Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

'' ''CL-YSGMFEN.

Advertising

AT EIN COHEBWYR.'!

News
Cite
Share

AT EIN COHEBWYR. Cyheeddir Ysgrif Cererli! yn Uawt'n yn y nf'saf¡ a ahyddwndra, diolchga:' iddu am betdio etn liaiigliotio rhagllaw. aT (-iiffAweiiytidiaetli Dafydd Glan TciR ynghylch y Pahts, 3'11 y Rfttfyn uesaft fi:1í Rhyddtreinittd y Pal)y(ldion,r,-in Ta.lcirian, a dci- lyna ](\ ac a gyhocddu' yn t'b)'\vydd. (r:3 Dafth Prydyddiueth Ben. Winiamsynddiogp] i jaw. Aitcb C. E. i Gu. Gus, :yn¡;hylch Ptiodas, yn dra buaH.. Cyhoeddir gweddiU Ba.rddout:ieth Bardd M6n heb ocdi. (¡:1r Hy-.))y;.ir i'n CyfciUion yii g;yflre(iiii, nad ocs dim i dalu alii roddi hane; Priodasau a Marwolaethnll va ein Papm, ond .y" unig talu i)yr.hyr-doli c.,4 llythyl-Ll. Û1 CJYlnom ft<d achwyniad yh bod amom, mown Thai pat-that!, o hcrwydd nad yw harif'sion ('yfadudyJd pot) p!aid yncaft cu cyhopddt ,etiii3-in; citiiryr yJym o ddifrit'yn tystio ('in hod v;cdi cyhuf'ddlpohhaecs o'r fath addant'onwyd attotn, wrthodn.om dd:in aeudri ott.:nc;ton Cyrddau i¡"imisol (perthynol i wattarmi bicidiau), .) tn'mydd tybifd o hohoni, y ut-yd itynny, mai IT!)' df-ms<(I y C s )iredm fua .ai cyhocddi hanphmn blynyddoJ, agoriad o Addüliad, a neiUduad GWf'íniJoi()n yn lwig; t'ithr pan dea)h)50)n fod Gweiiiidog:.Ort yn dra cttyurfdin dr<M gybocddtad hanesMn Cyfarfodydd chnnso), nynt a am- lygasom yn g:yullar sr ilaf dhveddat', y cydsynion ft'u dyr.mniad, ac ymd¡lyg-a.om yn pyiattchdt <yf.h wfdt hyuny; ac nt fedI' ub ch! cyhuddo yf) gytiawn o bk'td* garden. ??)?<?,?s Y map Dug ncaufori wedi peri I cnw Joseph Awtil!, \'s\v. Ceídwad y th-p!)in, i gael ('L osod yn suydd Fynvy. Hh-yngodd hodd i Arglwydd Esgob Tyddcwl t aw- dnrdodi y Parci). Jonut!):!n '\ïllam, A. M. j\fcistr Athroi'a {cithadutol Daniin-ot, saf! y I.,Iitlix%riactli a Ksp:ob y Bangor Vrddiad eIlw¡Iig(JI,pr)'d y dCl'bYll- v.'yd D.iv[d Davies, A. B. i urdd Deacon. Cynhwysir cofips o ddnn Hai nng 20 B.u.wnig ncwydd yn Ll}s-argraph no.s rarwrth, ymhtith y r!)ai y mac G. Gi'tiik's WiUiams, Ysw:un, o HwyHywennott, swydd Caotyrddi)); a David Dnudus, Yswain, oSuny, ac o La!)cHi,swyddCaerfyrddtn. Agoi-wyd Addc?f?? newydd yt- Anymddibyn?'y:' Scts- nig yn Hcoly Casi.?I[, Abert:t\Yt',at addoiiad cyhoeddu.s, dydd Mct-chcr a dydd lan duvcddaf. Dcd)reu\vvd trwy wcddi gun y Parch. M)'. Luke pregethod.t rareh. M)'.Wa)!ow,o Abcrthugtcddyf, oddiwrth Stdn! xtv. 17. Yn y prydnawn, prpa:ethodd y Parch. Mr. Pcto-, o Gacrfyrddi)!, yn (jymraeg, oddtwtth Efiay !v. 10, ) 1. Ac yn yr ))\vyr, prcgethodd y Parch. Mr. East, o Frome, yn Sacsricg, uddiwith 2 Cor. n. IS,1f,. P,u- hawyd y gwasanactti dydd tu); yn y bore, prcgethodd y Parch. Mr. Peter, o Gacrfyrddin,yn Sacsm'g,uddiwrth Sahn cxxii. 10. Yn y prydnawn, prcgcthodd v Parch. Mr. WiiUams, a Lanetiy, yn Gymrae, udd:wrth Mare xii. :;0. Ac yn yr hwyr, pregt-thodd y P<ue)). Mr. 