Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I ::::-=-:-==-==-:::=:::::::::::=-=-==::::::-=:-_.-…

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

-r-- ?ir;ncnEp,4. Gan fod y d?rlnn?u;! c?!?y?ol o'r beddweh ?r j Amric wedi cae l ci roddi y? y papur?u Se!s;? ag ydynt fwyaf plediol i Weinidogion ei Fawr hydi, yr ydys yn ei ystyried megis banner swy- ddol, ac am ci fod yn helaethach na'r hyfi a gy- hoeddasom eioes nyni a cscdwn delerau y dywededig heddweh ger broil ein darlleuwyr. 1. Pob ymladd i beidio cyn gyntcd ag y cadamltair y cyttuiuieb gan y ddwy blaid: pob tiricgaeth a gy'?me.'?yd gau y na!!t b!aid neu'r llall, gael ei roddi yn ol, oddi eithr yr ynysoedd x-tio o(idi eitlirli?.i-iiisoed(I ym mpddia'tt y sawl a fyddo A hwy yn eu dwy- law y pryd hynny, hyd oni derfynit' i bwy y maent yn perthyn yngyfa?tebol i gyttundeb cyn- tutdledd llaenorol. 2. Yn ddioed wedi cadaruhad y cytfundeb gan y ddwy blaid, danfonir gorc?ymyn at yr ho!! ddin?syddlon, nyn?Gs', ? 'r=!I?y!, i bf:dio jymiadd? a rhwystropob ?chos ach?y'.nad, yr hwn a dlai gyfodi oddiwrth ysg?fapliadau tr-' y i m?r wedi cadnrnhad y cy ttundeb a chyttunir o'r ddau tu fod pob llong a gymmerir wedi"r L- i) sci-ati a derfynir yn y cyttundeb, i gael ei hadferu i'w phercheiu>giou cyntRf. 3. Yr erthygl r;n a berfhyn i gyfncwldiad carcharorion o'r ddau tu. 4. A berthyn i'r ynysocdd YP atighorfa Passa- maquoddy. Trefnir un Dirpryvywr gan bob un o'r ddwy blaid, i dprfynu i bwy wlad y maent va perthyn yn ol hwriad y cyttundeb yu 17S3. Os na ddschon y Dirprwywyr gytfuno, rhoddir yr actios i ystyriaelh rbyw Alia careUigyi. i .5, 6, 7. A berthynant i'r eyitniiau. yn gyfat- tebol i gyttundeb 1783. Y cylftn syddiVedeg trwy ganol yr Afon Sit. Lawrence, a clianol y gwaiianol Lyunoedd. Y map yn angcnrheicRoJ | terfynu ynghylch pa le y canol, ac i bwy y perthyn yr ynysoedd bychain ag ydvnt vn v ca1101. S. A berthyu i Ddirprwywyr y rhai vnvnt i drefnu Arolygwyr, &c. a gofalu are dal kWh :it. 9. A berthyn i'r It;c!:aid cyttirnir fed ddwy 6a w t ynythyfd YIl eu hvrbyu ac i adferu iddynt y breit'.tiau a fwynhaent nil," rhyfel, c. yctddyg. ant yn beddychol. C u r-it'i, (i v, v bc"iL) yn bar- haus dros hvyr ddiddymiad y Îasnach mCWIJ caethion. 11. Y cyttundeb hwn pan gndaruhair gan y (I d ar y flrhvy blaid: a newidir y cadani'nadau yn Washingtoii mewn yspaid pedwar mis, ueu yn gynt os bydd yn wneuthuradwy. Amserwyd, Rhagfyr 21. 181 1. Y mae'r cyttundeb yu dciistaw ynghylch y pysgodfeydd, a llynges\y:iaeth y Missis.sipr)i • masnach iudia cymmeryd morwyr trwy drais • iawnderau arforol, digollediad. &c. &c. gan nad )"W oud C\ttuIHld; hcddwch 'in' Derbymefid Dug WelJi/igtou yr ¡i.n];.rs¡t!1 am yr heddweh a arwyddwyd "yn GhPit, gau frys-negesydd yngljylcli 12 o> gloch lias, cyn i'r Cennadwr Americaidd M'r, Crawford glywed y ngwydd dynmnol, a gyrrodd y Dug Urddasol ysgrif i Mr.Craw'ford yn dd-oed i fy riegu i neuy fid da, ac yruvveiodd àgef yn y bore, a thrwy ysgydwad dwy law yn dra chalonog, a amlygodd ei gydlawenychiad ar yr achos <r0r- folcddus, yr hv» u a roddodd heddweh i'r hell fyd. Yr ydys yn disgwyl yn dra bydcrns y bydd i 'OJ .1: 'f 1 1 ,-L, \oJ" 1 J>t I J "I \l Mr. Madison gadarnhau'r dywededig ^yttutideb, oddi eithr i ryw rutlir-^utai o'.r. eiddoov: -iw, >i Orleans Newydd gyilawni rhywbeUi Itefyb i'r hyn a wnaed yn asiiitigion, cyn cly.vwl am yr heddweh, a thrwy hynny i fiyrnigo'i' L'ywod- racth a'r bobl yn gyltrcditj. Port- rnouth dy dd Sadwm, ac y mae'r 52aie. catrcd. ac amryw ereill ya c.yeiiwyn ta.r un Ue, i hwylio It a'r Americ; y mae digen Nv oil,,ft u yn barod, i drosgl wyddo ddeug mil o wyr i'r wlad hontto. Gyrwyd allna o.rduih.-id ar y lefed o FJvdref, 181 i, gau Petion, titi o iiaertrriaid it. Domingo, i drefni na byddo ychwaueg o doil i gael ei godi 1 1 1 ,] 1 1 ar nwyddau t wneir vn y gwledydd dan l-'Vwod- raeth Breniu Prydni, na punt v cant, tra y mae p->b nwyddau ereill yu ddurostyugedij i (IC, I I o 10 y cant. Dydd. Sul diwedd:if, wpdl i'r gwasanaeth gael ei ddarlleu ucli corpii gWi-aig ym moiiweut.Slicre- ditch, a prian oedd yr arch agos a chael ei chuddio gan bridd,, clywyd cchetiaid o'r bedd, yr hyn a attaiiodd y clochydd rhag myned ritag- ddo; fe i canlyuwyd gan tin arall, *yr ityn a'i hargyhoeddodd eu bod yn dyfod o'r arch. Nt choliwy d amser gan y (i ii: o ii o gylch, Y bedd, agorwyd yr arch, dygu vd y corph i bartli oil, a(,* ytt ebrwydd wedi hyuny dy^wyd hfadref -Jlobc*

[No title]