Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

————i c\.x ;\R ENEDIGAETfI…

LLn..; ELLA U I

- - I j A?NERCHrRGO?ERIAID.…

,-,'-___n___.I C':UdDEJTHAS…

News
Cite
Share

'n_ I C':UdDEJTHAS G:E:\HADOL LLtl,DAI. t > ;r1.7 1,1.. J; C 1 'J 1 T"T! ???''?''?7r cJn'tM'"f''t ? Cf7!/tf.-?.n. a H.Mv'fMK' ? ? ?!< ? !/y;' liy,rr OUUt/(Î Lt y,cl1J/adl!1l, a W'U"L'adlf"Yu .l:änco, ?' '"? '?-<? 8?81.1. 'i,tf:J.JTDIf1 DADAU A BKODYn.—Gan i Raghm-j Í<\eth, MtwaLth ctto, 'h! ¡fafra ag odfa t ysgTifCHJU at- tach. \r yd\m ya ei chofiehHo n i!awcn a '<UolcItUs. I-,i-.Isolii Pich iiythyrao, yn theclaidd, a a:-wydd- wy<.) Awst 1S1J, a ChwHtYot-, Ebi'iU, :i Medi, lGl.j, sc y:- ydym yn cyduabod y dcfbyniad gyda diolch. Y t):ne scfyHtii beiieuig a'!] hamgykhiadau priod yi! gwHeu- i.htn'mynycholK'biaeth a chwi (pe byddai yn allucdig), yn hoiT a g\vy- ?o l I I bod tad y difty? o !i\n yu dt'n. di:;a!oj;ns, ae yH tneddu i Em uythyT dm-eddaf attache a umsoi-wyd Hyd. 181-2, ac a antonwyd arhyd frordd Hcnga!, adysg.tit'0 hono a anfoHwyd tr\vy I)de!)an Cynu-u Newydd. Os darfu i idc;o cich cyrhneddyd, megis yr ydym yu gcbcithio, yr ydycit y:' ijysbys o rat o'n proff'dtgacti'an a'j] cystiidd- ta' (;r pau y dychwelasom y)Ha, yn gyshdagajhai pcthau o )'mtldang,05í,ad hyfryd, <tddig'.vydd:tsa:'t cyn ci arwyddo. Pr&i'edigaeth orom ydoedd i)iai-%voiaetli tair o'tt chwiorydd iu';wn ysbaid inor ages i.'w gUydd, yn enwedtg i'w cymhari&.d pt'iod: ar y iiaw aniU, yr oedd yr hyn a ddywedwyd am y Urenin yn hyf?yd ae anuogaetho!, md yn umg i ni? on? het'yd y mae yn ddi- 'ys 'gecnym i chwitha! ac i sreni o'j.t.cyf&iIIiOH, Y mne y hyd yma, yn TahcHc, He yn adored.. 1 !<iwc:'o demtas!nan Clynon; pa fodd bynnag, y mac ei JUlIhraifit yn .vmwrtÎJOd a'l eUnnod n. chret'ydd e: \v!ad, ac yn cyhoeddi ei h')J\oi argyhoedÖiad o winun- cdd, uchaf.acth, a cin cretydd Hi, wedi cnet ena¡th I'ymus a! t'eddynau ann'yw, yn gystal yn Tahcite ng y!) yf ynys hon. Argyhoeddiitdn". a fugwyd et- yshJ';nydda<! yn oj, ac addy:,iadaH a daSwyd, !na!y tybtpm m, yn honul ytnaith, sydd fel pc baent yu cyn.