Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

P/rrhado Ne&yi&Hon''Btwcdahty…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

■ LLl'N, CO. r IIEDDWCH A'R AM ERIC. '.J r j\, \> 11.111 I \j. Derbynwyd y liythyr catdynol yn Nhy yr Arghvydd Maer am bedwac 0'1' gloeh- (AUTSGK3 F).- r Sivydi!Ja'.Dwmor> Ithag.. 2{;,lGB. Fy ASCri.wyt)»,—rModdwyf yr anrhydedd i hysbysu -'i'ch Arglwyddiaetli fod Mr. wedi dyfod- i'r Swyddfa hon y bore o Ghrilt, a'r hysbysiaeti fod Cyttundeb lleddwi-h wedi ei ysgriOn.Kii riiwng ei -Fawthytli ac Unoi Daleifhiau yr Aineric gan y cynnadU'ddwvr pcr- thynot yn y He uelstwl, ar y s hwn. Fy lIylcdswy{ld- ar yr un pryd ,yw hysbysu i'ch iw y fi t,, b t) d y I) iv 1-t I I y -III, deb fod brwydro i beidio cyn gyntedag y byddo wedi ei gadaruhau gan Lywydd yr Unoi eitli;ata, yn gystal a ehan y Tywysog llhaglaw, yn enw a thros ei Fawrhydi. 4' Medd'wv f yr anrliy dedd i fod, Fy A rg:1 wytld, il L fuddnf a gostyngeid(|iaf wasinaethwr "Eich Arg I \\y ddi aeth, (Arwyddwjxl) "l>ATiHJRST. n Y newvdd dyniunol uchod sydd dra annis- gwyjiadwy i'r rhan fwyaf o I] gwladwyr, yn neillduol am f()(l papura'u yr Amerrc. yu son cyrn- mnint am haroUoadau '.nilwraidd erbyn v rhyfel dy ni^or_ ticsal fill r ymddengys yn awr pad ,1',11 t c ón('} <1) fni:r fVg',Vthiv!, gan } styiied .[' r fd1'1H.uI)u ,d,din,gr;'f eipheiriannu yn dda } w'r ihe>vrrt) cry!a! v. ;,h gynnadleddu rhwng teyin- asoeUd a'u g,dd. I 'dd'chgn fyfeHlioii d vn- oliarth lai lIa Uawen-hau am fod tevnrawjwl Tangiiefpud yn yrnleduj a Heddweh yn helaethu lie ei phabeii. Dichon Prython, o hyn alian, pdrych ar ci frawd Jonathan lie]) lid na digte-r yn ei wedd. Disgwylir i bris myglysa threwlwch 0 yn fuan ac ni hyddaellüs wrth y dreih ar feddiannau, yriion a ystyi'td can lawer yn dra beichus a gormcsol yn ei h:¡ ní;:m. Cai?' llawer weled eu cyfeillioti ar fyrder yn dych- weled (-,Li ii, fyi,(ACI' y li HAM- BUKGH^c. llruss.elsy !\hi/g. 19.T—Y mae yr ho4I awytld- ogiori Bvytanaidd ae Uaiioveiaidd, y rhai md •ydynt gyda'u catrodau pertbync; wedi derbyn rgorc.hymlfin! i ddychwelyd aUyn! cyn ¿:Y¡¡(èd a y -byddo yn alluedig. Ac y mae llawer wkU I t dychwelyd o fewn i'r dyddia.