Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

....,... - -.. -, ENGLYMON…

''' / -L

-,- *- - - - - - - - - - -…

News
Cite
Share

M I ,] t -I ) Sel-12?Z" I i c'mi, fy nxhyfaiU; n.vyddii)nt i'cit Sercn siriol i !sv. yrdlll tJw'dd)1I hon cUI), mcg¡s y gwnaeth .vn drJi. RWtum't a ditctli dn)s gydot y I tuft!) hc'bm. ;l'chyg ddjo-n rod itawey Cymro cael petli' weh, YJJghyd ag e!:allgi;H! 11eal1, with graŒli ar y JJcoedd lp!UY y 1I!¡ Ir!¡l!ro wyth110;ol y So-et),l!c y hyd<!ai yr i'-ith&dHt'o.. dewrion ,vu gW!'lhddY\H'dyd en gilydd, ae 1ueg-i.. pe bydd<t yn y nai!t y )!a)! \v)-t)i weir.i cY01¡órthwy, y ragorot, ti<; y byddut creiH y)) boddhan e<! I)m!.un wrth s\i!u ar ) 1,Iay"21ti hat.esim o honi, ae mew:! a aJro¡!dir glmych. Gw!a:s vii ''ha; <.y(M mcgis pe bilelit ;m! rldangos eu uoniau be'ri- iadol n w ciiiiiaii yn bcio YII erwino! :it (11 gHy(Jd;" bryd and! yn t\vy ty')er, ond bconyfid yu rei bei':u:.id gtYychion. ::c y mac yn ym- udai'EOs t uu fod y !'hai ufhod oU wedi cael HU boddiolli yn di<i yn de\¡ líf'lIr. Eití.¡ ar y cwb!, Gomer bach, yr 'W)f yu gwijicd ibd g€.tn)iclii\vyua<iiiwch WMeuthur pawb, canys civwais ra: yn eich beio yn fawr am aigrattu eich Seren mewn iaith mor anyma:'fp)'ol, nc yn ei g%vi-tl)od o btpgid hym'y, gan ddy\ndyd) Wnawn ni ddin: a in, yr ydym yn niethn ei dea!! ? tra. y byddai ereii) yn bm'nu na bvddai hi o werth dim oni bae ei bod fel ag y mae. Oywais rai !]efyd yn fu'wydd') onfoddtonrwydd nci! duo! at }ythy)'at yr ieithad)))'))): c!ywais ercH), lawn mor ddcaUtt.s, o? nid mv.'y d?-aiius. OHd ef aUai a Uai o olwg gunddyrt a:nynt eu hunn:n, yn cyftii'hynny y pet!: goreu yn y Seren. i'\vy a {i,:yr na fetwyd ar iianes ceHiog'-gwydd Nel Dafydd a'r cyH'eiyb t;an )'ai, pan yr oedd ercnf yu na\vn av.ydd a)n g;n'l y fat!! haHesion. Boddhawyd rhat, naae yu t!ebyg !a\vn,gan Llewelyn yn hhrein'nad yr ystumia'i cas, yn rbyfeddu ct tbd yn ymyrryd f'r fat!) bethgwrachiaidd a diwe!th, acyn bat'nugyda.Bcnoni ei fed yn haeddu sen !c!n an) ei waith,Iawn moritymcd, os nid yn )iyn)ucb nag a t-od des B. iddo. Peth rhyfcdd hcfyd os ywpawb o'r un ia.in an! yn]ddifTyn LIewehno hon'J ei ht'n, drh.iact)! a wnaeth o Bt'ni bach. Tybia uu iddo ei.drin ef yn rhy urw; Nid ga)'\vaLh nag ocdd yn hacddu, medd y Hal); Mawr dda tdda, n)pdd y try- dydd; 0 h"! cisian rhywbeth i )o)\vi y papu)' sydd ar- nynt, mcdda y nes.at'; Vn \\i.r y !nut'nt yn segur iawn) mfddai y HaH Yn segurac!) na n, ehc y na! Na hnnan !)<f\d, cbH y npsaf, &c. Tybiodd Ymot'ynydd, ysgat- f\dd. ei ibd ef yn Hed gywrnint pan ddcchreuodd etc Y:4tho!i a Dewctyn ynghylc-h ei iyu.dra at Benoni, &c. (md huasai yn \vetl iddo, na dwt'ud tod Hewt'iyn yn dwend nad ocdd ganddo ddim i yindrtn :'g ef ond asyn ?WD'io! ddatiien y?? fu,uy)ach os oedd a!n godi yn i'enmad, oblpgn! hav.'dd yw gv.'pied nasGniodd LK'we- iynddiinaititMyMg'?'MH, nac ychwaith nad oedd gan- ddo ddun ond asyn y:nwn<'ud ag cf, cr bod yr un Dtor hU\YLld gwcied mm at y cyf) ncdig asy:! yr ocdd cyfei)'- iad ei hui! tymdi'aefy pi yd i, anifawddnieddYv} fod Hmver gweU gciwg ganddo arno r.a phetfi g'.Tii'ion (tfo!). Yniftdangosodd hefyd fci gwr fnasaiam gynnygboH''lnstigt'i' I,kweJyn, paH yr oedd yu yuisynnu i'hag ci cn\v ef L[tfcdyn. 