Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

¡?linu" . Newyildion JLlmulain^…

News
Cite
Share

¡?linu" Newyildion JLlmulain^ S?c. l'tv "i;.jI  DYDD, IALI-, IIIIAGFYR I CXlt ydyni wcdi eael liawer lawn a bapurau 1 tramor, wedi eiu cyhoeddiad diweddaf.— Neithiwyr derbyuiaso'tn bapurau Paris'i'r 18fed, a Frankfort i'r 14eg Brussels i'r 17eg, ac Holand i'r lgfed o'r mis hwn » a bore heddyw cavvsom banurau Par's am ddydd Elan diweddaf, y IDeg. Dy?a.ut hysby?a.eih o Vienna ??' lleg, ac o Ghent i'r 17eg. Dywcdir fed y f!\c'nnaS yn y cldtuas a enwyd olaf yn myned rhag- (Idi di-i (],-m ac ystyrir fod ymddangos- iacll;ehau yoo y:uha hedc{yehol. "V u Vie sunt y mae anghyoeddiVsmvydd gweithredoedd y cyn. J 1 1 nadieddvvyr yn eael ei gyn^-l rnegiS oddi ar y dechreu; eithr y papurau tramcr yn dra chyminwynasgar; os Tia clumt hysbysiaeth swy. 'J 1.. l' 1 1. h I J'jV" 1 ddoi i'w gyhoeddi, hwy lanwaut y dilfyg a dyeSi- ymmygion, y rhai ydynt yn fynyeh yn gwrth- ddywe.d-fl eu giiydd, ac. o gaulyniad uls gallant fod yn foddhaol i'r darllenwyr. V mddengys- fod achos Saxony yn dyfod yn barhaus yn fwy dy- niUHol ¡'r Breidn, ac i'r sawl agarant ei adferjad of. r ydys wedi derby u y Count Schumlem- burg i'r gymnlanfa fel cennadwr dros Saxony, i 1 ac y n1ae'r Brenin wedi eael ei wahodd rnewn modd ffurfiol i'r gynnadleddfa, lie y dvwedir fod y rhan iniiaf o blaid ei adferlad. Nid ces oud ychydig yn eael ei ddywedyd am Poland, ..1 0. olHl yn uuig fod yr Y merilwdr Alexander yn ym- I \TT roddi cadw Warsaw. Crybwyllasom yr wyfhnos dnvediiaf fed am- ryw swyddoglon Ffrenglg y rhai oeddynt yn parottoi i hwylio i'r Asneric i gyn.uorthwyo'r gelyniou yn crbyn Prydain yno, wedi eael eu gwahardd gan y Elywodraeth, yn ganlynol i eiriolaeth Dug toil. Cadarnhair y rluin gyntaf o'r hyshysiaetl) hivii mewn modd swyddo), gan y Mouiteur, yr hwn a gynnwys ddau gy- iioeddiad oddiwrth y Elywodraetn, y iutill yn myuegu nad oes un swyddog mihvraidd i dderhp¡ 'J" 1 'j 1 tal oddi eithr iadoN fod yn el le pricdol yn cy f- lawni ei ddyledswydd a'r llall yn gahv ar bob mathoddynionmUwraidd., agydyntynawr mewn gwasanaeth tramor, heb gennad y w- odraeth, i ddyehwelyd i Ffraingc cyn y ].5fecl o EbriU, yr hyn sydd bcdwar inis "redi'r pryd yr amserwyd y cyhoeddiad; prin digon o araser i'r milwyr Ffrengig ddychwelyd o'r Americ. CrybwylIir yn neciireuad y cyhoeddiad fod cryn lawer o filwyr mewn gwasanaeth tramor. Y maent i hysbysu eu dyohweliad yn y lleoedd prioclol cyn gynted ac y delont yn ol; ac os na ddychwelant cyn yr amser terfynedig y maent i goili eu breintiau fel Ffrangcod. Ilysbysirymhapurau