« diwedda.f o Ostcuti I. ae- o Germany. C. 1¡' f '1' 1 '1 Cynnyddir y fydd in ag sydd yn cad w cir> tfyiliniau ar ochr ol) (1 (1, ti, o a c I i o nieshiaij a gvmmerir gan y 1 IrHngcod ar eu cyif- iniati. Mae U)i!din )' Cadfridog Kleist. ynghyich can mil o wyr. — Agor.w'yd cyfarfod cyntaf cynddrychiolwyr teyn-uis Jlanover ar y 1 Med gan Ddug Cam- I, bridge, yr hwn a dracthodd araeth addas at yr achos, ac a ddcrbynwyd gyda diolchgarwch. IOterbyuiasom bapurau Pari s i'r 23ain o'r ms iiwM yr hysbysiaeth g Vienna sydd i'r 11ég, | olldnid yw yn cymiwyG neb hanesiou s\\a dd >1 f ynghyich gf eithredoedd y gymmaufa. Dywed- ant eu bod'wedi derbyn hanesiou o 'Valladwlid, y; phai a fynegant fed Brenin yr Yspaeu wedi cyd. rahod fod rarf.hariad- y Cadfridog Alava yn ang- hyfiawn, ac wedi ci adTpru Pw aM'rhydcdd h!aen- orol: a bo(Lrha) ftp! ag.oeddynt ?edi cud fu CtiFcharu yn ga.etli wedi cael cennad i gyfrinachu C',Ircl),Irti yti- cael ceiiiiad'i g),, f r i ?iac l iv, Hyshysir elan y pen Augsburg, Rhagl 12, fod r llrcniu Ferdinand wedi ymrcddi- peidio rhoddi dim tuag at gyanal y, yhan hynny o'i deula ag sydd yn Rhufain, hyd oni beidiont ag amlyg II eu hunain yn bleidiol i'r l-ywysog- Hedd wch. A bod y Brediin Siiyrly me^ n eanlyi^iad i hy nr wedi cael ei ddwyn i'r fath omS) lehiauau. fd y mae yn gorfod by w ar lyke-U«>x« y lJab. J'?/?-Jc?/Y?? —TW-?h gwr bon- hetM.i? o' re? l^t llocpre a'i foneddig^s- o; ( <i!ai- t.Lui)d:i?T"-Y? ??'H'? dd'.wodda'. er -mwyn '<-ynfu'!d'?If an^hy oe 1] I i4 cy"ur;!( (r yg ,,¡nirJ}rf'y.a¡g,)y.¡o.( (',n ¡¡ICt  OIHI,J,m,n¡I'wVtlc!a¡ g) ¡:lJg y Ih.U}r ui) ?psi?v? :on(??,n g? t'slg y H?iy uh [with' o.ii/f^aesnrg^nav'dieithraid oi'd y ffra JIg" ??.'?? gjjfiinachu: P'f.?\ am f?(I gwi- ??j)??ig??Wd?r '?'?i yn he?a yh jlfoj^flrpdd Y nddeh on is rydd iddynt. J \Vedi y?h??g??-tM&c? ?fynodd i?;t Roque pa ?d?Vr.??sai cfe drcfnu cant o Napoleonau 'A.m'?!???au!i'afhol Bonaparte)? dywedcdd yn- tef: yvtHyii'&NSai ysgrifau ariandy iddé) -YH eu He bdreu draniioeth, a derbyniodd yr aur v pi yd hynny, eithr eiliodd o'r ty yn y nos :;1'1 feddtant gaud do. ac ni welwyd ef byth drachefu, ? MAwirriT, 2?» C'adariihawyd Cytfundob Ghent gall y Tr wysog Rhaglaw v dydd hwn, yu Nhy Carlton. Deallir fod telerau'r Cyttundeb lleddwch mftnol liwu rhyiigom a'f Americ vn agos fel'/ canlyn:-— J. Pob cylafareddiad ynghyich ein hiavvu- derau arforol i gael ei roddi heibio ar vr am sef hwn. ¡ r' yn sefy ll ar i ni rodi* t fynu yr iiyu a y^gafaeiasam mewn ifordd o daliad ar ddeudiau Berlin a Milan, Yr ydym y 11 gadael ein Cvngreirwyr 1? •diaidd megi' > ca-wsaut hwynt yn i '2. cilaid(I y, ? ?.,)i2, d?' s oresgynasowtc a ennilUistm oddiar yr Amci'i<-V iakl yn y YhyM. yu neillduol talaeth y M;tnie» <?rhuu y cymmerodd Llywyddien o«i byddin feddiant pa: hat's trwy gyh?eddiad arbeidg, a che¡io U;v oiJ\'chH01:de'b",øddj\.v,th y t,.i(;liol' ?