- )!i0'yd efFaitIt yn awr. Y m¡)e cy;froad vmhlith y bobI; y mac Uawer yn pctt'uso ac y!) si'gleùiq, t'lud yn hoi! ac yny'nofyn; ynfyr, ofewn yr hanncr biwyddyn di.w- cddaf, bt:om dystion o'r hyn uad oeddym yn ddiss;wyi nn< danu, ac nad oeddym, p!'in, yn obeithiu ei wejcl yN c'in h:nnser; y mae geni.ym achos rnolia;,ml a di:)!c!i y maegennymachosihiwcnhan; etto, yr- ydym yn Jlaw- cnhaumcwn dychryn, rhagna.by<!d i'ii iadau y bydd yr hyn, yn awr, sydd g-cnnym t'w hyxbybu, cyh- a gwcddiau liawuocrld drosom, a tiii'os dngoUon tcuain yr ynys ItOn. Wrth p,iy\ved, o bryd i )'ha: o'r bi'odyr a actlmnt d:osodd i. ymofy!! a gl,vcled pa ibdd yr oedd pethau yi bod eaWS¡Hèt yn fuaH fed pe- thau o natm' ffa{'i'o3,ymhen yn rhagori en d:mwy!i.ada! Yn tU'da! Pmsc, yr oedd ew'H gweddi wed, ei sef- ydh), yn ddtay.vybod i r:i, nc heh nnrhyw gyrryngiati o'f eiddom. Dechrenodd gyda duu o'n hen weisic'n, Gito a Thuniipinc. En y rbat yn mwynimn modd- ion addysg, ond (ma), yn awr, y dywedant p'! ht'nain), arosass'it ymhnth y rhai nswyaf cch'd yn y tie. Dy: wyd Cito dan a.gyhoed(nndan grynms, mewn C3n!yn!.<ft i rai yn]:td:'oddton a ddcinyddiodd y Et'cnin, nc'h at aKi addysg, gsn ci fad yn swybod :ddo fyv.- yn hn' gyda ni. Bu hyn yn ibddion i ddyf'r;han yr ar- graph'adau ar (i fcdd\vi. YasHciIiditasant oddh\rth eu i cyfeiliic: yr ocJ.iynt yn mynych s:ydy!Hddid:ian; iyiy.-ivcti gyt?3:???,],l?d,,?,iii; .i hyrfedd hyn sylw eren!: Hav.'cr a wiiwdsent ac a ddir- in y gt.'nt, rh:ii .dynion ieuah'?r R beehe'yn a nnasam:. a ¡;L:: i::{ ;:i'r;I i:f¿ ,}:, t'ci'a d au dr?' i gadw y?S?Lbnth, ac addc!i y J(?!0:ah yn nntg: y r,i:u hyn aN'fu!dd'ifU!t y rhagdJywe?edig f;w!'dc g?'cddi, yn anil daet?nt ynnhyd i wcddio, y'n?- hanoIUmve!' o '.vawd, cyn dyfbd:ad y brndvi'. Et'mvyn ''hssor o addys?, ac i*e! 'y gAUi'Ht fed yn yr y?'o!, (;n- 110gwyd ddyfod drcsodd i Etmeo. A !)y!'i cyî- ) t:'nasaEt yn iiswt'!). Yn oi i dJas o' hrodyr JciUiiO t:'wy uryHys iv;y:n isbt..lt"C!' mwyrs prcgcthu i'r j' o!ton, as a,3t ddynrhagddy-.vedt'f.hg' a'n cymdcitition. Cyr: <;n d'yfbdim: rha! dcchreuad&u cm gwa- san.icthwyr tc"!Ha:dd ac e.;ciH. Yn o! am! .xyfnnafhau u'r rnai o Ta'rcitp,HC erc'tH ynddangosentyn awyddn.s i am addys! dydd Sabbath, 'J5, yn :nwcdd } cyf.trfcd uddoL'at! cyh.-edd, yn y:' :a:)h pynht'nid, ey- i<ccdd.i?:n y bydda: cyfa.rtcd y pi'ydnaw!) d'-ano-jfh, i i:n a-gawsoin o,- cyft.rfcd hwn rhoddasOD.1 ,\¡dwddiad i Lawb oc1thnt vn gwir j ddy)y;ii;o en yng Ngan' y gwh- Ddnw, pawb yn dJibt!