Paris,dan ypcn Rhnfain, Taeh. 26, fod y wedi cynllyg i ystyriaeth ei Sancteiddrwydd sylwadau ar y Ilyliiyr bwriadol o e ddo oi Sancteiddrwydd yngirylch cyniial Jubili gyfTrcdin, ar gyfrif CJ .J oJ J oI buddugoliaeth crefydd, a dychweliad y Tad Sanctaidd iBrif-ddinas y byd Cristianogoi. Nid vw ei Sancteiddrwydd yn iach v mae' ymddygiad y Pennaduriaid tuag'at yr Esgobaeth Sanctaidd yn et draUodi yn ddirfawr. Y mae Y I rhan fw,;d 0 honypt Yt ¿:odi haw:lOnniadau, a'c vnproUesll e,(,??-vdjot,ion v Has dichon y Elys Sanctaidd eu caniattau. llhufaw, Rhag. 3.—Ar achos adferiad iechyd Brenin.es yr Vspaen, y mae gwledd dealuaidd gwedi eael ei chadw yn ei Elys hi, yn yr hon yr oedd y pennaf o'r I'jsgobio.n, a'r n Rhtifeinig mwyaf enwog. Dt/oe acth y Tad Sanctaidd ilisiti ynghydtt phedwar cerbyd a dynnid gan chwech celfyl yr un a pharodd goron Rufeiuis; gael ei rhoddi ¡ i bob dyn t!awd a gyfarfu ag ef yn ei fynediad. Ilysbysir mewn Uythyrodd'.wi?h Mcnsf?neur De1amottc, E"gob Castoria, fed y grefydd ba- baidd yn liwyddo yn ddirfawry? Unc?. D?lei??H yr Americ, ac yn China. Dychwelwyd 12 teulu ymhrif ddiuas Talaetli Kockei; yn yr ihvy-f ddyn gweinyddwyd bedydd i 10,381 o taDancd, ac 1,077 o ddynion- me wn oedran, ac yr oecia 2,674 yn vmbarottoi i'w dderbyn. R.iifedPr Cristianogion (Pabyddieu)yn Tonkin yw 60,000. Dywedir y bydd coroniad 13reniu Firaingc i gymmeryd lleyn Riscims yn y mis Mehenn neaf. Gyrwyd allan gyhoeddiad gan I'aer Lyons ar y 3ydd o'r mis hwn, i wa.hardd dynion ceifydd- gar rhag cerfio neu arliwio llun Bonaparte ua neb deulu, E:yr Ymercdrol, megis y gelwid hi, fel anvydd o'i awdurdod ef, ar un rhan o'u gweithiatu. Y ma:r hysbysiaeth o Elba yn cyrhaedd i'r4ydd o'r mis hwn dywedir fod Bonaparte yn glaf, a bod uau wr enwol wedi i dyfod yno ar y cyntaf o'r mis mewn Ilong y: dwyn 26 o fangnelau tybir III iieddvvch vw Uti o honynt, a'i fed wedi dyiuu i breswylio yn yr s. eiu darllenwyr golio fod y Pab, ar annogaeth Ferdinand Vil. wedi peri iddo gilio o Rhufaiu er ys amser yn ol. Crybwyllasem yn ein Rhifyn diweddaf, fod hysbysiaeth i v c, Ozcc I ei ddwyn i'r wiad, yn myuegu fod yr Americiaid wedi cilio o v.-arch- glawdd Erie, chwytim yr amddiffyufa hor.no. i fynu, a dychweiyd i luestai dros y gauaf; y mae y newydd hwnnw wedi cael ei gadarnhau gan bapurau Montreal a Quebec, y rhai a ddygwyd trosockl gan yr Ann :— Drum- mond yn hvsbysu mewn igodd swyddol-fod yr Americiaid wedi yrnadael o w-archglawdd Erie wedi dinystrio o honynt gymmaint ar yr amddi fiytsfeydd ag y gaiiasent yn yr amser, yng byd l'u ead-crysorru a'u harlwy rbyfel eu hursain, ac wedi hynny