Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

'' ''CL-YSGMFEN.

Advertising

AT EIN COHEBWYR.'!

Al.1r{¡J'upltilldlldd &;'t'N…

At ,'1"..,.,.({.)11'('1',7,,-):,¡…

News
Cite
Share

At ,'1"({.)11'('1',7,):,¡ G¡pl/el' I .1 "b'J.J,< I — j ? S?n.—Gan fymod wedi caf-1 fymoddi.au y') ?a\Tr !wt'thddar!ic?thaifytansodd:adanynetc)tpapu!'t.rai ? gwc.t'Uit'awr, yrwyfynystyried f'y hnn yn rhwym i gy'- northwyo? t!vy ymdrcchn danfon attoc!) pa bctit by))- J)P.g a )mddangoso yn dcihvnir o'ch dcrbymad, ac a dupddo fr budd i'ch dartieuwyt' iMosog. Yr ydwyr yn gweithi-cdn, syr, dan argyhocddmd tn\yatJl, fod eytîuwniad feI yreiddoch cftwi, yn tueddfi ha\v!hcMuuad:n) o'i' tn\v)'<'ifcywir a chcdyrn ftlUgynllor- thwy a chffhcgaeth gan y c)'1t'redin, o ho'w\'dd mai ei duedd Hmon-gyrch yw cynnal yn ddHwgr taith, yr hon ,iiii ei lieiiafiaetti sydd dra 4%-biil-(-IiiisI am ei hdaeth- rwydd yn efiwoe, ac am ei grymusùer a'i phcreidd-dta yn anefelyehadwy: pa fodd lrynnag, niss,aUaf lai na'i sylw fud eiehs;waith yn f\\y pwysig fyth, vii maint a'i fod mcwncyssyiitiad ngos a cho]ed(!iad gallt1- oedd deaUnwt, a nwetiiant cynncddfa)) mo-esol, yr am- rywih! raddan o ddynion yn y 1Jywysogoeth. Y )nae yn wir, nas KaUat' vnilliostio fy )ncd i fy hnn i yn hofif)! o.\vtad y Bcirdd, ctto tt-a fvddn'vf yn s.ini;u ar di.. Llocgl', yr wyfyn dttyn H\vybr:m yrhcn Fry, thoniaid: yr wyfyn gwacddi Ha\vdd amw(Jr gyda phpt- lewnoti, ::IC )'n ymostwng gydap1HHcà i'jr cnw g030n- i Yu uuot a'<- amgyfFt'ediad !nvn o barch, y'nd''ef-!i.us yn ymodd hyn i'w amlygu tllag at eit-hcytioeddiad' !mddi«i, yrwyf yncrt.-t'n cenna.d i ddanton pinion o v.aith tia y Lorn yn ddiweddar yn ei mi- ur bwys ynu'\vynuadnu g%veiiii(logiieLljoi, FcHy y goiphwys. syt, !,yda'r dytnnnis()au goren, Yreiddochyn barcims, Jc-SEPH Jois Fliluril,iN. j AtiH'i.lf'ä IIoxton, gerUaw Liundain. (i'lGK)K). Gwrandewch' Chwi, y rha! ydych yn !)afurio yng.' wpinidogncth yr Ffcngyí Dragywyddot. Gwrautiewch ar ddat'htni.id cymmpnad a gweiedlgaeth Theodol"Us, n byddwd tfyddion, hyddwch xe!og, a bytid%veli gad ¡ weti¡& <Yr oedd gan Theodorus ofat bugeiliol dyffryn f Ormay. Y! ncdd ystud ei fywyd yn ityfn fft v mmtag ccddyn !!ifo trwy ei ddyffryn; y)- ot'dd v il'.vybrar hydyrhwaytcithiaibob .uuser yn ¡flD; ui ellil-ii neb ddywedyd, Gwclwcb y brycheuyn du ar cphod !ia:n Tbeodotus; gwtand.nvui ei b)a!dd yn ¡ t,itinvi ar ei !a:5, canys yt ocdd ft hts yn beran'd. Ei u'i wefcsa)) f''t yHibtodd* Mr:i) yt haf-dt)ei\en Gtchian t'et y g-.Viitl4 ar tosyu 0):n<iy. \')'oeddysbrydTbfodot'm' befyd yuaddt'wyti a'i suton ( yndyher. F.ithr os ocdd t ryw rudd yn dyner, yr ) opddn)'jwn uwch gi,addaii yn ot'nus. Osna a'hisai ci sibt'wd dynpr dden'rot yr oen cysgiyd, ::[d ocdd ft'e yn meddft M ysbryd i dderchnt'u ei Ia!B :i'i atlonytldll, hyd yn