Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Newyd.dion hhmdmu, §>c.I

[No title]

[No title]

. I ()-.:-. - '-;-:fi;-ii'…

M AinVOLAETII J OH AN NA SOUTIICOTT.I…

News
Cite
Share

M AinVOLAETII J OH AN NA SOUTIICOTT. I I\RWOLAETlI JOHAr';A SOUTHCOTT. Yr oeddym wedi clywed cyn cyhoeddi ein rhtfyn diwcddaf am farwoJaeth yr hudoles hon ond o herwvdd pin bod arferol oglywed chwed iau anglivtlunol a'u.gilydd yn ei chylch, Larnas- om yn-addas' i b.wyllo ychydig, fel y g.-Uiem gael sici'wydd ar yr achos ac yn awr gallwn fyuegu, heb ofni gwrthddywediad rhagllaw, fod y gre- synol Joiiaiuia Southcott wedi anadlu yr anad- iiad olaf bore dydd Mawrth diweddaf, y 27ain o RIgr: r, ISH: yr oedd ei harchoŒeirin.cl To- zer, ei hysgrifragiawes, a'i cliyfejlles neiiUluol, Ann Underwood, a eku neu dr.i o ddynion lIeh. elradd, gyda hi yn ei munuda olaf. Dros rai orian CYII ei hymadawiad, yr oedd yn fyr o ddef- nydd ei svnwyrau ond cyn dvfodiad agos bre- nin braw, ymddangosai ei bod i ryw: raddati yn deimladwy o'i pherygi agos. eithr yi- oedcl ei phroseiytiaid anystyrio! yn parhau yn ddiysgog i o'r farn nad oedd ei anhwyider ond rhagllaeuor- iad i wcwyr esgor, yr hwn, fel yr honncnt gyda yr anffacledigrwydd mwyaf, a gymmerai le yn fun, pryd y byddai Î'r byd gael ei fendithio ag ail Shiloh. Mr. Want, Llawfeddyg enwog o Tottenham Court Road, JJundain, oedd y C) II- taf a fcdrqdd lwyddogyda Mrs. Southcott i am- meu ei hanfarwoldeb. • Gal wvd am Air. Want, yn unol a eliymmeradwyaeth y brophwydes, gan v Llawfeddyg Mr. llees, er ys saith wythnos yn ol ac efe a ddywedodd y pryd In nny ei fod ef o'r farn y dylid" chwilio i arwyddion ei beichiog- rwydd, fel y gelwid hwynt, gan ddywedyd ar yr un leiaf i gredu ei bod hi yn feichiog, nag y byddai iddi wella o'i chlef- yd. Efe a sylwodd ymhellach, er fod yu rhaid i'w chlefyd derfyn-u vn angfiu5 7 gallasai modd- ionmcddygolpsmwyUiau ilaweratnl; a cheis- iodd yn daer gan Ann Underwood ei cli fe, i I IOS i ymdrechu el denu i y moddion per- thynoi i'w hanwyldeb, sef gwynt chwyddiaunol oddifewn iddi • ond yr atteb a gafodcl oceld, fod Joanna wedi llwyr ymroddi i beidio cy inmeryd citiir iddi gael ei chyf. arwycldo yn neiiiduol gall) r Arglvrydd i WHCu- thur felly. YVedi:<hyn yr ocdd Mr. Want yn awyddus ar fk (i iddi gael ei chwilio, fel y gallasid gwybod yn bendant beth oedd ei chlefyd, end ni oddefai hi na'j ehyf(illion i llyn gymmeryd lie; tystiai y bropliwydes os nad opdd hi yn feichiog ar fod dynol. ei bod yn sicr fod rhyw greadur b y Y; •dui r 11. f j 1- l' 0 ri" d I fewn iddi; ac yr oedd ei disgyblion yn pf H, eu crodiniaeth yn n> fod iad y Shiloh by w cyfeiriwyd at brotl wydolineth Joanna, yr bOIl gyhoeddwyd yn y t-ystiasai hi y buasai niani y Shiloh megis mar* dros bcdwar niwrnod c.?,11 ,,c we"1 hynny y buasai iddi adf\ wio? ac esgor ar?o., ??' am hynny tyb?sant m:u ft ?y y byddai, disgwy' ient am e: hyinndawiad &ms?t-o? a'i hadfy wiad 'lf,j yramserafynpgwyd. Ond gan ei bod hi wcdi eanhttan fod ma''? yn analluedig, hi a barodd i'w hewyllys gad el hysgrilenu, y? yr hwn y pro?cx? f?d ysh)yd?? neu ddrwg wedi ymwoied a hi, a bod ci chro$ ?n rvnnwvs ?r?.JfL? Ko. ? ?.), .?..? ,1.fntj j LA v.,j j w.vuu.iu Uy v liuvv-iii i uau u j ► Bell tldrygionus, achan opeithio y ndfywio, parodd i'w cliorpi; gael ei y ocr a gflfulus dros bedwar niwi-nod wolaeth, os marw fyddai, ac os na ddy c!iwtrl'1' I ygon ixiedrus i gael agor ei chorph. Pan dren,- odd, nid oedd ei chyfeillion yn andygu y gohd lleiaf, gan gredu ei bod wedi myned dros nmser yn unig; amdoisant ei chorph mewn g;wrthbauad (blankets), gwresog, parhausant i osod costrclall a dwfr twynui -.vi,tli N%,adii,au ei thraed, -,i. yr ystafell yn wresog, hcb ammau yn y" y mes? iiciaf, ar awr olaf y dydd diweddaf, y b'd<?' liciaf, -,r a?vr (,?af y (.1?-('td d-ve(I(Iil'y, ?,-d(lal edigaeth pasi oedd y pedwar niwr»>od a'r pedni'" (ii-act?,ifii ord -na?i-i, oe(,d (?u s;om' llygru yn lie amlygu arwyddion adfywiad,$, argyhocddlad i bawb.fod a'i-(,ori)li i-,tt y'? lilygru vii 'lle -Lml-?'gu Lawfeddygc-n eewog ynghyd, ymhiith y rhai f f ocdd y i,titc NN ,'lilt, Clark, S:ni') a Haw cr?n; heuhw y rhai hyn, yr' oedd f <??e!rmd Toz"r, y Milwriad Harwood, ac nn lieo ddau o gyf?lHon y brophwvdes, yii wyddfodo!- ^Vedi gosod y corph, yr hwn o herwydd ei a'1' snwcld llygrol oedd dra tliriungwyddus i'r arogl- iad, ar y bwrdd yn vr -r hanna gysgu, fe'i hagorwyd, pi-yd y cafwyd natl oedd yno un plentyu; ac yn lie bod y groth ei bod yn dra bychatu Aca!11 fod son wedi myned ar led ei bod hi wedi. W YI) Cylk cf)ivi!iwyd c-Ilaf- wyd fod Y SOli yn aughywir; profvvyd hefyd sou arall ynghylch ei bod wedi ei gwenwyno y ddisylfaen. Curwyd ei chanlynwyr a llaid Wi11 y Hia ws, pan vvybuwyd yr hyn oil a ddigwydc1- odd, y rhai a giliasant. ymaith gyda. chywily Mae yr holl anrliegion a gafodd Johanna erb.V11 ei ihymp i gael eu dyciiwelyd i'w percheuogiott* 1.