Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Newyd.dion hhmdmu, §>c.I

[No title]

[No title]

. I ()-.:-. - '-;-:fi;-ii'…

News
Cite
Share

I ()- 'fi;-ii' rT II -4 .I. U ,t a 1i.J L Pryibihmca Dydd LLUN, lON, :? J Yrydym wedi derbyn Llysargralrau Haiifa51 i'r lOfed o Ragfyr; eithr nid ydynt yn cyntr.v)/' ueb lienv- ioli yn nei'hluo], ond wedi eu ileii^1 yn agos o bapurau Jdundain. Yr hyn a gawl.-3 yw yr hyn a gynnwysant yu bennaf:— Boston^ &Y Deh Clywsoin fod y Cadfridog Jackson wedi car brwydr o'r newydd a'r Bi ytauiaid, a dyfod iriaes yn fuddugol; efe a gollodd gant o mewn lIadd, a IGO mewn civvyfo. Collodd gelynion 400 mewn lladd yn y fan; nid ydyll1 wedi clywed pa faint o honynt a glwyfwyd". Winchester j Jhjdrcf 20.Clywsom fod t Cadfridog Jackson wedi y i»n ttud;U drachefn, a lladd-100 o honynt.. Ymddengys wrth yr hanesion i'r 10fed o fyr, fod byddin y Cad Îride}.; Brown wedi cyr* haedd llongborth Sackett, a bodUuoedd y gad1"^ I yn cael eu hystyried yn ddigon i nirultU.il">1 lie; o Jierwydd-pa ham, gollyngwyd y Mciwyli a honno, ymaith. Y:'ydymwpdi de;l;;¡mrnu Paris i'r3Óajt > o'r niis diweddaf. Y t!C? d<i!0!t o Vienna V' i ydynt i'r 8fed o'r un mis. DysgwyHd Brc" I ?aY:n'iaynMu!iic!t:u'yt'28a!n???tC'!ihi!tO?' I, l I !) l' 1 1 Ú!l ?in?'na Denmark yn njrntt ynghylch yr U'1 ■ ams?r: ac o herwydd hyn y' ocddid yn ('asg i   fod prif byugcianygyu?adicJdA?edi cyitut?y' eSykh. ?id yw'r gvfraith vnghylcli, rliydd-did yf a!-gndr?v:is? yn debJg fod yn llythyren far" vn Paris. Profwydchw(?-ho\vyrynddhved?'' yno 'lln g,-tl)l-di-eitliati cafw?,-(l y,n c a dcdfrydwydhwy, sef ysgrU'enydd, at'gra{!y?? J o.. I Ie di?ygiwr y wasg, a !!yfr wertliwr, i ddtod? b J b' ,,11 pum m1yuedù o garchar, a'u dirwyo mewn ?0' o ll'rancs. Dhrllenodd Richard Hart Davies, yswajr., Aelod o'r Seneddr dros Bristo, lythyr oddiwrt/l Arglwydd Lerpwl, yn yr Ystafeiroedd P'?' I nachol dydd Muwrth d!wpddaf, yr hwn a 0" negai, na eUasid gat?'ein byddinoedd? 11 f". i 1't iiyn?esi ni oH adre f o'r Amenc, nes bydda! ? ddiweddar yn y lioii, ae lilt I)YI",  d'¡" I Jell y by l al r (ii-aul o'Li a, o'i-  1  1 1  0 f "Y hyd oni ddychwelont adrcf, ac ar y cvfrif i ?Ua: ymd<hngos ynangpurhetd!ol I barh? dreth ar feddiaut hyd Ebriil ?1C. mynegiad llafurwkiaethol misot> I i —4. r Y mae r gwenitaau ar y tiroes ag JH (iivslj3,(i(ln vii dilti? )7n Lo, yll y Filai? |H  f liauwyd yn gynnar yn dia Ijiasdyick ,( 1H Yn yr holl wledydd gwctiitUos mawrion, y mil rll H y «Jdnu dymmor diweddaf, ac ysgatfydd y enwd II aliauwyd crioed ym IWlnydain o'r blaen.. „t |H Khyg, efran, a chnydiau anifeiliaid a YTnddallgo¡jt' yn iachus ac yn fras-dyf'o!, y maip a han\Vydddive( ¡1 I ydynt wedi gwe!tn 1 lawer gyda y tywydd t5" » Hfl chawodog. [H Y mae cryn !awpr o dir yr Erfm cynnar a fetl'3' H wedi cael ei osod dan wenith. Pys a !ta cynna! H wecli cap} ei 050d an ,enith. Pvs a t1'a cvonal .?)! farch!:ad,ynghyn!mydog:?thLh)ndmn, ydy'? cael tymmor da, a Hawci o honyut uchh.w'r ddac?' Yma?'r dis"wvliad y?K\Htedin, y bydd lltillio,tll C> J J I  IH anif?iiintd a defaid yu Hod brin yn y Gv;aii?"-Y('P H iiii,e yii (.i'ebvg ?-i fo,,i yti (¡Ocll' git- v son diwcddal' 0 Norfolk vnghylch J*01 Dhuiygn' y son divveddav o Norfolk ynghyjyf', H usrwydd i'r gwartheg, v ??t'e:ddyn tra H mangel-wurzel, neu wreiddyu prinder, y" H trwy'r wlad. 0110 H Y mac pi is yr anifeHiaid h'uain wcdi gost?''? }J? H 'tnnCGtg?'edtCodiynybrifthUuasyn??'? Eithr nid ydys yn disgwyl iddo barhau felly Y" H  ydys yn dls¡;wl icIllo l.1arhau fell)' yn

M AinVOLAETII J OH AN NA SOUTIICOTT.I…