\vFa?'hydi. Pa fodd '¡¡¡;a: c(1;liaUe-ir i '(¡í gadw N I, cl d yn angorfa i?s?ama?uoddy y riiai oedd^'iit yn CMddo i ni trwy gvituiidc'^ 5. Trefnir Dyddwyr o'r ddau Lu, derfyuu pit un a fydd .framwyfa ddigonol a mynedadwf rhwng Qse-bee a'r (/auada Uehaf ai peidio, Jllg 1, d phob arlill i Diriogaetliau.* G, r ydym ni i fwvnhau'r haw yn o bysgolfa -ar ein tueddau ein hunain yn Nc?" found.ian? 'nc i fasnachu .?t! dli:alau cin hUr Kui's Mi »' Dd wyreiniol. dar111niad h\Yn o'rt"ttumlcb yn un./ *• wuTj,i^ 1 „ ■" i' ydym yn ei osod gor bron Git' ml'gis agy C1+WOm c! ?.ut hydr?u Y ga'I!uc?!r Hi gaîl einidogiou ei Fawrhydi i I¿J" hoeddi y cy ttundeb uchod yn gylfaw.n ar fyj doiv Y !n?p rhai yu cdtyr-h a! y cyi?-ndeb yn uarthttS i Prydain, end da gan ?ar\vyi- i.?dd?-c') c;?? di?" odd ;u- dyv.aUt ?-?aed, n ??rit.d masnach yn b!a- ¡ 1 -fl1 t I,. gm-o ar ;yw (tc?'rau, yu ncdiduot am na ddi(-!W? rhyw fesurau o yciij dig buy s yn yr Ancric e?' ? eithio ar ein dcdwyddwch !i[ fcl gwlad. Derbyniasom bapurau Paris y bore Jnvn atS ddydd (jwener.a ci.N- d d(I ua I*. i??" ant h}bysiacth o Vienna i'r Lh'g, yr hwn a TV' ?noga?iR?-n dui!agsydd ngos yn ?yjt?dyb ? 8wyddo fod yr hen JJrddas. o Ymeravvd^ ?e!nany'i ga?! pi. diler cr.d s.id o-s rin pe<^ and o b.wys ynghyich -n riCj^kK dd v cvtina? !'?ddwyr yno yn cael ei grvbwvii, m??; wodi derfyuu. Eithr ychwai' »g,r ;•:<*» <-t.dd gwaitli f gymmanfa ^v.edi symi.iiin nHmmawr.y? nc? y11'" laon fires y pythefnos clhyeddaf. Fod'- Russ'.S ?cdi gyrru ei chyiu>yg d.iwedd'af i mrwii yR?* hylcb Poland a Saxony, ond iwu oeddtd yo ^7J ?:odcynh?y.siadycyniiyg!?y,j)i?./ YR.tacL?? Dywysogion lleiaf Gormany, gan gynnwys R?" den a Hess(' we?U mabwysiadu achos B''c'"? Saxony yn unfryd. Fe ymddengys fod hawldioJiniadau rr hcli Fronits Ferdinand j i orsedit Naples- yu cy"' nyddu mewn.grym yn Vienna a thybir y byd,ti, lais ef orchfygn yn y diwedd, fel y (orris" dros n: yinrwymiauau a wnaw d a Murat gan )' yniddengys liyn Vn <1^ hynod, os feilv y bydd, yngoLwg 'Rawer o ion; dadleuir yn gadp.-n-v clro» ..adferiad Breiihi Saxoi'jy, yr hwn a ry fel odd yn gadam yn. erbJO y Cyngrcirwyr cyhyd dynion ag y(h!Jt yn chueiaiv ch diorseddu rat, yr hwn a gynnorthv y odd ddymchvvelyd j wodraeth ormesol. ijuona/; i(e, a'r hwn a gafod" { 'I (" 1. I)r I' addewidgan y Cyngceuwy r 0 gael ci S.HJr ¡au, ei frenlnnraeth. Nid oes arwyddion sm Lpd<!? ch i Dyw}sogt Medd?ch u'r Yspaeu: ) ddnu .VI' cyfrifo! r !? a di 'a sa" Y;' Eli," cd d Y II! gennadovi odt.U ?'