Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

r'i\t/¡r"d.chrYllllfrl r' .<.(7/ ni2j?7yrld ta¡[(1jrd .yn yn LUCOJlw, !J Ta- Cog (Pacitic Ocean), Chwefror, 1814. y Swyddyn 1G17, gwnawd mynydd yn ;'1' ldt'<Ll g;o) ddaear-gryu yn yr yny. hon yu dillysti,iii,yd trydpdd ran y d(iittas gan un Pryd y coliodd 3000 o ddynlou cu byw- y)) yr ndfai), a bu un arall o !ai pwys y 'yddyn galllynol. y rhuthr tanl!vd di\vcùùaf <) f 1 1 J ) 'ynydd Aib;ty a gymmerodd tc yn 1800, pryd ¡W Jl wyd lla W8f o lud w, ccrrig, a thywod v rhai -,I d(ii, ,,iFaiit lawer ar y ppntrpfi r.:mmydogaethol.. Odd am fod cynnifero iiyti- heibio heb aduewyddiaù o'r ¡I. 1 I f :ryn nac un arwydd am ruthr d'ac he f n, yn ymygaroedd y ddaear, hyrtny teifynodd y (rigoiion fed pob aches e! symud, a.'r ta,u dan y ddaear -M edi llilfndd; a gwnaethant ardd hyfryd ar ben y :ynYdd gan blaiiiiu amryw i'ath o goedydd .1nvY'thau yndd:. {ll y cyt'wr hwn yr ccdd y mynydd ar y laf Ii Chwefror, 181--1. Yr oeddid wedi teimlo r!)y\v I /yWroadau bychain o ddaear grvn ar y laf e r JO<lawr, end wnawd faxi- o honynt, o yn !!ed gytti-edin oddi ar y \'ht\thl' b!acnoro!. Yn y nos aeih y daea:gryii II fwy dyclirynJlyd, ac ynghyich dau o'r gioch ) a y bore yn fwy brawychus byth. Ot'.d m Ollvyd bore teccach na'r terfyngyich ynf\vy :!yfryd eriocd, end yr oeddid yn canfod tarth ar } bl'yniall ryfagos 1'r mytiydd taniiyd., yr hwn a "ybtj oedd wedi cae! ei achiysur! gan dai a losg- 'd yn y nos. Cytt gynted ag y tarawodd yr 'r'a.is 8 o'r gloch ar y bore angiieuo! liNviiiiNv, y mynydd tanUyd yrru aUau Ia\ver r "lerrig, <ywod, a Uudw; y rha; a danv.'yd t fynu ''awyr ymheHach nac y gaUasat'r Hygad wc!ed, ',All ben b'aw a dychryn anfyucgol i'r trigoHon, '"at a we!ent ymddangosiad tra brawychus ar liviii(li-e(-Ii gyntaf oedd :¡Jw am ymgeledd Tad y Trugareddau, acyna i i ogofpy.id am gysgod yrnharthau peUenig y "ynyddoedd eithr bu yxidrechtadau Uawer yn 'r, y rhat a orddiwesv.'yd g:).[! gawodydd o 'rrlg a d' fnydd Uosged g, yr hwi, a yirat angau y bi-aw fefyr a swn tituadwy yn ;nysgaroec.lcl y dd:tcar. Pai-hacdd y rhuthr 'iyd dros 10 niwrnod a tb.ro. y pedwa.( cyntaf ;,1) t'huddwyd y ne a thy'.vyUweh dudew. 0 ¡ J ittu t2 o'r gtoch ar y <le.;feJ dyd! dechreu- 'd y swn tan y ddaeara. !iapsu. ac am ddau o'r i-)ch yr o)ùd y terfyngylch yo ddigym111ylau ao pglur, yr hyn a aiiuogodd y tilgoHon t ganfod ?.? d¡nystr pcbrnhn a::r ocdd v <ywyi.iwch wpdi tldw rh' gddynt. o drdi !?Gga;dd yft nh?aeth Cumarhif? n'r rhan ? ?u o Athay cyfrif\vyd ychwaneg nà ?2 cant o '?'y?'on ymhHth y mph"'vo'<; ac yr ocdd Hawcr ? i_ rhni byw wedi eu Uo?gt ncu eu c??yfo YU ? ?ydus. M?'r my,dd?yn ddtHpith?ch, a'r (1, f' 1' f. o" ?tnydd a fwrr.vyd o'houo sydd yn cudd'o?r ?!apar mewa rhat ntanneu o 10 i L2 Hafhc'1 o < .'yfuder, ac ine?-n p,ei:? y ?? cyfuwch a bri- ? iu')- coed Cocoa uche!af. Mae'r difrod wedi dros hoH daheth hyfryd Cuma.mes, :1 yr ho'; p:ui y gMp!ir prpn yn sefyll heb ei Mat) y .rhyd (c.h wech tro0dfedd Y IV g\rhyd) 0 ddy fn- I!"r, a th:; agor:ad o'r newydd yn ei ochor dde- o'r rhat y niae ychvd!g tud\v a mwg yn J t;yfod aUan yn ach!ysuro) hydyma(Chwefro< i, ] tel). Trigoliony Da!aeth opddynt 20-000: (\ifeddj¿u\}d h\vy oil o'r c\bl a feddbnncnt. i

--:i i ? ' OL-YSGMFEN.!

Advertising

AT E!N CQHEmvYR.I

Family Notices

LLOXG- E W \-J)j)ION.

PENLLANWR MOH YN MIIO?THLADDOEDD…

) "I-if-1,TrEFoL.

[No title]