Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Farhad o Nezin/cldiori Llunaain, l?TySiu d'?ge?wch Ewrop; y map amddiifyn?yr y d\ b hon yn cyfeirio at ddur?unLenui C????J, ac )!'?odtaiLaayl?uoedd du'fawrag ydynt yn gw;^gu ar Ewrop o'r dwyrain; ac os bydd i'r unig deyrnas sydd yn y cyfrwng ddarfod, byddai yn uiluedig iddynt 011 ymgyssylltu yn un corph na"; r, a pharottoi i ddinystrio Germany. Ac am hynny, meddant, rfiaid i Poland fod mor (ids rusty ngedig ag sydd alluedig i Germany, yr .yn ganlynoi i hynny, a arbedir rhag yr i anghyfiawuder-o lyngcu Saxony i fynu Laera'r blaid araH, nad yw pethau yn bed f?Uj. gan ddywcdyd—? yr hyn a chwennychech ei r:igflaenu Üwy hyn, a ddygwch i ben—y mae y bryd unü1iaeth wedi codi vn Poland—cariad at aiiymddibyuiaeth, yr hwn sydd heb ei wanhau gan gynnifer o ilynyddoedd o resynoldeb a gwarth, end yn hytrach a gryfhawyd ac a gadarnhawyd. A fynnwch ell wi rwygo'r corph hwn yncldarnau, tra y mae mor llawned o fy- wyd? bydd i'r aelodau gwaedlyd, yn y rhai His geiiweh fogu'r wrechionen fywioi, ddjfod lug- hyci drachefn, ac ymiachant heb wybod i c'iw Ar Y cytfroad lleiaf yn Ewrop, adnewyddir yr hiraeth am anymddibyniaeth yno; bydd i dri- golion y Dwyiaiu wneuthur defnydd o'r ysbryd o a •fcddlom wydd, ac yn ganlynoi bydd i'r hyn ag ydych chwi yn eich doethineb yn ceisid ei 1 ;?<•< £ ias i gvmmeryd lie. V tnae nattur wedi gosod yma, megis ymhob lie araIl, y felldith lion, y bydd i bwy bynnag a hauo anghyiiawnder feci ailwvddiant. Y cleddyf a'r hWIl y rhenweh Poland, a dyr y» drylliauj^ymyn eich undeb tufewnol, yr hwn oedd agv^s a'ch civmrnu chwi yn un." Yr ydym ni oddi ar y dechrcu yn cyt- tuno a'r olaf, o lierwydd yn'ein tvb ni, y mae gvvaeu-thur uniondeb a. gweini cvii a wilder yn rhagori ar bob eynllun arail o ddoethineb. An. ailuedig yw cael allan un egwyddor arall a ddichou fod yn rheol ymddygiadau cyhoedd ac angtivoedd, Iia.'I' llais hwnnw ag sydd ym mvn- pob un, y Tywysog, y Gweinidog, a'r Dines- A. J ..1 \-1", Û ) (ld. Gwarthruddir eich holl- ddoethineb, yr h n a truga gy rhacdd hyd at oes arail, os ym- adowch a'r rheol honno o uniondeb a.chyiiayvn- der a raadwyd i chwi g:ui Dduw. YiI eich .cychwyniad yn sicr gelhrch grwydro i'r de ac. i'r aswy; eithr cyfWrir cieddyfau noethion attoch yn y tywyllweh; a phan fyddo eich hserllugrwydd iiuuan-yinddibyiiol yn breu- ddwydio mewn diogelwch, y dur a a i cliinin-n- wesau, a'r Nimesis dialeddol a'ch gorddiwes. Dosparthiad Poland ocdd pechod ieuengctyd yr oes hon; ond yn wir wedi hynny y mac wedi peodlwyddo mewn pechod, ond na f (Icicd i Iii oddef i'r amser nodedig ng sydd yn \r r }ndrchreu, i gvrnmervd arrio ^rhun feiau ei ragilacnydd. liliaid i ni fyned yn ol at v.rciddyn y drwg, i w¡¡euthnr iachaù perifaith alluedig. Boed i Poland gael Tywysog iiassaidd os mynwch, a ellyn yr el dwv gcnlied- laeih heibio efe a fydd yn berHaifh Bolid ei him, ac a yrarydd i ddwyn ymlaen fudd y vlad, yr lion y bydd yn gtvmedig wrthi; ac cs bydd efe ( yn Frenin yn oi y Ffurf-iywodraeth, fe ddigwydd jiyn yn gynt. Os erys Poland yn rhanedig. I Lydd Prussia yn dalaeth gymmysgeclig o chla- foniaid a Germ an laid, heb un rhwymyn nafnriol i'w huno yngliyd. Pa fodd y diclion Prussia nniddifiyn cviliniau dwvresniol