Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

P/rrhado Ne&yi&Hon''Btwcdahty…

News
Cite
Share

P/rrhado Ne&yi&Hon''Btwcdahty Sjc. ?????d??\v?.?o7/'???????'c. ——«M—II nil n..ftiirfiiiT.iliii.Biii^iiiiriii-|: I Ij't III mill i ■■ in III Mi, iw ill timim Yitidaenocid son yn y ddi^-as ddoe fod y gyn- mitll'edd Ghent i hwng- qynnadleddwyr Pry- dai-fi iic eiddoV A-m.eric wedi ei (horri i fynu, o herwydd anghyttundeby ddwy blakl ond y mae.j y sen wedi troi alian i fod yn ddisylfaen, canys, iiid oes ua ehennad na ciiemiadw ri Wedi dyfod j h wlad hoit clr ddiuas uchod, fr hynny y mae- y it dra thebyg yn awr y derbynir y cyfr.yW banes oddi yiio cyn hir. Prin y mae ymddyg- tadau Liywodraeth yr Amerfc yn gadaet lie i anikeuaeth ar y pen liwti. 'Cry bv y-L I asoni eisoes, fod yr Y s grif-raglaw yn annog ar fodi goB mil o fih, yr perthYtlol rr g-cli-es i gael eu codi yn ft l ,.v y r a 0 '(Y( harod erbyn y rhyfel dymhorol uesar, heblaw'r meiwyr a'r gwirfoddiaid (volunteers). Rhifedi mil wyr eu cadres pi awryw 60,000, at y rhai hyn y mae'r Llywodraoth yn bwriadu ychwauego 40,000; gan ddarlunio rhoddPr pwngc lleiaf i fynu i Prydaki fel y peth mwyaf po&uus a gwar- thus!'r Unot Da?etthaun? y ddichon foddy- wedaot yn hyderus fod yn eu meddiantaHu i wei-'?atit yn t??-d-,?-rus l'oil )-ii eu ni.?ri(iiiiit-tllii i {iHtn?o'r ho!! Frytaniaid o'r Cyfandir AmP'tc- aidd a bod y LiywodraPU? yn ymroddi dwyQ y Thyfel ymlayn y u y modd mwyaf eguiolac mai ofer fvdd i prydain geisio eu brawychu wrth oresgyo parthau arforol eu. gwlad dros ..am set ymdrechir JeHu pobi yr Americ i grtdu nad oes dim ilai vro mwriad eu gelynion na thorn r cwlwin o unoliaeth sydd rh wrog y Taleithau, a tin wy "hytiny eu darosuvng a llwyr ddiivrstrio eu ijai:yroddibvniaeth a"u rhydd-drd, ac rbvdd-did o'r m lad, Cynnvgir av fe d i'r milwyr uriiod "u fodi trwy drais, yn ol eyiillun Bo- naparte, yr nwn a alwyd Cor,scrip/ion, yr liyn sydd dra gwrth-.vynebo! egwyddorion a brein- iiau prcswylvvyr gwlad rydd. Ond ec iiyu. oil, y mae ey;d!an y Liywodraeth wedi cael el dder- byn gydag awydd a brys maWT. Y niatVr boll ysgrifau psrthynol i'r fyddhi, a'r arian arjgcn- rbcidiol j'w chynnal, wedi cael eu daHle'fl ;ddu-y ivaith, ac yr ydys yn hyderus y bydd iddynt gaol en gwneuthor yn gyfreithiau; yr hvu a ('glur! dilengys fod rluud i ddyn fod yu ddall yn wir- foddoj, OUt ehonfvdd fod yr Amei i( iaid yiiids-a ymroddgar, ie, ac yn llawivfwrtadu tl». n y rhy- fi l ymlaen a'u' boll egtvi7 ac o ^an'j ,ii i'l fod a; v. yddion lieddwch yr» peilbau. Derbyniasom bapurau Germany rr ii'.is hwn cynhwysant hr.nes bir am greulon- dria'j'r Tyreiakl fuag at drrgoliori -Servia (Ta- lacth o 'i orkey, yn Ewrop. yn i!)