Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I ::::-=-:-==-==-:::=:::::::::::=-=-==::::::-=:-_.-…

News
Cite
Share

I :=-==-==-=:=-=-==:=: A??/<'?? /??M???, ??. 1 I DYDI) MAWKTU, ION A Vi It 3. I DERBYNTVVY"!) cennadiaethau o Ghent, SL j ? ddydd Sadwrn; y i-liai satit yr am- gylchiadau caulynol, ynghylch yr amser a gati-- iattair gau y eytlundcb lipddwch rhwtig y wlatl c L..rJ 1 lion a'r Amei'ic, i y sgafaelu Hongau, wedi cadarn- had y cyfamtnod riii Lyvvydd yr Unol Dalcithau 1. Ysgafaeliadau i fod yn gyfreithkm ar oror ) Oglcddol yr Arqeric, b.od\Var uiwrn^d ar ddeg wedi cymmeradwyaeth ^lywodractli yr Atneric 0'1' cyttuudcb. 2. Ar dueddau Ewrop, ddog uiwniod ar hu- deliouol cylcii y cyhvddedd (line) cant ac ugaiu diwraod, vvedi'r c)'fry w gyninieradwyaeth. Y niae'r rhan amlaf o'r cynnadleddwyr wed; ymadael o Flanders. Mr. Itussel sydd y„ niy tsod yn uniongyrch i Stockholm, a Mr. Adams i Petersburgh. Yr ydym wedi clywed mai tnv) anhawsdra mawr y cadanjhawyd y cyttundeb licliod gan wr LJrddasol, a bod rltai o YVeinidogion y Liy wodractk wedi bod yn drathaer cyti ruedru 0 honynt Iwyddo gydag cf i z-,yt'I,-qiiilr led.- «wydd ho». Trwy lytliyrau enghyoedd y i,l-iai a gasi ddwy long j Lcrpwl, yr-ydym } u dysgti fod t trigolion Pensacola wedi gttahodd y Brytaniaid if gynifHeryd uieddiasit o'r lie, n'u bo(IL wedi itii, v IT-, i frwydr gymmeryd He, yr hon agrybwyllwyd yn ÛJ-ys- grif;jn %iu rhilyn divfedduf; pan y iBseddwyd y Brytaniaid gau y Cadlridog Jackson, ac J'JI gaitlytiol- i hyn uil-feddiaiiwytl ylic, uclio(I I yr Americiaid, a IFodd y ddwy long rag-gry- bwyiledig oddi viio) a daetbaiit mewn diogehveh i Lerpwl. Derbyniafsom Ivthyr-godau o Holland ac o JIambnrgh y bore hwn, a phapurau Paris i'r Iftf o'r mis hwn, Ar yr lleg 0'1' mis diweddaf gyr- rodd y Dug Constatitine, blawd yr Ymerawdr Alexander, gy!;oet!diad a 11 an o Warsaw, gal) alw ar f) (\(ii:t Polund i ytnarfogi cr arnddiiryn eu gvrlad a cliyrwal eu haufod fel cenfod!, dati ell llymgeleddwr galluog (Alexander). Nis gellir edrycit ar y eyhoeddiad hwn mewn modd ar.igen na plic cyhoeddasai Ymerawda Russia ei fo (I it ymroddi tvidvv Poiaud trwy rym arfau, os hd hyiiny yn angeurheidiol. Yr hysbysiaelh o j Vienna sydd yn cyrhacdd i'r 20fed 05r niis di- weddaf, y pethau pennaf nddo a ganlyu :— Vicuna, Rhag. 19.—Y cynnadleddau dros rai dyddiatt wedi bod yn dra mynycii, ac o gryn lawer obvvys. Bvdd i'w I'awrhydi Ynior- awdr Rassia gymraeryd yr enw Rreni" Poland, ) a Breniu Prussia yr onw fireniu Saxony: y mac Breuin Prydain wedi cymmeryd yr etnv Broniii Hanover. Yn ol hanesion-swyddol, mae byddin A wstria yn cynnwys, nid pum can mil, megis y-mynog- wyd gan rai papurau trainor, end pedwur.can mil; ac y rhifedi hyn yn l!awn, a than i car-o d i-ivv(i( l 'i o,- Ct(I g ) ,i-?t arfau. Cadaruhair y caredrwydd ag ocdd gynt yn hanfodi rlivvng Awstria a Detiinaik trwy ages- i ach undeb; yr ydys yn son am bnodas rhwng rltai o'r teuinoedd. Nidyw'r Cadlridog Koller wedi dychwelyd oddi ar ei gennadwri, o Elba. BuV tyvvydd mor dyner cr ys rhai wytimosau a aethant heibio, fel y tnac'l' trigolion wedi rheddi I heibio ymarfe.r a tlian yr holl iiesiestri ydynt yn agored; a rhagfynegir da ear gryn gan yr! Athrony^ldion. j Hamburgh, Rhag. 26.