'rhorp, 0 Bristo, yn Saesncg, oddhrrtit Hllb. ix. a rha!) o'r <ifcd adno<<. Yr oedd eviint4liciofaoe(itt !K-i!Muoi af y ddan hwyr, wcdt ymasglll ynghyd. Gueddiodd y Parch. Mr. Luke o uacn pregetit Mr. Wartow; y Parch. Mr. Davit's, o Rcthanix, o hacn prc- I gcth Cymracg Mr. P,ter; y Paich. Mr, Wti,tu%i,, o Hacn Mr. East; y Parch. Mr. East, o dacn I)i-egLtli Sctsnig Mr. Peter; y Parch. Mr. PoweU, o'rël'wys, 0 I riacn Mr. Williams, a'r Parch. Mr. If.ories. Gwcinidog y Beddydd?yr, y?) Abcrtawc, o <!acn y Parch. Mr. Thorp; r!)odd\tyd yr hoi! hynmau Seienig aHan gan y Parch. M!. Luke. Yr oeddid yn disgwyly Parch. Mr. I)avi€s,oA bc)tawc,a'r Parch. Mr. Jones,o Bontypoo!, i b)-€gcthn yn Gymraeg, eithr tiuddiwyd y cy' ntar' gan ryw achos anhysbys. Yr oedd y p) !;gt;thau yn gytiredin yu dra bywiog, nertho!, ac argraphiado). Y mac y:nddangosiad imrddwvch \r adeiiad odd' iewn ac «d<h aiia!), cr mawf anrhydcdd i'r Pcnsacr, Mr. WaUis. Y mac'r Parch. Mr. Tt)orp, o IMstO) i brcgethu a:' y Sabbath nesaf yn yr Addotra uchod. Dywcnydd genuym <bd Hyfrau ar wahano! IJyngciau yn y tnae Mr. Jones o yn HwriadH cyticithu a cL.yhoeddi y !!yi'r budoici a c!wir TuTcn'it AS:>lSTANT;)'n yr Onietacg.—G':tt:/ llysbysiad. Ar noswaith yr wytLnos ddlwcddaf, i-liwn,7 (irg ae unarddeg o t- g!och, megis yr oedd Wm. Davics, o'i FoxhcJf', ge:Uaw y dref lioi),- dycbwe!yd Mdrct' o Y n (IycbxiTelyd ta d i,et' o Gastcihiedd, rhwyRtrwyd ef gcriiaw Coed 1hwmma gun (hi t) ysbeUwyr, daModd uu o houynt ttiw-ddryn ar gyf(,i- ci i'ynwes, af ysbeiliasaut et'o oriawr ariau, yng. pnut, adwy aui bum punt, ahandy Uoegj, ac aethant ymaith trwy y Ctted. Rkybltdd < J}'âtlwyr.-Dil'wywyd Edward Nash, c Kudston, yti BI'OWT, l\Iol'ganwg, yr Nvythiius cyn y ddiweddaf, ger bron y Patch. Juntc:! Edwards, mewn un guii, am beidto dymu gwenkh Mr. D. Hoskin, o Ih'hilys, yr hwn a'i gosodasat ar waith, yn Ihvyr. J'i¡'octld ddTt'wytk.- Yn o! iiiynegiad Gweithred<Fyr CymdeÜhas GytifetJm Aiiiiiiaetliy(itliaetli, yrnddenpys rod ychwancg tta chwcch myrddiwu (mi.Llton)o er\\i o dir anghauedig ytt Uoegr, dan Ynghymw, ac yng- hytehl-lcgynyrAiban. Drygwyd amryw lungau yn Aber-dau-gleddyf yn y dym!)est) ddtweddar; gyrwyd yr Active, CadpenDavix, o Al.Jcl'teiti,ar y creigiau yn yrAbcr, yn y nos, !!c yr arosodd hyd y bore, pany dygwyd hi oddt aruynt hcb !awer o niwcd. Gyrwyd JJong u bertJ¡ynii'l' Liywod. raeth, CadpeH Cook, yr hon oedd rwytiTL & Rrvsto i Cork, i'rti), a Utybid y buasai iddt fyned ya ddryUiau tirilVyd y gwyr oHmewn dtogeiwch. Torwyd i dv Mr. }:dwal'tI,Mcl'C.líth p!wyfIJanbistct- swydd F<M'eyt<'d, nos Sadwrh wythnós i'r diwed(litf, ac ysbeilwyd aturyw Ysgrifaa Artandai, ac ysgrifennd<m ercill ant ariau, ohoucL Cyhuddwyd < Welter, yn ddiwcddar diffynydd r Lytuyr-gerbyd, a Jane H.tckmau,o yspeilio y cerbyd agsydd ynritedego't-CastcHacwydd, swydd Fynwy, o ycLyt:anfg ua 2,300l. mewn ysgritfau arfandy ac arian. MyHcgodd un o'r tystion fod W Ucr wedi addet' tod gauddo taw yn y tiedrad, a'i ibd wedi cad c! aunajg t hynny ganheuwraig; wedi i'r Uedi'ad gyntmcryd Ile, etc a ytHthechodd gaet y btwch ag oedd yn cynnwys y trysoryno!, pryd nadoedd ond ngaiM p?M wedi e? cymtnetyd uhuno,ondnioddetatjane 'H'ckm!tn tddo \vneuthuti)tyt)ny. Ymaeyddaunmwudaita. Dydd Gwener diweddaf, fel yr cedd pedro!fen wAg yn