(J miUdir o 1¡yd, ac 73 o led. y tiigoliou gan rawyaf yn pro- m';n Cristianogaeth), amserwyd-yr hanes Tach- r t dd 21. Yr oeddid wedi clyWed son er ys tfi ^r.i- eyn liyiiny am (ierfysg newydd, ac ymryson '1?} !eh tori'i alian rhwng y Tyrciaid a'r Serv- 3»! I. Oi'd am na dnaet'h un banes neillduol am }n :i i Jaw, gobeithiai'r Servj^id na fuaäij ddimj "p !J;Y)5 i gan!} n. Pa food bynnag7 > r oedd tan fduystrio! ymddial yn llosgt ym niynwcsau ihai Tyrciaid, hyd lies aetbant yn Ýtd y flwy- d.dyn ddiweddaf eyn belled a chyllror'r wfeicii- iov\oi', olaf o fywyd ag oedd yn Servia. Nid j '1 ¡ 1 't' '1 I} .} 1. gwrthdystiadau'r Ilaja gorthrymcdig yn erbyn y cyluiddiadau a ddygid yn oi crbyn, a tfi'os ei ddiMiHOidrwydd, o i?n budd. Parhau- vdd y Tyreiakl i godi taloedd o ddyddiddydd. Yn y dechreu yr oedcl pob |>r-- h yn cael ei dalu YII beudant ar yramser pen- TiodoL cyri belled -ag oedd hynny yn allnedig. Jhrfuj; aiian pardd. rhoddwyd meddiaanajJ f \\C .t.. P' "j FJ ereiii i fynu. \V edi iV R:sja roddi -pob arfau i fN fill, yn 01 gorcbymyn yprif awdurdod, dech- veuwyd arfvtyd tncatmiu tra gel'wtu ft gorthrymtts; IV i 1; 1),- d i c (1 71 11ifil y cdl) 1 all (vib} dan a arferid niev n Thvfei, yngh'yd a phefhai: ereil). Cynunera«a:«t oddi ar rui teulu- hynny mil, a d»'y fil o piastre*, ac.ymddyg- asan ar y tlodion yi^ v modd mwyaf eieiitou, a diwalhu'r.i>t en 'lid taag at y Cri tianogio:! tru ill .T > J\ t ifftia&'r dynioE hyn, a i k d Liywodraeth a «du\yyil yn Service i god;" t" a elwid aria;, per, i i vii » J t g, r nyn c edd y s-vm arfV r^l. hy daetl: y S. hie (perchen B-v (rhngiywiawiwyr), a chcdasant i v ,1 ¡ f j. 11& J, 'dd G l' J: t'oo; H d yn aros heb et thalu er ys dc-ng mlynedd \) v»yd amryw Serriaid, a dihenyddhvyd Ihai., (LL iiiig-esgusodion. Cymmerodd dFhenydvliad ecii- ryslon Ie ar y SOaiir o Hydref, yn .Bo'grade. o'r Serviaid, g N- agorcd i wawd y lliawswrth berth Belgrade; ac yn cbrwydd wedi hynny daliwyd drps pnL o'r Serviaid a dygwyd hwy yn güel hlOIl i Belgrade,. F lIe y maent yn disgwyl dedfryd marwolaet'b, Y i JychrYIl yn gyliVedinol. Yn wir, yTn- I drechedd rhaij achur) eu hnnain trivy 1lor t'r liiynj ddoedd, Ms yr ûeddynt ynhyw Eiewii ofu'a phryder; ac o acbos hynny gadawyd y rhaul i JV)-af o'r ardal yn fwy ago red i ymosodiadau!r t gormesv. yr. Yn()n ynnoddodd y bobl druaill l i wneuthur drostynt eu hnnain .arfa-u y-P eu ) (1wyJaw, neu o leiaf i farw dan ynvladd dros ddi- ?l C, d (I I (I s ogehveh eu tei,v!ncedd. Seitiiodd y lief lion gyntaf yn ardal Kragovacz,"yr hon a ganlynwyd' yn ebrwydd gan ereill. Ymaflcrdd- pr<?sswylwyr yr ardaloedd hyp yn yr arfau olaf ag ocddrnt wedi eu dirgelu, syrthiasant ar y Tyrdaid y rhai Y>eddynt yn codi eu cyllidiaetb ormeso!, yn y dref, a dinystrrasart pu taiv Ond yn awr cyn- ? ?yddcdd ?yrntgrwydd y Tyrcffud, dechreuasant ?ynnu!! y U?n?M.?pdd ?'nddyntyn Sema vng- < hyd. a gal,,v a'ilw (,y-r?noi-t!iNv ? 