Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

J. L 1) X, 1 9, LLYS-AR GRAPH NOS SADWRN. j Morlys, Rhagfyr 17, 1814. Danfonvvyd y llythyrau eanlynol gan yLlyng- esydd Ilotham, at' J. W. Croker, Yswain:— Oddiwrth y Cadpcn Syr W. Bolton, o long ei Fawrhydi y Forth, a amserwyd ar gyfer Sandy Hook, Medi 22, yn mynegu i fadau'r llong uchod, ar y 19eg, ysgafaelu a dinystrio'r cad long Americaidd Regent, o bum mangnel a 35 o wyr ehvyfwyd dau o'r morwyr Brytanaidd lladd- wyd dau a chivvyfwyd dau o'r Americiaid. Oddiwrfh y Cadpen Pym, o'r Niemen, a am- sorwyd ar gyfer yr afon Delaware, Medi 30, yn mynegu iddo ef ysgafaelu ar y 18fed, y cadlong Americaidd Dedalus, o ddau mangnel. Ac pddiwrth y Cadpen Lundey, o'r Narcis- sus, a amserwyd ar gyfer Negro Head, Uydref 13, yn hysbysu i fadau y llong uchod a'r Dis- pa tell, dan dywysaeth yr Isgadpen Scott, ddwyn allan o dap. dan gwarchglawdd, ac amryw o'r Melwyr Americaidd, y cadlong Eagle, o 10 mangnel, ond nid oedd ond dau ar ei bwrdd. [Yon canlyn cofrcs o 82 o longau yr Americ a gymmerwyd, neu a ddinystrivvyd gau y llynges dau y Llyngesydd Hotham, o'r Sled o Awst i'r tifod o Ilydref. rCynnwysir Gorchymmyn mewn Cvnghorfa (Order in Council) yn y LlysargralF hwn hefyd, dros adnewyddu dros un il wydclyn Orcbymmyn blaenorol, yr hwn a d'erfyna ar yr 3\.ain o'r mis hwn, dros dalu ced-arian (bounty) erannogaeth i forwyr a thirwyr i ddyfod i wasanaeth Hyuges ei Fawrhydi; a gwobrwyonam hysbysu morwyr y rhai a alleut fod yn dirgelu eu hunain; hefyd, t, %N'Oi)rw),oil i'ri'liai adcl (Y-,ttlt ereill yn wirfoddol at wasanaeth llyngesol ei Fawrhydi. A goreh- yrnmyni ddangos fod llongborth Lerpwl yn un. addas i xlderbyn nwyddau o'r India.-IIefyd, rhybudd am Alar Llysol dros y diweddar Dug Sleswick-IIolstein-Augusfenburg; i ddechreu ar y 22ain o liagfyr, ac i derfynu ar y 12fed o lonawr, 1815.] Y mac ysbryd pleidiol mewn rhyysg mawr yn yr Americ nid oes un iaith yn rhy arw na | geiriau rhy gy 11 rous i'w defnyddio gan y iiaill blaid yn erbyn y Hall. Y mae rhydd-did yr argraphwasg yno yn dirmygu pob aftalfa, ac yn rhoddi her i awdurdod y Llywodraeth; Y, iiaill blaid a bregefhant yr ufudd-dod mwyaf gwasaidd a direswm i'r Llywodraeth, a'r llall a gyhoedda ymadroddion ag ydynt yn cyHinio yn agos ar vvrthryfel cyhoedd. Mewn amryvv gyfarfodydd Taleithol cyhoedd, gosodir allan Lywodraeth Mr. Madison yn y l'iwiau mwyaf atgas, a gwa- hoddir rhai o'r Taleithau cyfunol i ymneillduo oddivvrth y lleill, ac vmdrechu drostynt eu hunain, yn hytrach nagymostvvng i fesurau dyn a gyfrilir gauddant yn anfedrus ac an addas i flaenon yn y Llywodraeth, yr hwn sydd o ys- bryd rhyfelgar agormesol. Cynhwysir yr hysbysiaeth eanlynol mewn llythvrau o Bermuda (ynys yn y gorllewin, yng- hy leh 500 mil Idir o Carolina) y rbaia ddygwyd i trosodd gan y Diadem, yr hon a gyljjyrddodd a'r vnys honno ar ei dyfodiad o'r Chesapeake i Plymouth :— Bermuda, Tach, ô, 1814.—Y mac'r Llynges- 1 ydd Cockburn yn ymbarottoi ynm i fyned i'r I mor, yn yr Albion, 74, gyda phob brys. Dy- wedir oi fod yn gyutaf yn myned i'r Chesapeake, ac wedi hynny yn erbyn Savannah, ynghyd a'r catrod o forlilwyr a adawyd ganddo ef yn y Chesapeake, a gweddill y lluoedd a ddygvvyd trosodd o Bourdeaux. Daeth y cadlong Portia jyroa ar y 3ydd o'r mis hvvn: yr ydym yn deall ei bod yn rhagfiaenu y liuoedd a hvvyliasant 0 Portsmouth a Piilyraouth tuag yma ynghanol y mis Medi, yr ydys yn disgwyl eu dyfodiad bob awr; a'r- dyb sydd yn flynnu yma yw, y bydd i'r Llyngesydd Cockburn hwyJio gyda'r liuoedd hyn yn erbyn parthau Deheuol yr Americ. Ar y laf o'r mis hwn daeth yr Armide i meWIl yma, o Halifax; hi adgymmerodd dair o longau ar ei mordaith, yr oedd un o honynt yn long- tra gwerthfawr, wedi ei llwytho a. diUad a pheirian- nau i'r fyddin. Ilysbysirgan y Quebec Mercury, am yr 8fed o Dachwedd, fod yr hanes ynghylch