Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

P/rrhado Ne&yi&Hon''Btwcdahty…

[No title]

News
Cite
Share

SABWKN, 24. D.erbyniasom bapurau Pari5 ara yr 2().fed a'r !2?ain y bore hwn. Yr hýsbpiaeth o Vienna a ?yrhaedd ?r lOfed o'r mis hwn. Dywedir fod Gweinyddw'yr yr Ymera-wdr Alexander, ? ?(e- nin Prussia, wedi derbyi* gorchymyn i wneuthur pob peth yn bared e,byn eu hymadnwiad, &nd wedi hynny ymddangosai fod a!?pn id'?ynt ar?s rai wytlmosan ymheUach. Y mae; amryw o j Dywysogion Heiaf Germany, 0 herwydd nad oedd en hawlhoniadal1 yn caei eu hvstyried yn y modd ag y tybient yn angetirhcidiol, wedi bfi-no disgwyl yn hwy, ac, wedi dychwelyd adref. Achwynlr gan Gynnadieddwr Dug Badejv,"mewn. liythyr at y Gymmanfa, ar an. nhreiddiadwy gweithrodoedd y cyiii,i(tied(lwvj,; ac oddiwrth y cyfryw anarrdygrwydd y tnaeyn casglu fod y Pc-nnaduriaid yn caei eu meddiannu gan ryw anymddirieti dbaiu, ac yn bwriadu Hei- hau, neu wneuthur vhyw gyfnewidiad yn ei ly w- odraefhau ef. Os yw dyn yn ei sefyllfa ef yn anwybodus otk hyn sydd yn niyned ymlaen yn y (iymmaiifa, ni ddylid rhyfeddu fod dynion ereiii yn y (ywyllwch ynghylch hynny. y IT) ci 11 s fod Brenin Prussia wedi bod yn alaf: ac os gwir gor. sydd ya |mdaeuu fod Arglwydd Cas- tlereagh'wedi- derbyn 'hylforddiadaa oddiwrth y Lly.wodraetli Frytanaidd, i wrlhwynebu hawl- honniud. Prussia i Lywodraeth Saxony yr ydys yn meddwi na th^edda liynny lawer tuag at ad- d. Yr .oedd son ri yrnledu yn Vier.na ar 9fcd j fod .Breuin Sardinia •> u ciei ei ddisgwyl yiio bob awr; ac hefyd fud disg v-, yliad am Freuin Saxony } i FcenhiiiiiyK Dug Albert. rk ionag ydynt fwyaf .cyfriuachol a'r cynnadledd- wyr, fod y cennadiaethau d¡weddaf adderbyn- iodd Arglw_ydd Casitkireagh oddivvrtii ei LywocL radh, yn ei hviiorddi. ef i gynnal aches Bre<un S axony. llysbysir dan V pen Yienna,. Rhafyr 9, yrn mhapnrau Brussels:1 Frankfort, y rhai a dder- by niasom i'r21ain o'r mis hwn. na ddichon, jsj d yn oed, y Gweiiiklogion eu l-msain wvbod pa bryd y terfyna'r gynnadi M v o. J)ywedrr ymhellach Had yw'r Gwc n y n gwneu- thur fawrsyJw 0 i nw • diriogaciiiau perthynol i r r yudol, mewn i teymasoedd es^ronol, sef y -rhai nad ydynt dan Lywodraeth ei -Saneteiddrwydd ;a dywedir os yw cf i gael dtgollc-dind, fod yn rhaid iddo cx|rvcli am 'dano mevvn partlrarail; yr vdym yn jybied mai mewn byd arall, y mae'r ysgri.femdd yn feddwl. • Neithiwyr cawspm bapurau o II olland h wn, y rhai a: p gobaiUi am heddwch. rh.wng i 'ryd.ii. a' Amei ic wedi cliflaun, ac o herwydd iiynny na fydd Fry- dain yn?.nvedar; dyrcliafu ei llais eylnweh yn y j fry.-jwnaufa. dras- a-nynvddiliyniaeth a lleiaf,; a rhydd-d-td Kwrop. Ei-thr nid ors liys- bysiaeth swyddot wedi dyfod irr dditias ynghyich terfYIÚad y gynrlaåledd yn Ghent. Y mae Gweu ido,gion ei Fawrhydi wedi der- byn cennadiaethau ychwane^ol o Ghent, cbyn- naliwyd cyfri'.aih gmdd^nt ol! ''»e am (Jdau o'r glcch, yr l|or< a b rhaedd hyd bump. .