Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EAGLE INSURANCE OFFICE, TRW Y ACT Y SENEIHJ. LLUNDAIN. Y .'l t. 0 11' 'f' 1 1 ?' Manteislon a geir yn y( c wgel ¿t nC\1OC JA sydd synwy?dig yn Nh?icd?.aeth y Rh.en? o Hn rhvw Vj. betiiau ??'" ? losgir ? ?-? ac yn ?'?"? ?' Š'lc;fC:d rha,¡ o'r Wobr (Premium) a delir ya arferol i ?y?-d?cmii.! • Gwneir yn dda golled trwy Leehed. i$olledia(l ÚjWfJd (Life Insurance) ar dilerau Rhesymol. /aewyddir pob ysgrifen Ddiogcliad (Policy) a dderfydd ..1 2ia¡JI I) ilagfyr, o fewn pymtheg diwrtiod ar.ol hynny. GORtl CH WW/.V Y8 Air. David Jen kin, Argraitydd y Pa pur hwn; Mr. i.5 !)av??, Peri y sieuwr, Abergele. f11 Ymae D. Jexksn yn hysbysu Ifyd- v>ta(kc!fry fod y M million Meddyginiaetkol ag sijdd ar xcerth ganddo éj; yn bur lIe .J 11 ddigymmysg. I). J EN ION, PRINTER OF TIBS PAPER, cy MUSIC SELLER, CASTLE-STilEBT, SWANSEA, SLST.LS PATENT AND PUBLIC • FOLLOWING PATENT AND PUBLIC <?K? f' ? t ? T' ? For Coughs, Colds, Asthmas, and Consumptions. ;/2. s. d. ?OD BOLD'sV EG STABLE BALSA?K? L 8 0 1'1j J.J D, ,ú S .x 1'.1 Jd .J l:" V":1.JH,.ul Jl () ? De V eiuo's Vegetable Svrup 0 H 0 "naad's expectorating Pii!s 0 2 9 '?'ndetrs ?aisan? ut' Liuu— 0 2 9 grant's Drops 0 1 9 }}awmn' Lozenges 0 1 '2 }ürd's Hal-am pf Hon-hound 0 19 KYAN s Essence of ColtsiÖot 036 1 l;tu 0 2 9 "I ? ? s C<iuut LozFugcs 0 12 fv\ M\ oni L<!?H?s ? 0 <2 6 ;#;i'i,i; "i;<. 0:: .?a?s R < „> tl t t 0 2 e! ?'. L oi.<?)!.rs ?-s<:orat!ve Nervous Co?kd Drops 0 4 6 ?'hohnG?-'s.3?mt:Y{- 1'ea 0?9 ?'?y''tersN<rvo? Tincture 046 Ð-' Ü¡;tef!t'nt Pills 0 S 6 ?!'HuxhanrsT!nrtu?crPei-uvi!:nHnr! 0?0 l;,l(jmo¡'s fLlm or Gtlead 0 11 o! <ami!y BotUes .» ] 1'J 0 ? ^HUH'S Restorative Drops ( 0 11 0 v. B lent la Females. ?'SiMy'.?.r?Tinctu?" ? "'? 010 6 ?'"f.h?.?ti''s L'<-tn:i!e ?)Ms 029 "?P'?s Female riUs 0 1 2 ?cthitsDi'.iU ? ? 9 iiV lO.AlI 'lh u i1 I lis ?;; 0 I 'J ( or ?S Rheumatism. '^AC I HT-,E 0 4 Q V^UEUA.I M fMttstaul 0 2 9 t? P; I 0 i}7TT 1 !v,J,< "1 Drops 8 f /UN-U^II.NUSER 2s.9d.an<l 0 4 II ?iber!<t!? s B-dunm?, Fluid 0 2 th °1 ?0? Hcorbuiic- Ctimvlaitiis. SJI, 'I•L, S, NURY-, U Dn.ps 060 ?.?u!om?'sAn!?mpp?g,ncs Oil 0 b.. ?. 0?.'?????, 7?"?f?i!.s'. b, s Ointment 0 1 8:(;8 O,¡¡J¡;e'r;'t' < 0 I 9 (??"? ???<-?cnt Lotica 0?9 ()\a.n f' ¡h. j h.' J n' WI (  ''?''?"??"'??? k ;¡¡it! 0 h C '?tIpy'?On?mp,? 0 1 V Vr, J I %creal 01 i,J:'C(!.iOiU;. }Va!W, Jesuit's n £ 1 02-9 {cake's Fills .i?' g Purifying Drops .S ?.. r> Bilious Ct;M?.)?. ',0 y'?" j»j> »arc, ,ay\s AntibHiou?. Pills ? ? 