ciliasant i'w hochor eu hunain o'r a foil. ———— Y mae'r trysorfeydd wedi gostvytig un y cant wedi deuddeg o'r gioch heddyw, o achos y new- ydd anghydweddol a heddweh adygwyd trosodd o Unol Daleilhau'r Americ r ym mhapurau'r Anreric, oddiwrth Ysgrif-raglaw Swyddfa'r Rhyfel, at y Saneddr, ynghyd a. syl- wadau eglurhaol, gan .annog a dangos ri)- rheid-rwydd i ddwyn y rhyiej yiniaen gydag egui digyiielyb. j diuen hyn, y mae efe yn cynnyg ar fed i'hySe-dymraor nesaf gael ei ddechreu gyda CIIAJN MIL O |J £ wyr y gad res. Fod j'r rhyfel l ei r l le i ( i ili, gael ei clwyn i ganol Canada: fod yn rhaid Saeson gael eu gyrru oddi ar gyfandir yr Asneric ac nil ddylai'r Unol Daleithau roddi'r pwngc !leiaf i rVlJU, na disgwyl am un heddweh end yr hwn a eiu.iilir gan y c/edd_, f. Ymddengys na, fu cynnniaint. o walth ymgyng- hori a threfnu mesurau addas, gan wei:iklogion ei Fawrhydi, tra parhaodd y rhyfel diweddaf, mewn cyn leied o amser, ag sydd ganddynt yn y ddyddiau hyn ynghylch y pwngc o ryfel neu ti- llmeric; yr hyn a derfynir, fel J fyhtr gan y cennadiaethau a ddanfonwyd gan Mr. Avis, cennad wr y Brer.in i Ghent, ddydd- Llun diweddaf; a dydJ Mawrth yr oeddynt yn dra diwyd yn ystyried cennadiaethau a ddau- fonodd Arglwydd Castlerengh attynt o Vienna, pryd nad cedd digon o amser i Ir holi aelodau ynghyd, ac nid oedd y 'l'y'ù"ysog Riuig- law yu y ddinas fel y galiesid ymgynghofi ag ef ar yr achos; gyrwyd cennadon i'w galw oltyng- hyd, a chadwyd cy far fod mewn modd enwedtgol ddop, yn achos y cennadiaethau pwysig hyn. I" I U' i:'j,' Cyfrinachodd [art! Eerpwl a'i (jchuer Brenhinol y Tywysog lihaglaw, yn y bore ar y pwngc, ac am ddau o'r gloch cyfarfo'r iaril Urddasoi a'r Aelodan ereill; a buont mewn cyfrinacyi tanwl dros ddwy awr a banner, wedi hynny parwvd i gennad ytnbarottoi i fyncd i Vienna. I Mynegir mewn Ilythyr o Cambridge a amser- wyd Rhagfyr 20, i (till dcrri allan yn Ncuadd y Driridod, yn y Brsf Athrofa bonne, ar nos y 19eg. Yr hyn a achlysurwyd, o hervvydd i un I") 01 o'r Myfyrwyr, yr hwn it aethai i'r wlad cyn dydd, adael camvyll ar ii ol yn ei ystafeil heb ei dilfodd, yr hbn a osododd ten"r g\ve!y ar dan ond trww fedrusrwydd y peiriajiwyr tan, I" 1 l' 1, "I 1. ere a ddiffcddwyd heb gyrhaedd o bono ym. hellach nag ystatelloedd y Myfyriwr ucitod. )' Yr ydyra yn clywed nad oedd nen-nicr heblaw gwyr y Hong, yn y llythyr-long British eel) yr hoi) a gyfrgoltwyd yn ddiwedd^r. Y mae'r llynges ag sydd yn rhwym Bermuda, dan nawdd yr iphegeuea, Cadpen A. King, a'r Leonida.s, Cadpen W. King, wedi gorfod troi yn o! i Cove, yn yr Iwerddon, y 5ed waitn, o achos y