si- tiwdod ar iij^yr vr Vspaen, yn atr.^or y rhyfel; diweddar, ivedi cael ei alw yn ol i Madrid. Yr illtiicii.;icth f N t-ii v. edi'r givrth wynebiad Dehorl hvd yn awr. J IJlenwir holl drcli arforol yr spaen 1- oraw. r gan y newydd o fod ymneiiidune-th holiol oru holl drefedigaetliau yu. yr Americ, wedi. neu yngh} Ich cy nirnei-yd lie, er nad yw'r banes am hyn yn swvddol, ac er v gallai fod yu airghywir, otto y I' Ull >2\v ilirv !>1 us a piie byddeut yn sicr o'i wirionedd. I"' J' r 1 1 I' • Dvwedir fod V i\. fundraith d'inystriol o erledig- ae!!i wladoi a cUrefyddol. yr hyn a achlysurodd yr hoil afl wydd hyn. yu dechreu cael ei ysfyried I yn dd.ifrifol gau gynghoviaid y Brenio, ond y tnae yn rhiy ddiweddar a thybir yr ymarferir a, • thirionacli meiurau rhag'.law. \r vdym vn deail nad n- Arghvydd. Casile- reagh a'i Arglwyddes yn disgsryl dychiielyd i'w gwlad cvn y P:>;g. Pan ddaelh dvdoliad o fi I, i gym- mcryd meddiant. o Martinique a Guadaloupe, yr oedd llawer o wyr y 60 fed cat rod wedi encilio, eitbr cytiunodd y Cadfridoa; Brytanaidd Lindsayr j a'r Llywydd f Ie n f d i eneilwyr o'r ddau tu gael eu rhoddi i fynu i'w Llvwod- j raei'hau perthynol, yr byu a bysbyswyd mewn-; | cj noeadsad yn Idvsargraph Martiniquo. | Dydd :v.favTrth diweddaf cyunaiiwyd eyfarfed i 1 i oso g a chyfrifol a drigoiion plwyf Cleikenwc-li, yu eglr/ys St. la go, yn yr hwn y cyttsuwwl ar ■ amryw lawnfiv iadau crylion, a i'r Kenediir, vn erbyn parhad y droth &r feddia-nt. 13yd d bu, cadw yd cy farfod ar yr un aci.e.; y.n }) ¡ 1 t' Plymouth, a chyttumvyd ar itt w r- [.iidaiu.tkc. T) Trwy ddyfodiad Hong o Qucbec i Grcenuock, t vr ydjmwedi derbyn lnpumu o'r lie blacnaf i'r '25ain o Tachwedd. Yr oedd yr holl vveithred- iadau m'iwratdd yny parthau hynny wedi peidio, a lluoedd wedi myrred i lue-tai gauaf, yr hyn svdd amgylchiad tra dedwydd yngwyneb yr iseddwch ÜiwcJdar, o herwyd mithdcry tfordd oddi yma i'r Americ, yr hvn a allasai b i i ii I oedd o ddynion gae-i en lladd wedi ysgrifnodiad heddvvchj o iierwydd Has lluyddwyr glywod am hynny mewn pryd. Quebec, munol ynghylch y madawiad v gelvnion o ware It- giawdd i'h'ie* a'u gwaith yn cilio vn ol.i'w hochor ell hunain o'r afon Niagara, yn deiTyniad tra dedwydd o'r-rhyfel dymhor, yn ncillduo], gan y gall-uogrr ein ilaoedd ni trwy hyn i fyned i laestai gauaf cysurus, wedi gwasanaeth hir a phoenus, y rhai oeddynt yn gorfod cychwvn yn f^-nycb trwy wladag cedd heb ei harloesi, ac yn ddarost- ynged;g i amryw glefydaa augheuol, ac N-11 and mewn- dillyg angenriieidiau bywyd, ac ad¡Df- tierthtadauati?piu'hc?dio!. J d Teimlir p at!hawsderau !!eo! hyn gan y dd?y blaid, y naill fel v llall, yr hyn a vveiihreda fel i:!nvy*itr i'r gelynion gyfodi hyddin gref a gorch- fygol, a'i dwyn i oresgyn ardalc*edd Canada: o herwydd, lieb daro ergv d, y mae yn wasanaeth tra dinystriol; ac am hynny, nid rhyfedd fed Uyw•ori'Vaeth yr Americ yn ei gueled yn angen- rlieidiol i gyunyg gwobr .helaeth mewn tiroedd i'r diben i ddcuu fhnion i'r r, it. Crybwyllasom eisoes wendid" ac aneffeithiol- aetii y cylry w c\ nnygiou, yn neillduol p&tt wneir hwyiit i'r diben i ddenu