3 Q- KJV'ION'S Antibiiious Pil's 0 2 9 f- Jantfs's Analeptic Pills 0 4 6 lh. {;:¡ \1 'sPins h. Noiris'o Antimonial Drops 0- 2 9 n. Disorders of IM Bc.toeh. (?y'sTrHcMaftVsJbiixu-' ?..i d .M4? 0 2 PL. ."?rey? CotTt?f -0  <, ,(-trey's Coixliul • I) { ,(J SX'??- "? ? ■■■ ii'R O"toek\blixil' :x ?"'?(?-andEti?r .? ?? o 4 o ss{,l1ce of Peppenriint J.?,M, V ,e 0 3 6 erson's Scots Pi'Is •••■ 0 12 hna».biy'sCarminative 0 1 ??'sScobi'ti? 01? .Disorders of Chi. ldren. fji. sAlagnesia • • • • 036 (.y ? Cteil1d Magnesia, in .Uo?cs 02? S?:'??rmL<-zeng.? ls.9.d.aud 0 2 9 l.j.V,"1)." c -J b-J M^SAVN'MTEA ° 0 1 2 ? a L<??.? for Heartburn 0 1 2 Dr. STEER'S N '?'7<'?t. ?/?.,M, f?O!<Hf?, <?('. ?.Eeio? ??.'c; 0 2 S S ? 1 ?ohei-rs MediMt.? *l*™tLAKE0vs. Remed v for t? ? ??.d/.c Water, an E?ctu?  S F § fe!fS'^ffi!2S.ar™0,Sp,,iat: » f 1 tavCnd('f L<,)zen¡;" y lll! 0 I f for L?)?vll,is of SI)irit?i 0 1 1¡tn,'I,t "ltattcCaudy 0 1 2 7SATS G 1-o0 8 S PIU^, for the Stane and Gravel C 1 6 01. Ditto 0 3 6 Chel{Ua,n" 11*11?, for tt?.e 'hla,'s\llüllSat 0 9 MaitM ?"Rfvet'sa} Cem!:e, iur Uui-ns, Scaids, Ciiil- lur¡anc\'s i. Cerate, 0 I 2 ^•ngleion's (;(li 0 1 2 P? Jones's P, Ointment 0 2 0 ?udtn?on'sl????'?cr 0 2 9 ?rLoz?? 0 2 0 {?pcn?.tl?o 0 2 »jf0 i^BvuJsion Drops r. B eilooping Coug:i S 0. ?'i)D?? 05 0 0.. C 2 «!oiJ?cdy's Com Planter 0 ? T- ^CW-S4'5 Cephalic Hnuii" 0 1 21 .0, S? IS3«e PJaister 0 ? 0 h:- il0;n's l\ bst¡>rgellt Ointl;t ii « ,):vl('s'stI;OWdr () ';2 G f:'Ylor's Jh;'HbIe German Cürn PI"Her ?; 0 1 5 lu:l's t::d f?)k¿tf¡¡C'5 S 8 S LeI 6 1, 014a t HH'y 0 Q • ? i;ni L r! L 'OJ.. 'Hi son's 4:or¡ce' 0 (I ?t'?.'?' ?.?' s ? 3 .{. 0 S G -AI ¡ tIS!} Hcrl) 'r' J"'r"i t 'rl\ C) i)' .-r o! ?<'M.,??. „ o:. •••• « o .i .'3 t's Pockel-Books fIr the year 1815, ?; '?.i eocint. Welsh and•* ~ngla-ii Ai:mnac/is} .?'?!?;iA"?\ THE DAY OF PUBLISHING f" l" t"¡o 111' {;; t'1' (', r Corner fFILL BE CHANGED AT THE BEGINNING OF THE ENSUING YBAR, From FRIDAY to lVEDNESDA Y. ? ?T No. 51 will be pnMi.hed J.m. 4, 18i5. fW^HE Proprietors of SEREN GOMER return their gratejitl ac!cno¡dcdgmcnts to their numerous Friends for the. very flattering C?CO?f/Y?Y'?'?? they have rcceived since the com- mcnccment (l the Papers—and i'/? úeg to J nounce, that for the tiien bc;, to (111- 1 the Subscribers, and in order that the ?.)???'