ymadawiad yr Americiaid o Eric ynghynt na'r amser yr oedd y Cadfridog Brown yn meddianu yr amddiftynfa honno y pryd hynny, ond yr oedd Izard wedi croesi'r Niagara, a thybir y bydd yn galed ar Brown luestai gauaf yno, am ei fod wedi ei amgylchu gan y Brytauiaid, Cyfrgollwyd y trosglwydd-long Sovereign, yr hon oedd yn rhwym oFrvdain i Quebec, ar ynys St. Paul, ym Morgaingc St. Lawrence. Yroedd naw swyddog, 186 o filwyr perthynol i'r 49ain, 51ain, a'r Slain catrodau, dau was, ac 21 o wragedd a phlant ynddi; y cwbl, gan gynhwys gwyr y-llong) yn 239, ac o'r rhai hyn ni achub- wyd ond 37 o fywydau, y rhai a gymmerwyd oddi ar yr ynys ymhen dau ddivvruod wedi hyn- ny, gan y Champion; yr Is-ganwriad Rolfe o'r 58ain yw'r unig swyddog a achubwyd. Ysgaf- 1 aelwyd y trosglwydd-long Champion gan yr hervv-long Mammoth, o'r Americ, wedi brwydr j o un awr ac 20 munud, pan ddifuddiwyd y Champion o'i holl fangnelau wedi i'r gelvnion ei hysbeilio o'r hyn a ddewisent rhoddasaut hi i fynu i'r Cadpeu, yr hwn wrth hwylio tua Ber- muda a ganfu fwg ar ynys St. Paul, ac a ddy- nesodd tuag atti, ac a waredodd y gwyr uchod o'i sefyllfa resyuol mewn aniser addas. Ysgaf- aelwyd y trosglwydd-long Mentor hefyd gan y Mammoth, ar y 7fed o Ilydref. Y mae parhad y gwyntoedd De-orllewinol yn rhwystro dyfodiad pob hysbysiaeth o'r Cyfandir. Y mae papurau Paris am bum uiwrIlotÎyn ddy- ledus yn ét\n;. Gwnawd llawer o niwed ar lan y morgan yr ystorm, syrthiodd rhai tai, a llawer o fygdyllau. Lladd wyd gwraia; dydd G wener, ar yr heol yn y Castellnewydd (Lloegr). Derbyniwyd papurau Jamaica i'r 25ain o Hydrd. Cynhwysallt ychydig Itysbysiaeth )lIg- Yspaeniaid a'r 'I'refedigion (Co- lonists) ymharthau GogIcddol yr Americ Dde- heuol. Dywedir fod y Cadfridog Boliuar wedi dyfod i Carthagena, a myned i'r wlad i godi milwyr, i gynnorthwyo, fel y tybid, yn yr ym- osodiad bwriadol ar Santa Martha. Yr oedd y gair yn ymdaenu fod Rhaglaw Margaretta wedi ■ dala Boliuar a Rebas, gan eu gosod mewn hei- yrn, a chynnyg en traddodi i Lywodraeth yr Yspaen, eithr y mae hyn yn amheus. Dywedir ymhellach fod y Brenhinoliaid (Royalists) yn llawer anamlach yn y Caraccas na'r Gwerin- lywodraethwyr. Yr oedd y rhyfel yn waedly d, ac yn myned rhagddo heb laesu dim yu ei il'v r- nigrwydd. Ffrwyth y fuddugoliaeth ddiweddaf a enniUodd y Brenhinoliaid, y» ol eu hanes hwy, oedd dcg: pedrolfen ag arlwy rhyfel, 4 mangnel, a 1,500 oddrylliuu; a'u colled oedd 300 mewlI lladd a chlwyfo. Gwnawd cryn lawor o niwed Pn masnach gan y llong Americaidd Saucy Jack; ond y mae y Barrosa wedi cymmeryd dwy o gadlo/igati yr Americ, uiewn un o honyut yr oedd mil o faril- eidau o beilliaid. Terfynodd Gweinidogiou y Brenin o'r diwcdd ar fod i lywyddiaeth y fyddin yn Canada i gael ei gymmeryd oddivvrth Sy-r George Prevost, a'i roddi i'r Cadfridog Drummond, yr hwn sydd wedi enwogi ei hun wrth llaenori ar y fyddinan yn y Canada uchaf; eithr y mae Syr George Prevost i aros yu y swydd o Raglaw Gwladol Canada, a Syr George Murray, yr hwn sydd yn awr ynghylch hwylio i'r wlad honno, i fod yn [sraglaw, ac i llaenori ar y Huoedd yn y Ganada Uchaf. Y mae'r son am gyfnewidiad C weinidogion yn pa rhan; yr achos. meddant, yw, nad yw yr holl Weinidogiou ag ydynt yn awr mewn swydd yn pernaith gyttuno ynghylch y rhyfel a'r Americ. Gollyngir y llong nevvydd Redoubtable, 74, i'r mor ar y 2Jaiu o lis lonawr nesaf, yn Wool- wich. Y mae amryw herwlongau Americaidd yn ym- barottoi i hwylio o Boston, a lleoedd ereill, ac yrydysyn dywettyd fod y ffreigadau President a'r Constitution ar y mor. j Cyuualwyd llys milwraidd dydd Mawrth di- weddaf ar fwrdd y Crladiator yn Portsmouth ar yr Isgadpen T. Evans (2), o iong ei Fawrhydi yr Havoc, am feddwdod, yr hyn a biofwyd. Ded- fryd wyd ef i gael ei ollwng ymaith o'r Havoc, a'i osod yngwaelod cofres yr lsgadpalliaid, I

[No title]

[No title]