1'ahaM (os md Uew ocdd cf) na b::asai efe, druan, yn ystyricd nad ocdd ocdd yu (h'nodt pet'ygt iddo cf, mwy na phe g(-,Ivs-io cf She:) bh' J:Cii:o, ncu Mci'ga}) l'dciriunydd, neu Gytto J\lorgmnvg:, g:in nad yw pt cnw yr. et ddynodi yn c!yn <Utn end y Hew. Ef fod ('i \\t;ith yu (if, ei fod ef yn bur aitfoddion i ribynan haHOIdù¡¡s dynion byrion eu donian pan fyddont a)n lhhmgüs en yn fmvr. Ond tt\\y y cwb!, 1\11'. Gomer, ni f'aid 1 <h\vi W,H!,()!OI¡¡¡i, er y cyfiifrhat ch\\ i yn o:)iod o fi'f'nmo!i?)d, ac es\I \n ¡ned,I",1 eich bod j.)) yiHddaiigos itcb d<)im o'cit ''eisian, bydd cannoedd yn CK'h pnr.'hti, o c\vy!' &'r )'h<u a'ch t)ir:nygnnt. Y mae bo pt-b vii.-ii-y na \v!'apt!) neb criocd, canys v ;:iac afos cvnfift't' mvii'n'.w n"' svdd o dduUiau wv- !!cbnu. (j:!dt!ue!iin)a\v!ibdyCy!))t'y,yr!!<)tsydd yn ¡er n'c' gt'yfed cu cydlClldfau a ,cb ai' y ddacar, p.thfyd(ii;)y!iutlyu:!dt'adt!,ynuniger!mvynt'iw)'th- wynebn, a phaicha ei!ytnpwycih)))i; ac yn g:\vrthod y peth a ?ynnyen' iddytit, ytt dt !)y? iawn t pc gwnacilt y I)etli a ;?? 1,11 (1, ? 1) ac mcr 11 ]I-,t. v .i fltli.fio(l?l; ?le 11101 iia tdiill k)lii V ('XVI)l Nlii ol eit mowch a:r oddt withy.' 111<1 'm'iutt dtiedt'yw, c.yn y tcrfyjjv.yfhyn o bnp'xyn. ita fyd<!cd ein f;y)]!(idyg'!ad fel yr e¡ddo ('11 gw,1I'cns, am gad y c'Ui ii))cin hnnain. Peidiweh di};l'isio SeJ'cn Gomer, (,I'md w pcb!hn('i!ohor:iyne!c)- bod:o c!m'i; ef aJL,i nwi 'yr ) hyn a pici H.. { Ni'' yw yr ityii n dc!i)'u!n y Scten gan IZINve.- (.'[id f :u iui bob wytt)!:os, am fod m.n v\\ rydranpg yr Uti. CoHw<'h hei'yd, fod !'La.t milocdd y:! takt mn -y aercrt. a phob uu a'tHtianm'jrdjc'byniuta'u gitydd. Gn:) hytiny, fy 11 lie ar ein b.awd GcniG! a'i ddibris?o cy i-cdYgw:! Hg pf, gan )'yi'c<u er fOi!y!jgfinngw!;?'!d<tfi!,t);!ym:ynt<L'fy)!g?'i)et!(? !('to.tf.<d?t'?pa\vb,.=cyi!d d::)!ni')uciu':it?!tc f yw (i(lzl iiii ei f{'(;d\J ('I ¡Hi:, ¡¡; ,.m hyny )n fn:> alJJ¡awdd en Iwddio. bra;\d (ie¡der hÜ cic!n:(I-dd:"1'hnwyl', 0: ydych Ji¡ ,ydn!:og ;1 dynion dmf'M), a !)! uy hynny yn cofii yr <.U eru'it) cd.n .ith hynny, gan e! f&d cf yn dytbd yn eid!'(;yn<!<nfpt;)!,i'nt'ytni'[!fxi!)ty\vy<!(!,ncc!' Hi!<:i, a!i<n ci!m '(:n., ::0retl ,V.. a n\Yy bra!ut('hwt.t''y!),dyi'J ym,dygwc1 yn dc¡iwng o hciiOch ek'h 111:11<1; fc! dyn-! !:on en! naciiatred acStosion b\ch:un a <)ib\vys eich! Ili 't'<'<} y <ai<hiys:u;.()biienaina'c i ,-h]arJ:ll1. YmstynwlJ, fy nuodyr Cym)C!a;, ::yda ein f bi'aud Go'!)Pt' i gudv.' yn i'yw cin hcu fan) b;¡rdwdig-, y j Hyn ,UOC! ]\fr., Gowo', a'm cyd-Gynu'y, ,;yfaill y buiwd y Gomenatd, MABYGrYMHAES. i

I At A:,>up¡,;m¡Yd'l ,,>,,-…

- - II ! RHYDD-FREiNIAD Y…

[No title]

. I)I) ION.

! GORUC'iWYLWYR.