1, e(,4 Nil cyrph o 100, ÜO, a .0 o Dyrc??'(yt)'dy?o(? o Bosnia i Servia. N V,-k 1,o?l I r f a g a i iy Dywydd yn y geirian  -< Yy? a?'c? D\ rc'aid Y n:ae'r ? ?of'yh??.?P?:?;'? Cofi?c.h r?y- ?i 'e, i:, it?%cii riiy- c d d a f. v 1, 1, %v ic) e c?l d ? ?r?." o!ud? ? y?Iy?t!? pan y gyrasom adref i!n*e?ocdd o (Mcfaid &cm)tfeiHa!d corniog. Y I d 'd 1 f -w^r.awr we(ii J n awr i md wY!I ac rc t, ,-gi.é.tj;ün yti wrrvw a benyw wrth ein 1)ew ?-Ily-s j t'awdd'yw canfod «efyllfa-resynol y Senidd ♦ nunn, a • y li at yr yrno odir o bob tv, ac yn i < .aoi dui\ rxtgeledd. DywedirfoJ gan iaifi Bosnia CLOOOo w..r y». Servia ar Vr loeg o Dachwedd. Quid ydvut yn>jilyngu ystv liaeth galonnog y Pennaduriaid Crisiianogol ag ydynt wedi ymgytmull mewu cymmanfapi Vienna, gan eu bod dros lawer o oe.soedd yn dcliffyn- glawdd i grefvdd Cristianogiou.~(Jiy>'a/iAjort Post Office Ga-ettc, R/¡ag.l :3.) LLYTHYR-GOD HAMBURGH. I iJxngosir llawer o awydd gan y Ffrangcod i "wneuthor yr enw Brytanaidd yn atgas ar y Cyfandir. ac i lauw'r gwledydd Cyfandirol ag | aiiyitiddijied ynghyulluniau helaeth y bob! wybodus a diwyd hyn.ny. Y maent yn gahv arnom t»i Germaniakl-yif rieillduol a l'ais rliyb- uddio!, i tidal sylw ar modd y maent liwy (Brytaniaid) yu ymdrechu eu hunain yn feibtri'aid ar eneuau'r boll a fonydd, yn ol eynllun Napoleon, ac am yr un rheswm i fod yn feistriald ar eu noil fasnach, a'i ddiogelu iddynt eu hunain. Yil Germany y maeTr ddrwg-dyb hyn yn } niledu fwy fwy, ac i'r fath rnddau, fel nad yw un o'i serydtiadau mwyaf fyner a bucitliol, sef eu Bibl Ciymirianfa, vr hon yn ddiall a ffurfnvyd yn unig I helaethu egwyddorion Crist- lanogo], "bob un diben arall yn rhednt diangc iiiagyr "i;} nuldiYied hwn. Y mae'r Brytajiiaid eu hunain yn achwvu yn chwerw ar anniolch- garweh y gwledydd a-gynnorthwyasant, trwy eu hyuvdrechsadau i dorri eu eadwynau mwyaf poeiius" a gwarthus, y rhai a delir yu awr am eu ppen a'u llafur ag yrndrechiadau eiddigeddus i'w gwrtliwyn<?bu ymhob modd. Gan hynny y mae yn llavv u bryd iedrych o ddifrrf ar y cyssytitiad sytid rliWfig yr Ymerodraeth Ynysoi a'r iy fan" dir, ac i ystyried pa ddrwg neu dda y maent hwy yn debyg i'w gap! y nalll oddi wrth y Hull; Fel y mae rhedfaV afonydd wedi ei thcrfvnu ynihiPftiiav. gan selylU'a'r mynydd^edd, ac felly awdurdod Prydaiii yn awr, a'i phwysigrwydd hauesiol wedi cael eu harfaethu a'u terfynu gan IFarf nattoriol yr beii fyd. Nid oes un wlad wedi cael ei hamddíJlyu gysfal a'r ynysoedd 'hy n.? y rká ,A, gan y mor. Y maent yn ddigon helaeth i wrthwynebu yn llwyddiannns pob ymosodiad a wneir arnynt, ac ,ii, cael eu pre.