Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Ddoe daeth cennad 0 Dramor, Ileol Dovviiing, a chonuadiaethau oddi- wrth y Dirprwywyr Americaidd yn Ghent. Efe a ddaeth gyda phob brys o Aldborough, o her- wydd naaliasai'r Hong ddyfod i mewn i Dover, argyfrif ansawdd ystormus y tywydd. Wedi hynnv gyrwyd Mr. Hunter, cennadwr y Brenin, ymaith a cheanadiaethau o'r Swyddfa Drarnor. ymaith a d iaethau o'r S w d d fa D ramor. Gan nad beth y w ansawdd y gynnadledd yn awr yn Ghent, pa uii t'i tyvvyll neu eglur, ym- ddengys fod amryvv yn ysryried parottoadau helaeth am ymdrech deifynol, ar dir a dwfr, yn angenriieidioh yn y Canada uchaf, o herwydd mai llynges gadarn a byddin wrol, fedrus a ili- osog yn gytiredin a ystyrir fel y rhesymau ca- darnaf wrth gynnadleddu rhwng teyrnasoedd a'u gilydd, i'r diben i ddwyn heddweh anrhydeddus i -bon. Ddoe cynnaiiodd. y Mor-raglaw Owen gyfrinach faith a blaenoriaid y Morlys, ac wedi iiynny cymmerodd ei gennad.* Ar ol hytiny efe a aeth o'r ddinas tua Phortsmouth, yngliyd ag aniryw swyddogion ereiii, y rhai ydynt 1 liwylio gydag f-fi Canada, yn y ifreigad Niobe, yr hon sydd i ddechrerl ei mordaMh eve. gynled ag y by- ddo'r gwynt yn deg. Ymadawodd Syr George Murray a'r ddinas ddoe hefyd, j'r dihen i fyned i r un lie. Yr ydys wedi cael ychydig hysbys- iaeth ychwanegol o'r Americ, yr hwn a ddygvvyd gan y cadlong Zealous i Portsmouth. Pan hwyliodd y llong hon oddi yno, yr oedd y gauaf wedi dy rod i mewn yn dra ufrywiog yn Canada, ac yr oeddid yn meddvvl na fuasai i neb gweith- redcedd milwreidd i gael eu eyflavvtu yn y.parth hynny cyn y ti tiosif. Pa fodd bynnag, ni ddichen gerwiiuleii y tymhor luddias y rhyfel yn' y deheu, ac yr ydys yn disgwvl y hydd rhyvv botn o s i gaol ei gyllawni tua thuedd:w I'Jorida tra parhao'r gauaf; ac o herwydd fod yr Americ yn wlad mor helaeth, m ddichou rhyfel fod byth yn anhymliorol mewn un cvvr ]let-i'i- o lio[ii. Yr ydyin wedt clywed fed Syr A; ex and or Cochrane wedi gyrru at y Llvwodraeth am rai llongau o dri uchder (three deckers), i ddivvyn y gwasanaeth Brytanaidd ymlaen yn yr Americ. Y mae y?orm gadarn wedi chwythu o'r D??-- Oi]!e?i'?c'r ys am ry w ddyddiau niweidiwyd llawer o longau. Aeth pump o'r iiongan a gyu- nygasant ddoe i red?g o'r D?wm i Ramsgate yn erbyn y tir. Yr oedd fair liythyr-ged i Fraingc yn disgwyl am dywydd yn Dover, i fyned tros- odd ac am yr un rheswm yr oedd dwy lythyr- god o I fraingc i'r wlad lioii yn dd) iedus ddoe. Tiriwyd dydoliadan o'r catrodau eanlynol yn ddiwcddar yn Ostend, sef y Itaf a'r (I cl o'r Marchluoedd Ideng (iermanaidd y Brenin; ltaf a'r ail 11 tis- sais ltaf a'r ail rhan-gafrodau (battalions) o'r gwvr traod cyfiym; y ltaf, yr aii, Sydd, 5fed, a'r Sled o'r gwyr traed cyllym o'r gad res, a rhan o'r gat rod brofedig dramor gyutaf. Y r wy the.os ddiweddaf yr oedd y Parch. Syr v.aarios iiicli, Barwnig, yn deibyn ei ardreth am cs niroedd, yn lieeuham a'r plwyfau cyrnmyd- <'gf? yn swydd Berks, cfe; o bono ?i hun, a ici. haoud yn Vvjrloddol ?.');u? yn y cant, neu'r bed- vvaredd ran o ardreth ei ddoiliaid, o achos y cyf- ]?a,,l o(?i o ac?llos ?- c)-f Ysgafaelwyd yr Hiram, o Lerpwl i Brunswick Xewy dd, gan herwlong o'r Americ, yr hon wedi 0 h?bpiito o'r Inn agcedd ynddt at eu g\\asan- aefli, a'i rhoddodd i fynu i'r gwyr; ac ):mae id wedi cyrhaedd Halifax. I'? 