• Anrheg ddpc, fath hynttd o adilrj y rhai a dd< .1 nr. s»fH ma nachwr cyfrifol fel hnr'he^ Na^elig. ac v ddyjfa 'd ail,t I- a c i, ilijgodcn Fjrcngig a cholh J'ai v, y rlv,' y <h- munasid arno ef jrw d rbyn fei nrv) dd bye ■ i.i 0 barch, odddiwrtkgy'faill Redid- >1; ei doiuien wrth ycywioll dariierthiol ger 'bro» yr ynad oedd, cael yw ol s'\rm yr arian a dalasai efe am eu el ado iddo; cynghorwyd di fvnecl at 0 'J bcreiienogion y eerbyd y rhai yr pecdid yn hyderus a angllymmcrd wyent y fath yiuddygiad. Yn ddiweddar, jweth morwr i weledyr amfeil- iaid gwylltion yn Exeter ChaJI¡?;e; yr oed"yn1 hwyrpan steth efe i mewn" ac yr yn parotioi i oleuo'r piafe-H; yn:Jt!tii:rer' cerddodd ydieithryu ol ac ymlaen; <nl¿"\VV.tth. :1': Ï'¡lj¡.I ¡ odd iddo fyned ol1 tu fewn i I t 1, k) a, J. )l' 0 131HJ[Jil'" j roddir yiio i gad w'r n welw> r nte^vn i ,C; < N FID'I'J; diogel oddiwrth y bwystilod. Tra^^ejlq^^jj y^ scf) 11 fa. hoit cydiodd un o honyutj,, Wfdy¡r ydym yn deall, yn ei fra.ich- aswy UQ a i,*HH^»odil i mewn atto ac ar wailh y dyn v it ei •Korph oddi amgylch ar unwaith, i'r diUeu i rvduiua* ei hun o afael y bwystftl, aeth ri fmid.L(jdeheu }( erbyn y ffau nesaf, lielr) oedd c^-adnr gwyift arall, yr hwn yn ddioed a ytnalodd ynd(fi;Y 5- g-rechau'r dyn a rhuadau'r b\vys.tiiicd wrth ym-j osod ar eu h) aglyfaeth, a y ceidvvad j v!i rMIood i'r fan. rr i'.wn a i^ytldodd yn dra ebrwvdd niornvr o'i sefyllfa beryglus. Dygw\ d ef tn ddiaftrog at lawfeddyg yn y gym- niyd.egaeth. He v trimwyd ei glwyfau. Nid Hawer o niwed "af'odd y fraich as?y. sefyr hon yr ym: >' 1 nddi gyntaf, end yr oedd y Hall wedi ei cuiwyfo yn dost, y cnawd wedi ei rwygo ym alt Is. a'r. Ilaw wedi ei thyllu, uaill ai gan ddat'npdd npu ewinedd y creadur weditrin y chvyfau efe a gerddodd yrnaith, a chymmer- wyd ef wedi hynny i yspytty. Dichon yrhanes hwn wasanaethu yn rhybudd i'r sawl a arferant ymweled & gwylltion rhag dynes ft yn I'hy, agos iddynHJclII(h I)' T"tÍI.GiJli'ir ul I'" Digwyddodd ParfH\ai'iJJ|iarus yn Falmouth yn Yr o'r enw James, yr hwn oedd ag odin g ikji gauddo yn Flushing, yn dychwelyd yiu.^1) Icb naw o'r gloch o'r nos o St. Mawes i Flushing, lie y buaiai efe ynghyd fab yn ceisio -y.ehydig bdddfeini, pryd y galwyd arnynt gan ryw ddYllion mCwn had, yn yr hwn hefyd yr.oedd swyddog o'r tolldy ae am Had àttehasrtntyn ddioed, -aetliwyd llaW-ddryll, ac aethy- belerfrwy gorph James, yr hwn a ddi- hofenbdd hyd naw o'r gloeh y bore ncsaf, aea fu farw, gan adael gwraiga plied war o bhnt i alani ar ei ol. Y mae'r gwra saethedd y llaw-ddryli wedi lfoi, Nid oedd (inn nwyddsu rhedeg yn y bad*

[No title]