? lYi.be uV'VM. i «e.»io ?an Bonaparte etro?'? el i fvil'. (is oedd pryd hyftny yn vr yjrys,  O'S' 0(1(i i I h?i7 y vr I ?S byddai. iddo ddy lod yuo. AttehüJd .Bo"'? jj)<M'ta?& oddcfa! cf? iddo dirio yn ci Lv?odrae' i?. Acy?a? Dug-T?scany :i' Bt'e?u Mu'-? wedi t.ystio men u cyllely h fodd. i Yr oedd herwlong Amerieaidd a 12 mangnel yn agos i Shetland (gerllaw ) r Albau) f Mawrth diweddaf rhoddwyd o hyf 1 badpeu y Venus, yr hwit- a liN%,),Iiodd if ddi., f oed ar ei not.. Cynnwysir hatses am lofruddlaeth erehyll 1" Paris yn y iVIonfteur, yt hwn a gyflawnwyd ga- un John Charles Dan-ton, ar efrawd ei ltul" CaFwyd pelh o drysor y trengedig yn ei feddiaU^ ac wedi manwl chwilio i'r achos (fe a gyfadd^ odd mai efo oedd y.llofriiddy a-c tlfaf efe oedd f. (hila, laddodd cr fodryh Mudantp Vaune e "ystafell, ar yr lbgg o Gorpheuhaf diweddaf: > mae efe yu awr rrrewu dalfa. Gwnawd' cynnyg erchyll i Tofruddio .oruchwUiwr Dug 1orfoH yn Arundel, uoS ? t L ,5  di ii,ef i (   ?-ythnos i'r diupddaf, gan ryw dd:Mray' P??. hwn a amcanodd ei fiatliu yn ei g-.?,?-?, f'j' L, b'f .0 ?'e iiym? oad ? he,ity??,yl,lw(-,Il fethodd, eithr aeth yr otreryn Hynr trwy y ? ennydd, yr hyu a dden'rodd y dyn fcuangc, efe a neidiodd o'r g.we!y ar d?i'a?fad anirant thra yr oedd yn myncd i geisio ei arfau ■ rhai oeddynt yn yr vstafeli, diah?odd y Lr? lofrudd ail^ti, a drwg geiinyni fynegu uaj lofi,utid -I gt?iiiiN-ui iiati?0, Br:u(/(b.ty'd c,-ir ddiweddar  ?l' Y n (Icii?ved(litr ddycbwelodd PcndüÜg ai Bemlefiges o L?. i'w cartref yn yr Iwerddon, cyfarfu hen Wf el5, yi- lioll C"Cl(l yri eti tir\ :i."?'/Y? hon a blygodd JewR: ??a?h iddynt, yng?)? dangos pob arwyddion llaweriydd 0 herwy??.Jt J. I dychweltad, a dywedyd Benditb ar clic wynehau sercho?, breuddwydiai^ froulid"'v,a hyfrydiawnHpithiwyranidanochcichda?j? Beth oc?J hynny? cbe?. Pendefig. ? 0 "?(? ). bre'uddwydals eich bod ch?ii wedi rhodlli P |, ?o fyg'?, a'm Pendeliges bwys odea n:?' ?-? { .o I'?gtq"s,Pevdeti;,f?s b ivys a (lea 1 1,11101141- ebe'r Pendeiig, y maa i-lho(Wi 1)' alian go oh with, chwi wyddocb. Ff a 11^^ {jy t I "ir; medd yr hen langces, ond nid gwafith am hynny os rhcd?v ch c?wrTy'ATg?'y"'? I ml, a'm JIRrglwyddes y rftygty's! '??'? od hwn? c?-f?dd ychyd'<g.,n'!??g!M}- yd