'ILL i,i* ac y mae ]3i,ion o I o (' r eibav ) a amser- Y munud hwn derbvniaom yr hysbysiaeth canlyncl gan un o'r mynedolion yn y llong iscd :—-Tiriodd o'r llong ilussaidd Estoria, wedi chwech diwrnod o fordaith, v Milwriad Pym, o fyddin Portugal. Y mae'r mynedolion yn y llong hon yn dywedyd fod y gair yn yn gyilredin yn Oporto, fod Ferdinand VII. wedi I gadacl ei brif ddinas, a'u bod yn ei ddisgwyl yn Salamanca, ac wedi hynny yn Almeida, yn Por- tugal. Ym mrawdlvs Bombay, Gorph. 16, 181 1, profwyd y Cadpcn Campbell yn euog o lofrudd- iaeth difwriad yr Isgadpen Russel (y ddau o'r 74ain catrod), mewn gornest. CyItwynuyd ef gan y Rheithwvr i drugaredd y Llys a dirwy- wyd ef gan y Barnwr mevvn un rupee (2s. 3d.), ac wedi hynny efe a ryddhawyd. Ym mrawdlys y idynges, cafwyd William Donovan, un o ddeiliaid genedigol ei Fawrhydi, vn euog o enciiio o long ei Fawrhydi y Proser- pine, at y gejynion, a phan gymnierwyd y Pro- serpine gan fiVeigad Ffrengig, yr oedd efe yn dra diwyd yn y HVeigad yn ymladd yn erbyn ei wladwyr, ac wedi hynny ynulrechodd ddenu aniry w o wyr y Proserpine i wasanaeih Ffraingc wedi hynny cafwyd ef yn yr herwlong Ffrengig Edouard, yr lioll a ysgofaelwyd ar dueddau Afl'rica gan yr Apollo, ac yn y modd hvn dvg- wyd ef i Loegr, (Gwyddyl ydoedd).—JDediryd — Mar:oola(h. Yn yr un Llys dedfrydwyd pedwar morwr o'r India i ddioddef marwolaeth, am godi, ynghyd ag ereill o'u eyfeillioit, yn erbyn swyddogion llong o'r India, lladd un dyn, clwyfo ereill, ac ennill y Hong (sef y Governor Rallies) dros en- iiyd, tra yr oedd v Cadpen a'i gyfeillion wedi eu I ,,¡ v. caethi\l'o¡shw'r bwrdd eu luimcan oedd myned ymaith a'r llong a'i IIwythgwerthfawr, fel y buasai iddi fod yn eiddo iddynt hwy. VV'edi i'r Cadpen a'i gyfeillion dorri allan, adennillasant lywyddiaeth y Hong wedi ymdrech galed. Yn ganlynoi i'w dedfryd crogvvyd y pedwar dydd lau, ac y maent i gael eu hongiaa mewn heiyrn. Malays oeddynt. T<,rfJJsg yn -[-J!i?n,Pi-vdiia%irn dydd Gwener y Dfed o'r mis hwn, brawychwyd trigolion dinas Xorwich gan ddyfodiad amryvv farchluoedd yn ddisymmwth, ac yn Ilawri arfau i'r farcLnadfa, o herw) dd clywed fod terfysg yn Lynn ond wedi chwiiio i'r achos, deallwyd fod y Maer wedi gyrru am eu cynnorthwy, o herwydd foil terfysg wedi torri allan ym mysgy morwyr a bea-thyneut i'r Maelier-iorigau, o biegid fod eu meistriaid wedi arwyddo, brydnawn dydd lau, eu bod yn bwriadu lleihau eu cyllog o bump punt i bedair punt y fordaith; gwrthwynebodd y monryr y cynnyg, ac arferasant eiriau cylfrous ar yr achos, ac am hynny gyrwyd clau o honynt i garchar; ond bore dydd Gwener, ymgynuullodd rhai cannoedd o honynt, ac wedi dirmygu y Maer cychwynasant tua'r carchar, torrasanty drwsyri agored, rhyddhausant y ddau garcharor, a rhwystrasant y llongau fyned i'r mor, gan beri i'r gwyr eu gadael.. Aro-i. French ei einioes yn ystafeil un o'i feibion yn Dublin, pythefnos i heddyw, o achos, fel y tybir, i'r Arian-dy yn Dublin yh-ddiweddar fethn athalu, i'r hwn y perthynai efe efe a saethodd ei hun yn ei ben a llaw-ddryll.—Rheilhfam—Gicall- giJn'cijdd. Y chydig ddyddiau yn ol, cyfododd Mr. H. Brooker, gwallt-driniwr, yng nghymmydogaeth Doctor's Commons (Llundain), yn dra boreu, a thybiwyd ei fod wedi myned allan eithr caf- ii-yd y drws wedi ei gloi, a phan aethpwyd i wared, canfuwyd Mr. Brooker yn y diod-gell (cellar) yn crogi wrth drawst yno; yr oedd yn 48 mlwydd oed, a gadawodd wraig a phump o blant or ei ol.—Rheithfarn—Gzcallgofncydd. Y -fliaer Brenin Ferdiuannd, o herwydd ei ddiwydrwydd wrtii ddal a charcharu dynion, yn cact ei alvv yn Brif Geispiol y Cyfandir. Trueni oedd i Syr Henry Mildmay hudo gzoraig ei gyfaill er mwyn gwneuthur ei hun yn hijnod, gan y gallasai wneuthur hynny gystal pe buasai yn ymgregi.

[No title]

[No title]

[No title]