«wyli« gan dd ynii>n ag y rr.aegwaed y Gauliaid avr German- iaid Triewii modd dedwydd yn. gymmysgedig yn eu gwytbiennnu.- Dickon y wlad lion yn gy f- rpii.idof) honni hawl i arglwyddiaeth ar.v inur. Y ft yr amseroedd gynt-hi a geisrockl helaethu ei liywodraeth ar y Cvfandir, ejthrgwelodd vu it.-is wneuthur llawer yn y bobl rhyfe1.ar.ag oedd yu ei gyfaiieddu ac mewn amseroedd diweddar, pan ymagorotkl y bydoeddDehcuol a Gorliewiuol, cyfeiricdd ei hoH ystyrfae?h yuo ? n ebrwydd, ac mcwn amryw Drefedigaetiiau gosododd wreiddiau vr  d  awdurdod ag sydd yn blaguro ar yr nys. Y ftiae'r ddyfais ddiweddar am h'ngcs,rria-rth In di.fodipe'l!dcr, ac y mae'r. nicddian'iau r>« il 3-11 gddi fewn i h c\i\nu oddi amgylch i « rhai a ddygir yn agos at ei gwasanaetb, ond vmlicil i tu hwnt i-vi,iaedd ii!o.i iiu:i, eti cliwennychu, | hwn. yrnae Prydbin' '"edi w-i- 'J' 1 1 1. 1 1 {' 1" ]'/ 1 I neillduo oddi with drefniadau Y C'y f.:n(''r; end yn unig ei fod .yn pert hyn i'w budd c» hunt ymdrechu cynnal cyfartalwch awdurdod yma, t ac i ]udùias y gresynoldeb a ganlynai gor?odd 0 a?di.trdodyma?pddiantu'irhyw wbul. Gelwir •arni i fod yn amddiifynydd i hedd?cb aeesniwy- ¡ ariii i foot ) I, lilliddiq?-nv(iti i r thyd yCyfandir, 1 gyniial trwy ei chyfryn?dod (li? d ?- C? I LN tr?vv (,i cf )yfr?ITI?"(I'(] tro cyfodiad un Colossus, yr fiw.: trwy osod un 1 droect y i 1 ittdir a eHai osod y, linH ar yr ynys c w «'d, ond ymhob vstyriaeth a rail clichon s i ?ob un drefnu ei fesursu ei liun. -'•< -d }'vf meudvlr.iu dynion, y rhai trwy ddyfai- t gwylifal, ac yu gvvib-hwy'io i b i) Li o "r bi (1, gap. iod yr sicr 6 gyfa-i fod a rhydd-did a ilawii- U r fi ii're^ wedi cae! ea gwneathur at h-anan- i tetoc d dir.esv, m.—Dwyn ^ymlaen a diogelu ei jug -rt'i' i' y w gwrthddrychau hon ymdrechiadau P c Niti hynLi yw calon l,vtof) i ddcs- ) pOt.h J t.?yddaa tr?y bob parth, &c.—?/tCM:'? V i "i. | • ■ • Al i, I Y maé'r son yngnykh fod Arg I?rpwra. Mr j (iau ?an:-i?!r yn bwriadu rhod(!tpu swyddau i iynti, ?'! Cwei?iclcgion i'? J???rhydi, yn c?nnvJda: end ni'I viym yn g'?'? bod ar ba sylfaen y maefr f son yn gorphwys. Tt?mlwyd ptfdthiau ??y?t:?l y ?ymhesH I ddh'.eddar yn Limerick, yn?t'??PrdtLotj, nc yrj ISegi r?ddac Tr?nwrio.?;' ju?'erd'wyd' Ha?'a!' o| Jcn?a?, soddodd rhai, i d»\ a p. > \y dai t 'ganyihyferthMydychry-fMtyd, ? ffy-bysir gan ?n );apur:H1!iYY.i;9janl ddc?y' fb? 