- eut hn. of the Paper may not interfere zdlh that of othcr Papers printed in the Principality, the da r of i'Vbjjisn ing itiU be changed, at the beginning of the ensuing year, to Wednesday instcad of .b 'r i lJA Yo They alao beg leave to state, that Seren Gom kr ci-ratlates very extensively throughout of th e P rillcipatity, and is the best for Advertisements of any of the kind I' 7.cit/1i1l ifs district: upon a moderate calculalion it is read by, at least, eight tiious as d persons, I and those principally Farmers; therefore, any Advertisement of an Agricultural nature must be mure advantageous to the Advertiser in Seh his Gomer than in any other Paper. Advertisers ZGitt have the goodness to send • their orders so thai they may reach the Office by Tuesday at farthest. It is particularly requested that the Sub- scribers pay all arrears at the end oj" titiy year. Y mae Perchennogion Seuen Gouier yn daitfon cu cydnabyddiaeth diolchus fzo Cyfeillion Uiosog am y cynnorthzcy annogaethai a gazesmt oddi ar pan ddeehreuasajit gyhoeddPr Papur,— ac y maent yn ersfu cennad i fynegu, mui Pr dibsn i foddhau liawer o'r Tansgrifwyr, ac fel ua byddo cyhocddiad y Papur anghydseimq 6. (ftyhoeddiad. PlfjJllnm ereill a argrephir yn y Dyayscgaeth, y new mm d ydd y c raou n ma JJ, ar ddcchreuyr jkcyddyn nesaf, i I)a ydd Mer- ciier yn lie I) ydd Gwener. I Y maent hefyd yn deisyf caniattad i fynegu, fod Seuen Gom$r yn ymledn yn dra kelaeth trzuf r holt Dyicysogaetii, bod y cyfrzcng goren am Hysbysiadau o un arall u'r fath 0 fczon fzc yn ol cyfrifind cymhedrol fe's. darikuir gun, o leiaf., u ytji mil o ddynion, if r rliaii fzcyaf o honyrit yn Dyddynzcyr; gait hynny, rhaid yw fod pub Hysbysiad perthynol i I Amccihyddiaeih ?/?/? W?.?'?'?? Vr Ilysbyswr .? ?;R?\y ??.uE?? ???' /?c!? M? Papur Ac?'- ydslgpn a rail. fTi/mi'nir ?r y 6'??'? ?'? cy/inysgaeddo ?!r,lj1;,YSÙl(t(m i dd.wj vn ('? <?/'c/i? ?/e? ? ?'??? "?"? ?'???-?(/,?/j-/ M.'?cr/A? H??'??.?/: J l. "¿ l rn t. (c: L\, \rrfir yn neillduoi ar fod Pr Tansgrif- i-:yr dalv ??' /?/7? C? A'??d?/?.?'J?.S' ar ddhcedd ?'?.?/?((??. uopal Change gzgurance I OFFICE, (A gadarnhawyd tnvy Siartl lirenhinol yn Nheyrnasiad wr y Cyntaf), loll cu (I it GO LLEDIO N Irwu DAN i DAI, MEDD- JANNA.U, MUDDIANS'AIJ Jil'FSVA'N, ijc. ac ) hejnd at DDI G !JL L EDI AD BYVFYDA U (Insurance of fives). t?E?roddir hysbyslaeth trwv hyn, i'l rha; s?dd A ;u (iwobrau BtvHydd? (?if.?M? Dre.mi i -yddy- Icdm; ar v 24am o?r .mi hwn, fod ygrjfl.nadan HI *iad (receipts ) yn barod i eu rhoddi gaa v *!orac!nvyiwyr a- ganlyn; a kiyllr ar y peivouau diogeiedig i ymofyu am Adnewyddiad ,o'u iiy-gnfen;ulau Diogelia'd ('Policies) ar neu eyti y 5e¡J o lonav. r i<e>af( 0 herwydd bod y Pymtheg diivruod arferol a ganiateir i <lalu dros ben amser pob i s- grifen Diogeliad yn diweddu y pryd liyny. SAMUEL FENN IN G, Ypgrifenydd. Rhagfyr, ISH. Swydd Forgamcg. ABERTAWE, Messrs NNf. Grove IT Sons CAERDYDD, Mr. Joseph Davies Stcydd Gaerfyrddin. C.