-— Y maC"r rhew par- haus wedi lienwi'r Kibe i fynu ag ia, ac felly y llyugeswriaeth ucltlatf'r ddinas a j-wystrwyd. Dichon liossgau o'r nror ddyfod i mewn etto, ond y mae parhad y gwynt o'r dwyrain ogledd wodi gwneuthtir yr Elbe mor fased, fel y mae yn atillyngesadvvy I- tu hwinrw hefyd. Jinixsels^ lllt'fg. 2 L—Yr ydym yn gobeithio y bydd cin byddin ni yn ebrwydd yn un o'r goreu yn ei chyfatisoddiad yit holl Ewrop. 0 nad yw mor liiosog ag s'yùd ungonrheidiol, v mae yn cynnyddu beunydd, ac yn dra bywi(:g mewn ysbryfjiaelh. Mewn canlyniadi fesuran milwrnidd y Ffrang. cod ar y cvilhiiau, y mile llooRdd y Cyngreirwvr ar hyd y cviTniiau o Switzerland i'r "lad hon. yn cymmeryd sefyl'faoedd cyJleiis. Derbyn- ig(Ad ani(td:th nfa gadarn Luxembourg, yn yr hon y mae lluoedd Prussaidd, adij> fnerihiad'au yn ddiweddar, ac amddiffynfeydd Trere, a Coblentz. Eltioedd Bavaiia hefyd, yn yr Jleondstruck, yd- ynt wedi derhyn cryn lawer o gyfnerthiadau ac liaerir fod arfogion Austria gerllaw Mentz r Jjlhine Ucijaf, yn myned i sefylifaoedd erf ill. Juliet's, at- amddiifynfeydd ereill ar y Rhine Isaf, ydynt yn yr amgylchiadau goreu; ac yn v cyfamser nid oes dim wedi ei esgeuluso i ddiogelu i tawelwch y g-vledydd a etniiliwyd trwy ddewr- der y Cyngreirwyr. Mabwysir yr holl fesurau hyn, rhag y bydd i ryw blaid yn Ffraisigc, ag sydd etto yn dymuno ca"M rhyfel, ddyfod i avv~ durdod, yr hyn pa fodd bynnag nid yw debygul. Y mae wyth o frys-nogeswyr, perthynol i Fry- daiu, Ffraingc, Germany, a'r Eidal, wedi dyfod i Calais, er y;, 2 1 awr yn ol, y rliai ydynt yn myucd i Dover. Sicr yw fod nvngciau o'r pWys mwyaf wedi bod clan y.styriaeth yn ddiweddar, a bod gan Prydain law dywvsol yiaddy-iit.-Ilt,. puruu Viltoria (1 newydd derbyn y ddedfryd' a gyhocddwyd yn Ma?i'id gau y Dirprwyvvyr. Danfonwyd vr holl ddynfon a brof?yd, sff 91, yft gae?don Pt- rhvvyf-longan (gullies) dros ddwy, ehwech, neu wyth ndyncdd, neu i gesiyit ccdyrn dros amser pennodoi. Oircina'd, s%v);ddo,ioix a gwladoJ, dyniou dysgedig, ac yn nciUdnol cy- hocddwyrpapurau newyddion, y i'hataysarifen- ajKint yn amser y Cortes, ac pI «nol a'u cyti- ll uniau hwy, ydynt wrthddrychau'r ddedfryd newydd. Dedfrydwyd cyhoeddwyr y Bee i gael Cll crogi, ond mewn dedwydd fodd yr oeddynt wedi frD; o'r Yspaea cyn eyhoeddiad y ddedfryd. Bologna (Enlal) &hug. 17.