Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

rp"WUWMNM?l- - -?- m - - -…

I- At Sei-eii Go)ite)-.

' . "eAt 11 SCi'cnGOl1ze¡'.I

News
Cite
Share

"eAt 11 SCi'cn GOl1ze¡'. I PABELL I BET ST, MARTIN. I S\'H,—Gwcdi atfer o honofth'os ddeng ndynpdd ar !)ug'am,ia!wyram!'ywic!!cocddoaddoiiad,perthyno! i'r YmneiHduwyr, a chiywed ereHt yn eu gahv, yu Dfft C)/<M<<!{; gyda, syndod y sylwais ar y cynnyg a wnacd t'w galw yn (Clwpch;). E)' hynny tm'dd- yiiais y galJasai fod rhyw d:'os y cytnewtd.ad hwn, a dywedais wrtltyf fi hun fod en galw y!) D(:i CyrfM,<!< yn sicr yn en'n' !!cd .fthc'rmodo), o !iCi\vy(!d y geUn' sa]w Senedd-dy, ChVtiirac-oy, Hys*dy Tie)', ncu i)ydytiocd, Gwest-dý cyílr(:;din, wrth )'1' im c:nv. Ac a)u hynHy tcimlai¡; t'y )mn yn fodd!cu i'w gaiw \v! {]) ryw enw at'sM, hcb atnmau fod yr etnv ncwydd t'tij)el, yrhwn a arferid gan gynnifero ddynicn da a deatms, ynfwycymhv'ysa pht'todo!, ernild uRddwn i, o het-- wydd diifyg dysgeidiaeth, yn ei dd€H. Oud cyn y gaUaswogyttunoanuivLuni'wtabwyso, niytin lawn-fwrMdais i'w ac i'r dibot bynny, yniufyH- ais a p!f0b GweinLdoe' ncu gyfaiJ! eristiano¡.ol d'])i))s a ddcuai yn f; ffo'dd/ae \!) ijeinduf)! y rhiu a n"t'p)-€nt I. enw nc\Vvdd, am ei ar\vyddocad, ond ft syndod mil" r mi, m a!!as:u neb 'It t* p.t !ian) yj- ytuwr- thodasant a'r hen enw, Hen pa !nun y t!c\1.'¡sasant yr enw ncwydd. N1 chynuuerai neb o honyut: annnt ;) eghn'o ystyry gau' YnyrEglwysSct\-dicdtc, y mac yn ddigon hyshys, fod I. mwytilyet, aC!)apcii y rhai a a!v.'yd fuHy 0- ys ocsocrtd a aethant hf1Hio, 1:i1111' parodd a pha br)'tl y dcctircundd iicoedd o addotiad y riiai nh p!'pith\ax:i< i'r Eghvys f¡onun t gac! yr cn\v Ca¡di yH y \t!ad hon? A oedd rhai yn cac! en gahv fciiy cyn dccht'puad My. hvhitnctdaMf.Wt;s)pyy!)ddoynLl'uida[n,yTa.wdd- dy (Foundry) megis pe buasai'r He hwnnw o addoHad ynEfctidyGof. Gcl\Ytt-yi-ha'<'oeddaddo!Kidyn)- l,ilitli, Glal)cli. Kidoedd Mr. W tsley a'i gyfei]Jiol1 yM ystyiied e)t hnnani yn Ymnei)!dtnvyr, ac -iiii hynny ni ahvoit eu tai addofiad yn JJ-< Cyr<M«M, yn oi trefn yt- Ymtx-iUdnwyr. Adeit- megLs yr ocdd ei gyfeilllon ef -it rncwn Uchet EpJwyswyr, ac t'rci!! yn EgJw}s, a adethtdodd nn i'w gyfei11iül} yr Uchc! !Eg!\vyswy!a't'!t\rn a:)!wyd Capel ToiteN!m C&m't. A' iic Ri'Hii a :tdcii.)dwyd i'w gyMUiun y thui nad aeddyut nag yn Egiwyswy!' !)C yn YnuK'iiiduwyr ii y aiw yt' !tu!l icoedd livi;zj,; !)H y dar!c:ui- CYv.isanaet!) yr EgI.)s, nel He y mH-¡'l' Tl'efnyddiol} CaJtiuiaidd '1 yn]hUth y Bedydd\vyr a'l- Anyrnddibymvy. i ai'.v en y.i Gllpeli. Gnn fiyiily tetfyiuus yui'y mcdrl\Ü fod yr Y!lIueiilduwYl' pt awl' yn ym;ntr- y& dyuwmed' Yr ocddwH