¡ith a i lan, gan ddymmw a'n hoi! a'i-:<?n puwh ceddyift yn cwyHyHK) adymono df'rhyn Jphef.di yn Ddi!\v, a Ies'[ yn W-aredw! dywcduMn) cin bod yn cyn'hcn pawb o'rfat.ii i ddy!bd, Kc y onasai yn (ida gcn- :jym, y pi-ydnswn dranncpth, cu gv¡eh.tJ. Ym!Jt'Hdch, j cr n'.wyn gwybod pv.'y opddynt, y bnasem, os ocdJyn!: yn ewyUysk), yn y.Ht'ifcniin cu !icmvKn HK'w:) !iyfr. Pan ddaeth yf an!?cr yn;1Jykh 40 a ddaethm:t yr.?hyd, Yn o! gueddioK chi-tn? yn yr :;uti. ?ynhc!ud, ac .'r {n-mvd Kott?-ucnthu?-yf.ii'f-hM.di.dd.is i drddiben y "v o'r ritai N-n (ii-a shiel a ddaethnnt y:)ihtcn, f<.d y dodid cu h('n\T:nt i Lnv;' en bed 0'1' ¡,¡>Ó!!I r!I;dd'yweded;g; ere'.Ha \v!hodas- ai:t drcs yt- aniscr presennoi. Ki ,yasg:asem :i:' n<;b, eithi' tiwvlit 1 iynu wrtJ¡,. foddioJl Ei'! y pi'yd h:YlJ¡ cawson) amryw gyfarfo{lydd (hcblaw rha: cyth'edm er addysg y biodorion), 4;yda'r thai y dod'vd en hfun-au i. ix\ a c!hnvsom yr hyfryd\?cij o chu.:seg.) 11 at eu rhif, ya gwnc\.õthm. t eyd. Ym, MihHt!) y t'hai y mac Maeiinr ioHansi- o Hua- he: It phrif Arioi, yr h'.t'n in;f; d sydd ofI'c'u'iHd. Ni el!t:' diH'vyt rr <hrd ';yn eH di O! ?Han y;) dda, €«." mew? rh n i ;my"t c(;'r},'¡:;¡::1::r d712:¡\¡¡:n,?,:(;:¡ .yn '.A'tr yr y?myn f'c b?.nu yu ddcit'm.d add?bcd-j' ydd. ?'j h?n''tY, hi t'ys'nc!') WH'nthur d;ss ;n' !')'? ?pu y;? fy :,?\'f y t. <J!vsoi': rui oho:yi)t'. n' ?bddi, -?(; ?'j) ,syu!!v;,yd gaIT adtlasrwydd, i!rR(.'t!!dei', a gwrt>soIÓ""ydd c. !;yTn:)d:'&<M:on. En d:\vyd:'Mvdd, Ly yi) meddicn addys:r, sydd wed¡ )'<d y!) fuddus :)c ;¡nnogaethol, er, yn hhrod, irai o hoityHt .'j.u hclaeirh o wawJ a d¡nnyg. Nid cci: gennym ddun nfii'dnol !'w gnJwg a)-no!)i on !u!)in. G.'?dawo<ht y b)-aw(! ;Iet)i'y iii cr ys c! \v<;ph r;;Î;¡, i fyned i' Dre!'t:d'sa':th, ac ydyn) ynci yn oi bed) dydd. Hä m:ooedd Y:' y<!yin yH gvtlrc- t I' I cynihcdi'd, (' fed un ii v i-i a i o hoHOin yH fyuych yjt cue! ci gvs- ¡ tuddio. Y mac y brodyr yn dechren ?¡hiJ¡¡1n H.cstr bychnu nt wasau-teU] y genitadael! Me'.v!i ihynas i ?y(!wr yr yHys, y mac yn para y:j ansciyd!o?. ] Y THUc ]>()JJjar lwh adymUl ei tywcdt'a&t! a'r Haiathud a ddy!