tywydd* tymhesilog. Cbwythodd" gyrwynt .j < dychrynllyd yn Cove a'r gymmydogaeth tnv y 'r nos ar y wyd amryw fygdyllau ilawr, gyrwyd nn ilong i du-, a soddodd un fechaii;. collodd rhai o'r mii- wyr eu bywydau, a drylliwyd aelodau e:eill yn yr ysbytty, o hei'wydd i'r ystorm d'diovstrio rhan o'r adeiiad honDO. i Ysgafaelwyd yAviliiam kelson, Cadpen Ho- garth, o Quebec i Lerpwi, ar y 12f«d o'r mi? hwn, yn lied. 50 1 hyd. 12 gan yr her-w-long Harpy, o'i- Americ, o 14 mangnc-l a 250 o wyr, ac wedi ei t.ysbeilio rhoddasant hi fynui wyr y llougau. y rhai a gymroerasant o'r blaeu. Cymmprwyd y ?.dy Prevo; Car1nen i o Gh'wow, aJr y 3üaili" 0 Hvdni. y "• ;jo4 1, '>0 'n ./J T 1; d. 2S. 0' gel" ) r I.l'l !'Jn \L (j :)., {{¡til"l;wyc1r I'cdcg 0 ¿:dr,y Mewn llys a gj-nnaliwyd gan berche-nsr 'on meddiannau yn yr India Del wyrcini¡¡; darllenwyd llytliyr oddiwrth Arg. u hysbysu fod. y Tywysog Rhaglaw we(U -.r-, fynu i ddigerpholi Gwirfeddiaid mil^ rn t" India Ddwyreinioi, ac amlygodd y n~awr f:; lonrwvdd a gafodd ei Uchder T" c y;: ■> hymdeithas yr India Ddwy: y rh;i a godasant y fath gorph Hi <5^0 ar r.tnzce anhawdd a phervtdus: a'i y d o vmdJvg¡ad vr h;¡¡ iv- '-c n dd. > < ■ ;>;• T I l' 1 J1' Ileddy w cynnaliwvd t. •'»: «' fra llioKog o dfigolion SoutI)\vark (L :> J'i v « ty?pdyrar'gFnrhetd!'wyd? 0 ddan!'cn ¡!t'y i'r Sededdr yn 'erbyn adncwydttiad y duth ar feddiatst: ac weds i amryw araethau gaol eu traethu, cy?nn?'yd. ar asmyw 'awn fW i }Jae!Jb I eiddo d'np.'? L'undain, He ar ?dc?. ? :d i'r Seueddr yn erbyn y dreth dywededig. Y DRETH AR FEDDIAKT. St. Ives, swydd Hanti-igion, Rhagfyr 20.—- Dydd la si diweddaf, cod odd terfysg mawr yn y dref bon, o herwydd i'r gair fyned allan fod Aro\yg\H y dreth ar feddiant wedi liwyddo gyda'r Dyddwyr (?L????????? !hysby?u. '{¡;d YC¡¡\\lneg' nag arfeli11 tgaplel??i c'r dreth hon. Pan wybowyd ya gyiiYedin i ba dciiben yr oedd.y Dyddwyr yn cynnal eyfnrfod e-q t(l, Ir Cc) ti y''?y??t.'d!odd yci.waneg ua 300 o ddynion, a rh?????i y?af??yr ;{j; ), CoG a' j g:,O,(i\(;i;¡;; trwy ilenestr wy dr, tnry yr hyn y terivyd liawer ar ei gnawd gan y gvvydr. ac y brivvyd ef gan y cwymp: dibangodd y Swyddog hwn rhag dhdedd y gwerinos trwy fyned yn ddirgel trwy amryw o'r tai cymmydegoi; wedi hyuny aetn y t y st!:a.-a::t yr boll iTenestri mewn munud. Eithr lloe.yddwyd eu digofaivit o'r (I i, vvaith y Dyddwyr yrt cyboiMldi iva buasai i'r dreth g\ e< ;« Dydd Gwener diweddaf n f d '< tymhcstl dra anarferol ymhartn o swy dd. Y '.);' »■ Dech- raaodd ynghylch 10 o'r .