dychwclyd i jawr ar hyd Box Hilt, geHiaw y Battt, cymmerodd y cetiylau, y rhai oeddynt ieuaingc, ofn, pan yr ymdrcchudd y gyrriedvdd yr hw oedd yn y bedroifen, ueidio alla! ,citbt' &.)Ttl'üodd arei.bc.u, ubu farw yn y fan. ? lHe"'n c\'rurfG(J 0 vmddiriHlohrvr TüH-ffühtJ pike) y CasteHnewydd, swydd Fynwy, ar yr 17eg o'r mis hwB, cyttunwyd ar tbd i nbrdd newydd gtiel ei gwneuthur o waeiod y He a etwir BJio)'IHlerw (Oakhill) ar y nbrd(< p'r Castelhiewydd i'r (¡>(18sllgt;) i te ara)! ar yr nn ft'ordd, a elwir Unicorn,.jr h-on sydd agos i bum rniUdir mewn hyd, trwy y:' hvu yr arbcdir bryniau y Ddcrwen dcg (Pair O"k),f, f;I¡:tsab;y rhai hydymaydynt wedi bod orwystrionwritIbi'ddoUon. Bydd y cyftienvi(liad ucltod o fodd De- hcnot Cyiiiru, yr hyn a osodwyd ar droed Sfat) Syr Charles lHot'g-an, yr hwn a gyfranodd mewnmó<li.H{áHonus fil' obuhnaui'wddwynymtaen. Of:' Ary t7cgo'r mis bwn ynghylch .chwcfh o'r c:ioch, cat'wyd y Mitwriad Purefoy, o'r Iwcrddcn, yr hwn a ddaetfiat o Aber-dau-gteddyf i Brysto, \H gorwcdd megis marw yn y ddinas bonoa, mewa cyfhvr tra ehlwyflt a hriwedig; (tv-vyd ef vn d(liatti-c g at Mr. HobIyn, Lhwfeddyg yu CiitftOH, ond y fath \w ci gyflwr gtosynol fcl uad ydys yu nicdrn deaH t) \vy nt'b j arwyddion o't etddo pa bcth .i ddigw;yddodd K)do. nnd j ohetwyddelbod yhhysbysei i'od yn wr boniieddig! cyfoethog, ac nad oedd neb papurau na nyfr-ilogen yn ei fe(i(liiuit pan gaCNvy(i yii gorwcdd ar y tfordd, yn]- ddengysyn eghu' ei fed wedi cae! ci glwyfo a'i y.spmHo g-an ryw udUitrod; daliwyd ei was ar ddr\vg dyb ai' y cyutat'; cithr wodi ei LoU, efe a ryddhawyd; yr ydys yu gobeithio y bydd i'r Mil\\tmd wcllii, cr el i'od yn awrmewn cydwr tm gresyno!. Diuystt'i\vyd Ysgoidy Sabbathcl newydd Belfast, yn yr twerddon, ganyr ysto!'u)ddiweddar,yroeddwedt! <i addasu i dderbyn, o leiat mi! o blaut. Yn n'air Ross, yr wythnos ddiweddaf, nid !!awcr c amfeitiaid corniogoedd yno ar vcrth; yr oedd cry:] ahv utn y rhai bychain Cymreig, y rhai a werthwyd am wcttprisoedd nag arfcro!; nid oedd ond ychydig gefi y!an, a'r g..il%vatl a!n danynt yn Hal na hynny. Gwoth- v.yd dctaid am brisoedd uchel. Y caws goreu o 7'13z. i B 15. Y cant. Dymchwdodd mcnn Mr.Rif'hards, o'r Boiitirien, i!aw Chirk, s\vydd rfnnt, yn ddi%ve(14ai,, arjehn F\ans, ei ffyddion \\asanacth\vr, trwy yr hyn y couadd et'e ci fywyd. Rhylllldd i hal(>gll'!fI' y SaUath.-Digwyddvdd y ddannvah) brnddaidd gantyno! dydd Sut diweddai': Aeth dan \vr ienaihge o Garloyw, o'r enwan Lodge ac IIoskins, ulian i'r caean i iadd adar; wrtb tyacd t;uy gtawdd, tarawodd biacn dryft yr obtfyn erbyn parth ot dryit ei ::yfaiti, ergyd yr h\vn aaeth a!)an, g.nt Icttya ci heB gynnw)'3iad yn Oclll: ')'l' annedwydd Lodge, yr hwn a synwe' wyd yn ddioc<) i'r ciafdy. He y dihoen- odd !)yd ddydd Mnvt'rth, pryd y bn i'arw.—Rupiriu'aiH Y r ydyni yn gobeitUioy I bydd y rhybndd hwn yn achos i inddias HaMer p'r j rhaj ag ydynt arfcl'ol gyjjawni gQfchwylion asadjas. ar y dydd sanctaidd.

Al.1r{¡J'upltilldlldd &;'t'N…

At ,'1"..,.,.({.)11'('1',7,,-):,¡…

Family Notices

LLO\C-'

..., Z

.MA.RCIINAI)Ok-DI3 CARTREFOL.…