-ed i'w s'yHMOtihwy, yd\nt yn awr a:' ddychYveIyd t'w gw!ad eu hiiiiiiii. Y mac dLsu.'Ho gwu'od o wrcijdyu y Tea yn cad ei ddwyn ymlacn i helacth'-v.ydd arsv/ydus, yu gyst: yu ag yn y;- ynyscedd odd! smpytcit. Y mac meduwdcd y:) !'yf: :'cd:n, a Dyma tut o dfeithian yr !)yt) a gam ¡,¡¡wi!" i'a y\v, ont hue i NN ynys .andw!? ddyt'ud n se?'ydin y?a. Ymhe!!aci), yn ddiwedda: c'vl'h?vnwyd, g::? y Tahtdt;a!d'n')' Rai.'tifdd, I wcithredoedd prc.y!! o anrh.uth a nofnithiiae?t a:' y: Eutcpia<d. Ymwelodd Mr. SbcHcy a ni yn ddnvRdda-). Dy;?.'yd cf yma a: pi tf'oidd i ynyscedd y P<'r!a;t, fc! ntcistr y Queen Cha'ottc, o Ddc-haa Gymru Newydd. ? Wednddo ddyfod rr ih?gddyv.ededig y!iyso<dd, cyrH. L I J '.<' R" ,) I) J J :ncrwyd ci icstr gano Raiatlaid, y l'n: a ddyg'odt! "'vdag ef -iiiegis atm-ywim'th. LinfYuddtYvyd mewn I modd a)-s\vyd!:s y ddaH isdyv.'ydd (malcç) a dyn ¡Hal!, aph!'miawt](tr\vy iddaud'i'Tahdiiaidocddynt a:' y bwrdd ei wared), y cafudd yntenddiangc. Pa i'odd I bynnag, caniattawjd iddo, gan y ;Iof:'uddiGii, hYvyim y !!eatr yt! c! tn a Tahcitc, !fe, yn o! i'r rhan fwyaf o' tr\vyy)n-' (frccldadau Pomar. YH fnan yn (d hyN, dei'yn!asom y ncv.'ydd gr¡htrns fod y yu ;gos i't na msn, gat! Matdo Du!)pitiaid, y rhatoeddyntar y Idou'uddiv.yd y Cadpen a rha: o'r dynion, a, dynwyd y !!cstt- i citin- ad. gyt-nmenvyd hi ga:t Cadl)(,!I Wa!ke: o'r yr b. v v 1 ir.vn H ddigwyddodd ddytud altau o't- pOitU?dd, pun ?E cedd ybaphneyn dy<bd i :ne?n. Yj- oedd Gtur? I Btck!)c!yrhwnaacthyugydyn):i!ih i'! Cadpci] hyd j yrynysoedd, a:' y !)\v)'dd pa:l: ,Cf1fodd d h¡frll{L\o a phrin y y).tef. Hefyd, y tnae y Cadpe:) Campoen, ynQ.¡]!We¡.hbo'I"Ii¡bQm¡h j (lwr ynr;banol yr ynysoedd,ac yr yd\:u yn I!ttya jneddyHaH pi'ydcrus l sm eL li 'Ili] pa l ey;i bellcil y bydd t.!J\nt c'!n hefTcIUdo nis g\yddml1; oüJ s:w\'ddom un pcth, nc ew,Uys!p!)i 0)fu!('d':m y!' y Yr A i meddwi, Vr Al'gii.vydd sydd yn teYI'!18.sn," <c y daH c! ddyn- i ch'yw, :t<' m Iwydda ,m bfieryn yn ci c:'by;! <'f ti.t'i achos. Y;'ydyn]ynbydet'HtH:t:n,ii'o,yMiiuh'!yi? ynytt't'y!' truain byn, \v::dh 'w'li d ddech('¡:, ;¡¡t vJ'ch- t'ygir gaD bYl'tlt nffern. Yntae yt'ys?o!,yii''td!WRdJnr, y"a !l'yddo; y m?c 'n( t di o 40 0, san tuwyaf yn dd y ii:nit mt:w:t iS)Hih.' I \j:¡ l;t c w, '¡ i¡ "¡J:IY:('t :J:J ,I:¡';¡:" w-n'th nd<tysg-. Yfydym tYse"n niavr Hnoen ihu'?u tIV(IeA a yn IJoegl' yH a\vr yn d:'a demyddioL Pi'otwyd, a y ,'i,:in ç\(Lv.edch¡f o' HaHes .n. ¡;rfun:odd's3'(1 < ys biy!)yddau yn ol, gy¡;,q;U!wg i'v dan'foH i'r I.h'efe'(ii?aeH), Ct' KTH'yn eibatgrarll, o.s ?"