oed, pe buasai'r Licw a'r arth gcttiaw iddo. I Os crwydrai dafad anystyriot yn rhy agos at r\H glo,wyn neii'r iiant, etaikuy t'hybuddnuTbef)doins In ? yn dii:om ddychwciyd, oiA yuhytracb na'i dyci.rynu ei brawyctm, ncu un orchest, etc a'i ga'-L awa! :'w thyngcd, a'i ga(taci yn dawel syrthto trusodd. Canm Titcodoi-us yn t'ynych ar ei gorscii bcraidd ynghylch perygi clog%N-yiii a chorncntydd yn gytrl'cdin, omi piuly gallas;ti anturio c:'yb\\yH y cornant invn a't- )!)), rhagy buasai i'r rhai hyuiiy o't br<)i<!d ag oeddynt i;ediaw iddo t ystyrk'd eit hunain yn caei eu cctyddn ac ft'liy i gymn:eryd trarngwyùd. Ga!)asai ddyw. cdyd yn gyil'i'cdin, G(J('hc)\ch y Liew a'r Atth,' ond )ii aHasai <!dy\vedyd wrrh uu <!dafad dtawt} gt-\vyd- redig, yr ydwyt ti meun pcrv§1 yn neiHflu11l; ac ni allasai de dlywedyd.' yn y cyfry w a'r cyftyw It\ybt\m y mae'r geiyN yn cynitwyu-amdanatL'th ddifetha.' 'Dyhu Kats hancsyddiaethi fodyn liaisgwii'ioucdd a phan tyddo'r cgwyddorion a ddygant uilan ryw dy!td en gyditg hynawscdd, g&T: hynny caniatacr t'ud ytnfidygTad Thcodorus yn dfi!iia\v, nid y!i YI.nma¡nt Wd't -til ddifatterwch, ac odd! wrth hotl'der nH\vne.sm.yt!J.d, ofnanwcddns i dratngwyddo; yr oe(ld,ei bl.ui (.1 6, hcrwydd nad oetld efe yu u batlonyddu yn cl!Vdil el fed cfyn cu cam, ahwythau a'u carasa11t yntcf am nynny. Yr oeddynt yn Wit- gaHtn\vyafynddiadcUha\Ydd eu ttin ac yn ddiniwcd, ac er nad ccdd Hawer o set yn perthyn i wasaua<tth Theodoms, etto, nid cedd vn gyfangwbl yn ddHwyddiant. Gan hynny, hcb ystyned y gallasai .efe, pe buasai yn selog, wneuthnr !iawc) mwy, yr oedd efe yn ymfoddhan o hcrwydd iddo wtwuthm eymmaint heb sel; <pt'e a ddioichodd t Ddnwamfode: tatut'mor fuddtot, hcb dc:mto gofid, am tia buastti ynfwy felly, Enpgis y gaitasai yn bawdd fed pe buasai sel yj) estyn cynnot-thwy i'w focsau diog- tyd. Yr ocddpawb pddi amgytcb yn cue! en boddio yn Thcodnrns; a :I'lCod'H.s.wrth gyrliarti ei h:) a phawb o'l amgytcn, a toddionwyd yn ynndo p: !uut, ac a do fynodd t'od Duw hpfyd yn foddicn. rel!y y breuddwydiodd Theodorus cL t'ywyd ymaith, sran obeithio y bydd:u iddo gael agor ei lygaid yn y uet- uedd, pan dertynai y breuddwyd hwnnw a' y ddaear. I Yu JAiwil o't' meddyliau ymfoddlono! hyn, efe a csgyn- cdd a< brydnawn yn y gwanwyn i ael b''yn dwyt cimol ei ddyftryn, i edrych ar yr haul taweiyn mat-hlndo yn y gorHewin. Pamorddedwydd,meddniefe, yw y dyn sydd yn ymadaet fei y paiadr acciv, mewn tangncfedd; a'r hwn, nipgis yntef, a fachtuda i gyt'odt drachefn nyda disgteirdeh ysbtennydd mewnbydaral!! Fciiy bocd i' minuau fachiudo pan ddeL hwyr fy mywyd, ac feUy ym ¡ moen y! adgyibdiad,boed i mi gyfodrmewn gort'oi?cM. Fc! ygophenodd cfe &'rgeirI&H hyn, efea giywojt)? megis pe byddai anadi yr hwyr yn rhugt-drystio yn nai! y &oed o'r tu ot tddw. Efe a drodd et