^Soeri yn y bore, a pliarhaodd gyda ffyridgrwy dd cy.u'yddol hyd S o'r glocb yn y prydnawn. Nid oes gymmaiufc a phentref na thy Tyddynw. dros boll wtad Wold, ar nad yw yn 110fiau y di-aystr a dt!:i;cefhi. IX'isiau o yd wetu eu tallu i hm-i: u? ys?bcr ¡\It °8?\:1[\:i"t3 tiíl/ h;-¡ h¡!)¡/¡h; liawer o goed wedi teni yu en canolau; a s?: d- odd Hong fawr yn Scarborough gan ryra y rhyl- | ertlr.v'y. Nid yw'r trigianydd henaf yn yr t:o ■ wlad yn cofio gweled y fath anrb'lth gan wynt o'r biae'.i. GYRWYNT DYCiiRYNLLYD. Dublin, Rhag. 1 7.—.Yr.gitylch un o'r gloch, bore dydd Mawrtb, dechreuodd ystorm dtiyeb- rynilyd o'r Gcrllewin a chwythu yma, a chyn- hyddodd pryd yr oedd yn ben-faith gorwynt (eawrwynt). Y niwed a wnayvd yn y ddinas sydd ya fawr, cinvythvvyd rivii (I r fi 11 o dai n. syrthiasant, a'r flenestri wedi eu dryliio, ac uid oes nemmawr o dai wedi aros heb PU niw- i eidio. Yti heol York dinystriwyd tai'r Cyng- hcrwr Cumpbell, a'r Dr. Jolie; gyrwyd He,) y ddau i mewn gan v mygdyllau y rhai a syrth- iasant; claddwyd trio wasanaethwyr Mr. Camp- bell yn yr adfaU. yrydYln yn clywed eu bod wedi maryv. Yn nhy Mr. Eyons, maelierwr, cwymp. odd y nen a'r llollt uchaf ar yr ail lloilf, ar yr hon rti-i o'i blantef yn gorwedd, ond trwy ofal rhyfedd rbagluniaeth, ni uiweidwyd yr t un o honynt; a drylliwyd liawer o das eredl; y mae'r morwyr henaf yn dywed)7d in wehunt y fath ryfertbvvy erioed. Ac yr ydym yu olni fod y uined lawer helaethach nag ydym ni wedi clywed hyd yma. Yr oedd L, s L,, e r deled fir hyd" yr heolydd ddoe, o fo(i llechfeini a'phridclfeiiii yn syrthio yn barhaus. Ter ?/? 'y Chioaraedy.— T orrod d cyth"? ?ath?rfysgananync!.wai'ucdy'')'ddd??such.hi.r hwyr yr loeg, yr hyn oedd agos mor dychnu- 1, 0 1' zi- h?,?(] y dydd: 0 achos nad oedd y." chwaraewyr (ar gyfrif rhyw anghyltuudeb yu eu plith eu hunain) yn cyliawni'r chwarae ag oeddid vvedi ei ddHW; arnlygodd yr cdrychwyr gymmaint o"u ?a'ifoddionr?-ydd fe! nad oedd anupdig i'r rhan a gynnygid. yn ei Ie i ?as! ei L?ySiwd; cy'tny?odd annyw o'r chwaraewyv i j ?'n)?;'ch yr edrych?yr :u- ac h os y cyfnewieiad, eithr ni ?.?u d ??'? d arayiH, on d gmfn aruyut gilio yu ol, ac yr oedd en liyniddangosiad dra- cbefj) yn beryglus iddynt, o herwydd fed-pob pefch tafiauwy yn eael ei fwrw atlynt; ac o'r pryd hynny hyd yr amser pan p,"yd y I haw 8 allan gan y siryddod, bed<E^J»ci*J, a^ milwyr, gwnav/d pob drwg ag :• all 'id \» nawdd ei 1 lawni, megis dryHio'r m-'i.sgciau, bwrw yn erbyn y lampau, y rhai ages oil a ddinystriwyd, j &c. Cymmeruyd ihai dynion i ddal fa ar yr achos; torwyd y dtvcb yii Rhaglaw j trwy da flu darnau ceiniogan atto; ac wed: dwy awr o dfifysg, gwasgarwyd yr bolljk^thryfiwyr __1 0 J. ti