Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

--:i i ? ' OL-YSGMFEN.!

Advertising

Advertising
Cite
Share

JOSEPH WILLIAMS, ITiTUMBLY returns his thanks to the Inhn. jaLJSL bitants of CardiiF, and its ?Neighbourhood, far (he very iiher:') ciicotirzireiiient he has met with since he has taken to the School of Mr. L. REEs, which is now broke up for the Christmas Vacation; but, by the particuiar desire of a number of parents, will be RE-OPENED on Monday, the 9th of January, 1815. J. V)' with regard to his knowledge in Algebra, Geo- ntetry, Astronomy, &c. wontd refer to ttmse Questions by him answered in the Gentleman's and Ladies' Diaries, and sevcrat Questions at diHerent times proposed by him in the !atter; the )ast for the present year, dated at N ciitti. He likewise teaches Navigation, Short Hand, &c. A timited number of Boarders taken, to whom great at- tention HiH be paid. Ymae JOSEPH WILLfAMS yn dychwelyd y dioich gŒityngeidJiaf i Drigolioll (Jaerdydd, ChYIllIllJdogaeth, am y eefnop;aeth tra naelionus a gafodd oddi ar pan ddech- reuodd as; Ysgol Mr. 1'. REES, yr hon sydd yn awrwcdi ei thorri i fynu dros y Gwytiau NadoJig; end ar ddeisytiad amryw rieni, a ADAGOkiR ar y ')fed o Jonawr, 181.'). Gyda ¡!;o1wg ar wy'bodaeth J. W. me\vn Ritifyddiaeth Lyt!)yreno), Daear-fesuraieth, a Seryddiat'ti', & pfe a gy- feiria' at yr attebion a I'oddwyd. f.j"anddo ef i'r gofyniadan yn Nydd-tyfrau y Boneddigion ac eiddo'r Boneddigesan, ae attii-yw hojiadaua.rwahanolamseran a ofynwyd g.lHddo ef yn yr olaf; ydiweddafam y iiwyddyn hon, a. atnscrwyd yng NghasteUnedd. ) Y tnae cfe hefyd yn dysgn Llyn??:eswriaeth, Byr-law, &e. Uerhynir rhifedi pennodol o l''yrddwyr, atn y rhai y gofeiir yn ymotid tnanylaf. ?YNitALlR CVFARFOD TR?-M?SOL! -,) '\KS\t y DWYFU?DODfUD yn ?EHKU-! BARTH CYMtLU, yn yr HKN 1)Y-C\VRDU, yn yr HEOL-FAYVR, \ii AnERTAWE, ar DoYO!) MET!CHHR a DYDH JAU nesaf. Y i ddech.-eu am s::ith e'r lod! prydnha\\n dydd Mercher, ac am un-ar-ddeg o'r gtoch bore dydd iau. Rhaa;tyr22, 1814. THE DAY OF PUBLISHING rr£rt (Somr fPTLZ. BE CHANGED AT y/7R B'GINSI-G OF TIlE ENSULVO YEA fl, From FRIDAY to WEDNESDAY. will be Jaii.4,181,7). /yV?E 7?'o?/?o/? o/' 6'ERE? GC?fER -? /-<M7'?! <Ac/? g'?/'?/7f/ f/C/i'MOR.'??/MCK?' to their numerOllS Fdcnds for the vei-y .11(itteriii encouragement the.,1J h,ale receizied since the com,- mencemcnt f)/' the fJapcr,-and the:y beg to tiiz- MoM/cc, that for the ]JllJjJose of accommodating the Sabs;:ribcrs, alld in order that the publi- cation o/' the PajJiT ?ii(t.y nol iiitei:fere with that of otlta the DAY oj' PUBUSIlTN(; will be C/J.<;VR.ED, (it ihC beginning of the eiisititi, year, to IVlw.Y ES lU Y instcad ofFRJDAY. f" ]1,le,1) also beg le(lve to state, thrtt SEIŒN GO)1 En circulates ver,Y extensÙ.)cy throughout the whole < the ltnd is the best medium for Ad-ccrtiselitCJlts of an,J) of the killd ¿,¡"[hill </A' district: upon M moderate calculation it (it L'I(;]IT (ty?tl those thcr¡:furc, any .ldj)eïtiscmellt (l (i,i, nature iilitst {jí} ru[U(lll{a,g;colls tu //<<? Advertiscr ill SnlLN (}OMlR than o? any otlter Paper. /f' is jwrticular(y rcqucsted that the Sub- scribers I:ilt pay f/ ([rrcars at the end of this J mac }>erc1w11Jwgion .S'EREN 6'.9.wj::j: Yll </?/?? CM f-?f//?/?//fA//«(?/t ??c/?<A' <'M C?/f?'oM /?'i'0?' ?/ ? C/70/?/?? aM?O?'M;'<?0/ ? ????7? ilio,?o,, (itii. n)t??o-(t,thot ?f/)?;— ac ,1) mllcllt JjlZ celli/ad jl)negu, mai rliúcn i j;Hhlhall !t{W.Cl' o'i, Ttiiisri,- i, (ic fel na b,1jdi/o c,IjllOcddiad y Papllr anghydseinio M ei-eill a argrephir yn y ]),!lz,¿/SOg(/cI!I,:1) ]\" ElVl DI n l)ltDO ,Y C1:11{)jD[)1.J ar dJcchrelt'rjl<!J{Ül;ljn nestff, z Cl/ER ,In lie DrjRT) GWENEll. l'" J!I(lCllt hcfyd .líll dei.I/{/' ulIIiaUad i J)Jnegll, fod Siz. dra hetacth f,)C i Gojii?it ?/ii ín.lj'r hoU D,ljái,ljsogaeth, aii bod ;1j go}'(lJ. am l!tjsb!Jsiadrllt o un andt o'r fath o fewn i'ze,, cliylelt :yM ol c!ifriJiad. c,ymhcdrol fe'i ({{{¡-[lcuir gall, o lciuJ, 11' i"TIl IIIL 0 a'r W;'M jZ¡1,y{!l o llOn,1jJlt ,'1Jn gan /f/7?/J/ rhaid JJw fod liob lI.ysb,ysiad pcrthYllUl i AtJ1rlCth,'ljrldiaeth tii(tiztcisiol it- ],(iisb Ysltli- .Jill Sl' ,'IIEN Go;u ER, nag itlezzii iiii IVCZC- ytldion ,y;i neil/duol r/ fod ili, z:c !jt- ;Ill' hyit oll sydd dd!Jlctllls ar dcliwedd .'y Jfw,ljr/((U /I.

AT E!N CQHEmvYR.I

Family Notices

LLOXG- E W \-J)j)ION.

PENLLANWR MOH YN MIIO?THLADDOEDD…

) "I-if-1,TrEFoL.

[No title]