—Kin dinfls ni sydd yn y terfysg mwyaf, o achos i lywyddiaeth y lluoedd Nenpolstaidd gael ei drosgl wyddo' i' w Vi- liyi-, a barodd anfodtilonrwydd o'r fa tit fel.mae an- hawdd fyddai ei ddarlunio mewn geiriau. Pa fodd bynnag, ni choliwyd gwaed yn yAichos. eithr adferwyd lionyddweh yn iteu "ebrvyydd trwy fesurau stddas y rb;Jb. w < Y mcie'r trysorfêydd Ffrengig wedi gostwng; yr oedd y Consols bump y cant ar y 29ain o'r mis diweddaf, yn 73 ar 30ain, gostyugasant i 721 ——— Derbyniasom bapnratt o Jamaica i'r lSfcd o Daeliwedd. Cynnwysatit y yyttundeb a vsgrif- nodwyd gan Christophe a iiin it a gry bwyllasom y mis diweddnf, ac }O yr hwa y { maent yn fhoddi St. Domingo i fvnu i Ffraingc; a'r unig hitnes ychwanegol a gynnwysant yw. | fed Petion yn parottoi Tv Atddcrchoa: y!t Port- au-Prince er derbyni?d i uu v Ddiiprwywyr Lou.s XVllf. i r v Tn D!gwyddcdd damwa'n dra ?ahu'us ar V m6r yn y i!y:!?cs a hwyliodd o Si. John, Newfound- land, ,;r) 5ed o Taeliwedd, dmn?nvdd 'Croco- dile a'r Cyane; ymhen tri niwrnod wedi iddynt hwylio o St. John, cyfododd tvmhestl ddyehryn- llvd ar y mvr, gyrwyd y Cyane yn erbyn ii; I o'r llongau, y hon a soddodd, a tWengodd pob dyu ag oedd ynddi. Ar y 13o? o'r m!x diweddaf cafodd Y !h ihvr- t ??l' 13e, o*r (I?\vpi-Idaf loii, i-fy?r y lloii- Ati)l)b'ti?ii'e hwynt i Faimouth? yr oeddynt y no i, i f ac wedi bod bed war niwrnod yn y bid mewn cytl wr tra greiynol. llysbysir mewn llythvr o Hfilifax, oddi wrth oruchwiliw r Lloyd, a amserwyd odd, fod ppry?! y liox?au ag ydynt yn rhwyrn oddi yno i 1 Cast'uH yn dra mawr, wedi iddynt fvned i'r Penobscot, o herwydd fod badnu a:'f?? o ochor yr Americ yn dyfod arnynt. Y ri-iue N, llongau yn gy ft red in n myned Penobscot heb yrrf,e.l- edd, canys er eu bod yn hwylio gyda eawddlong, y mae y n agas a bod yn analluedig iddynt gadw | gydii hi dros fwy na lianner y daith, ar y tymbor Itwn oil- ii w yddy a. Goi'ncsf.—Dydd Gwelter cyfaru'r Canwriad C-—, a'r 7)till catrod, a'r Isganwriad M'L olr 18fed marchluoedd, y ddau yn perthyn i am- ddilfvnfa Cork, i ymladd goi-ile-st; clwvfwyd yr i olaf mewlI dau fan, sef yn ei fraicli ac yn ei forddwyd, y rhai ydynt debvg i wella. Y rheswni j a t'oddir achos oil, ymdrech hon oedd, fod vr is-gnuwriad wedi cyliudt'o'r Canwriad o anwyb- odaeth wi th drelnu dawns-gynjmaufa yn yr ara- ddilfyufa. Mewn cyfarfod o eiddo'r Pabyddion yn Dubliti t i-y lyfed o'r mis diweddaf, Arglwydd Fingal yn y gadair, wedi i amryw areithiau gael Cu traethu yn erbyn fed cynnadleddau ac araethiau y bobl bynny i fod yn gyhoeddus, o hcrw\d.d, ineddant, nad yw en gweithrediadau yn porthyu i'r cythedin, ac y dichon i 1 j wer o bothau gael pit traethu, ag y b, ddai yn anweddus i'w cy- hoeddi; cyttunwyd ar fod i Mr. heil i barottoi Deidiad ysgrifenedig dros y Pabsdilion, i'w gyftwyuo i'r Seueddr ar yr eisteddfod nesaf. Cynnaliwyd cyfarfod dydd Iau diweddaf yn Taunton, i ystyried yr angeurheidrwydd o ddan- 'IaLtIl',Oll. i N:??tvi,ie(i yi- at-,(,eiir'tieidi ?v%-(I(i y dreth ar feddian?, a chy?unwyd az: amryw JawlJfwr iadau, a deisyfiad yn erbyn y dreth ddvwedcdig. I, Cynnalhyyd cyfarfod a!' yr ?n achos, d?dd Lhu), a chy?unwyd ar gv!fchh lawnfwriatiau a deisy?ad. gan drig'oHon 'éar1ile. Ar y 30ain o'r m:s diweddaf hu farw Lull Westmeath, yr livvn a atiwvd yn 1.7GO ac a lynir i'w dillau a'i feddiamiau gau ei fab Argl- wydd Delvin.

[No title]

[No title]