Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Newyd.dion hhmdmu, §>c.I

[No title]

News
Cite
Share

OVVENEP, 30. ■ Dywedid yn ddiweddar y buassi achos caeth- ion duoJJyr AiFric i gael ei osod ger. bron y C yroraanfa yn Vienna, gvda gobaith diysgog cyttunasid, gan yr holl Bennadnriaid Cristian- agol, ar fud i'r fas,nach erchyli mewncnawd dynion- i gael cillwyr ddiddymu, a'i gwarth- ruddo gan holl deyrnasoedd. cred. 0 lwnrydd hir ddistawrwydd y papurau tramor ar y pen hwn, yr oedd amryw wedi terfynu fod iawnder- au dynoliaeth Avedi cael eu hanghofio yn vr ym- drecli am helaetiirvvydd tiriogaeth ymhiith y eynnadleddwyr: pa fodd bynnag, nid felly y mae pethau yu bod. Os yw y pigiou.eanlynoi o lx tiiyr a gyhoedduy tl yn yr iiumbuvgh (Jorrca- poiidcnt-yirgywir, y mae gennym achos i oÜdio o herwydd fod y pwngc wedi cael ei ellill yn y gymmaafa, a bod y gobaith am i wvddiaut wedi; dillannu mewn hollol siomedigaeth j Henna, Rha;y. 15. I fitftnuch mcicn earth ion.— Fe ymddeng}s fod cyttundeb wedi cael ei wneuthur ynghylch y iasnach mewn caethiou sef, er mor ddymunol i ddynoliaeth y gellai fod ei diddymiad, etto nad yw hyn yn pe;'thyn i't- n- .Hito i on a? y geHir tc.r- fynu yn eu cylc-h gan y gymmanfa: y rheswm a roddir dros hyn yw, nad Gailuoedd i'1' rhai yperthYIl hyn,}!I bennaf, megis yr V spaen PhortUG;a!, ril foddlon ,dcrbyn cylfyiigdoil v ?aUuccdd Cyfaud'rol ynghyIch y dywcdedig ddi'ddymmd, o herwydd nad ydvnt hwy vn ym- yrac?i ?'r da.dicuan tii'io?acthoi ymhiith y Ilelll. O'ramry\v!ol iythyr?odau a? ydynt ddy?pdus o.'r i?erdd?n.) y mac d?y wcdt dyfod i'r ddhias o ])ublilJ,Ùg-IIj'sby'ia"Ùl i'r 2:Jnin, a dwy o Cork i'r '2'2ni!! o'r mis hwn. Mac!lt yn Hawn o hanesion ynghylch y uiwed a wnawd gan y dymhestl dydd Gwcner ylUeg. Prin y diang- odd y llytliyr-long I'xbridge,. o -Gaergy bi i Bub. Iin, rhag dinystr. Mac yr ymryson yn y chwa- reudy, o achos y cvfnevvidiad yn y chwarac a grybwyllasom yn ddivveddar, hob ddarfod— 'gwnawd amryw gvnnygion ar derfysg wedi y uoson gyntaf gan y iliaws; dinystriwyd y hmp- au, a gnrfu ar y siryddod gyfrvngn, a gyrru y tlTfysgwyr, ymaith fwy nag ur,waith. Nos Fa wrth, y 4ydd mis Imll, yr oedd y terfysg yn fwy biawy chus nag ar un noswaith o'r biaeu: drylliasant boil ddodrofn y ty yn cbwiifiiw.— Nos Wener, gynryd y liiaws alian gan jilw\ r n drvll-lidogau, yr hyn a anghymmeradwywvd gan yr Arglwydd Rhaglaw, o herwydd ei fed )11 ystyried na ddylid brawychu na jdieryglu byw- ydau deiliaid ei Fawrhydi mewn ciiwaraefa h'_ red in gau fHwyr arfog. Yr .achos o'r hoil. ym- ryson yw fd'd y dnvaraewyr wedi cyhocddi y buasai rhyw gi iiynod igyliauin amryw gampiau ar y chwareufa, ar yr amser pen nod ol; eithr methodd perchen y ci a hwythau gvttunoj ac o herwvdd hynny siomwyd y iliaws. j Yn y eynghaws yn yr h" 11 yr oedd French a'i gynideithio'n yn bleidvvyr, } r ydys wedi rhoddi deilfrvd o du y sefydliad, wedi prawf o chwecli diwrnod yn y Jj'ysbenadur. Yr ydym newydd dderbyn papurau Paris am y 26ain o "i, nii, liysbys:liIt rod Brellhill- oedd Prussia a VV irtemberg yn well, ond r.id yd- ynt alian o" I Sid oes dim wedi ei derfyuu nghy!ch Poland a Saxony. ,J J i ..1 Adeiladir gwareli-glawdd ncwydd gerllaw Greenock, yn yr Alban, yn awr, yr hwn a Iyw- odraetha y poiltit hwnnw mor eifeithio], fel nas dichon un llong ddyfod i mewn na inyned alian, heb fod o fewn cyrhaedd pelau'r mangnelau. ) rhai a fyddant '2, lain pvvys. Dosharthwyd rhifedi di.rfawr o cliwech chein- iogau Ffrengig o fewn i'r wythnosau diweddaf yn y wlad hon, y rhai ydynt mewn gwirionedd yn banner iivre Ffraingc, ac yn myned yn y wlad honno am bum ceiniog yr un ac o gaidyn- iad y mae y rhai ag ydynt yn eu cynnull yn Ffraingc a'u trosglwyddo i'r wlad hon I-it 20 yn y cant arnynt. Y swm a ddygwyd tros- edd, gan Ffrangcod yn bennaf, sydd agos a bod }n anghredadwy. (ynnvgwyd gvverth 20001. i rai Avian-dai yn y ddiiuis.

[No title]

. I ()-.:-. - '-;-:fi;-ii'…

M AinVOLAETII J OH AN NA SOUTIICOTT.I…