Germany, ag hau- lier coned! Schlafonaidd chyflwr yn erbyn yr lianuer a rail, a chefnogaefh o'r tu hwr.t i'r afon Vistula? Rhaid i'r Gegiedd fod ar y cymu hwnnvv fe! gallu Gormanaidd anghj-fan-awdd, ac i'r dibsu y mae yn angenrheidiol i Saxony fod mewn cyssyiltiud a ag ef. Nid ops dim nnghy fia\vnder n yr undeb liwri gosododd Crenin y ei dvsiged ar llaen ei gleddyf, ac efe a orchfygwyd mewn ymdrech deg, hyd yn oed yn erbyn ei bohi ei hun. Efe a aehubodd ei fywyd, o herwydd 11a wyddai pa fodd i farw, eilhr rhaid iddo ef golli ei goron, o I Jiervvydd fod barnedigaethau'r Duwiau wcdi bct1 yn ei erby n. Y mae gaa Prussia hawl i Saxony, ac y mae diogeiwch Germany yn gofyn iddi ei chael; pwy bynnag a gynghero i'r gvvrthwyueb sydd wedi ei ddaUu gan die he! lion Ffraingc; a'r ]iwn sydd gyda Ffraingc sydd yn erbyn Ger- mClny, ae wcdi ci andvvyo ym main y cyifredin. Gan nail beth fvddo barn deifynol Prydaiii, xhaid i Germany edrych atti ei hun. j Cynhwysir ilydir oddiwrth y Cadfiideg .Amc- ricaidd Brown, at y M or-vagi aw Chauncey, yn y papurau diweddaf a gawsom o'r Americ, beiir yn dra 11 yiii ar y Mor-raglaw am beidio cydweitli- redu a'r fyddin dy wed v Cadfridog fod rheswm y Mor-rag law dros ei esgeulcisdod yn dda, pc buasai'r llynges ar Lyn Ontario-yn ciddo iddo ef ei hun, ond am ei bed yn pcrthyn i'r Unol Da- leithau, dylasai gvdvveithredu a byddin yr Unol Daleithau, yn unol a charyr,ddiadau v L'ywod- raeth. Ysgrifenwyd y Uythyr yn y cad-lys, Bniralo, Modi 4. Dvwedir fod yr lioll wlad o St. George hyd uehelderau -Burlington, ym meddiant yr Americiaid o'r 9fed i'r 14eg o Orphfinhaf, ac y buasant yn ennill yr uehelderau Lvuny heb gvfiverthiadau, pe buasarr llynges yn trosglwyddo iddynt yr angenrheidiau ag oeddynt yn y cadrysorfeydd ar launau jilyn Ontario, i of.d o herwydd y difiV^o Iiynny rhaid oedd i'r fyddin giiio yn ol, heb lvvyddo yn ei hamcanion. Yn ol gweithred o eiddo'r Seneddr Frytanaidd, I a wnavvd yn y mis Taehwedd 1813, sef na by- Vldai ) ncdcju (tokens) arian, a nodau aur i gael eu eynnyg na'u derbyn yn lie arian y deyrnas, yn daledigaeil) am unrhyw nwyddau, weddi yr e!ai chwoch wvthnos h?ibio, ar ol dechreu ad eisteddfod nesaf y Seneddr: yr ydym yn fod'defnyddio neb o'r dywededig nodau, oddi eithr 'v rhai a yrvvyd allan o Ariaedai a'r Iwerddon, megis y darnau .5s. 6d. 3s. a IS. (3d. yn waharddedig wedi dydd Lluri hWII, sef chwech wythnoseddi ar ddechreuad yr eisteddfod luvn o eiddo'r Seneddr, yr hon a ym- fivfarfu ar yr Kfed o T u hwedd. Yn 01 y wqith- red r'arostY"¡,Îr poh un a gvtinl,,Io!r (ty-- • M-ededig nodau wedi'r amser crybwyHcdig; i dah: d!r?'y., md !Ia! na phum punf, ac nid mWJ' I na deg punt, megis, y barno'r Yuad? ger bron yr hwn y dygir achos y troseddwr, yn addas, am I bob nod o'r fath a deHr ganddo yn lie arian y Llywedraeth, neu Aiiandy Lloegr a'r l werddon. Eithr y maB'r dyuion a yrasant y dywededig arian-nodau allan i'r wlad, yn cael eu rhwymo gan y weithrcd i'w derbyn yn ol am y cyllawn werth a arwyddent eu bod, sef swllt am arian- nod swllt, &c. mewn arian neu ysgrifau Ariaudy cymmeradwy. Yr ydym yn deall fod amryw swyddogion Bryianaidd o'r newydd, y rhai a berthynellt i fyddin yr Ispaen, wedi rhoddi eu swyddi i f) tiu. ——————- -¿.