>\ ERFYllDDIN, JMr. William North Swydd Benfro. P(;\i Ro, IMr. \V. E. ^Yilmot Swydd Fynu.y. MYNWT, Mr. Tiiomas Tudor C,N E 'Y 1) 1) Joilli S??ffFrcc/ifMMg. ABERHONDDU, Mr. Charles \Yi!d ib;)U, Ddimbech. (JTII YIN, tiol)(-rt WRJEXHAM, ?-. ?. Mr. J oseph Lan#'ord .SM?M?'y?" T?EFFT?oN, M)'.Wi!UnmT'!rt?n Y mac y Gwobran ar N?'y?" l1;nmYll ncdi cael en llei- liau o 2s. 6d. i 2s. y cant. D. S. Fe roddir Ysgrifenadan Dhg-liad Tanyn ddidraul, pan fyddo y Wobr folyiiyddol yn d i fis. ncu i"5gor. y G"\mdcitnas hon wedi gwneud fynu yn ddiys- gog 'l Golledion n.A > D?M a ddnoiw?uiia gan FeilL—?eHu- cad Cynn)giadaHgtp vr amrywiol (); nchwy!wy- Gan fori DiO'JEW i) A.U ar F Y W YD A U (Assurances on Lines) we;ii cad e1\ sict-kaec i fod yn fanteisiol i bersonavi sydd a S'.vyddk-oedd, Galwadan, lUifeddiaethau, &e. ter- Ci) en hunain, neu ereili, gellir eael TAI I.ENF 0'1' rii ir y eyfryvv D»iot;EMAI>A«, ac. am i GAXIATAI TAL M KY'DDOI, ar FYVVYDAU gan Y rhagddyw- r. A c er bod yn CyiT- redin, y rnaè y Uymdcithas wedi pendertynu i liwyhan (trwy gjl. If Hvtilduel) y Djogtliadaw ar'-i'ywydau iï5 j mlv, yda ocU. 1 1'>0 't";1'> L J I j CAFATFF ;tOQO JOSEPH WILLIAMS, "S.yiJMPj "i i [i"ii hi^ thanlvs to the Inha- JSLJL bitai < i C no and its Neighbourhood, for the very liberal < it he has met with since he has taken to is now broke up f()rth Christmas V t" i, 1 ut, hy the particular desire o?a of 1)ar?iit, wili be RE-OPEN ED on Monday, ibs 9th i .Lund).j IbL. J. W. in Algebra, Geo- metry, A"twnonlY, &e, w()U11 lefer to those Questions by him ansi t i in the Gentleman's and Ladies' Diaries, and several Q ( t es proposed by him in the latter; the ?Ast icr the present year, dated at Keath. He iikewin" teaelieu Navigation, Short Hand, &c. A lifflitea number nf Boarders taken, to whom great at- tention w,ill be paid. mi PI AT' yn dychwe?yJ y di?ch ? ¡:ili;Z\1::{:iHt1.fk{f:f\'j\0If:f'\(j a i y f, >' < 'u h'tetienus a ?afod'! od >i ry pan d ieci:- n I1 i 111 I 1 1 f 1 i 1 bt):) sydd yn awrwedi » i tl i i i f v li «t n.«,! ma ar ddetay?H.d amry,v :i i v 4 Mil.' I 1- 9fen o lonawr F*1 ». C«.» !i ar wybodaeth J. W.- Rhu;.d>aeih Lythyreaol, Dacar-fesnraietb, a Seiyddiaetl;, &< efe a gy- feiriai atyr aitebion a roddwytlganddo ef i''rgofyniadaii yn • Nydd-lytVau y Boneddigion ac t'llLw r Boneddigesan. ac aiuryw lholiadaii ar wahanol amsHsrau a ofyawyd ganddo of yn yr olaf; ,-y diweddaf asn y tlwyddyn hon, a amsenvyd yng NghasiPiinedd. Y mae efe hefyd yn dysgn 'Llyngeswiaetb, Byr-law, &c> Derbyiiir rhifedi pennodol o Fyrddwyr, ava y rh.i y .gofelir yn y modd manylaf.

¡?linu" . Newyildion JLlmulain^…