!iir, yn Sydney, ?'d't t'ud .:ruc!.n 'a'.vr a!tc:e!) t 'hy 'w bcth .l :'bY; tS :!h: t\IIJ yj:l;,l;: t\t ydym ys'gcbctUuo nH bydd y dra)'i yn Ua'.vf< Tu!fy:'iad ydy\v o'.< EÜmg:y),v¡- ac'Aetai', yr Apostcli(:D, yu ey¡¡nw/s hane gGiicdi?aCth, .bywyd?- ?-?'yf"L'hi?i:; 'nodd':?;id<u!; angc;' "c .?d?yfodiad p?n Ha:'i', i '.y d d It'sn {' y goremmniyn a rcddodd I'w ¿:'(\ bwy<b;H y; Izieii niewii c,to. Erhynuy, citfo-id hwn ei arg¡;aírn y'n hardd yn NRhau Cymru Ncwydd. Hcfyd, y !ae y cyíicitlwdo Efcugyi L'K; wedi myncd yn gry-H be!! yndaen, a c!!y: iu!- yj' ydym yn sHn e: orphen, a'i anfon i J.oeg;rigad cl a)'graffr!. G:).): cia bed yn dcait fod y Gt'u.iech)-cs\Yc-dtci argraff(J1 byddai yn ddn geH3:ym pc (copícs)0 l1ono i Dí, yr un n:fjdd o-'r M Y mne arijom sHgc!! papnr, p'A-yntiH:], at".Yas:'nncth y b!'odor:nn; y macNt yi! ysgriCennu vn A ch,u)ini,yny!;mHtyo!'ddM'i'! !?d ? sfdH??wpyo'nI!y fnu.iiy'dai'.nibJdh't'v.dd maw'r ?c:!n y:n ?ae! i'l?yw' ..(yhc.dd?dau nc'? y.t'i o'; ccr ?ydT'io? ynenwpdig p!'(?reth:t, r.('i:np<_i. \n ('v; pe:'thynasa'rgw::iUtc-c!thadcL He?'yd.by'i<'i?;yc' yd!? Ky?ynau .yn di-.n. d.?! byniu!, e,a. nad oes .:cnnyni b?on < h Hn) yn aros. Gnji o b <thh:= c y'C(, d i t\ :vc h na:: J;'ct:, (:¡\n\}((\¡ ¡; t¡j,ii ;>(; ym<'rc(.-h'Hd<ui e'' hehcth-rwydd n ?ysdau?cyi.?s .-fn Glared v.r? Ydym yn ?ot' p 'n-.ys, RnfchefHgd,i-dauabtodyr, JOU'. drCsvbi'Md' j Os vjf yn !awn gO!,10, Cvmro \'w y dyt. h\v;i. c !)-n'f!)))c!)fs;rFeir!Oi)yd'd. yt-ocddvn' aG'c-doCYii! dcithas yTrcfnyddion Cn!fj¡midd, tC, e- b)ynyddn:! viJ couo glywed i't-hy?iod a ?.uchedm Thomas Cfn;u&t.! dderbyn od<}hvit])o <}dydd-m'o f?niaithy CeBha?<ui. P-?17V ,;?t c. e (I p' 'yued tod CvMio Hr'?L n :h ¡. L:l;[;ir,IŽli"íZn; t;¡1 ::¡; i tfb!idGiy!iGf;t!a!ii??.rUi'r<)!io')!'t;y<f,yth?:!a;'fv: a fy<!d yn cyc?'.vyn t!i.H(?yI!rh Hpp?ym?.?? ci atii'!)\ ? deJd<!S!nf'!t)'. (_) \v,t!i. n:))'!tydedd'!S' 0 \vy?y;k'd'? (jp)iha..)an! gweislon yDxw GM'uchaf, ?'osoct?vmim j?i!Ct.<d yn n'wcd.fiu; arHoc?,fei n'v.?Hh }i''t'i'mo! 'ydis- gyn bcndit'Hon y tl ¡¡aÜ), ba i'm yr ydych yn (iwy!)yn:w'yd(!.tcuget'eu' PenpoHt-.tf-Og-wr. J.

I -'' .. "" ' I ?CRY?ODEB…

I At I

HW'\',\ COFPH,

MARCUNADOEDD. ' I, , f  ji?-…