Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Newyd.dion hhmdmu, §>c.I

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Derbyniasorn bapurau hwn, Nid oedd ysgrif-nodan y cyttundeb-liedd- weh rhwng y \dad y ddinas honno eyn v hvn, v maent y.n amhgu dymunniad ar fod i bob petli yn Vienna i gael. ei dei fynu mewn oyiTelyb fodd cyn diwedd y 11 wy ddyn. Yr hys- bvslaeth o Vienna a mewn Ol-ysgrifen llythyr o'r ddinas honno am yr lGeg, fod Arghyydd Castlereagh wedi dcrhyn ceanadiaethau o Fryù¡¡i¡¡ ar y y rhai y Tywysog Rhaglaw, mewn llythyr a ys- gri'fenwyd a'i law ei hun, y byddai yn well gan Fi-i-dz,i.i i-o(icii i-litit o!i thiriogaeth ei hun N-it Germany i fynu, na gweled Saxony yn cael oj dosbartha a'i Brcnin i gael ci yspeilio o'i o.rsedd ■ a y. cynnadleddwyr, -o'ansawdd mwy <??'c! a oyfryd a bod Russia 'a Prussia wcdi cyt.?!no ?'p?h- v??u? E:vnnygwvd s;;u) yglau a gynnygwyd gau -VVeiui d o g • Austria, vn?.-Jch?anas?y'r Rhmo, Pa.I:mdya S?xouy. I' 1" Gyrwyd yr hanesion hyu ar led ar V ?.V?d c:m- lyuol, y l7p?,y? Vienna; ?iid ?tdydys yn ?u?'c eu bod Yn cynnwys ?y?by'-tacth s\vyddc? 0 gnl11Ylliad, ¡\Ï (h¡'lífl S1I11l; p3hyd(Li!'r haues-  d y d y?h:u ioa ucsaf odd; yuo yn gwrtluddy wedyd y rhai l   Lyn. Dywedir yn awr y bydd y gvvledecedd ardderehog y rhai a orchymynwyd i'w parottoi erbyn y 1 ofod o lonawr, o herwydd tybicd y buasai gorchwy lion y Gymmanfa ar bell y pryd hynny, yu rhy ddiwecldar yu. awr, 0 herwydd y i? N -?%' ) (,I cyfnmvidia-d dymunci uchod ag .sydd wedi cym- meryd He yn ansawdd y gynnadledd. Ond nid ydym iii i-ii canfod dim yu yr hanesion hyn ag syddyn eugwmeuthnryn fwy teiiwng o dder- by init o ciiwedlau ag ydym wedi eu cly wed eisoes, ond yn unig fod y rhai hyn yvn newyddach, a bod yn rhaid i achos y Gymmanfa derfynu yn gynt Hell yn hw-yracli. Cyniiwysir atteb y Count Munster, y Gwein- idog Ilanoreraidd, i Ysgrif Ty\yysogion Ger- .1_ _L_1.L ¡l', ._1 many, yn y papurau nyu, yngu y ion auienau yr Urddas Ymerodrol yn Germany^ yn yr hwn y mae ere y n egluro chwciv.iychiad ei Freuin arfod û i'r enw Ymerawdr. Germany gael ei adfcru i Y merawdr 11wstria. i) e Ffrengig yr hwn a ber- thyn i swyddfa'r rhyfel., fod 106,000 o iilwyr wedi caei eu rhyddhau o hci wydd analluogrwydd I i'r gwasanaetlr; ac mai bwriad ei Fawrhydi yw cynnal y fyddin yn y model ag y mae yn awr, hwy ryddhau yr un ,hiredi o htwyr bob blwy- ddyn, ag a ddelo o'r newydd i uno a'r fyddin. c ded'i-)-d newydd yn Madrfd yn erbyn amryw o'r Liberals, yr enw a roddwyd I mewn dirmyg ar y dynion ag oeddyntyn biaenori yngwaredigaeth eu g'wlad. Y mae'r Trysorfcydd ar eu gostyngiad hedd- yw, nc y mae masnach yn dra marw-aidd.. HYSIiYSIAETH O BENGAL. 11 •! Yrydym yn dysgu fod Cheetoo, un o'r blaen- oriaid genedigol yn y wlad uclwd, yr hWli syddj yn wasanaeth Dowlut Rao Sindhea, wedi myned a gwyr arfog o Debar, ac wedi anr.heithio. talaeth Doma][ioor, yr hon a berlhyn i .Rajah Uolkarv Yr ocdd Pindaree arall, yr a waitt: gan Sindeea, wedi meddiamru sefyllfa gad- nrn Aeorus, yn yr hon y gwarchaew.yd arpo gan Mohummud Khau, ac amryw amheithwyr<èhili.1 Mac rhyw son yn ymledu ysighylch fud mintai I o iilwyr perthynoi i'r Gymdeithas' wedi uno ag t'iddo'r Fcshawa, ac wedi cyehwyn i'r gogledd, .,¡ 0 dan ymiid y Pendarriaid. Yr hanesion o wersyll Runjeet Sing a gyr- haeddant i'r mis Mehetin: vr oedd y Rajah yn gwer.syilu y prv d hynny rnewn lie a elwir Soob- hanpoor, ac yr oeddid wedi cly wed fod oi fvddin yn bwriadu cychvvyn vn-ddioed tua Seealkot. Mynegir mewn llythyrau o Benaras, yn yr hysbysiaeth o Hindostan, fod dydoliad Jlichard- SOil, r rhai ooddynt yn ddiweddar ar gyliin dwy- reiiiiol eill talaeth ni, wedi torri i fynu. Drwg gennym ddysgu fod y Nypalese, wedi symudiad eiu m'dwyr, wedi dechreu anrheithio drachefn yn y pcntivfi a ddadleuid yn eu cylch, Drwcdir eèJ bod wedi codi yn erbyn Pin swydd.wyr gwladol. llofruddio rhai o'j- preSwylwyr, yrhyn a. fraw- ychodd drigolion y pentreli cymmydogol, y rhai a orfu adael eu.roeddianna/.t,a'ilbi.ibart'hau mwy a chessio yr heddweh a gaii Cx't,,idcl"tlias yr India Dd wyreinsol. Daeth Mr. Carroll, un o ys^ilf-raglawiaid l)iiprwy#yr yr Americ yn G-lient, i'r ddinas bore d(loe,. a'r cyttundeb heddwcl^. ymae efe i fyned i i?ortsmouth yn ddiattreg, ac i hnylio mewn ll'reigad oddi i o e, i c. Hysbysir mewn llythyr o Gibraltar, yr hwn a amsenvyd Rhagfyr G, 1811, fod ysgrjfau icchyd wedi cael eu gyrru alian yno ar y 13eg; a'u hod yn disgwyl y bnasai y dram wy fa rhwng y lie iiwnnw a'r wlad gymmydogoi yn cael el hagor ar y dydd uchod.

. I ()-.:-. - '-;-:fi;-ii'…

M AinVOLAETII J OH AN NA SOUTIICOTT.I…