miiwyr Prydain i encilio ac am fod y pwngc YII dyfod yu ein fiordd dracheln, uyni a anturiwn ychydig eiriau arno mewn fiordd o rybudd i'r &awl a eikw gael eu tv>eddu i gymmeiyd en ffoleiddio ganddynt. Ac yma dylid sylwi fod gogh-dd yr Americ wedi ci britho a fbiroedd da ac a thiroedcl dillrwyth peth vn ct'.ei ei ddvvfrhhu yn wych, a phartiiau croi? yn ho!]o! ymd(ifcHl o ddwir. Am yr obf, yn nha'aetii Kuiitnch ev. V mae llawer 6 i'yrddi- ;) id.M'.icUi K?ttuc?pv.y !HaGnawc;-r<)y!'dd'- \??u?r?? a el wir di( yut I!wyr aiiammaefhaciwy, a'r rhai hyn yw'r tiroedda roddant vn wobvau i lilwyr. Gwerth- aut. eu tiroedd da am ddeg swllt yr erw. n lien! nc.key ac Ohio, i'r rhai y nuue'r mud wyr Qcmizratiix) diweddaf o wledydd pell wedi iryy-ned,ni.l ocjtldyn wedi, meddi-imru tir newydd liebgaei ei drefhu vn 11 yrndost chlefydau clill.p- triol, inegis v cry'd poeth, v cryd a'?? mwylh. kc. Bhag y cyfrvsv welrae, bio mae'r dyn sydd yn y meddiaut o'"i- synwyrrto, ar na ddywedai'r weddiv G wared ni Arglwv dd da Ion us Ptin oedd yr nfal a rienodd ein mam ayhtaf !P'chyf?n,a!- ?a'sys?ph, yn ?yUawt)acho ddrwg mwy dinystriol iu"r dmiadau Amehicai d d dùrwg 111W\ û¡ny'trio'¡ ¡1.1'r (1:)jHdal1 ¡\nwl'it'aidd hyn. Ac os i w^r Lnfd ?''??U'Hwpd!cyn- "yddn o herwydd mudiadau o B^ro p v mae hyu yn ddvlcdus i anwybodaelh y niudwyr o'r hyn ) ig ocddrut i (!d?ddof,a(-?'?'my!'?d i'i'a)im- ?ch Ufd oedd ?anddyM ifo'dd i ddych?oiyd. Wedi eistedd o honynfc uimaith y;v y gncd?ig, i eu hunig art re f oedd y fan henno, a rhaid oedd y lie, er gvvaeth ac er gwell, | rnegis with gyrnmcr)d ;"¡'(li, Dywedir fod 1 liv w long a ddacMi liyd attom heddyw wedi dvv\ n .hysbysiaeth fod ytfreigfld Americaidd Constitution, 'wedi cael ei chyrp- mervd. j Jfvsbysir r.ifwn Uythyrau angliyoedd a ddtfr- bynwvd yn ddiwe.ddar o'r Yspaen, fod y v.ia.d h-onno niel,, ii hanesion i o Barcolouiu yr ydym yn dysgu fod tri o drigoi- ion goludog V icli, y rhai ydynt yn perthyu i rai o'r Pendefrgioll psunaf yn yr s paell, wedi a-el eu bwnv i a r y ddinas lionno. a bed dau I, ri -1r wedi cael eu.carcharo y; 1 a¡!(lj Ifvn fa jo 'N Pa fodd bynnag, baerir mewn llyrhyrau anghyotfdd o Madrid, a amserw% d kl, end tawelwch pcrffaith y n tevruasu vn y bri-l dtimas honuo. Y r yd "m vn cael mili nid at Hart Davies, Ysw. on o aelo'iau'r' Seueddr <<ros Frysto., yn uuig y mae- iarii- LorrrA 1 v'vih ysgrilouu' i ar.yyddob?t'iad i-J weitdebyg'on ei t awriiy di i ba/rhau y dreth ar feddiaet dros ychydig; ond: oif.?r?c ? y ?r at ftjad^tone, oi Ferpw l .nrhai p! dhi a-vwv d do yr un i)C?h,i'i' diben I dai? i''?m y 1'1'1\- ¡ Y mae aches' yn yr Amt'r¡¡' deilwng o fwy svhv nag a feddyiir gan y cytl- redin. Prif ddinns y Fi'c?'iida .Orllewiiiol yw Pensacoia, vr hon, y ughvd a'r 1-florkla Ddwy- reinioi a berthvnuut i'r Vspaen, ac ni roddwyd hwyut i fynu- i'r lino! l):ileith;itn trwy un cyt- tnudob. G-:in hvnuy y mac L!ywodraethwyr yr Auieric trwy ei meddiaiuiu, mewn ellaitli, yn cyhoeddi rhyfd yn erbyn yt: Yspaen, a gallwn gallwu ddisgwyl (d) Wed am gyffelyb gyhoeddiad y" caci ei gan Lys Madrid yn ei'byn, idywodraeth yr Americ 'cyn hir. J.

MFDBWBQD-,