'Ua?'cr o oeiielgarwch riiwng ■ Ymoaw'di' Bns^ia ac Arg: ( a-tloieagh, yn gymmaint fci!y fd nad nsdd yp olaf wedi gweied y blaeuaf dros ,iwr 9fiyd. Aches yr ?'ghy<- t<.)ud.<?by? PoJaud, yr hon na.rydd Alexander i fynu mewn un modd, ac ni wna ei weinidog ef i i, covilt Nessolrode gynnadledùu yn ei chylch, oikVei hvstyried rflegis pe byddai yn nrvtfuriol yn perthyn i Bussia, neu i gael ei gosod dan Hag- freuin Russaidd, yr hyn a wrthwynebir gan Arg. Castlereagh. Dywedir vmhellach fod byddin Ru<snidd ne?yddo 80,000 wedi cael ei chodi i gefn?g! Vmroddiad Alexander. ii J £ Jf  BPvYN 0 DYWOD. I Frederic yn hwylio, ar y 3-Oaiii 0 i (strttih}Torres, o Port .TacR.son, hi aeth heibio i dnrr dwyjrain i fryii-i} wo'I tia pherygjus, yr hwtt .na. synvyd aruo o'r blaen gan neb. Y niae yughylch wyttl mi 1.1 dif. 0 hyd ar yr ochr ddwyreiniol, ac y mac ynghylch tair 0 honyr.t clan y dwfr, yr hyn sydd yn peri i'r ddau barth peJlaf ymddangos megis pe na bydefai cyssylltiad rhvugddynt. Y parth doh-euol yw'r mwyaf. Nid oedd Uiw'r dwfr wedi cyfnewid dim viighymarydogaeth y bryn. Lied. 21. 1. Deheu hyi 151.-28. Dwyrain. Ar yr 3 tain 0 Fni b a'ro¡jllc1 y 11.) h.g tIlhod ) anghori ar gyfer ynys Murray, daeth pump neu chwech o i'adau yn liawn o'r trigolion tua'r Hong, gan ddefcitafu dai) palmwyd a chiiaul cocoa, fel ar^y ddiou o'i bwiiadau heddychoj, yr hyn a attobwvd gan y llong trwy dderthafu banner wen.. Ar hyn bwriasant un o'r CntlU mawrieu uchod i'r mor tua'r Hong.) n phan dtlan- 'ou.'d"P'\v chodi i fynu, YmddallŒoseut |fon\\yd bu'd' < hodi i fynu, ymddangosent rnegtspel}fu!}j:¿wedt cael en boddnau yn fawr, gan Nvii. I a Y; e r -o ystwr yn eu plith eu hunain, gan roddi amnaid i'r bad fyncd tua'r tir He yr .Ofi^Jjawer o fadau ereil 1 yn llawn o'r 1 rigoiioiipsq,fodd bynnag, pan ddychwelodd y I)ati ymddangosai eu bod yn dra an- j foddlon, gan wneuthur mwy 0 ystwr nag o^- blaen hWlI a ymddangosai fel blaenor aniyut a gurai draed mewn ifyrnigrwydd tnavvr. gan roddi cyfarwyddiadau ilr llcUL, Pan nesasant at. y Hong barnwyd yu addas i'w rlnvystro i orcsgyn eu bwrdd, yr hynfcl yr ymddangosai a fvvriadent wiieij,tliui saethwyd dau ergyd uiang- nel dros eu pennau. Ar hyn neidiodd Hawcr o I hooyn! i'r mor? agadawyd un 0'0 badau gan bob dyn ag oedd ynddo, a thynnodd y lleill tua'r tir (,Yd? phob bryS. Oaf?yd .amryw o fwaau a saethauynyr im a adawyd, a math o does yn yr hwn y tybid yr oedd cynimysgedd o wenvvyn. Oddiwrth lioll ynitltlygiift yr ynyswyr llyn, eu hamcan yn ddiammau oedd denu'r gwyr i adael y llong trwy; arWy ddion heddychlon, ac wedi h) ny eu lladd a meddiannu trysorau'r llong eu hujiain.

[No title]

[No title]