fyth yn dtsgwyt y cawswn fed y ga:t- Capd yt: bedfaith anwrthddadteuadwy, pe gattasv.'n end pt ddcaH; ac fel y Sardd debyct-af i gwrdd ac a dysgedig o'r gatf ago-sus Lyfr cyntaf cyfraith Eglwysig iiiii,n, Me y mae efe yn sylwi ar y i. -a. Chapel, a pba' ha)u y ga!wyd cf fdty, Yi- ydyin ni. wedi tyncrn yn Saesneg, semiad HythyrRn gyntaf y gair !t\Yn, cunvs cgl'u- yw ei fod yr nn a'r gair LiadtM ClIpcfút: y gairyn i''it!) pobt Dcumurk yw Kape), yn y CapcÜe H Y)acnaeg CaptUa. Ond o ba ic y larddasant hwynt, niLl yw y" y fod riiesymaft bodtH<)!)(;' wed.t c.Md en irhocki; dros hynny.' Wcdi da) Hen o ilollof hyn tcimlais i'y mcdd\v! yn fwy dyryslyd nat; o'r biaen. Oad-0 herwydd y dywpd!)'fod y gal.. Capet yu eglur yf nn a'f g! Lladin W Ai!!s\vo!'<h, ac ytt? cef.us ibd y S=" ??pclht yn ai'- ?'yddo 'Gafr ?'chan, Myn, Seren, nc hefyd Ca?ci.' Dyt-ysodd !iyn <'y Y" ?vy fy??? ? ?' gosodadfi ya tiotl(,i Hnseichns mug at y gair C.'pci, yr Imn yn ci ai,wytl.,Ioc-,td nitl oc(ld yn eyteino ya y mesurliei-afai. !e addollad. Cud \\eJi ndystyricd, gan oft)! fy mod w<di l'h(,ddi hGibio'y gir '"cwn dm!t yn tawr lyfr o'r Incyclopedia Butttnica, a choronwy;} fy mw- ydrwvtid a y yB awr y dysgms am y Viaittt gfl¡taf ei berthynas a He uddoHad. Dywedir yno ibd Clwpd yn deiUiaw < Lindin Cape!}a. Yn yr t amsetocdd gYllt, pau I'Y(I(!Ui ft'cnhmoedd Ffra.ingc inewn thyt'et, yt' oeddynt yn ocshtdo! yn dwyn hct St. mart:n i't- mac&, yr !tf'n a gtd%i,i(i mown 1),tbell, fci gwnrg(d (Tf:lick) ";(l'thfn\\J; o(idi y ii'; a')' OiTcMiatd a gadweitfy.Bàbcu C<'peihi)i, wc(U hynny cyndnryswyd y gan' Captna at Arae.tlt. feydd ( Dyv.ed B'ui! hefyd, yu ddigyfrwllg wedi yr yrRH' a ei,-iioes o*i cf, Nid oedd Capett ar y cyntaf end pcbyH ncn Dabrrnnchui, It eIN-"i(i gannad oeddynt aHigenua gorclwdlJ y tymhorau, Am fed gan Amswoi'th Eirianr by)' o't- gciriaa mwyH{'cyfiiK<!i)')yncm d:'0!' iiw)tu\v hefyd cefnis y gair CapelLa YIIO, a'r ItWIl a aI'" wyddoca Clwple( (coron-bieth) ac feiiy dywedi'' ChI/perm, HetneuGap. A)n!)yt)):ynl'st!ic!inf!i''d dad! mai!!c i Ifel neu <Kjt) yw Clipel, a'i fod ,.).tit yn arwyddo Ptildell ?/?t yr AoH y c<'d';ctd lfet S't. IIJartiu L,,tid(t Ac am hynny ic'} l'tostest<t!iiad yf wyfynteimtc fy hun yn rhwym i yjiii%,i,tl!oi u'r ga"' Capel, y)' hwn a gafodd ei ddechtenad rnewn un o \n't-* thrcdocdd mwyaf coetgrefyddo! Pabyddiaeth, ac aanaf fyth glywcd sninio'i' gair Capel, hch goflo ant 'babHUCap St.Martin'acynjfuddtouii't-hcH air lY Cwrdd, hyd Oiu roddo rhai o'r I I cuw gw('II, ucn ioddi thcsynjaH bcddtoMuidros y gair Capel, os yw !)ynny yn alincdig, AMAT'ECU'

I - ,- -:- - -r - -'- -IMARCITNADOEDD.

MWYNCUPPR,