iygmd, ac a ganfu fod ymddangosiad yr hwn aedd disgieihach ac h\f)yd') aeh na'r paiadr a fuasai efe newydd edrych ai no, yr ( oedd ei wisg fel awyr pur y nefuedd, ;k.i taisjo dyner j f'e) salu darfyddot te!yn Ormay, pan gytfyi-(idh a hi gan t'e) ched cetdd. Ymgryruodd Theodot-n;) ei ben hyd y Daw! a chadwodfl ddistawrwydd ca' n' ocdd yrauget wedtcyhoeddi tangnefedd<iddo,àC am hynny, Ct- ei fod wedi ei tenwi gan syndod parham-, Iliti Ot'dd oth aruo. Edrych i !<iwr t?a dyfTryn Ot may, me. ddui'r aug<;i, ac yst?ria yr byn a \y?ji. Trodd Titpo.. dorus eUygad i"Nvai-ed, a thywynodd gcieunidisgleit'tach na phetydr cancldydd ar dxN.yiiiziti Ormay yn t'i beiydr €t'e a ganfn adeiiud )awer mwy r,)awt<\ych na tbcml Solojiioii, net! Deg o tiiocdd ddeg o weithitm o ddynMM! oeddyat ai- waith y:. e:chod:,athrayr S?dd "f<: yn cd!'ych,v?r.- dd<\11gosai megts pcbcasai wed. fi gorphc'l! bisoex p*n- wyd i'r hoU sorod f<:ad ei gvmmetyd ymaith, aC yr ocdd pydew ifi-,iii-r gwe(ii pi barcttoi d(ici-b.vii: \r cedd vr a ddefIJvddwydwrtJ.¡ ga.li'r f'yich yt t'yn a wneid €te)y gorea o honynt, !'w ,v-,7)!et-.thur yn g..i<)t'!t:nt oddi fewn i't Hr'sMhinnys, ne y dllt arcs dtos fyth, oad atn y HeiH, md ocs en!1yf ,asanae,h ymhelliH.h illdynt.; ac yn wh' md ydynt ud.) t ddi)u H):')) o;)d yr hy). a wna( th- bwy i'r t!e ag y tathvytl y sorud crpiU, ao am ct !)nd o aalan fwy nmhur a chnled !j')cd iddynt cr.ei en difa !:sa y pot that'o'r tàn" 'UfH}dhawy:l i'{gol'ci.ymyn yn d(hoed, tynwyd da!'n -nr ol na: n yr h'n a osod\vyd ft)' y naiil iaw !Iai), megis yt- ei <"od yn ,rH'.ldn t'r Brc: hiniiys ncu i'r pydcw. Iiegis yr oeddynt yti rnLo 'newn nu darn neinduo!, ac yn ymd.lan¡¡;os meg's ;t- yn ei fiimil yn ymh\vys t'r tcnn!odd Ti)codo)'UB ct iit)!! gorph yn cryhh, megis pt- ysgt-i!,i .'t' s;an 6) o vsbrydion. AC ynghyfyngder ei "I\<lh1, de all <- od'' "Arbed fi, 0 fy Nt:\v' Arhed fi, os nit: YA- yn ddiweddar yu awr i lefa;n arndrngarc(ld a PR).)uasui ym.v bt t' y (cbc't' .u..r"t) 'fo..n'' d attatyn funudcm o ras hcb en t'cuUo c'tto, .— ofatus, a dangos dy fed o'r dnvedd yn K. Ow, fy ;\r;I\"yJd! heth ywysty-\r)., -j wyf yn w:r v.cdi canfod eu d:ben, o:' t 0, s;aet et g}ywed icfyd! VI" adeibd a,we!¡w" yuau a ddcfnyddfv.'yd i'w tmacnadu; mlC Er, honynt \vedt attcb y cliboii Jnvnnw; i H¡d )"1 Y dytasect, acynnnt'nd'uot I K a v,, e -1 oedd yn hom;an uwcb dy f'cu Ji..? -rr!; feddwi am (!y dynged; .canys ni neccani a heb ddi\vfi: vd-.i :i i fod o un bndd L pcntcwyno'r t!n? Dos illeN-Il ,] dy be'-yg!; bydd ddhvyd, byd<' sdq;, a balh""i:d;. 'Fcl y gorphcllwyd uactim't (;ir!a\l !iyn, y wcletli yn Jlvnrvn ac ,yJwu,:id yr nnxet ei adcnydd at-bi: fei yr ¿e,ld yt ;:iled' ur y tit oedd ci -,I yll-g V mac yu fy cl, c I' w ;I niol

Family Notices

LLO\C-'

..., Z

.MA.RCIINAI)Ok-DI3 CARTREFOL.…